Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUMMARY OF THE PROJECT UNIT PROJECT AT THE TITLE: S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUMMARY OF THE PROJECT UNIT PROJECT AT THE TITLE: S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS."— Zapis prezentacji:

1 SUMMARY OF THE PROJECT UNIT PROJECT AT THE TITLE: S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS

2 GIMNAZJUM IM. LUDZI WIELKIEGO SERCA I UMYSŁU W KARLINIE realizowało w latach 2012-2014 projekt w ramach programu Comenius S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS

3 KOORDYNATOR PROJEKTU: POLAND – JUNIOUR HIGH SCHOOL IN KARLINO NASI PARTNERZY:–  TURKEY - PRIMARY SCHOOL YENIMAHALLE/BATIKENT IN ANKARA TURKEY PRIMARY SCHOOL YENIMAHALLE/BATIKENT IN ANKARA  BULGARIA - PRIMARY SCHOOL 50 VASIL APRILOV STR IN LEVSKY BULGARIA PRIMARY SCHOOL 50 VASIL APRILOV STR IN LEVSKY  SPAIN - GENERAL SECONDARY SCHOOL C/JOSE MANUEL PUELLES DE SANTOS IN SEVILLA SPAIN GENERAL SECONDARY SCHOOL C/JOSE MANUEL PUELLES DE SANTOS IN SEVILLA  ROMANIA - GENERAL SECONDARY SCHOOL STR. CALEA SOIMULUI 412 IN BUZAU ROMANIA - GENERAL SECONDARY SCHOOL STR. CALEA SOIMULUI 412 IN BUZAU  PORTUGAL - GENERAL SECONDARY SCHOOL RUA DE MARCIA, ARDAS IN AVEIRO PORTUGAL GENERAL SECONDARY SCHOOL RUA DE MARCIA, ARDAS IN AVEIRO  LITHUANIA - AFONSAS LIPNIUNAS BASICS SCHOOL STR. KLAIPEDOS IN PANAVEZYS LITHUANIA AFONSAS LIPNIUNAS BASICS SCHOOL STR. KLAIPEDOS IN PANAVEZYS

4 NASZE MOTTO: W WERSJI POLSKIEJ: I … W WERSJI ANGIELSKIEJ:

5 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU W ciągu dwóch lat uczestnicy:  Dołączyli do akcji Greenpeace-u ‘Uratuj Arktykę’ i ‘Adoptuj misia”, podpisali petycję, która pojechała na Biegun Północny, gdzie została zakopana oraz wysłali przesłanie do przyszłości.  Założyli klub ekologiczny „Let’s change the World together”.  Zwiedzili miejsca pokazujące piękno naszych regionów (rezerwaty przyrody, parki narodowe, lasy, schroniska dla misiów, góry, słone jeziora, wulkany, gejzery błotne, tereny nadmorskie, ocean, klify, wydmy, wodospady, jaskinie, skanseny i tego typu pomniki przyrody).  Przeprowadzili badania wody, powietrza i gleby.  Przygotowali filmy, prezentacje multimedialne, programy, bajki, przedstawienia teatralne, scenki, wystawy, pokazy mody, reklamy itp.  Układali scenariusze i programy oraz przygotowywali słownictwo ekologiczne do wydania słownika  Stworzyli swoje puzzle i własną grę ‘Monopol’.

6 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU  Przeprowadzali ankiety i wywiady pośród społeczności lokalnej. („Evaluation” i „Environmental Survey”).  Zakładali ogrody, sadzili kwiaty i drzewa z przywiezioną przez siebie ziemią.  Wykonywali budki dla ptaków, których migrację obserwowali.  Malowali kamienie i odsłaniali tablice pamiątkowe pod posadzonymi przez siebie drzewami.  Uczestniczyli w wykładach, prelekcjach, debatach i akcjach ekologicznych.  Zwiedzili: oczyszczalnie ścieków, elektrownie wodne, farmy wiatraczne, firmy zajmujące się recyclingiem, domy ekologiczne.  Jeździli rowerami, pływali gondolami, statkami, promami, oraz odbyli wiele wycieczek pieszych w celu zwrócenia uwagi na inną formę transportu niż auto i autobus.  Uczestniczyli w siedmiu konkursach: na najładniejszy plakat „Save the Planet’, logo projektu, strój ekologiczny, najlepiej zilustrowany wywiad, kolaż, rzeźbę, wiersz ekologiczny, zdjęcie przyrody z naszych okolic.

7 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU  W każdym kraju organizowali Dzień Comeniusa w celu poznania swojej kultury, tradycji, tradycyjnych potraw, pieśni i tańców (uczyli się tańczyć tradycyjne tańce – Polonez, Flamenco, Belly –Dance oraz słuchali muzyki Fado).  Wydali broszury ze swoimi badaniami, album ze zdjęciami o chronionych gatunkach roślin i ptaków, album ze zdjęciami do albumu o najpiękniejszych pomnikach przyrody: Selime Village, Pigeon Valley, Uchisar, Open Museum in Gareme, Zelve Region, Avanos, Salt Lake – close to Ilhara Valley, podziemne miasto w Derinkuyu oraz pierwsze kościoły chrześcijańskie w jaskiniach Avcilar Valley. Ponadto,  Dodatkowo dołączyliśmy do projektu projekt edukacyjny dla uczniów klas trzecich gimnazjum „ Narodzie - pomóż przyrodzie”  Poznawali swoje programy nauczania oraz przepisy szkolne dotyczące edukacji w różnych krajach.  Zorganizowali wystawę rezultatów naszej dwuletniej pracy.  Omówili dalszą współpracę pomiędzy szkołami.  Podpisali wzajemne porozumienie pomiędzy szkołami w Polsce i na Litwie o dalszej wymianie uczniowskiej w celu poznania wzajemnej historii i kultury.

8 NASZE MOBILNOŚCI Realizacja projektu trwała od IX 2012 do VII 2014 roku. Wszystkie zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Odbyło się siedem spotkań roboczych w siedmiu krajach partnerskich. lpdatamiejscowośćpaństwo 102-09.XI 2012KarlinoPolska 211-16.II.2013SewillaHiszpania 308-13.04.2013LevskyBułgaria 427.05 – 02.06.2013Aveiro Portugalia 502 – 10. 11.2013AnkaraTurcja 615 - 23.03.2014BuzauRumunia 712 - 17.05.2014PanavezysLitwa

9 WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI  Podział zadań oraz ustalenie terminów ich wykonania.  Ustalanie zmian w harmonogramie oraz wprowadzanie dodatkowych ustaleń.  Organizacja wizyt, konkursów oraz promocji projektu w poszczególnych krajach  Realizacja poszczególnych zadań i rezultatów a także organizacja wystaw promocyjnych powyższe działania.  Sposób kontaktowania się z partnerami: droga mailowa, rozmowy telefoniczne, spotkania robocze podczas wizyt partnerskich, blog projektu oraz strony projektu na Wickispace i Facebooku  Częstotliwość kontaktów: systematycznie w ramach potrzeb, kilka razy w miesiącu (telefon, maile, chat).

10 NASZE ZADANIA Organizacja mobilności: Koordynator projektu dba o omówienie wszystkich kwestii z partnerami przed każdym spotkaniem w poszczególnych szkołach partnerskich (cele spotkania, uczestnicy spotkania, harmonogram, plan spotkania, zakwaterowanie, wyżywienie nauczycieli i uczniów, kwestie finansowe, przygotowanie certyfikatów potwierdzających odbytą mobilność, przygotowanie rachunków i innych dokumentów potwierdzających pobyt w szkole partnerskiej). Koordynatorzy w poszczególnych szkołach podczas mobilności:  Ustalają i przygotowują plan wizyty, zapoznają z nim nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców a także instytucje lokalne, które są zaangażowane w realizację projektu.  Przygotowują materiały informacyjne o szkole, mieście, kraju – jego historii, geografii, tradycjach i zwyczajach.  Koordynują pracami związanymi z przyjęciem gości (przygotowanie szkoły, części artystycznej, wizyty w szkole, opieki nad dziećmi w trakcie trwania wizyty, plan pobytu itp..).

11 ROLA SZKOŁY KOORDYNUJĄCEJ PROJEKT  Planowanie i organizacja pracy całego zespołu.  Monitorowanie postępów, ewaluacja, wdrażanie wniosków.  Gromadzenie dokumentów związanych z realizacją projektu.  Dbanie o prawidłową realizację projektu we wszystkich szkołach partnerskich.  Utrzymywanie stałego, systematycznego kontaktu z pozostałymi koordynatorami; współpraca z nimi oraz dbanie o dobrą atmosferę pomiędzy uczestnikami projektu.  Zachęcanie do dzielenia się informacjami nt. wszelkich działań na wspólnym blogu projektu oraz stronach lokalnych w celu promocji oraz rozpowszechniania rezultatów a także aktywnego uczestnictwa w projekcie.  Dbanie o opracowanie produktów końcowych projektu oraz ich promocję.  Sporządzanie protokołów i raportów postępów (monitorowanie) oraz wspólne opracowanie raportu końcowego.  Zapoznanie z kulturą i tradycjami poszczególnych krajów, dbanie o przestrzeganie zasad wzajemnego szacunku i tolerancji wewnątrz zespołu.

12 ROLA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW  Współpraca z innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami, władzami lokalnymi, środowiskiem lokalnym oraz prasą i telewizją.  Organizowanie działań oraz mobilności związanych z realizacją projektu i wizytami partnerskimi.  Dbanie o prawidłową realizację projektu oraz opracowanie produktów końcowych.  Planowanie, monitorowanie i systematyczna ewaluacja działań oraz wydatków.  Nadzorowanie terminów wykonywania poszczególnych działań.  Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu.  Promowanie projektu w środowisku lokalnym.  Utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem projektu.  Sporządzanie raportu postępów oraz raportu końcowego.

13 WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PARTNERAMI  Poinformowanie społeczności szkolnej o projekcie i jego celach.  Przedstawienie planu pracy przez koordynatora i przydział zadań.  Stworzenie zespołów projektowych: nauczycieli oraz uczniów.  Organizacja zajęć dodatkowych przez poszczególnych nauczycieli związanych z realizacją projektu (artystyczne, plastyczne, muzyczne, techniczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, z języka angielskiego.)  Współpraca z rodzicami: zaangażowanie w działania (zorganizowanie pobytu gości oraz Dnia Comeniusa).  Współpraca z lokalnymi władzami oraz instytucjami: (burmistrz, vice-burmistrz, hiszpańska firma Iberdrola, oczyszczalnia ścieków, Muzeum Wody w Koszalinie, KOK w Karlinie, Muzeum w Karlinie).  Współpraca z lokalną prasą oraz telewizją w celu promowania projektu.

14 SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH DODATKOWYCH SPONSORÓW 1. URZĘDU MIEJSKIEGO W KARLINIE 2. ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY 3. ZAKŁADU OŚWIATY W KARLINIE 4. UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 5. RADY RODZICÓW GIMNAZJUM W KARLINIE 6. PAŃSTWA ANNY I LUBOMIRA KOLBUSZÓW ZA WSPARCIE ORAZ POMOC DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ: 1. DYREKTOROWI GIMNAZJUM – P. ZBIGNIEWOWI PAWLIKOWI 2. VICE - DYREKTOR GIMNAZJUM – P. ALEKSANDRZE ŁANGOWSKIEJ 3. DYREKTOROWI LICEUM W KARLINIE – P. DANIELOWI WACHOWI 4. GŁÓWNEJ SZEFOWEJ OD FINANSÓW – P. TERESIE PLICHCIE - LESSNAU 5. KSIĘGOWYM: PANI KAROLINIE ORAZ MARCIE 6. WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, KTÓRZY NAM POMOGLI W PROJEKCIE GORĄCE PODZIĘKOWANIA NALEŻĄ SIĘ RÓWNIEŻ WSZYSTKIM RODZICOM, KTÓRZY NIE TYLKO POMOGLI NAM W REALIZACJI PROJEKTU ALE RÓWNIEŻ WSPANIALE PRZYJĘLI NASZYCH GOŚCI OKAZUJĄC IM NASZĄ PRAWDZIWĄ POLSKĄ GOŚCINNOŚĆ.

15 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU W ramach promocji projektu oraz programu Comenius:  Utworzono i przez cały czas aktualizowano strony internetowe: - międzynarodową stronę projektu: http://comenius-polarbears.wikispaces.com - polską stronę projektu: http://gimnazjum-karlino.manifo.comhttp://comenius-polarbears.wikispaces.comhttp://gimnazjum-karlino.manifo.com - zakładkę na stronie szkoły: https://sites.google.com/site/gimkarlino/projekt-comenius-2012-2014 - grupy zamknięte na facebooku: dla uczniów, koordynatorów projektu, wymiany zdjęć po każdej wizycie roboczej: POLAND PICTURES / SPAIN PICTURES…..  Wszystkie czynności związane z promocją projektu umieszczane były na specjalnie w tym celu utworzonej stronie: http://promocjac.manifo.comhttp://promocjac.manifo.com  Wszystkie rezultaty pracy były regularnie umieszczane na stronach: http://rezultaty.manifo.com oraz http://comenius-polarbears.wikispaces.com http://rezultaty.manifo.comhttp://comenius-polarbears.wikispaces.com  Wszystkie rezultaty zostały umieszczone w Europejskiej Bazie Projektów – European Shared Treasure ttp://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_town=karlinottp://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_town=karlino

16 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU  Utworzono Kącik Comeniusa.  Zawieszono Tablicę Informacyjną.  Założono Kronikę Projektu.  Uczestniczono w konferencji promującej projekt w Koszalinie – 23.05.2013  Zorganizowano wystawy prac po-konkursowych projektu.

17 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU  Uczestniczono w młodzieżowej Radzie Gminy w Karlinie, poświęconej ekologii, podczas której omówiono wszystkie działania projektowe.  Zorganizowano wystawę rezultatów prac w Karlinie.

18 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU  Zorganizowano wystawy rezultatów prac we wszystkich krajach partnerskich.  Wszystkie nasze działania oraz wizyty partnerskie były opisywane w artykułach w naszej lokalnej prasie. http://promocjac.manifo.com  Relacja z wizyty gości w naszym mieście została szczegółowo przedstawiona w naszej lokalnej telewizji.

19 REZULTATY NASZEJ PRACY Zaplanowanym i zrealizowanym efektem pracy były:  strony internetowe  logo projektu  nasze ogródki szkolne  broszury i albumy  międzynarodowy słownik ekologiczny  nasze studia  klub ‘Let’s change the World together”  program pracy z uczniem „Let’s change future”  puzzle i gra planszowa „Monopol”  karmniki dla ptaków

20 REZULTATY NASZEJ PRACY  filmy, prezentacje multimedialne  ankiety, raporty i ewaluacje  prace konkursowe (plakaty, kolaże, rzeźby, zdjęcia, wiersze, stroje ekologiczne, wywiady, logo)  wystawy prac pokonkursowych  wystawa rezultatów prac  przyjaźń pomiędzy uczestnikami projektu  aktywny udział rodziców w projekcie  włączenie społeczności lokalnej do projektu  komunikatywna komunikacja w języku angielskim  pokazanie uczniom, iż wszyscy jesteśmy tacy sami, bez względu na narodowość, kulturę i religię  niezaplanowanym ale bardzo ważnym efektem pracy było nawiązanie dalszej współpracy pomiędzy szkołami polsko-litewską w celu wzajemnej wymiany uczniowskiej.

21 REZULTATY NASZEJ PRACY POLSKA FILMY PREZENTACJE PRZEDSTAWIENIE OGRÓD BADANIA PLAKATY ALBUM EWALUACJA PROGRAM NAUCZANIA

22 REZULTATY NASZEJ PRACY HISZPANIA FILM WYSTAWA LOGO ANKIETA PREZENTACJA WYNIKÓW

23 REZULTATY NASZEJ PRACY BUŁGARIA ALBUM KLUB OGRÓD PRZESŁANIE STROJE Z POKAZU MODY

24 REZULTATY NASZEJ PRACY PORTUGALIA WYWIADY BADANIA MIGRACJI PTAKÓW ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

25 REZULTATY NASZEJ PRACY RUMUNIA OGRÓD PRZEDSTAWIENIE TOMIK Z NASZĄ POEZJĄ ALBUM

26 REZULTATY NASZEJ PRACY TURCJA PUZZLE RZEŻBY KOLAŻE GRA MONOPOL

27 REZULTATY NASZEJ PRACY LITWA KARMNIKI STUDIA ZDJĘCIA ALBUM SŁOWNIK EWALUACJA

28 REZULTATY NASZEJ PRACY Wszystkie rezultaty naszej pracy znajdują się:  Na polskiej stronie projektu: http://rezultaty.manifo.comhttp://rezultaty.manifo.com  Na międzynarodowej stronie projektu http://comenius-polarbears.wikispaces.com oraz  w Europejskiej Bazie Projektów (EST): http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_proj ect_base=2012-1-PL1-COM06-28922

29 CO ZMIENIŁ PROJEKT W ŻYCIU SZKOŁY W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY NA POZIOMIE EUROPEJSKIM I LOKALNYM ?  Wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (artystyczne, plastyczne, muzyczne, techniczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, z języka angielskiego).  Podniósł umiejętności językowe, plastyczne oraz informatyczne zarówno uczniów, jak i nauczycieli.  Ukształtował postawy proekologiczne zarówno wśród uczniów i ich rodziców jak i nauczycieli oraz innych osób zaangażowanych w poszczególne etapy projektu.  Poszerzył wiedzę nt. krajów szkół partnerskich, ich kultury i obyczajów oraz ukształtował postawy tolerancji i poszanowania dla inności.  Spowodował poznanie procesu dydaktyczno – wychowawczego innych krajów.  Zwiększył umiejętności kierowania projektem, planowania, podejmowania decyzji, negocjowania najlepszych rozwiązań, zażegnywania drobnych nieporozumień.  Zacieśnił relacje pomiędzy szkołą, a środowiskiem lokalnym oraz nauczycielami i rodzicami.  Spowodował wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

30 UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU PO JEGO ZAKOŃCZENIU  Zorganizowanie wystawy stałej rezultatów projektu wraz z tablicami informacyjnymi oraz zdjęciami nt. wszystkich działań podjętych w ramach realizacji projektu.  Umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz polskiej i międzynarodowej stronie projektu produktów końcowych.  Umieszczenie produktów końcowych projektu w Europejskiej Bazie Projektów (EST).  Podsumowanie działań projektowych podczas Rady Pedagogicznej.  Przedstawienie informacji o realizacji projektu w ramach ewaluacji projektu oraz wykorzystanie jej wniosków do dalszej pracy w ramach następnych projektów.  Wykorzystywanie produktów końcowych do nauczania języka angielskiego oraz geografii.

31 UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU PO JEGO ZAKOŃCZENIU NADAL BĘDZIEMY PROMOWAĆ EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA ORAZ UCZESTNICZYĆ W AKCJACH GREENPEACE-U W CELU PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ZMIAN JAKIE ZACHODZĄ W NASZYM ŚRODOWISKU Prezentację przygotowała mgr Renata Piszak


Pobierz ppt "SUMMARY OF THE PROJECT UNIT PROJECT AT THE TITLE: S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google