Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolory w kodzie RGB i HEX. Barwa (kolor)  wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolory w kodzie RGB i HEX. Barwa (kolor)  wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne."— Zapis prezentacji:

1 Kolory w kodzie RGB i HEX

2 Barwa (kolor)  wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła

3 Podział barw  Barwy proste (monochromatyczne, widmowe) - barwy otrzymane przez rozszczepienie światła białego.

4 Podział barw  Barwy złożone - barwy składające się z mieszaniny barw prostych w dowolnych proporcjach, czyli z mieszaniny fal elektromagnetycznych o różnych długościach z zakresu promieniowania widzialnego.

5 Podział barw  Barwy achromatyczne (barwy niekolorowe) – wszystkie barwy nieposiadające dominanty barwnej, a więc: biały, czarny oraz wszystkie stopnie szarości.  Barwy chromatyczne (barwy kolorowe) - wszystkie kolory, w których można wyróżnić dominantę, choćby niewielką, jakiejś barwy - a więc są to wszystkie kolory prócz czerni, bieli i wszystkich szarości (które nazywamy barwami achromatycznymi).

6 Podział barw  Barwy podstawowe – minimalne zestawy kolorów, które łączone umożliwiają uzyskanie dowolnych kolorów z podanego zakresu. Do stosowania u ludzi, układy są oparte na trzech kolorach, do addytywnego składania barw stosowanych np. w wyświetlaczach, zwykle używane są kolory czerwony, zielony i niebieski lub czerwony, żółty i niebieski. Dla subtraktywnego mieszania kolorów, jak mieszanie pigmentów lub barwników, zwykle wykorzystywane są magenta, cyjan i żółty.

7 Podział barw  Barwy drugorzędowe, zwane także pochodnymi, są barwami otrzymywanymi przez zmieszanie ze sobą dwóch barw pierwszorzędowych (podstawowych) w danym modelu kolorów.

8 Określenie koloru na stronie internetowej  dla tła – background  dla elementów – foreground

9 Jednostki opisu kolorów - słowny  najprostszym sposobem określenia koloru jest wpisanie jego słownej nazwy;  Lista podstawowych kolorów jest niewielka (aqua/cyjan, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow)  Mniej więcej od 2005 roku wszystkie przeglądarki rozumieją zapis słowny obejmujący kolory z systemu x11. Liczba kolorów jest definiowana przez przeglądarkę internetową - wiele z nich pochodzi z listy nazw kolorów systemu x Window.systemu x11

10 Jednostki opisu kolorów - numeryczny  Ekran to nie papier, który odbija światło, ekran sam je emituje. Kolory na ekranie powstają w wyniku syntezy addytywnej (zjawisko mieszania barw poprzez sumowanie wiązek światła widzialnego różnych długości) i barwami podstawowymi są tu czerwony, niebieski i zielony.  Ze zmieszania takiego światła uzyskuje się światło białe. Czarna barwa natomiast jest tu brakiem światła. Określając kolor numerem należy właśnie podać długość światła dla kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

11 Zapis szesnastkowy (HEX) kanałów rgb  Zapis szesnastkowy (heksadecymalny stąd skrót HEX) podaje dwucyfrowy numer dla każdego kanału i poprzedza go kratką.  Cały zestaw wykorzystywanych cyfr wygląda tak: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f.  Z tych szesnastu znaków buduje się numer koloru podając kolejno wartość dla kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego: #RRGGBB.  Jeżeli numery dla poszczególnych kanałów powtarzają się to można skrócić zapis do trzech cyfr np. #333

12 Zapis szesnastkowy (HEX) kanałów rgb  Tu wpisz tekst  Tu jest właściwa treść strony

13 Zapis dziesiętny kanałów rgb  Zapis dziesiętny poszczególnych kanałów działa dokładnie tak samo jak zapis hex tylko zamiast szesnastu cyfr dysponujemy dziesięcioma więc aby zapisać poziomy poszczególnych kanałów wykorzystujemy liczby od 0 do 255.  Jeżeli chcemy kolor zapisać w ten sposób to liczby dla poszczególnych kanałów rozdzielamy przecinkiem, całość ujmujemy w nawias okrągły i poprzedzamy literami rgb: rgb(r,g,b).

14 Zapis dziesiętny kanałów rgb  a { color:rgb(220,20,60); text-decoration:none; } a:hover { color:rgb(205,92,92); }


Pobierz ppt "Kolory w kodzie RGB i HEX. Barwa (kolor)  wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google