Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kraju Mieszka I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kraju Mieszka I."— Zapis prezentacji:

1 W kraju Mieszka I

2 W X wieku, większość Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej zamieszkiwały plemiona SŁOWIAN.  Był to lud rolniczy, żyjący w małych osadach, liczący po kilkanaście rodzin. Na ziemiach polskich znajdowały się między innymi siedziby Mazowszan, Polan, Ślężan i Wiślan. Plemiona te miały podobną mowę i obyczaje. Niektóre z nich zakładały własne państwa.

3

4 Najsilniejsze państwo stworzyli POLANIE
Najsilniejsze państwo stworzyli  POLANIE.   Władcy Polan pochodzili z dynastii Piastów.  Pierwszym księciem, o którym więcej mówią dawne kroniki, był MIESZKO. Kraj rządzony przez Mieszka nazwano POLSKĄ.

5

6

7 Całe państwo, to znaczy to co się w nim znajdowało (lasy, ziemia, grody i osady) stanowiło własność księcia. Był on najważniejszą osobą, której wszyscy winni byli posłuszeństwo i szacunek. W najistotniejszych sprawach władca zwoływał WIEC - zebranie wszystkich dorosłych członków plemienia, na którym obwieszczał poddanym swoją wolę.

8 Mieszko przebywał w Gnieźnie lub Poznaniu ale często udawał się w podróż po swoich ziemiach.

9 Książęca DRUŻYNA chroniła kraj przed wrogami.

10 Bardzo ważną rolę pełniły GRODY siedziby urzędników władcy i większe skupiska ludności.  Tuż obok grodów znajdowały się podgrodzia, gdzie żyli i pracowali rzemieślnicy oraz odbywały się targi.

11 gród w Gnieźnie

12 W lasach i nad brzegami większych rzek żyli chłopi zwani KMIECIAMI
W lasach i nad brzegami większych rzek żyli chłopi zwani KMIECIAMI. Uprawiali oni ziemię, zajmowali się rzemiosłem oraz hodowali bydło. Kmiecie składali księciu daniny z plonów swej pracy. Nazwy wsi: zbieracze miodu -> wieś BARTNIKI hodowcy psów -> PSARY dostarczyciele grotów do strzał -> GROTNIKI

13 CHRZEST POLSKI Większość krajów Europy wyznawała już wiarę Chrystusa. Polska natomiast była krajem pogańskim. Mieszko postanowił przyjąć nową religię dobrowolnie. Sądził, że zdoła dzięki temu uchronić swe państwo przed podbojem. Mieszko wiedział, że możni niemieccy, którzy zajmowali ziemie Wieletów, czynili to pod pozorem krzewienia chrześcijaństwa. Książę wiedział również, że przyjęcie chrześcijaństwa zespoli kraj i umocni jego pozycję.

14 Mieszko przyjął chrzest od swojej żony, księżniczki czeskiej DOBRAWY.

15 Misjonarze z Czech ochrzcili Mieszka wraz z dworem w 966 r.
Następnie rozpoczęło się nawracanie poddanych. To wydarzenie nazywa się  CHRZTEM POLSKI.

16 Jan Matejko Zaprowadzenie chrześcijaństwa

17 Przyjęcie nowej religii wzmocniło państwo Mieszka
Przyjęcie nowej religii wzmocniło państwo Mieszka. Duchowni i misjonarze szerzyli znajomość łaciny, która w Europie Zachodniej była językiem ludzi wykształconych. Na czele kościoła w państwie polskim stanął BISKUP, mający siedzibę w Poznaniu. Duchowni, którzy mu podlegali zakładali pierwsze szkoły. Rozpoczęto budowę świątyń. Towarzyszył  temu rozwój rzemiosł i sztuki.


Pobierz ppt "W kraju Mieszka I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google