Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSP Połaniec. Baw si ę i ucz! Ś wietlica szkolna przyjazna uczniowi. Konkurs na wykonanie pszczółki, opracowanie regulaminu, ogłoszenie, rozstrzygnięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSP Połaniec. Baw si ę i ucz! Ś wietlica szkolna przyjazna uczniowi. Konkurs na wykonanie pszczółki, opracowanie regulaminu, ogłoszenie, rozstrzygnięcie."— Zapis prezentacji:

1 PSP Połaniec. Baw si ę i ucz! Ś wietlica szkolna przyjazna uczniowi. Konkurs na wykonanie pszczółki, opracowanie regulaminu, ogłoszenie, rozstrzygnięcie.

2 Konkurs na wykonanie pszczółki Wybór bohatera konkursu – pszczółki, nazwa naszej ś wietlicy szkolnej przy PSP Połaniec. Opracowanie regulaminu, ogłoszenie go przez radiow ę zeł szkolny i powieszenie na tablicy informacyjnej w holu szkoły, oraz na stronie internetowej w zakładce komunikaty. Zbieranie, gromadzenie, segregowanie prac konkursowych. Powołanie i praca w Komisji Konkursowej. Opracowanie protokołu wyników konkursu i ogłoszenie przez radiow ę zeł szkolny, na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły. Zaprojektowanie i wydrukowanie dyplomów. Pozyskanie sponsorów nagród w konkursie: słodyczy, ksi ąż ek oraz biletów do kina. Wykonanie wystawy w holu głównym szkoły.

3 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PSZCZÓŁKA” Organizator- ś wietlica szkolna „Pszczółki” PSP Połaniec. Cele konkursu Pobudzanie aktywno ś ci twórczej dzieci Kształtowanie wyobra ź ni uczniów poprzez prace plastyczne Popularyzowanie w ś ród uczniów wiedzy na temat ż ycia pszczół Kształtowanie w ś ród uczniów pozytywnego stosunku do przyrody Warunki uczestnictwa Konkurs jest skierowany do uczniów naszej szkoły, klas 0-VI Technika prac: dowolna, płaska lub przestrzenna, do wyboru przez uczestnika konkursu Format prac plastycznych nie mniejszy ni ż A4 i nie wi ę kszy ni ż A3, praca przestrzenna w dowolnym wymiarze z dowolnych materiałów. Ka ż da praca powinna zawiera ć nast ę puj ą ce informacje: imi ę i nazwisko autora, wiek, klasa; imi ę i nazwisko nauczyciela /i lub opiekuna, pod kierunkiem którego ucze ń przygotował prac ę. Kontakt: w razie niejasno ś ci zwi ą zanych z regulaminem prosimy o kontakt z nauczycielami ś wietlicy szkolnej. Termin i miejsce składania prac: 25 listopada 2014 rok ś wietlica szkolna.

4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PSZCZÓŁKA” Jury wybierze po trzy prace w ka ż dej kategorii wiekowej, decyzje jury s ą ostateczne. Kryteria oceny prac; oryginalno ść, walory artystyczne, samodzielno ść, estetyka wykonania. Wyniki konkursu zostan ą zamieszczone na stronie www. podstawowa.polaniec.pl i tablicy ogłosze ń w holu głównym szkoły Prace niezgodne z regulaminem nie b ę d ą brane pod uwag ę. Przyst ą pienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacj ą regulaminu i wyra ż eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Konkurs organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Baw si ę i ucz! Ś wietlica szkolna przyjazna uczniowi”. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

5 Prace komisji konkursowej Niełatwe obrady, poziom bardzo wysoki, rozszerzamy pulę nagród!

6 Protokółu wyników konkursu

7 Wystawa konkurs „Pszczółki” Wystawa trwała od 27 listopada 2014 roku do 8 grudnia. Zaprezentowano wszystkie prace konkursowe – 75. Ekspozycja w holu głównym szkoły. Celem wystawy było pokazanie poziomu i zaangażowania społeczności szkolnej w konkurs, Promowanie ogólnopolskiego projektu konkursowego realizowanego w świetlicy „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi.”

8 Wystawa konkurs „Pszczółki” Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i osób odwiedzających szkołę.

9 Wystawa konkurs „Pszczółki”

10

11 Dyplomy i słodycze dla wszystkich uczestników konkursu, książki dla nagrodzonych i wyróżnionych, bilety do kina za I miejsce.

12 Wręczenie nagród, dyplomów. KOMUNIKAT: W dniu 8 grudnia 2014 roku o godz. 9.25 (po dwóch godzinach lekcyjnych) w holu głównym szkoły przy wystawie prac plastycznych „Pszczółka” odb ę dzie si ę wr ę czenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu „Pszczółka”. Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy. Prosimy wychowawców o przekazanie informacji w klasach.

13 Wręczenie nagród, dyplomów.

14 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac III miejsce Julia Marczewska kl.IId Wyróżnienie Natalia Tomalska IIa świetlica II miejsce Julia Kowalska kl.IIa Wyróżnienie Klaudia Sokołowska kl.IVd

15 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac Wyróżnienie Natalia Brzezińska „0” Wyróżnienie Aleksandra Juszczyk kl.IVd Wyróżnienie Karol Kubik „0” Wyróżnienie Martyna Wołowiec „0”

16 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac Wyróżnienie Julia Szkolak kl.IVdI miejsce Julia Żyła kl.IVd świetlica III miejsce Oliwia Kotlarz kl.IVd świetlica II miejsce Kinga Gajos kl.IVa

17 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac III miejsceNatalia Kaczmarczyk kl.IIb świetlica I miejsce Julia Dziarmaga kl.IIIb świetlica II miejsce Nicoletta Skowron IIIb świetlica I miejsce Julia Cyranowska kl.IId

18 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac Wyróżnienie Maciej Jarzyna kl.IIIb I miejsce Zofia Siwek kl.If świetlicaIII miejsce Konrad Gajos kl.Ic II miejsce Karolina Mikuśkiewicz IIIA świetlica Wyróżnienie Nadia Kwapis Ie

19 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac Wyróżnienie Maria Żmija kl.Ie świetlica Wyróżnienie Jakub Żyła „0” Wyróżnienie Daria Dziarmakowska kl.Id świetlica Wyróżnienie Marcin Szaniawski „0” II miejsce Oliwia Wielgo kl.Ic

20 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac III miejsce Paulina Gondek kl.IIId świetlica II miejsce Klaudia Guzik kl.IIa świetlica Wyróżnienie Magdalena Kotlarz IIa świetlica II miejsce Kamil Gajos kl.IIb świetlica Wyróżnienie Joanna Brzostowicz kl.IIa Wyróżnienie Adrian Matusiewicz kl.IId

21 Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac Poziom konkursu bardzo wysoki, zaangażowanie dzieci ogromne, dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom i opiekunom. Opracowała Grażyna Kamińska Nagroda specjalna za pracę zbiorową dla kl.Ie wychowawca p.J.Miaz I miejsce Natalia Chmielowiec Va


Pobierz ppt "PSP Połaniec. Baw si ę i ucz! Ś wietlica szkolna przyjazna uczniowi. Konkurs na wykonanie pszczółki, opracowanie regulaminu, ogłoszenie, rozstrzygnięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google