Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza badania zadowolenia Pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza badania zadowolenia Pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie."— Zapis prezentacji:

1 Analiza badania zadowolenia Pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie w I półroczu 2014 roku

2 Badanie satysfakcji pacjentów jest badaniem subiektywnych ocen pacjentów opartych na indywidualnym doświadczeniu, wymaganiach i oczekiwaniach. Wynika z ISO i akredytacji. Dla pacjenta jakość usług medycznych zależy od kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek, od przebiegu procesu terapeutycznego oraz od poprawy stanu zdrowia.

3 Pacjent ocenia: realizację praw pacjenta, dostępność świadczeń, stosunek personelu, proces pielęgnowania, warunki udzielania świadczeń, wygodę korzystania ze świadczeń, sprawność organizacyjną w udzielaniu świadczeń uzyskane efekty zdrowotne.

4 CEL: Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pacjentów w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług.

5 Obszary, w których badana jest satysfakcja Pacjenta
Oddział Chirurgii Ogólnej+ poradnia specjalistyczna Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej+ poradnia specjalistyczna Oddział Dziecięcy+ poradnia specjalistyczna Oddział Kardiologiczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Laryngologiczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Rehabilitacji+ Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji Oddział Okulistyczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Pulmonologiczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Specjalistyczny Wewnętrzny+ poradnia specjalistyczna Oddział Wewnętrzny+ poradnia specjalistyczna Oddział Chirurgii Dziecięcej + poradnia specjalistyczna Oddział Obserwacyjno - Zakaźny+ poradnia specjalistyczna Oddział Urologiczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Psychiatryczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Neurologiczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Dermatologiczny+ poradnia specjalistyczna Oddział Neonatologiczny - poradnia specjalistyczna Oddział Położniczo – Ginekologiczny+ poradnia specjalistyczna Zakład Diagnostyki Obrazowej (ZDO)

6 0cena świadczonych usług podczas przyjęcia do Szpitala

7 Czy zapoznano z Kartą Praw Pacjenta?

8 Czy w trakcie leczenia w oddziale szpitalnym informowano Panią/ Pana o stanie zdrowia, stosowanych zabiegach i podawanych lekach?

9 Jak Pani/Pan ocenia opiekę pielęgniarską?

10 Jak Pani/Pan ocenia opiekę lekarską?

11 Czy jest Pani/ Pan zadowolony z żywienia w Szpitalu?

12 Jak Pani/ Pan ocenia czystość sal chorych i sanitariatów

13 Czy jest Pani/ Pan zadowolony z pobytu w Szpitalu?

14 Czy jest Pan/ Pani zadowolony z obsługi podczas rejestracji do poradni Specjalistycznych?

15 Jak ocenia Pani/ Pan pracę personelu Pracowni Diagnostycznych?

16 Czy ponownie skorzysta Pani/ Pan z usług Poradni Specjalistycznych?

17 Czas oczekiwania na badanie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej był:

18 Jak ocenia Pani/ Pan pracę personelu pracowni diagnostycznych w ZDO?

19 Czy ponownie skorzysta Pani/ Pan z usług Pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej?

20 Jak ocenia Pani pracę Położnych w zakresie sprawowania opieki w oddziale Położniczym?

21 Jak ocenia Pani opiekę lekarską w oddziale Położniczym?

22 Czy w czasie pobytu w oddziale uzyskała Pani każdorazowo pomoc przy dziecku i karmieniu kiedy o to prosiła?

23 Czy jest Pani/ Pan zadowolony z obsługi podczas rejestracji w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji?

24 Czas oczekiwania na wizytę/ zabiegi był?

25 Jak ocenia Pani/ Pan pracę w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji

26 Czy ponownie skorzysta Pani / Pan z usług Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji?

27 Uwagi: Od grudnia 2012 roku istnieje możliwość wypełniania ankiet przez pacjentów drogą elektroniczną Pacjenci korzystają z tej formy oceny, uwagi dołączane są do analizy miesięcznej danego oddziału a wnioski przekazywane do komórek organizacyjnych.

28 Mł. asystent ds. Promocji Zdrowia Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Sporządził: Zatwierdził: Mł. asystent ds. Promocji Zdrowia Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Ewa Potępa Agnieszka Kadecka


Pobierz ppt "Analiza badania zadowolenia Pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google