Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Literatura i cytowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Literatura i cytowanie"— Zapis prezentacji:

1 Literatura i cytowanie
07/04/2017 Literatura i cytowanie Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

2 Literatura: po co? Aby pokazać własną orientację w tematyce
Aby nie wyważać otwartych drzwi Jeśli powtarzamy pracę po kimś, to róbmy to świadomie

3 Zasady ogólne Każda pozycja obecna w spisie literatury musi być zacytowania (przynajmniej raz) ponieważ spis literatury zasadniczo powstaje jako zbiór publikacji, które zostały zacytowane w tekście pracy. Jakość cytowanych publikacji – malejąco Artykuł naukowy Książka Strona internetowa produktu lub producenta Wikipedia i podobne źródła Prywatne strony internetowe

4 Co i gdzie cytujemy We wstępie lub przeglądzie literatury:
Ogólną literaturę przedmiotu: Publikacje ogólne dotyczące naszej szczegółowej tematyki W treści pracy: Publikacje wspierające nasze stwierdzenia

5 We wstępie lub przeglądzie literatury
Przykłady Zagadnienie programowania z wykorzystaniem platformy .NET omówiono między innymi w [1, 3, 5-7]. Problem projektowania oprogramowania sterowników jest zagadnieniem szeroko dyskutowanym [12, 14]. Podstawowo informacje o koncepcjach interfejsów użytkownika zaczerpnąłem z książki [3], artykułów [4-6] oraz strony internetowej firmy XYZ [7]. Zadanie to było już wielokrotnie rozwiązywane (por. np. [1, 4, 12]).

6 W treści pracy Przykłady
Często stosowaną metodą w podobnych przypadkach jest połączenie języka JavaScript i technologii Ajax [17]. W rozważanym zastosowaniu, na postawie przeglądowego artykułu [23], jako optymalną wybrano koncepcję obiektowej bazy danych. Zgodnie z zaleceniem podanym w [12], str 37, parametrowi k nadano wartość 7.

7 Style cytowania Zwyczajny (plain) – najczęstszy
Książka [1] oraz artykuł [2]… Alfa (alpha) – w niektórych wydawnictwach, pokazuje wskazówki co do autorów i lat Książka [Kow97] oraz artykuł [ABC04]… Chicago (Chicago) – dobry do prezentacji Książka [Kowalski 1997] oraz artykuł [Abacki, Babacki i Cabacki 2004]…

8 Sposoby cytowania publikacji
Książka Rozdział w książce Artykuł Publikacja konferencyjna Źródło internetowe Praca magisterska, doktorska itp. Publikacja „nieopublikowana” Po polsku Po angielsku

9 Książka R. Tadeusiewicz, M. Flasiński, Rozpoznawanie Obrazów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991. Tadeusiewicz R., Flasiński M. Rozpoznawanie Obrazów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991 D. Ballard and C.M. Brown. Computer Vision. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1982.

10 Rozdział w książce Jeśli sama książka nie jest cytowana osobno:
[1] P. Meer. Robust techniques for computer vision. In G. Medioni and S.B. Kang, editors, Emerging Topics in Computer Vision, pages 107–190. Prentice Hall, 2004. Jeśli książka jest cytowana osobno: [2] G. Medioni and S.B. Kang (Eds.) Emerging Topics in Computer Vision. Prentice Hall, 2004. [3] P. Meer. Robust techniques for computer vision. In Medioni and Kang [2], pp. 107–190. Po polsku: Eds.  Red pp.  str. albo s.

11 Artykuł [1] A. Bel, M. van Herk, H. Bartelink, and J.V. Lebesque. A verification procedure to improve patient setup accuracy using portal images. Radiother Oncol 29(2):253–260, doi: / (93) [1] A. Bel, M. van Herk et al. A verification procedure to improve patient setup accuracy using portal images. Radiotherapy and Oncology, Vol. 29, No. 2, 1993, pp. 253–260

12 Publikacja konferencyjna
Jeśli cały tom nie jest cytowany osobno: [1] M. Bator, M. Zasada et al. Fuzzy Hough transform-based methods for extraction and measurements of single trees in large-volume 3D terrestrial LIDAR data. In L. Bolc et al., editors, Computer Vision and Graphics: Proc. Int. Conf. ICCVG 2010, Part I, volume 6374 of Lecture Notes in Computer Science, pages 265–274, Warsaw, Poland, Sep Springer, Heidelberg. doi: / _30. Jeśli tom jest cytowany osobno: [3] M. Bator, M. Zasada et al. Fuzzy Hough transform-based methods for extraction and measurements of single trees in large-volume 3D terrestrial LIDAR data. In Bolc et al. [4], pages 265–274. doi: / _30. [4] L. Bolc, R. Tadeusiewicz et al., editors. Computer Vision and Graphics: Proc. Int. Conf. ICCVG 2010, Part I, volume 6374 of Lecture Notes in Computer Science, Warsaw, Poland, Sep Springer, Heidelberg. doi: /

13 Źródło internetowe [1] The Computer Vision Homepage. (dostęp ). [2] Bibliographies on Computer Graphics and Vision. liinwww.ira.uka.de/bibliography/Graphics/. [3] "Ikona," Wikipedia, wolna encyklopedia, //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikona&oldid= (dostęp ). [4] L. Chmielewski. Strona osobista, //www.lchmiel.pl (dostęp ).

14 Praca magisterska, doktorska itp.
[2] M. Chlebiej. Zastosowanie metod dopasowania i modeli deformacyjnych do analizy statycznych i ruchomych obrazów medycznych. Rozprawa doktorska, Instytut Badan Systemowych PAN, Warszawa, [4] J. Renström. Evaluation of the Elekta Synergy concept for patient positioning in image guided radiotherapy. M.Sc. thesis, Medical Radiation Physics Clinical Sciences, Lund University, Lund, 2005.

15 Publikacja „nieopublikowana”
[7] E. Rydz. Stereowizja. Seminarium w IPI PAN, 20 kwietnia 1996. [8] L. Chmielewski. Private communication, 1 kwietnia 3014. … L. Chmielewski twierdzi, że lód można stosować do chłodzenia piwa [8]. Większość redakcji nie akceptuje takich cytowań.

16 Podsumowanie Każda pozycja obecna w spisie literatury musi być zacytowania (przynajmniej raz) ponieważ spis literatury zasadniczo powstaje jako zbiór publikacji, które zostały zacytowane w tekście pracy. Jakość cytowanych publikacji – malejąco Artykuł naukowy Książka Strona internetowa produktu lub producenta Wikipedia i podobne źródła Prywatne strony internetowe


Pobierz ppt "Literatura i cytowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google