Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIS 2.5 Feature overview 1 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIS 2.5 Feature overview 1 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation,"— Zapis prezentacji:

1 BIS 2.5 Feature overview 1 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BIS: Proces realizacji zamówienia Version 1

2 BIS 2.5 Feature overview 2 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Złożenie zamówienia na poprawną konfigurację BIS Otrzymanie approval na dane zestawienie BIS Realizacja zamówienia Zamawiający dostarcza do PM Access/BIS niezbędne informacje do przygotowania approval-a.

3 BIS 2.5 Feature overview 3 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Co jest wymagane do otrzymania approvala na nowy system BIS? KONIECZNE (!!!) Zestawienie systemu BIS Informacje konieczne do przygotowania zestawienia BIS: KD – ilośc przejść, ilość użytkowników kart SSWiN – ilość punktów (1pkt.det = czujka, kontaktron + ~45pkt.det centrala) CCTV – ilość kanałów wideo DSO – ilość punktów (1pkt.det = NCO, wzm, stacja wyw., strefa itp) SAP – ilość punktów (1pkt.det = grupa czujek, element nie będący w grupie) Bardzo pomocne, ale niekonieczne Zestawienia na wszystkie integrowane systemy

4 BIS 2.5 Feature overview 4 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Co jest wymagane do otrzymania approvala na rozbudowę systemu BIS? KONIECZNE (!!!) Numer licencji (dongle) obecnego systemu BIS Zestawienie obecnego już systemu BIS Zestawienie licencji do rozbudowy systemu BIS + licencja refitting (BIS-GEN- REFVxx) Gdzieś xx to wersja obecnie zainstalowanego BIS-a np 25 bądź 30. Bardzo pomocne, ale niekonieczne Zestawienia na dointegrowywane systemy (jeśli są)

5 BIS 2.5 Feature overview Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Gdzie sprawdzić w BIS jaki jest numer licencji oraz zestawienie obecnie dostarczonych licencji? BIS Manager Numer licencji Zestawienie licencji Configuration Browser (zakładka Administration) 5

6 BIS 2.5 Feature overview 6 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BIS: licencjonowanie podsystemów Version 1

7 BIS 2.5 Feature overview 7 Internal | Department | May 2012 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Modułowa budowa BIS BIS AccessEngine MAC VideoEngine VideoSDK VideoSDKSerwer AutomationEngine OPC FPA5000OPC MAP5000OPC Praesideo

8 BIS 2.5 Feature overview 8 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BIS idea podziału licencji Wybór wykonywany na trzech poziomach: Operator level (operation with GUI) BIS basic package / version / language BIS Alarm Document and/or BIS Management package BIS Operators and/or Additional Divisions System level (panele, kontrolery..) Engine Basic Packages (AUE/VIE/ACE) OPC Server Licenses Subsystem level (sensory, kamery..) (Punkty detekcyjne / kanały wideo / przejścia / użytkownicy kart / goście /…) Operator level System level Subsystem Level

9 BIS 2.5 Feature overview 9 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BIS idea podziału licencji : Operator level Mandatory: BIS Basic Package Action management Device overview Multi-client system Display misc docs Additional Division 1 OPC Server License Alarm Document package: Display site plans Graphical navigation Layer controlling Display action plans Alarm Management package: Timer Operator alarm Message distribution Application launcher Add extra operator: 1 in BIS Basic Package Operator level System level Subsystem Level Add extra division: 1 in BIS Basic Package Operator level

10 BIS 2.5 Feature overview 10 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BIS idea podziału licencji : System level Automation Engine Basic Package: 500 (własnych) punktów detekcyjnych Video Engine Basic Package: 40 kanałów wideo Access Engine Basic Package: 32 Przejść 2000 użytkowników kart 500 Gości System Level AUE (BIS-AUE-BPA) oraz VIE (BIS-VIE-BPA) wymagają licencji na połączenie z OPC (BIS-GEN-OPCLIC) do działania z BIS. 1 licencja na połączenie z serwerem OPC jest w pakiecie BIS Basic package. Jesli jest więcej niż jeden system, należy dospecyfikować dodatkowe licencje na połączenie z OPC (BIS-GEN-OPCLIC).

11 BIS 2.5 Feature overview 11 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BIS idea podziału licencji : Subsystem level AUE rozszerzenia: Dodatkowe (własne) pkt.det. BIS-GEN-P100 BIS-GEN-P1000 BIS-GEN-P10K Dodatkowe pkt.det. BIS-AUE-P100 BIS-AUE-P1K BIS-AUE-P10K VIE rozszerzenia: Dodatkowy kanał wideo BIS-VIE-ADDCHA ACE rozszerzenia: Video weryfikacja BIS-ACE-VIDVERI Zrządzanie parkingiem BIS-ACE-PARKMGR Dodatkowe przejśćia (32 w ACE BP) BIS-ACE-32DOORS Dodatkowi użytkownicy (2K w ACE BP) BIS-ACE-1000CRD Dodatkowi goście (500 w ACE BP) BIS-ACE-100VIS Subsystem Level

12 BIS 2.5 Feature overview 12 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Wprowadzenie: OPC Serwery The BIS Basic Package zawiera w sobie 1 darmową licencję na połączenie z serwerem OPC, owa licencja może być wykorzystana to połączenia z jakim kolwiek serwerem OPC, nawet inne producenta. Jeśli potrzeba połączenia z wieksza ilością serwerów OPC należy dospecyfikować odpowiednią ilość licencji BIS-GEN-OPCLIC. Wiekszośc serwerów OPC jest dostępna na płycie DVD wraz z BIS-em. BIS OPC CAN BUS Kamery IP 5

13 BIS 2.5 Feature overview 13 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Wprowadzenie: Punkty detekcyjne BIS Każe urządzenia, które są podłączane za pomocą Automation Engine (AUE) wykorzystują punkty detekcyjne(licencje) do obsługi urządzeń jak np.: Grupy czujek pożarowych, wejścia/wyjścia w systemie FPA5000, czujki PIR, wzmacniacze, strefy nagłosnienia itd. The AUE Basic Package zawiera w standardzie 500 darmowych punktów detekcyjnych. Jeśli potrzeba obsłużyc więcej niż 500 punktów detekcyjnych, potrzeba dospecyfikować dodatkowe licnecje na 100, lub pkt.det. BIS-GEN-Pxxx Gdy podłączamy przez OPC serwer innego producenta sprzęt innego producenta wtedy potrzeba wykorzystać punkty detekcyjne: BIS-AUE-P100, BIS-AUE-P1K, BIS-AUE-P10K.

14 BIS 2.5 Feature overview 14 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Automation Engine (AUE)

15 BIS 2.5 Feature overview 15 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Automation Engine wspierane urządzenia SSWiN& SAP: MAP 5000 FPA 5000 CCTV: Allegiant Krosownica wizyjna BVMS Nagłosnienie/DSO: Praesideo Sterowanie/nadzorowanie IO AMC Controller

16 BIS 2.5 Feature overview 16 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems AUE: MAP 5000 Aby połączyć centralę MAP 5000 do BIS potrzeba: AUE Basic Package(BIS-AUE-BPA) OPC Server License, 1 na centralę MAP (BIS-GEN-OPCLIC) Własne punkty detekcyjne BIS (BIS-GEN-Pxxx) 1 Serwer OPC (aplikacja może współpracować jednocześnie z 4 centralami MAP5000) BIS login server BIS OPC IP network

17 BIS 2.5 Feature overview 17 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems AUE: FPA 5000 connection Aby połączyć centralę FPA5000 do BIS potrzeba: AUE Basic Package(BIS-AUE-BPA) OPC Server License (BIS-GEN-OPCLIC) na 1 FPA OPC server, który może obsłużyć do 31 central FPA (połączonych ze sobą za pomocą CAN ) Własne punkty detekcyjne (BIS-GEN-Pxxx) BIS login server BIS OPC 1…31 central FPA połączonych za pomocąCAN IP network Kolejne do 31 central FPA połączonych za pomoca CAN UWAGA! Obligatoryjnie potrzebny FPA OPC License key (ADC OPC) Z cennika systemów SAP! (1 klucz / pętle do 31 central) BIS Con. server

18 BIS 2.5 Feature overview 18 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems AUE: Allegiant Matrix Aby połączyć Allegiant Matrix do BIS potrzeba: AUE Basic Package(BIS-AUE-BPA) OPC Server License (BIS-GEN-OPCLIC) Punkty własne BIS na każda kamerę, I/O, … (BIS-GEN-Pxxx) BIS OPC IP network BIS login server

19 BIS 2.5 Feature overview 19 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems AUE: BVMS connection Aby połączyć BVMS server do BIS potrzeba: AUE Basic Package(BIS-AUE-BPA) Punkty własne BIS (BIS-GEN-Pxxx) BVMS Connection license (BIS-GEN-BVMSCON ) BVMS OPC Server software (MBV-FOPC-20 ) BIS login server BIS IP network Max 500 kanałów… Tylko stany z systemu BVMS mogą być monitorowane bądź kontrolowane za pomoca BIS. Żadne obrazy wideo nie są wyświetlane w BIS GUI!!! BIS pracuje jako wirtualny operator systemu BVMS W integrowanym systemie BIS+BVMS moga występowac: stacje robocze tylko BIS-a, tylko BVMS-a oraz stacje robocze z zinstalowanymi oboma klientami – w takiej konfiguracji BIS sterowac wyświetlaniem sie obrazów wideo w kliencie BVMS-a. OPC BVMS BVMS server

20 BIS 2.5 Feature overview 20 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems AUE: Praesideo Aby połączyć Praesideo do BIS potrzeba: AUE Basic Package(BIS-AUE-BPA) OPC Server License (BIS-GEN-OPCLIC) OPC Server software(darmowa aplikacja) Punkty własne BIS (BIS-GEN-Pxxx) wykorzystywane do obsługi: NCO, wzmacniaczy, stacji wywoławczych, stref (nie głosników!!) oraz I/O w urzadzeniachdevices. BIS OPC IP network BIS login server

21 BIS 2.5 Feature overview 21 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems AUE: IO AMC controller Aby połączyć IO AMC Kontroler do BIS potrzeba: AUE Basic Package(BIS-AUE-BPA) OPC Server License (BIS-GEN-OPCLIC) OPC Server software (darmowa aplikacja) Własne punkty detekcyjne(BIS-GEN-Pxxx) potrzebne do wizualizacji I/O w urządzeniach BIS IP network IO AMC kontrolery w sieci Rozszerzenia IO (max. 3 / IO AMC) połączone za pomocą rs485 z kontrolerm IO OPC BIS login server

22 BIS 2.5 Feature overview 22 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Video Engine (VIE)

23 BIS 2.5 Feature overview 23 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Video Engine wspierane urządzenia Bosch CCTV IP: Kamery IP (Dinion IP, FlexiDome IP, AutoDome IP) Kodery (VIPX, VideoJet X) Digital Video Recorder DiBos 7 oraz 8 Divar XF Wsparcie iSCSI oraz VRM !

24 BIS 2.5 Feature overview 24 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Video Integration – OPC server limitacje 1 DiBos / DiBos OPC server 10 Divar Classic / Divar OPC server 200 BVIP urządzeń / VCS OPC server Limitacja VSDK OPC server ciąż testowana

25 BIS 2.5 Feature overview 25 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems VIE: Video SDK OPC Server Aby połączyć urządzenia CCTV zapomocą VSDK OPC do BIS potrzeba: Do podglądania strumieni wizyjnych, sterowania urządzeń CCTV-IP i DVR-ów: VIE Basic Package (BIS-VIE-BPA) OPC Server License do połączenia z VSDK OPC server (1 OPC license dla wszystkich połączeń) Dodatkowe kanały wideo (BIS-VIE-ADDCHA) kiedy jest ich więcej niż 40 BIS login server BIS IP network Tylko Divar XF potrzebuje być integrowany z BIS-em za pomocą specjalnej wersji VSDK OPC serwera, który nie jest dostepny za darmo na projekt! VSDK OPC

26 BIS 2.5 Feature overview 26 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems VIE: CCTV IP Aby połączyć CCTV-IP urządzenia do BIS potrzeba: VIE Basic Package (BIS-VIE-BPA) OPC Server License do połączeniaVCS OPC server (obsłuży do 200 urządzeń) Dodatkowe kanały wideo (BIS-VIE-ADDCHA) kiedy jest ich więcej niż 40 BIS OPC IP network Do 200 urządzeń… Kiedy jest wymóg obsłużenia więcej niż 200 urządzeń potrzebujesz OPC Server (i Connection Server) BIS login server

27 BIS 2.5 Feature overview 27 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems VIE: DiBos Aby podłączyć DiBos DVR do BIS potrzeba: VIE Basic Package (BIS-VIE-BPA) OPC Server License do połączenia DiBos OPC server (1 OPC license / DiBos) Dodatkowe kanały wideo (BIS-VIE-ADDCHA) kiedy jest ich więcej niż 40 BIS OPC IP network Każdy DiBos pracuje jako Connection Server z lokalnym DiBos OPC server! OPC BIS login server

28 BIS 2.5 Feature overview 28 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Access Engine (ACE)

29 BIS 2.5 Feature overview 29 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Access Engine wspierane urządzenia Bosch Kontrolery wspierane przez Access Engine: AMC 4W – Kontroler z interfejsami Wiegand AMC 4R4 – Kontroler z interfejsami RS485

30 BIS 2.5 Feature overview 30 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Access Engine Basic Package Oprócz stndardowych funkcji, takich jak np. Modele czasowe, zezwolenia dostępu, antipassback Access engine pakiet podstawowy zawiera nastepujące funkcje: Ograniczenie ilości osób w strefie Dostęp tylko dla N osób Śluza Obchody wartowników, Możliwość tworzenia raportów Zarządzanie gośćmi, Zazbrajanie/rozbrajanie SSWiN Obsługa wind Narzędzie do Importu/Exportu danych 2000 użytkowników kart 500 gości 32 przejść

31 BIS 2.5 Feature overview 31 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Access Engine OPC server oraz urządzenia Żadne licencje na połączenie z serwerem OPC nie są wymagane. Żadne licencje na punkty detekcyjne nie są wymagane.

32 BIS 2.5 Feature overview 32 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems ACE: AMC 4W Kontroler Wiegand Aby połączyć kontroler AMC 4W do BIS potrzeba: ACE Basic Package, zawiera 32 przejścia (BIS-ACE-BPA) Opcjonalnie: licencja na dodatkowe 32 przejścia (BIS-ACE-32DOORS)jeśli potrzeba obsłużyć więcej niż 32 przejścia w systemie. BIS login server IP network Kontrolery AMC Rozszerzenia AMC (max. 1 rozszrzenie Wiegand oraz 3 rozszrzenia I/O na kontroler) komunikujące się z kontrolerem za pomocą RS485 BIS OPC ACE MAC / DMS

33 BIS 2.5 Feature overview 33 ST/PRM2-EU | | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems ACE: AMC 4R4 controller connection Aby połączyć kontroler AMC 4R4 do BIS potrzeba: ACE Basic Package, zawiera 32 przejścia (BIS-ACE-BPA) Opcjonalnie: licencja na dodatkowe 32 przejścia (BIS-ACE-32DOORS)jeśli potrzeba obsłużyć więcej niż 32 przejścia w systemie. BIS login server BIS IP network Kontrolery AMC Rozszerzenia AMC (max. 3 rozszrzenia IO na kontroler) komunikujące się z kontrolerem za pomocą rs485 OPC ACE MAC / DMS

34 BIS 2.5 Feature overview 34 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems

35 BIS 2.5 Feature overview 35 Department | 25/03/2011 | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "BIS 2.5 Feature overview 1 Internal | ST/PRM2-EU | May 2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google