Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zbiór dobrych manier i reguł obowiązujących w naszej szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zbiór dobrych manier i reguł obowiązujących w naszej szkole"— Zapis prezentacji:

1 Zbiór dobrych manier i reguł obowiązujących w naszej szkole

2 1.Traktujemy wszystkich z szacunkiem, tak jak chcielibyśmy być traktowani.
2. Pomagamy sobie wzajemnie.

3 3. Zawsze mówimy „Dzień Dobry” wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
4. Wyrażamy się w kulturalny sposób (nie stosując wulgaryzmów), zawsze mówimy prawdę.

4 5. Unikamy konfliktów, jeśli jednak już się zdarzą, rozwiązujemy je pokojowo.
6. Reagujemy na wszelkie przejawy agresji i krzywdę innych, zawiadamiamy o incydentach osoby dorosłe.

5 7. Podczas pobytu w szkole dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, m.in. nie przepychamy się, unikamy bójek, nie biegamy po korytarzu. 8. Przychodzimy punktualnie na zajęcia, w terminie usprawiedliwiamy nieobecności.

6 9. Rzetelnie przygotowujemy się do zajęć (odrabiamy prace domowe, przynosimy potrzebne rzeczy), terminowo nadrabiamy zaległości. 10. Przestrzegamy dyscypliny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

7 11. Wykonujemy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Dbamy o czystość, porządek i sprzęt szkolny.

8 13. Zawsze zmieniamy obuwie.
14. Do szkoły przychodzimy w odblaskowych kamizelkach, a w szkole chodzimy w mundurkach. Podczas uroczystości szkolnych nosimy stroje galowe.

9 15. Zachowujemy ciszę podczas „Przerwy Milczek”
9:35 – 9:45 13:30 – 13:40 16. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne wyłączamy przed wejściem do szkoły i nie używamy ich aż do opuszczenia terenu szkoły.

10 17. Na terenie szkoły nie przebywamy bez opieki osoby dorosłej/nauczyciela.
18. Zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym stosujemy zasady „fair-play”.

11 19. Powyższe zasady stosujemy na terenie szkoły ale i poza nią, np
19. Powyższe zasady stosujemy na terenie szkoły ale i poza nią, np. podczas wycieczek, na boisku i zawodach sportowych.

12 Zasady zostały ustalone przy współpracy nauczycieli z uczniami Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy, mają one na celu stworzenie przyjaznych i zdrowych warunków do zdobywania wiedzy i wspólnego spędzania czasu.


Pobierz ppt "Zbiór dobrych manier i reguł obowiązujących w naszej szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google