Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z rekolekcji diakonii liturgicznej Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, Kraków, 3-5.10.2014 r. - przygotowanie do ŚDM prezentowane w czasie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z rekolekcji diakonii liturgicznej Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, Kraków, 3-5.10.2014 r. - przygotowanie do ŚDM prezentowane w czasie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z rekolekcji diakonii liturgicznej Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, Kraków, r. - przygotowanie do ŚDM prezentowane w czasie 66. Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej, Licheń r. oprac.: Wojciech Kosmowski

2 Plan prezentacji Przygotowania do ŚDM 2016 i OJDL 2014
Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej Kraków, r. Inicjacja liturgiczna podczas ŚDM – uwagi i wnioski po OJDL

3 Etapy przygotowania do OJDL 2014
OPRACOWANIA: Pliki PDF (Word) „Inicjacja liturgiczna – ŚDM 2016” OJDL Laski pod Warszawą r. zadanie liturgiczne Propozycja formacji liturgicznej w czasie ŚDM 2016 w Krakowie „Propozycja przygotowania celebracji w czasie ŚDM 2016” Plik PDF (PowerPoint) „ŚDM 2016 drogi przygotowania liturgii” Dyskusja podczas ubiegłorocznego Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej Zadanie w czasie Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej w 2013 Konsultacje

4 Kierunek przygotowania do ŚDM zależy od celu
Czy będzie nim piękne przygotowanie liturgii? A może wystarczy , że będzie „poprawne”? Czy myślimy o świadomym, czynnym, owocnym i pełnym uczestnictwie w liturgii podczas ŚDM? A może chcemy czegoś więcej? apostolstwo liturgiczne pomoc w odkryciu powołania ewangelizacja Umiłowanie liturgii OWMR 96. Niech tworzą jedno ciało, kiedy słuchają słowa Bożego, czy też biorą udział w modlitwach i w śpiewie, a szczególnie kiedy wspólnie składają ofiarę i wspólnie przystępują do stołu Pańskiego. Jedność tę pięknie ukazuje wspólne zachowywanie tych samych gestów i postaw ciała. OWMR 97. Niech zatem wierni z radością służą Bożemu ludowi, ilekroć się ich zaprasza do pełnienia jakiejś szczególnej posługi lub funkcji liturgicznej.

5 Inicjacja liturgiczna ŚDM Kraków 2016
Już pierwsza ilustracja pokazuje jak to przygotowanie ma wyglądać – w wielu krajach, diecezjach byłby realizowany wzór mający zastosowanie w przygotowaniu celebracji także w czasie głównych obchodów ŚDM. Propozycja drogi przygotowania uczestników Światowych Dni Młodzieży

6 Założenia przygotowywania celebracji
Z udziałem możliwie wielu posługujących Z czynnym, owocnym, świadomym, pełnym udziałem wszystkich wiernych Z dbałością o piękno liturgii, o właściwe proporcje Z troską o dobro duchowe uczestników, o owoce w ich życiu Zawsze w zgodzie z przepisami liturgicznymi

7 Przykładowy podział funkcji
Ministrant księgi Psałterzysta Kantor (i ew. organista) ze scholą lub zespołem muzycznym Ministranci modlitwy wiernych Ministranci mitry i pastorału Komentatorzy liturgiczni Posługa darów Posługa ładu Ceremoniarz i jego pomocnicy Zakrystian Turyferariusz, nawikulariusz Ministrant krzyża Ministranci światła (2 albo 7) Ministranci ołtarza Ministrant wody Lektorzy

8 Każda celebracja powinna być poprzedzona kręgiem liturgicznym
BÓG MÓWI: do swego ludu, do mnie MOJA ODPOWIEDŹ: modlitwy, służby (w liturgii), świadectwa życia

9 Nie należy zaniedbywać także prób służby liturgicznej
Winna ona odbywać się przed każdą celebracją (najlepiej z udziałem prezbitera i diakona). Próbę prowadzi ceremoniarz.

10 W centrum każdego spotkania:
Eucharystia i inne celebracje

11 1) w ŚDM będzie brało udział około 3.000.000 osób
Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych w animowanie przygotowania liturgii oraz w podejmowanie funkcji – symulacja [tys.] Założenia: 1) w ŚDM będzie brało udział około osób 2) Celebracje w okresie przygotowania będą odbywały się w miejsc w archidiecezji krakowskiej i w innych diecezjach w Polsce

12 OJDL , Sanktuarium św. Jana Pawła II, Kraków, 3-5.10.2014 r.
Eucharystia Jutrznia i Nieszpory Adoracja Najświętszego Sakramentu Wykłady Spotkania w grupach: kręgi liturgiczne grupy tematyczne Dzielenie się życiem – prezentacje środowisk Zwiedzanie uczestników w tym 2 kapłanów, 1 siostra zakonna 10 diecezjalnych diakonii liturgicznych RŚŻ Praca w trzech małych grupach Noclegi: w domach rekolekcyjnych u rodzin

13 OJDL Liturgia

14 OJDL 2014 - bogactwo osób i materiałów

15 OJDL 2014 - wykłady i zwiedzanie

16 OJDL - konferencje 1. Rola liturgii w budowaniu wspólnoty. ks. dr Stanisław Szczepaniec 2. Współpraca z głównym celebransem, rola animatora liturgicznego i ceremoniarza: ukształtowanie celebracji liturgii słowa. ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ 3. Centralna Diakonia Liturgiczna. Wojciech Kosmowski 4. Koncepcja przygotowania liturgii w czasie ŚDM Aktualności - Prace Podkomisji ds. Służby Liturgicznej Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

17 OJDL 2014 - spotkania w grupach

18 OJDL 2014 - prezentacje środowisk

19 OJDL Liturgia

20 Ankiety uczestników OJDL
Kierunek przygotowań zespołów liturgicznych posługujących w czasie ŚDM 2016 Niezbędne elementy spotkań przygotowujących do ŚDM Sposób gromadzenia uczestników Inne uwagi i propozycje

21 Kierunek przygotowań zespołów
Utworzenie sprawnych zespołów odpowiedzialnych za posługi w prezbiterium, śpiew, służbę ładu, wyznaczenie liderów koordynujących szkolenia i rekolekcje w diecezji Jednodniowe dni skupienia w diecezjach (korzystniejsze czasowo i finansowo) Powrót do źródeł, unifikacja zachowań Ponowne odkrycie zaleceń Vaticanum II Comiesięczne spotkania formacyjne w diecezjach w temacie ŚDM

22 Kierunek przygotowań zespołów c.d.
Kursy i szkolenia: praktyczne kształtowanie dużych zgromadzeń liturgicznych Rekolekcje przynajmniej dla prowadzących (kursy dla pozostałych) Rekolekcje diecezjalne i centralne (min. na 3 i 6 mies. przed ŚDM) Wspólna modlitwa Współpraca różnych ruchów Spotkania centralne: Ujednolicenie tradycji Przekazanie wizji Spotkania diecezjalne: pozyskiwanie zespołów szkolenie otwarte rekolekcje Błogosławieństwo posługujących na ŚDM przez biskupów (posłanie do posługi)

23 Niezbędne elementy spotkań w czasie ŚDM:
Eucharystia Przygotowanie Eucharystii (krąg liturgiczny – wybór i przygotowanie tekstów, śpiewów, posług) Modlitwa – dzielenie się Słowem Bożym Krótkie konferencje i długie warsztaty Różnorodne celebracje liturgiczne Namiot spotkania Warsztaty – doskonalenie umiejętności Ćwiczenia praktyczne, przygotowanie różnych „scenariuszy”

24 Niezbędne elementy spotkań w czasie ŚDM:
Omówienie przygotowań także innych celebracji niż Eucharystia Świadectwa Czas na wymianę doświadczeń i tworzenie wspólnoty (integracja) Przygotowanie do uczestnictwa w liturgii po łacinie Pogłębianie duchowości liturgicznej Konferencje uwzględniające zarówno zagadnienia teologiczne (np. liturgia jako spotkanie), jak i praktyczne Rozważanie tematów ŚDM

25 Inne uwagi i propozycje
Szeroka współpraca z różnymi zespołami liturgicznymi i liturgistami w diecezjach, Formacja powinna nawiązywać do tematu ŚDM i prowadzić do niego, Kursy i szkolenia powinny w podstawowym zakresie wprowadzać do pełnienia funkcji liturgicznych, Jeśli niektóre celebracje będą prowadzone w innym rycie (np. grekokatolickim) wskazane są szersze katechezy mistagogiczne, Pokutuje przekonanie, że jest jeszcze dużo czasu, że posługi są tylko dla wybranych (brak poczucia wielu, że są potrzebni).

26 Jak gromadzić uczestników?
Różne kanały, różne środowiska Wysyłanie zaproszeń do każdej parafii Najcenniejsze osobiste zaproszenia przez osoby już zaangażowane w przygotowania Jeżdżenie do parafii z konferencjami, rekolekcjami osób zaangażowanych, by zachęcać innych Szczególne zaproszenia do diecezji, które mają blisko do Krakowa Kontakt z odpowiedzialnymi za ŚDM na szczeblu diecezjalnym Wykorzystanie diecezjalnych spotkań lektorów, kursów ceremoniarzy, warsztatów dla scholi Wychodzenie do liderów różnych wspólnot W przypadku Ruchu Światło-Życie: ogłoszenia na OŻK (już Teczka Roku 2014 zawierała płytę z materiałami m.in. o ŚDM)

27 Próba systematyzacji Program powinien być elastyczny, możliwy do zastosowania w różnych warunkach Rekolekcje regularnie przeprowadzane w diecezjach (np. dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.) powinny uwzględniać problematykę posługi w czasie ŚDM 2016 Ważne jest planowanie i przejrzystość Należy wypełniać postulaty teologiczne korzystając ze wsparcia nowych metod z wykorzystaniem np.: logistyki psychologii technologii informatycznych

28 Plan dnia dla uczestników ŚDM - celebracje liturgiczne
(ze wskazaniem miejsc, aplikacje np. dla smartfonów czy do Internetu) Jutrznia i Nieszpory dla chętnych Eucharystia Zwiedzanie miasta Wspólnotowa celebracja sakramentu pojednania Indywidualna spowiedź Adoracja Najświętszego Sakramentu Modlitwy wstawien-nicze Wieczór uwielbienia

29 Kluczowe problemy i postulaty
Zebranie tylu zespołów, ile ma być miejsc celebracji Przygotowanie odpowiedzialnych: kapłanów, animatorów, przewodników scholi, ceremoniarzy Wprowadzenie chętnych i przygotowanych wiernych do pełnienia funkcji (Eucharystia i inne celebracje) Szybkie reagowanie na trudności, szukanie rozwiązań Nawiązanie do doświadczeń poprzednich ŚDM (także np. Częstochowa 1991 r.) i dużych celebracji w Polsce (np. poświęcenie krzyża na Placu Piłsudskiego w Warszawie 2009 r.)

30 Slajdy: przygotowanie liturgii poza miejscem świętym dla około 30
Slajdy: przygotowanie liturgii poza miejscem świętym dla około wiernych Ze strony: Zdjęcia:

31 Przykłady rozwiązań praktycznych
Upowszechnianie znajomości OWMR Posługiwanie się innymi, krótkimi opracowaniami, („Katechizm służby liturgicznej”) Ulotki, np.: „Niezbędnik ceremoniarza” Krótkie pomoce liturgiczne Płyty DVD i pamięci flash z materiałami

32 Co robić? 2014 2015 2016

33 listopad – grudzień 2014 Konsultacje w diecezjach (w razie potrzeby także na niższym albo wyższym szczeblu) Określenie potrzeb formacji na danym terenie Wskazanie terminów i rodzajów rekolekcji w roku 2015 Włączenie tych planów w cykl przygotowań służby liturgicznej w diecezjach Przedstawienie problemu przygotowywania liturgii w kontekście ŚDM – ZDSL, Licheń 2014 Budzenie gorliwości: wolontariuszy - także w aspekcie służby liturgicznej osób już włączonych do grona służby liturgicznej - do posługi w czasie ŚDM

34 2015 Rekolekcje i kursy formacyjne uwzględniające formowanie zespołów liturgicznych dla potrzeb ŚDM Przygotowanie praktycznych materiałów dla ceremoniarzy i innych posługujących Odpowiedzi na pytania…, np. w jaki sposób pogłębić rozumienie i przeżywanie tajemnicy Bożego miłosierdzia w liturgii Wypróbowywanie materiałów i nauka stosowania określonych w nich zasad

35 Rekolekcje dla odpowiedzialnych (ceremoniarzy, animatorów liturgicznych) w Krakowie – po jednym przedstawicielu z każdego zespołu liturgicznego Ustalenie zasad współpracy z innymi grupami osób zaangażowanych w przygotowania Błogosławieństwo odpowiedzialnych i zespołów liturgicznych przez biskupów

36 2016 Zima i wiosna: Rekolekcje dla różnych grup posługujących, np.
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ustanowionych lektorów, akolitów Rekolekcje dla kleryków Rekolekcje dla kapłanów – odpowiedzialnych za miejsca celebracji Forum liturgiczne dla chętnych - z Polski i z innych krajów (np. na 7-14 dni przed oficjalnym rozpoczęciem) Spotkania, modlitwa, ostatnie ustalenia w zespołach na 1 dzień przed rozpoczęciem

37 ŚDM 2016 – strona główna

38 Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży …
Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat.     Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.     Święty Janie Pawle II, módl się za nami.     Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. (pkt. 6. Listu Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016 z )

39 Strona CDL


Pobierz ppt "Sprawozdanie z rekolekcji diakonii liturgicznej Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, Kraków, 3-5.10.2014 r. - przygotowanie do ŚDM prezentowane w czasie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google