Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje."— Zapis prezentacji:

1

2 Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony, Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator

3 Jest to obszar na dojeździe do skrzyżowania, w którym znajdujący się pojazd w momencie zmiany sygnału zielonego na żółty nie jest w stanie ani bezpiecznie się zatrzymać przed linią zatrzymania, ani zdążyć wjechać na tarczę skrzyżowania przed zapaleniem się sygnału czerwonego.

4 I rodzaju Rozpatrywanie problemu z uwagi na kinematykę ruchu II rodzaju Analiza prawdopodobieństwa zachowania się kierujących pojazdami w reakcji na zakończenie sygnału zielonego.

5 Lp > Lz  DWIE DOBRE DECYZJE

6 Lp < Lz  BRAK DOBREJ DECYZJI

7

8 prędkość chwilowa v t pojazdu przejeżdżającego przez przekrój, opóźnienie pojazdu zależne od szeregu parametrów związanych z drogą, warunkami na niej panującymi, typem i gabarytami pojazdów, charakterem kierującego przyspieszenie pojazdu – zakłada się brak przyspieszania lub przyjmuje się 2 razy niższą dla pojazdów ciężarowych niż dla osobowych, długość trwania sygnału żółtego – w Polsce stała 3s (niekiedy, bardzo sporadycznie z uwagi na brak dostosowania do aktualnych przepisów– 4s). W Stanach Zjednoczonych wynosić może nawet 5s i zależy od prędkości przejazdu przez skrzyżowanie, zachowanie kierowców oraz przypadki nieprawidłowego postępowania na drodze (przekraczanie prędkości dopuszczalnej, celowe przejeżdżanie na „wczesnym czerwonym”, zbyt gwałtowne hamowanie, itp.)

9 Zasięg strefy dylematu: o zależny od prędkości strumienia pojazdów o zależny od typu pojazdu (dalej dla pojazdu ciężarowego) o od ok. 2.5 s do 5.0 - 5.5 s od zapalenia się o sygnału żółtego (na podstawie kwantyli k10 i k90 kierowców) o długość strefy dylematu jest stała i wynosi około 45-55m

10 Ograniczenie strefy dylematu i jej niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo i komfort przejazdu uzyskuje się za pomocą: -Odpowiednio dalekiego od sygnalizacji rozmieszczenia detektorów -Odpowiednich modyfikacji programu sygnalizacji, a więc wydłużenia sygnału zielonego lub żółtego dla przekrojów o dużej prędkości -Koordynacji sygnalizacji w ciągach ulic/dróg (grupowanie pojazdów w kolumny)

11 Odpowiednie wyznaczanie czasów międzyzielonych z uwzględnieniem możliwego wjazdu na początku nadawania sygnału czerwonego Uwzględnienie w obliczeniach granicznego opóźnienia wyznaczonego na podstawie badań Instytutu Inżynierii Ruchu – b = 3.0m/s 2 – opóźnienie będące przybliżoną granicą hamowania niekomfortowego Środki bierne – poprzeczne frezowanie jezdni, dodatkowe znaki czy sygnały ostrzegawcze na dojeździe do sygnalizacji świetlnej

12 technika wideo-rejestracji przy użyciu kamer symulatory jazdy wizualizacja zachowania kierowców, badania ankietowe

13 Metoda ta polega na odpowiednim rozmieszczeniu kamer na poligonie badawczym i rejestracji przejeżdżających pojazdów. Jedna z kamer ustawiona jest w taki sposób, aby rejestrować cały wlot przez cały okres pomiaru. Kolejne kamery rejestrują kolejno przekrój drogi na linii zatrzymań, 90m i 140m od tejże linii. Ostatnia kamera rejestruje zmiany na sygnalizatorze.

14 Czas pomiaru trwa zwykle od 6-8 godzin. Po wykonaniu badania uzyskane nagrania analizuje się w odtwarzaczu wideo. Dane z kamer ustawionych w przekroju drogi służą do określenia prędkości przejeżdżających pojazdów oraz tego ile samochodów przejechało a ile zatrzymało w danym cyklu.

15

16

17 Metoda ta polega na nagraniu (z pozycji kierowcy) przejazdu samochodu przez skrzyżowanie, a następnie odtworzeniu nagrania przed ankietowanymi osobami. Zadaniem widzów jest określenie swojego prawdopodobnego zachowania. Tzn. czy dana osoba w przedstawionej sytuacji przejechałaby czy zatrzymała się przed sygnalizacją.

18 - Należy uwzględnić koszta i skuteczność danego typu pomiarów aby móc jednoznacznie podjąć decyzję o typie pomiarów danego skrzyżowania. -Z toku badań wynika, że wideo-rejestracja jest skuteczną metodą pomiaru strefy dylematu -Na ciągach ważnych dróg krajowych działają automatyczne systemu monitorujące ruch, w tym także problem strefy dylematu


Pobierz ppt "Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google