Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Przygotowania do ŚDM 2016 i OJDL 2014 2.Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej Kraków, 3-5.10.2014 r. 3.Inicjacja liturgiczna podczas ŚDM 2016 – uwagi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Przygotowania do ŚDM 2016 i OJDL 2014 2.Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej Kraków, 3-5.10.2014 r. 3.Inicjacja liturgiczna podczas ŚDM 2016 – uwagi."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Przygotowania do ŚDM 2016 i OJDL 2014 2.Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej Kraków, 3-5.10.2014 r. 3.Inicjacja liturgiczna podczas ŚDM 2016 – uwagi i wnioski po OJDL

3  Dyskusja podczas ubiegłorocznego Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej  Zadanie w czasie Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej w 2013  Konsultacje OPRACOWANIA:  Pliki PDF (Word) „Inicjacja liturgiczna – ŚDM 2016” „Inicjacja liturgiczna – ŚDM 2016”  OJDL Laski pod Warszawą 15-16.12.2013 r. zadanie liturgiczne  Propozycja formacji liturgicznej w czasie ŚDM 2016 w Krakowie „Propozycja przygotowania celebracji w czasie ŚDM 2016” „Propozycja przygotowania celebracji w czasie ŚDM 2016”  Plik PDF (PowerPoint) „ŚDM 2016 drogi przygotowania liturgii” „ŚDM 2016 drogi przygotowania liturgii”

4  Czy będzie nim piękne przygotowanie liturgii?  A może wystarczy, że będzie „poprawne”?  Czy myślimy o świadomym, czynnym, owocnym i pełnym uczestnictwie w liturgii podczas ŚDM?  A może chcemy czegoś więcej? apostolstwo liturgiczne apostolstwo liturgiczne pomoc w odkryciu powołania pomoc w odkryciu powołania ewangelizacja ewangelizacja Umiłowanie liturgii Umiłowanie liturgii OWMR 96. Niech tworzą jedno ciało, kiedy słuchają słowa Bożego, czy też biorą udział w modlitwach i w śpiewie, a szczególnie kiedy wspólnie składają ofiarę i wspólnie przystępują do stołu Pańskiego. Jedność tę pięknie ukazuje wspólne zachowywanie tych samych gestów i postaw ciała. OWMR 97. Niech zatem wierni z radością służą Bożemu ludowi, ilekroć się ich zaprasza do pełnienia jakiejś szczególnej posługi lub funkcji liturgicznej.

5 Inicjacja liturgiczna ŚDM Kraków 2016 Propozycja drogi przygotowania uczestników Światowych Dni Młodzieży

6 Założenia przygotowywania celebracji Z udziałem możliwie wielu posługujących Z czynnym, owocnym, świadomym, pełnym udziałem wszystkich wiernych Z dbałością o piękno liturgii, o właściwe proporcje Z troską o dobro duchowe uczestników, o owoce w ich życiu Zawsze w zgodzie z przepisami liturgicznymi

7 Przykładowy podział funkcji Ceremoniarz i jego pomocnicy Zakrystian Turyferariusz, nawikulariusz Ministrant krzyża Ministranci światła (2 albo 7) Ministranci ołtarza Ministrant wody Lektorzy Ministrant księgi Psałterzysta Kantor (i ew. organista) ze scholą lub zespołem muzycznym Ministranci modlitwy wiernych Ministranci mitry i pastorału Komentatorzy liturgiczni Posługa darów Posługa ładu

8 Każda celebracja powinna być poprzedzona kręgiem liturgicznym BÓG MÓWI: do swego ludu, do mnie MOJA ODPOWIEDŹ: modlitwy, służby (w liturgii), świadectwa życia

9 Nie należy zaniedbywać także prób służby liturgicznej Winna ona odbywać się przed każdą celebracją (najlepiej z udziałem prezbitera i diakona). Próbę prowadzi ceremoniarz.

10 W centrum każdego spotkania: Eucharystia i inne celebracje

11 Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych w animowanie przygotowania liturgii oraz w podejmowanie funkcji – symulacja [tys.] Założenia: 1) w ŚDM będzie brało udział około 3.000.000 osób 2) Celebracje w okresie przygotowania będą odbywały się w 1000 miejsc w archidiecezji krakowskiej i w innych diecezjach w Polsce

12  Eucharystia  Jutrznia i Nieszpory  Adoracja Najświętszego Sakramentu  Wykłady  Spotkania w grupach: kręgi liturgiczne grupy tematyczne  Dzielenie się życiem – prezentacje środowisk  Zwiedzanie  32 + 10 uczestników w tym 2 kapłanów, 1 siostra zakonna  10 diecezjalnych diakonii liturgicznych RŚŻ  Praca w trzech małych grupach  Noclegi: w domach rekolekcyjnych u rodzin

13

14

15

16 1. Rola liturgii w budowaniu wspólnoty. ks. dr Stanisław Szczepaniec 2. Współpraca z głównym celebransem, rola animatora liturgicznego i ceremoniarza: ukształtowanie celebracji liturgii słowa. ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ 3. Centralna Diakonia Liturgiczna. Wojciech Kosmowski 4. Koncepcja przygotowania liturgii w czasie ŚDM 2016. ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ 5. Aktualności - Prace Podkomisji ds. Służby Liturgicznej Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. ks. dr Stanisław Szczepaniec

17

18

19

20  Kierunek przygotowań zespołów liturgicznych posługujących w czasie ŚDM 2016  Niezbędne elementy spotkań przygotowujących do ŚDM  Sposób gromadzenia uczestników  Inne uwagi i propozycje

21  Utworzenie sprawnych zespołów odpowiedzialnych za posługi w prezbiterium, śpiew, służbę ładu, wyznaczenie liderów koordynujących szkolenia i rekolekcje w diecezji  Jednodniowe dni skupienia w diecezjach (korzystniejsze czasowo i finansowo)  Powrót do źródeł, unifikacja zachowań  Ponowne odkrycie zaleceń Vaticanum II  Comiesięczne spotkania formacyjne w diecezjach w temacie ŚDM

22  Kursy i szkolenia: praktyczne praktyczne kształtowanie dużych zgromadzeń liturgicznych kształtowanie dużych zgromadzeń liturgicznych  Rekolekcje przynajmniej dla prowadzących (kursy dla pozostałych)  Rekolekcje diecezjalne i centralne (min. na 3 i 6 mies. przed ŚDM)  Wspólna modlitwa  Współpraca różnych ruchów  Spotkania centralne: Ujednolicenie tradycji Ujednolicenie tradycji Przekazanie wizji Przekazanie wizji  Spotkania diecezjalne: pozyskiwanie zespołów pozyskiwanie zespołów szkolenie szkolenie otwarte rekolekcje otwarte rekolekcje  Błogosławieństwo posługujących na ŚDM przez biskupów (posłanie do posługi)

23  Eucharystia  Przygotowanie Eucharystii (krąg liturgiczny – wybór i przygotowanie tekstów, śpiewów, posług)  Modlitwa – dzielenie się Słowem Bożym  Krótkie konferencje i długie warsztaty  Różnorodne celebracje liturgiczne  Namiot spotkania  Warsztaty – doskonalenie umiejętności  Ćwiczenia praktyczne, przygotowanie różnych „scenariuszy”

24  Pogłębianie duchowości liturgicznej  Konferencje uwzględniające zarówno zagadnienia teologiczne (np. liturgia jako spotkanie), jak i praktyczne  Rozważanie tematów ŚDM  Omówienie przygotowań także innych celebracji niż Eucharystia  Świadectwa  Czas na wymianę doświadczeń i tworzenie wspólnoty (integracja)  Przygotowanie do uczestnictwa w liturgii po łacinie

25  Szeroka współpraca z różnymi zespołami liturgicznymi i liturgistami w diecezjach,  Formacja powinna nawiązywać do tematu ŚDM i prowadzić do niego,  Kursy i szkolenia powinny w podstawowym zakresie wprowadzać do pełnienia funkcji liturgicznych,  Jeśli niektóre celebracje będą prowadzone w innym rycie (np. grekokatolickim) wskazane są szersze katechezy mistagogiczne,  Pokutuje przekonanie, że jest jeszcze dużo czasu, że posługi są tylko dla wybranych (brak poczucia wielu, że są potrzebni).

26  Różne kanały, różne środowiska  Wysyłanie zaproszeń do każdej parafii  Najcenniejsze osobiste zaproszenia przez osoby już zaangażowane w przygotowania  Jeżdżenie do parafii z konferencjami, rekolekcjami osób zaangażowanych, by zachęcać innych  Szczególne zaproszenia do diecezji, które mają blisko do Krakowa  Kontakt z odpowiedzialnymi za ŚDM na szczeblu diecezjalnym  Wykorzystanie diecezjalnych spotkań lektorów, kursów ceremoniarzy, warsztatów dla scholi  Wychodzenie do liderów różnych wspólnot  W przypadku Ruchu Światło-Życie: ogłoszenia na OŻK (już Teczka Roku 2014 zawierała płytę z materiałami m.in. o ŚDM)

27  Program powinien być elastyczny, możliwy do zastosowania w różnych warunkach  Rekolekcje regularnie przeprowadzane w diecezjach (np. dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.) powinny uwzględniać problematykę posługi w czasie ŚDM 2016  Ważne jest planowanie i przejrzystość  Należy wypełniać postulaty teologiczne korzystając ze wsparcia nowych metod z wykorzystaniem np.: logistyki logistyki psychologii psychologii technologii informatycznych technologii informatycznych

28 Jutrznia i Nieszpory dla chętnych Eucharystia Zwiedzanie miasta Wspólnotowa celebracja sakramentu pojednania Indywidualna spowiedź Adoracja Najświętszego Sakramentu Modlitwy wstawien- nicze Wieczór uwielbienia (ze wskazaniem miejsc, aplikacje np. dla smartfonów czy do Internetu)

29  Zebranie tylu zespołów, ile ma być miejsc celebracji  Przygotowanie odpowiedzialnych: kapłanów, animatorów, przewodników scholi, ceremoniarzy  Wprowadzenie chętnych i przygotowanych wiernych do pełnienia funkcji (Eucharystia i inne celebracje)  Szybkie reagowanie na trudności, szukanie rozwiązań  Nawiązanie do doświadczeń poprzednich ŚDM (także np. Częstochowa 1991 r.) i dużych celebracji w Polsce (np. poświęcenie krzyża na Placu Piłsudskiego w Warszawie 2009 r.)

30 Ze strony: www.oaza.pl/cdl Zdjęcia: www.wiara.pl

31  Upowszechnianie znajomości OWMR  Posługiwanie się innymi, krótkimi opracowaniami, („Katechizm służby liturgicznej”)  Ulotki, np.: „Niezbędnik ceremoniarza” „Niezbędnik ceremoniarza” Krótkie pomoce liturgiczne Krótkie pomoce liturgiczne  Płyty DVD i pamięci flash z materiałami

32 201420152016

33  Przedstawienie problemu przygotowywania liturgii w kontekście ŚDM – ZDSL, Licheń 2014  Budzenie gorliwości: wolontariuszy - także w aspekcie służby liturgicznej wolontariuszy - także w aspekcie służby liturgicznej osób już włączonych do grona służby liturgicznej - do posługi w czasie ŚDM osób już włączonych do grona służby liturgicznej - do posługi w czasie ŚDM  Konsultacje w diecezjach (w razie potrzeby także na niższym albo wyższym szczeblu)  Określenie potrzeb formacji na danym terenie  Wskazanie terminów i rodzajów rekolekcji w roku 2015  Włączenie tych planów w cykl przygotowań służby liturgicznej w diecezjach

34  Rekolekcje i kursy formacyjne uwzględniające formowanie zespołów liturgicznych dla potrzeb ŚDM  Przygotowanie praktycznych materiałów dla ceremoniarzy i innych posługujących  Odpowiedzi na pytania…, np. w jaki sposób pogłębić rozumienie i przeżywanie tajemnicy Bożego miłosierdzia w liturgii  Wypróbowywanie materiałów i nauka stosowania określonych w nich zasad

35  Rekolekcje dla odpowiedzialnych (ceremoniarzy, animatorów liturgicznych) w Krakowie – po jednym przedstawicielu z każdego zespołu liturgicznego  Ustalenie zasad współpracy z innymi grupami osób zaangażowanych w przygotowania  Błogosławieństwo odpowiedzialnych i zespołów liturgicznych przez biskupów

36  Zima i wiosna: Rekolekcje dla różnych grup posługujących, np. Rekolekcje dla różnych grup posługujących, np.  nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  ustanowionych lektorów, akolitów Rekolekcje dla kleryków Rekolekcje dla kleryków Rekolekcje dla kapłanów – odpowiedzialnych za miejsca celebracji Rekolekcje dla kapłanów – odpowiedzialnych za miejsca celebracji  Forum liturgiczne dla chętnych - z Polski i z innych krajów (np. na 7-14 dni przed oficjalnym rozpoczęciem)  Spotkania, modlitwa, ostatnie ustalenia w zespołach na 1 dzień przed rozpoczęciem

37

38 Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. (pkt. 6. Listu Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016 z 31.10.2014)

39


Pobierz ppt "1.Przygotowania do ŚDM 2016 i OJDL 2014 2.Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej Kraków, 3-5.10.2014 r. 3.Inicjacja liturgiczna podczas ŚDM 2016 – uwagi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google