Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EBOLA. 1.Kierowanie i koordynacja 2.Procedury 3.Baza szpitalna 4.Sprzęt i wyposażenie 5.Kwarantanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EBOLA. 1.Kierowanie i koordynacja 2.Procedury 3.Baza szpitalna 4.Sprzęt i wyposażenie 5.Kwarantanna."— Zapis prezentacji:

1 EBOLA

2 1.Kierowanie i koordynacja 2.Procedury 3.Baza szpitalna 4.Sprzęt i wyposażenie 5.Kwarantanna

3 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ WOJEWODA Zespół koordynacyjny  Dyrektor WBiZK ZUW  Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Dyrektor WZP ZUW  Konsultanci wojewódzcy: ds.chorób zakaźnych i epidem iologii Informacja całodobowa  Zespół konsultacyjny tel. …… ? ……….  Lekarz koordynator ratownictwa medycznego tel. 91 4303614  Dyżurny WCZK tel. 91 4303342  Telefon dyżurny GIS - 783 920 882

4 PROCEDURY 1.Działanie w obliczu zagrożenia epidemicznego w przypadku zgłoszenia się osoby z objawami choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej do: lekarza POZ, szpitalnej izby przyjęć, SOR lub podjęcia takiej osoby przez zespół ratownictwa medycznego. 2.Działanie w obliczu zagrożenia epidemicznego zainicjowane w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów. 3.Schemat postępowania dla personelu portu lotniczego. 4.Schemat postępowania dla personelu izby przyjęć / SOR szpitala. 5.Schemat postępowania dla personelu lecznictwa ambulatoryjnego. 6.Schemat postępowania dla dyspozytora PRM.

5 Zgłoszenie się osoby podejrzanej o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Osoba z gorączką i objawami nieżytu górnych dróg oddechowych; objawy grypopochodne oraz którykolwiek z następujących objawów: wymiotami, biegunką lub krwawieniem Lekarz POZ Lekarz szpitalnej izby przyjęć/SOR Dyspozytor medyczny WSPR Szczecin/Kołobrzeg Wezwanie specjalnego systemowego zespołu ratownictwa medycznego (999) powiadomienie o zagrożeniu ZPWIS lub powiatowego inspektora sanitarnego ROZPOCZĘCIE DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO Przewiezienie do oddziału zakaźnego* NIE potwierdzenie zachorowania. Wprowadzenie leczenia objawowego POTWIERDZENIE ZACHOROWANIA KWARANNTANNA Zgon wytyczne odnośnie postępowania z ciałem Wyzdrowienie koniec izolacji *Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4 w Szczecinie /91 813 90 00/, lub szpitale czasowej izolacji: Szpital Wojewódzki w Koszalinie /94 348 82 98/, lub 107 Szpital Wojskowy z Przechodnią SPZOZ w Wałczu /67 250 28 80/. *Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4 w Szczecinie /91 813 90 00/, lub szpitale czasowej izolacji: Szpital Wojewódzki w Koszalinie /94 348 82 98/, lub 107 Szpital Wojskowy z Przechodnią SPZOZ w Wałczu /67 250 28 80/. WSPR Filia w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 92- 92, posiada izolator do transportu osoby podejrzanej /999 lub 91 888 43 10/. LKRM w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, dysponuje możliwością natychmiastowego wydania 50 jednorazowych ubrań biologicznej ochrony osobistej /91 430 3616/. ZPWIS TEL. DYŻURNY: 695 112 000 GIS TEL. DYŻURNY: 783 920 882

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Wnioski z gry decyzyjnej w zakresie rozwiązywanej problematyki proszę o przesłanie do dnia 18.11.2014 r. mdabrow@szczecin.uw.gov.pl Tel. 4303391

21 BAZA SZPITALNA 1.Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska w Szczecinie  2 „boksy melcerowskie” /4 łóżka na 2 salach z ujemnym ciśnieniem/  5 boksów standardowych /13 łóżek/ 2.Szpital Wojewódzki im. M Kopernika w Koszalinie  7 „boksów melcerowskich” /14 łóżek - nie spełniają kryteriów izolacji oddechowej/  9 boksów standardowych /16 łóżek/ 3.107 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ w Wałczu  4 boksy standardowe /8 łóżek/

22 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 1.Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska w Szczecinie  urządzenie do transportu chorych zakaźnie- 1 szt.  kombinezon ochrony biologicznej /z urządzeniem filtro - wentylacyjnym/- 10 szt.  odzież ochronna- 12 kpl. 2.Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  urządzenie do transportu chorych zakaźnie- 1 szt. /z wydzielonym ambulansem w Szczecinie/  odzież ochronna – 110 kpl / jednorazowego użytku /

23 KWARANTANNA 1.W przypadku nie wprowadzenia stanu zagrożenia i epidemii:  Szpital Wojewódzki im. M Kopernika w Koszalinie- 14 miejsc /łączna liczba łóżek na oddziale obserwacyjno zakaźnym 42/  107 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ w Wałczu- 17 miejsc /łączna liczba łóżek 25/ 2.Po wprowadzeniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii  26 szpitali - 290 miejsc  153 obiekty użyteczności publicznej- 6958 miejsc 3.Pojedyncze przypadki – kwarantanna w miejscu zamieszkania pod nadzorem inspekcji sanitarnej.

24 PARAMETRY TECHNICZNE: Wymiary komory: rozłożona: 203 x 64 x 44,5 cm (L x W x H) złożona: 98 x 22 x 60 cm (L x W x H) Waga: Bez urządzenia filtro-wentylacyjnego: 11 kg Całkowita: 14 kg Klasa ochrony: Tryb podciśnienia: BSL3 Tryb nadciśnienia: TH3 Początkowe natężenie przepływu: 180 dm/min Minimalne natężenie przepływu: 150 dm/min Czas pracy: do 5 godzin Certyfikaty: BIO – BAG EBV-30/40

25 IsoArk Przenośna Komora Izolacyjna

26 Namiot do dekontaminacji

27 Kabina do dekontaminacji

28 Ręczne urządzenie do dekontaminacji

29 Kombinezony ochronne

30 Środki do dezynfekcji

31


Pobierz ppt "EBOLA. 1.Kierowanie i koordynacja 2.Procedury 3.Baza szpitalna 4.Sprzęt i wyposażenie 5.Kwarantanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google