Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsza droga do zarządzania bezpieczeństwem obiektu…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsza droga do zarządzania bezpieczeństwem obiektu…"— Zapis prezentacji:

1 Najlepsza droga do zarządzania bezpieczeństwem obiektu…
Building Integration System v2.3 Najlepsza droga do zarządzania bezpieczeństwem obiektu… RSO EMEA ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS 2.3 Commercial | © Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

2 Przykładowe rozwiązanie – Pożar i ewakuacja
Pokaż alarm Lokalizacja alarmu Plan działania Mapa obiektu Rozgłaszania komunikatów o niebezpieczeństwie Otwórz drzwi dróg ewakuacyjnych Otwórz szlabany i drzwi ewakuacyjne Wydrukowanie mapy obiektu z naniesionymi drogami ewakuacyjnymi oraz rozmieszczeniem np. rozdzielni elektr. Security Systems ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

3 Przykładowe rozwiązanie – SSWiN i CCTV
Pokaż alarm Lokalizacja alarmu Plan działania Mapa obiektu Wyzwolenie rejestracji zdarzenia na DVR Poinformuj policję/ochronę Raport Security Systems ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

4 Przykładowe rozwiązanie – KD i CCTV
Pokaż alarm Szczegóły o miejscu Plan działania Położenie na mapie Obraz na żywo z kamery Zezwolenie na dostęp bądź odrzucenie po przez tylko kliknięcie myszą Porównanie obrazu z kamery ze zdjęciem z bazy danych Security Systems ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

5 Budynek z różnymi najemcami
Firma B Wykorzystanie podziału Wyświetlanie podziału Kontrola możliwości Prawa dostępu Definiowanie grup uprawnień Zdefiniowanie uprawnień operatorów Firma A Wspólna strefa Security Systems ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

6 BIS architektura systemu
Basic licensing + common features display features as location maps number of licensed operators, detectorpoints, interfaces divisions timer alarm operating Safety and security management fire panels intrusion panels automation malfunction monitoring public address Bosch and 3rd party devices Access Engine extensions Video Engine extensions Automation Engine extensions Security Engine* extensions BIS common extensions BIS Automation Engine BIS Video Engine BIS Access Engine BIS Security Engine* Integrated access control software elevator control parking lot management area balancing guard tour BIS basic package Security management G-series intrusion panels Alarm receiver D6600 Integrated video management DVR control matrix switch control Auto dome control live and archive imaging IP camera support *) available in selected markets only Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

7 Wymagania BIS server hardware
Recommended hardware (typical server HW) 3 GHz CPU 2 GB RAM graphical adapter with 1280x1024 and 32k colours 80 GB of free hard disk space 1 free USB or LPT port (dongle) and a serial port depending on the subsystem network adapter 10/100/1000 MBit Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

8 Wymagania BIS workstation hardware
Recommended hardware 3 GHz CPU 1 GB RAM depending on UI content requirement graphical adapter with 1280x1024 and 32k colours (1 monitor) graphical adapter with 2-4x 1280x1024 and 32k colours (multi) for use with MPEG4 video (e.g. Bosch VIP series, Videojet) follow the recommendations of BU Video (high speed graphical adapters) network adapter 10/100/1000 MBit Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

9 Wymagania Software BIS server
System Operacyjny (32bit) Windows 2003 Server SP2 Windows XP professional SP3 Wspierane języki angielski i niemiecki Services and applications Internet Information Service (IIS) Internet Explorer 6.0 lub 7.0 MS SQL Server 2005 Express, Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

10 Wymagania Software BIS workstation
Building Integration System Wymagania Software BIS workstation System Operacyjny Windows XP SP3 Windows Vista (Enterprise, Business, Ultimate) Services and applications Internet Explorer 6.0 or 7.0 Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

11 Połączenie do BIS login server
Workstations Internal firewall additional connection server Intrusion panel(s) Automation systems Access control Public address Video systems Control Control BIS login server Fire panel(s) Event Security Systems ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

12 BIS połączenie w środowisku WAN
LAN (Local Area Network) Customer server BIS workstation HUB / Switch Router HUB / Switch Router WAN (Wide Area Network) Customer server BIS workstation HUB / Switch BIS workstations BIS Server Subsystems World Wide Web (WWW) with Internet application BIS workstation (e.g. laptop at home) Security Systems ST/PRM2-EU | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

13 Instalacja – trochę podstaw
Instalator Zaledwie podstawowe moduły potrzebne Wybór z pośród wielu sterowników urządzeń Import indywidualnych licencji do aktywacji tylko potrzebnych funkcji systemu Konfiguracja systemu w taki sposób w jaki powinien działać Uwzględnienie indywidualnych standardowych procedur operacyjnych Określanie interakcji pomiędzy podsystemami Dostosowanie treści i układu interfejsu Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

14 Integracja w BIS one platform BIS 24/7 monitoring station
1 BIS 24/7 monitoring station 2 Fire and life safety 3 Intrusion system 7 Fence and wall surveillance 4 Access control and alarming 6 PA and evacuation 5 Video surveillance Parking lot management 8 9 BA monitoring one platform Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

15 BIS obsługuje: Systemy bezpieczeństwa Bosch: Fire SSWiN
CCTV (DVR, web cams, web server, matrix switches) Access Systes Public address (VAS) Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

16 Bosch – systemy wspierane
Polski Stadion Narodowy Bosch – systemy wspierane UGM centrala SAP i SSWiN Kontrolery AMC FPA5000 centrala SAP Allegiant matryca UEZ centrala SAP i SSWiN BRS BZ500 Centrala SAP Divar XF NZ300 Centrala SSWiN Urządzenia IP jak VIP, Dinion IP, Gen4 G-series Centrala SSWiN System DSO - Praesideo D6600 Odbiornik alarmów Modułowa centrala SSWiN - MAP Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

17 Systemy innych producentów wspierane:
Beckhoff DDCs for building automation Fieldbus OPC server, e.g. Modbus Schneider Interkom GE2xx/7xx intercom series Feldhaus-Uhlenbrock AL5 perimeter fence surveillance Stento/Scanvest M100 intercom series DORMA emergency door terminals Siedle intercom/door units Network monitoring by SNMP OPC Mobotix and other IP cameras Geoquip Sensor cable Many other 3rd party OPC compliant systems Get an impression on Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

18 BIS wykorzystuje światowe otwarte standardy IT
Standardowe formaty OPC Do konfiguracji AutoCAD, HTML, XML Do wyświetlania HTML, ASPX, IE, web server based Do sieciowania IIS web server, TCP/IP environment Standardowe systemy operacyjne Windows XP Windows 2003 Server Windows Vista (on client workstations) Standardowy sprzęt PC Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

19 Integracja podsystemów przez OPC
Światowe otwarte standardy interfejsów Przyjęte przez renomowanych producentów Niezależne połączenia do podsystemów Skonfigurowanie systemu jest łatwiejsze i wymaga mniej czasu Obsługa magistral e.g. BACnet, EIB, LON, Profibus, etc. OPC-Server : Aby dowiedzieć się więcej o OPC lub Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

20 AutoCAD mapy obiektu Tworzenie projektu przez architekta Wizualizacja w BIS stanów urządzeń oraz ich sterowanie Sieć korporacyjna Alternatywne rozwiązanie BIS Serwer Manualne powiązywanie poszczególnych elementów systemu z ikonami na mapie wizualizacyjnej Automatyczne przypisywanie elementów systemu do ikon na mapie wizualizacyjnej Nie ma konieczności podwajania pracy w celu przygotowania map Informacje na bieżąco ze wszystkich lokalizacji Duża oszczędność czasu w fazie konfiguracji Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

21 AutoCAD mapy obiektu - korzyści
Wykorzystaj istniejące mapy CAD obiektu aby zaoszczędzić czas i pieniądze Tylko dodaj kilka indywidualnych informacji Nazwy widoków sublokacji Hyperlinki dla rozlokowania detektorów Niesamowicie automatyczne przypisywanie hiperlinków do rzeczywistych detektorów. Struktura drzewa lokalizacji generowana automatycznie Use internal capacities or external services and at least AutoCAD LT for easy editing Bez dodatkowych licencji Pusty hyperlink hyperlink przypisany do detektora Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

22 Dokumenty alarmów bazujące na HTML
Standardowy edytor, np MS Frontpage Wyświetlanie tylko ze zdarzeniami Szeroki zakres definicji kiedy wyświetlać zależnych od przypadku zależnych od lokalizacji zależnych od lokalizacji i przypadku z każdym zdarzeniem, np wspólne instrukcje Szeroki zakres narzędzi do budowy treści formularze z polami do zaznaczania bądź listy rozwiane live video marka… text i bitmapy przyciski Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

23 Elastyczny interfejs użytkownika
Zawartości poszczególnych monitorów Indywidualny wygląd Do 4 monitorów Auto-wykrywanie obecnej rozdzielczości stacji roboczej Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

24 BIS – interfejs stacji robocze - korzyści
Bazujący na HTML Łatwy do spersonalizowania no przy pomocy MS Frontpage BIS posiada zestaw konfigurowalnych elementów programu Dodatkowa personalizacja po przez skrypty Java script Konfiguracja stacji roboczej do 4 monitorów BIS posiada kilka szablonów najczęściej używanych rozdzielczości ekranu Security Systems BU Systems ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

25 Security Systems 25 BU | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 25

26 Dziękuję za uwagę! 26 Security Systems 26
BU Systems - ST-IST/PRM1 | 06/2010 | BIS V2.3 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 26


Pobierz ppt "Najlepsza droga do zarządzania bezpieczeństwem obiektu…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google