Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve."— Zapis prezentacji:

1 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 1 BOSCH IP Video Solutions Technical Training BVMS 3.0 Moduł 8: Harmonogramy oraz sutawienia harmonogramów zapisu

2 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 2 Najważniejsze pojęcia Harmonogramy Święta i wyjątki Konfiguracje kamer Konfiguracja kamer PTZ Manu zapisu lokalnego Konfiguracja strumieni Ustawienia konfiguracji Bosch VMS Licensing

3 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 3 Harmonogramy BVMS dopuszcza do 10 różnych globalnych harmonogramów. Konfiguracja jest wykonywana w zakładce „Harmonogramy”

4 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 4 Harmonogramy: Dodawanie nowych harmonogramów W celu stworzenia nowego harmonogramu w określonym przedziale czasowym: Należy wskazać zakres czasowy

5 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 5 Harmonogramy: Dni specjalne - Święta Zakładka święta pozwala na dodanie wymaganego święta. Należy wybrać dzień i kliknąć “OK”

6 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 6 Harmonogramy: Wyjątki W zakładce „Dni specjalne” można wskazać dni, dla których będzie obowiązywał specjalny harmonogram.

7 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 7 Konfiguracja kamer Aby zdefiniowac bazową konfigurację kamer należy wybrać zakładkę „Kamery i zapis” >> Sekcja „Wszystkie” Wybierz wszystkie

8 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 8 Konfiguracja kamer W tej zakładce można skonfigurować/zmienić: Nazwy kamer Aktywować audio Wskazać kamerę PTZ ze wskazaniem Portu, Protokołu oraz adresu kamery

9 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 9 Konfiguracja kamer: AUDIO Po dodaniu kamery do systemu BVMS automatycznie przydzielany jest identyfikator. Aby zmienić numer logiczny należy wprowadzić w kolumnie „Numer” wymaganą wartość Aby aktywować przesył dźwięku należy w kolumnie audio wybrać źródło dźwięku.

10 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 10 Konfiguracja kamer: Kamery PTZ Krok 1: Aby aktywować funkcje PTZ należy sprawdzić kolumnę PTZ. Krok 2: Należy wskazać w kolumnie „Protokół” właściwy dla kamery sposób wymiany komend telemetrycznych Krok 3: Jako ostatni należy wprowadzić adres głowicy PTZ

11 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 11 Konfiguracja kamer: Ustawienia PTZ Po aktywacji funkcji PTZ dla wybranych kamer można definiować unikalne (dla każdej kamery) “Presety” i funkcje “Aux”: Konfiguracja jest dostępna pod ikoną “Ustawienia PTZ” dla wybranej kamery

12 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 12 Konfiguracja kamer: Zapis lokalny Menu “Zapis lokalny” pozwala na definiowanie podglądu i zapisu dla urządzeń pracujących w tym trybie.

13 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 13 Konfiguracja kamer: Konfiguracja strumieni W systemie BVMS domyślnie “Strumień 1” podlega rejestracji a “Strumień 2” jest używany do podglądu “Na żywo”. Profil jakościowy można wybrać z rozwijanego menu Aby zmienić strumień do podglądu w “Live Video” należy wybrać wymaganą konfigurację w rozwijanym menu.

14 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 14 Konfiguracja kamer: Konfiguracja jakości strumieni Wszelkie zmiany w sekcji “Ustawienia jakości strumieni” można zdefiniować w menu dostępnym pod ikoną „Kryształu”

15 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 15 Konfiguracja kamer: Parametryzacja zapisu BVMS 3.0 zyskał nową zakładkę konfiguracji “Ustawień harmonogramów zapisu” dla wszystkich urządzeń dodanych do systemu: Pozwala na zdefiniowanie do 50 różnych “Profili zapisu”

16 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 16 Konfiguracja kamer: Parametryzacja zapisu W celu zdefiniowania własnego harmonogramu można kliknąć przycisk „+” Wprowadzić nazwę dla nowego harmonogramu Potwierdzić “OK”

17 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 17 Konfiguracja kamer: Tryb zapisu Dla każdego profilu zapis może być włączony lub wyłączony. “Tryb zapisu” może być skonfigurowany jako Ciągły lub z Pre-alarmu

18 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 18 Konfiguracja kamer: Wybór strumienia Domyślnie strumieniem zapisywanym dla wszystkich koderów “Strumień 1” Dla kamer HD dostępny jest wybór: Strumień 1 lub Strumień 2 Ramki I ze strumienia Ważne: Dostępne dla platformy sprzętowej ARM dla urządzeń HD.

19 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 19 Konfiguracja kamer: Jakość strumienia Profil jakościowy można wybrać z rozwijanego menu:

20 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 20 Konfiguracja kamer: Zapis Alarmowy W przypadku aktywacji zapisu alarmowego możliwa będzie konfiguracja następujących parametrów: Zapisu Pre i Post alarmu (Min/Max wartości to: 1 sekunda/ 3 godziny) Alarm z detekcji ruchu Strumień alarmowy oraz jego jakość

21 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 21 Konfiguracja kamer: Strumienie Aby zmienić zachowanie się systemu w przypadku wystąpienia alarmu dla urządzenia z zapisem lokalnym można użyć profilu standardowego lub wybrać nowo stworzony w kolumnie „Zapis”. W ostatniej kolumnie “Ustawienia systemu przechowywania”. Tutaj należy wprowadzić parametr podtrzymania minimalnego i maksymalnego materiału archiwizowanego.

22 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 22 Pytania? BOSCH IP Video Solutions Technical Training


Pobierz ppt "Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve."

Podobne prezentacje


Reklamy Google