Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Kościele III Struktura. Struktura Kościoła „Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Kościele III Struktura. Struktura Kościoła „Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy,"— Zapis prezentacji:

1 O Kościele III Struktura

2 Struktura Kościoła „Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem, współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusa” (KPK 208)

3 Ustanowienie urzędu Ustanowiony przez Chrystusa? Posłanie do głoszenia. Własny autorytet? Dawać to, czego nie można samemu z siebie posiadać SAKRAMENT

4 Kolegium biskupów KOLEGIUM DWUNASTU Sukcesja apostolska BISKUPI (Urząd Nauczycielski Kościoła)

5 „Aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili Apostołowie biskupów jako następców swoich przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie” DV 7.

6 Nauczycielski Urząd Kościoła Autorytet kolegium biskupów i papieża do autentycznego przedkładania i wyjaśniania nauki Kościoła.

7 Papież głową Kolegium Biskupów Głowa Kolegium Dwunastu 1.Źródło i fundament jedności 2.„Ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany” LG, 22. 3.Bez papieża Kolegium Biskupów nie posiada władzy autorytatywnej 4.Nie ma soboru powszechnego, jeśli nie jest uznany przez papieża

8 Nieomylność (Vat II) 1. Nieomylny jest ogół wierzących (nr 12) 2. Nieomylne jest kolegium biskupów (nr 25) 3. Niemylna jest Głowa kolegium biskupów, Biskup Rzymu, również indywidualnie (nr 25)

9 Ex cathedra (1) Papież powinien sprawując swój najwyższy autorytet wypowiadać się jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wierzących w Chrystusa (2) Powinien wypowiadać się na temat „wiary i obyczajów” (doctrina de fide et moribus) (3) Powinien swe rozstrzygnięcie na ten temat przedłożyć wszystkim wierzącym w sposób zobowiązujący „ostatecznym” aktem (definitivo actu)

10 „Poczyniwszy te rozróżnienia, w zgodzie z Magisterium moich Poprzedników i w komunii z Biskupamii Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że eutanazja jest poważnym naruszeniem Prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej. Doktryna ta jest oparta na prawie naturalnym i na słowie Bożym spisanym, jest przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne” (EV 64). „Choć nauka o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom jest zachowywana w niezmiennej i uniwersalnej Tradycji Kościoła i głoszona ze stanowczością przez Urząd Nauczycielski w najnowszych dokumentach, to jednak w naszych czasach w różnych środowiskach uważa się ją za podlegającą dyskusji, a także twierdzi się, że decyzja Kościoła, by nie dopuszczać kobiet do święceń kapłańskich ma walor jedynie dyscyplinarny. Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne” (Jan Paweł II, Ordinatio sacerdotalis, 4).

11 Potrójna misja Kolegium 1.Nauczania 2.Uświęcania 3.Rządzenia

12 Świeccy „…zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela”. LG 31.

13 Potrójna misja 1.Kapłańska 2.Prorocka 3.Królewska

14 JEDEN Jedna wiara Jedna liturgia Jedna sukcesja

15 ŚWIĘTY Obecność Chrystusa, sakramentów, świętych, itp. UŚWIĘCENIE Grzeszny Kościół? Grzeszni ludzie?

16 POWSZECHNY Do wszystkich ludzi „Poza Kościołem nie ma zbawienia”? Misje?

17 APOSTOLSKI 1.Na fundamencie Apostołów (Ef 2,20) 2. „Depozyt wiary” i zdrowych zasad przekazanych przez Apostołów 3. Uświęcany i prowadzony przez następców Apostołów


Pobierz ppt "O Kościele III Struktura. Struktura Kościoła „Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google