Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy Diagnozowanie i postępowanie logopedyczne mgr Danuta Bolesławska - logopeda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesne wspomaganie rozwoju mowy Diagnozowanie i postępowanie logopedyczne mgr Danuta Bolesławska - logopeda."— Zapis prezentacji:

1 Wczesne wspomaganie rozwoju mowy Diagnozowanie i postępowanie logopedyczne mgr Danuta Bolesławska - logopeda

2 Mowa umożliwia porozumiewanie się porozumiewanie się nawiązywanie kontaktów społecznych nawiązywanie kontaktów społecznych poznawanie otaczającego świata poznawanie otaczającego świata rozwój poznawczy rozwój poznawczy pełne uczestnictwo w życiu społecznym pełne uczestnictwo w życiu społecznym

3 Okresy rozwoju mowy według L. Kaczmarka okres przygotowawczy – 3-9 miesiąc życia płodowego okres przygotowawczy – 3-9 miesiąc życia płodowego okres melodii- 0-1 rok życia dziecka okres melodii- 0-1 rok życia dziecka okres wyrazu – 1 – 2 rok życia dziecka okres wyrazu – 1 – 2 rok życia dziecka okres zdania – 2 – 3 rok życia dziecka okres zdania – 2 – 3 rok życia dziecka okres swoistych form językowych –3 – 7 rok życia dziecka okres swoistych form językowych –3 – 7 rok życia dziecka

4 Tempo i przebieg rozwoju mowy zależy od wielu czynników i u różnych dzieci jest on odmienny

5 Warunki prawidłowego rozwoju mowy  Czynniki zewnętrzne ( winno je zapewnić środowisko): - właściwy kontakt językowy, - kontakt emocjonalny.  Czynniki wewnętrzne ( tkwiące w dziecku) : - prawidłowy słuch, - norma intelektualna, - sprawność fizyczna, szczególnie w zakresie motoryki narządów mownych

6 Do Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji zgłaszają się rodzice z małymi dziećmi (przed 3 oraz po 3 r. życia), które: nie rozumieją, co się do nich mówi nie rozumieją, co się do nich mówi nie mówią nie mówią rozumieją, lecz nie mówią rozumieją, lecz nie mówią mówią mało mówią mało mówią niezrozumiale mówią niezrozumiale mówią niepłynnie mówią niepłynnie Objawy- mogą być wspólne dla wielu zaburzeń. Określenia wymaga, czy świadczą o patologii, czy patologią nie są ( uwzględniając wiek dziecka i etapy rozwoju mowy) oraz poszukiwania przyczyn ich występowania.

7 Diagnoza logopedyczna Odpowiada na pytanie: Odpowiada na pytanie: Jaką kompetencję językową i komunikacyjną oraz jaką wiedzę o rzeczywistości diagnozowana osoba ma i jakimi sprawnościami komunikacyjnymi dysponuje? Jaką kompetencję językową i komunikacyjną oraz jaką wiedzę o rzeczywistości diagnozowana osoba ma i jakimi sprawnościami komunikacyjnymi dysponuje?

8 Kroki badawcze: Określenie problemu Określenie problemu 1.Badania wstępne 1.Badania wstępne wywiad (ogólny przebieg rozwoju, mowy, stanu wywiad (ogólny przebieg rozwoju, mowy, stanu zdrowia); zdrowia); obserwacja dziecka w aktywności spontanicznej i zadaniowej; obserwacja dziecka w aktywności spontanicznej i zadaniowej; orientacyjne badanie mowy (nawiązywanie orientacyjne badanie mowy (nawiązywanie kontaktu werbalnego, ilościowe i jakościowe cechy wypowiedzi, płynność, tempo ) kontaktu werbalnego, ilościowe i jakościowe cechy wypowiedzi, płynność, tempo )

9 Kroki badawcze 2.Badania specjalistyczne ( lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne i innych specjalistów). 2.Badania specjalistyczne ( lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne i innych specjalistów).

10 Kroki badawcze Sformułowanie hipotez Sformułowanie hipotez Badania podstawowe – rozumienie, mówienie Badania podstawowe – rozumienie, mówienie ( dokładne ustalenie poziomu mowy już ukształtowanej. U dziecka, które nie ukończyło 3 r. życia mowa nie jest jeszcze w pełni wykształcona, tym bardziej dotyczy to dzieci z poważnym opóźnieniem rozwoju mowy, które nawet po zakończeniu etapu kształtowania mowy- powyżej 3 roku życia nie osiągają poziomu zdania). ( dokładne ustalenie poziomu mowy już ukształtowanej. U dziecka, które nie ukończyło 3 r. życia mowa nie jest jeszcze w pełni wykształcona, tym bardziej dotyczy to dzieci z poważnym opóźnieniem rozwoju mowy, które nawet po zakończeniu etapu kształtowania mowy- powyżej 3 roku życia nie osiągają poziomu zdania).  Weryfikacja hipotez

11 Wykorzystywane narzędzia badawcze Od obrazka do słowa ( Rodak, Nawrocka 1993) Od obrazka do słowa ( Rodak, Nawrocka 1993) AFA- Skala (Paluch, Mikosza, Drewniak, Wołosz) AFA- Skala (Paluch, Mikosza, Drewniak, Wołosz) Kwestionariusze obrazkowe (Billewicz, Zioło 2001), D.Antos, G. Demel Kwestionariusze obrazkowe (Billewicz, Zioło 2001), D.Antos, G. Demel Sfonem – badanie słuchu fonematycznego (B. Rocławski – wersja komputerowa) Sfonem – badanie słuchu fonematycznego (B. Rocławski – wersja komputerowa) Logopedia – (Young Digital Poland) Logopedia – (Young Digital Poland)

12 „Najlepszy i jedyny okres wykształcenia mowy to pierwsze trzy lata. Jest to bezwzględny warunek prawidłowego rozwoju mowy” (Hellbugge, von Wimpffen, za: E.Stecko „ Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”).

13 Wykształcenie zdolności mowy w pierwszym okresie dzieciństwa ma ogromne znaczenie, ponieważ po czwartym roku życia odpowiadające za rozwój mowy partie mózgu osiągają swoją dojrzałość.

14 Wczesne postępowanie logopedyczne Profilaktyka zaburzeń ( uwzględnić należy sytuacje, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnionego rozwoju mowy), podejmowanie działań profilaktycznych w obrębie narządu żucia, funkcji motorycznych. Profilaktyka zaburzeń ( uwzględnić należy sytuacje, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnionego rozwoju mowy), podejmowanie działań profilaktycznych w obrębie narządu żucia, funkcji motorycznych. Główne sposoby oddziaływań: instruowanie rodziców – masaż logopedyczny, zabawy stymulujące rozwój mowy. Główne sposoby oddziaływań: instruowanie rodziców – masaż logopedyczny, zabawy stymulujące rozwój mowy. Wczesne wykrywanie zaburzeń mowy i słuchu. Wczesne wykrywanie zaburzeń mowy i słuchu.

15 Wczesne postępowanie logopedyczne Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ( o zróżnicowanej etiologii). Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ( o zróżnicowanej etiologii). Stymulacja rozwoju mowy dzieci przedszkolnych, podnoszenie ich kompetencji językowej i komunikacyjnej Stymulacja rozwoju mowy dzieci przedszkolnych, podnoszenie ich kompetencji językowej i komunikacyjnej Aktywizacja rodziców w usprawnianie zaburzeń mowy. Aktywizacja rodziców w usprawnianie zaburzeń mowy.

16 Metody stosowane w terapii logopedycznej Metody dostosowane są do indywidualnych problemów dziecka, jego wieku, tempa pracy, kondycji psychofizycznej. Metody dostosowane są do indywidualnych problemów dziecka, jego wieku, tempa pracy, kondycji psychofizycznej. Częste zastosowanie mają elementy metody werbo – tonalnej, wykorzystywanej w pracy z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu, a także innymi problemami rozwojowymi, w której ruchy ciała zostają przełożone na ruchy artykulacyjne. Częste zastosowanie mają elementy metody werbo – tonalnej, wykorzystywanej w pracy z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu, a także innymi problemami rozwojowymi, w której ruchy ciała zostają przełożone na ruchy artykulacyjne. Wybrane ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Wybrane ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona.

17 Metody stosowane w terapii logopedycznej Ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę narządów mowy, słuchu fonematycznego. Ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę narządów mowy, słuchu fonematycznego. Metody mechaniczne, lingwistyczne (metody fonetyczne), pedagogiczne w późniejszym etapie terapeutycznym. Metody mechaniczne, lingwistyczne (metody fonetyczne), pedagogiczne w późniejszym etapie terapeutycznym.

18 Formy pracy Praca terapeutyczna z dzieckiem prowadzona jest indywidualnie w obecności rodziców dziecka. Rodzice włączani są w pracę terapeutyczną z dzieckiem.

19 Narzędzia stosowane w terapii logopedycznej W terapii logopedycznej wykorzystywane są programy: Logopedia (Young Digital Poland) – do diagnozy, terapii, można budować bazę danych, nagrywać wypowiedzi. Logopedia (Young Digital Poland) – do diagnozy, terapii, można budować bazę danych, nagrywać wypowiedzi. Logo- gry (Linia. Piłka. Poziom. Wysokość. Papuga. Samolot. Armata. Szum. Rybka. Tenis). Logo- gry (Linia. Piłka. Poziom. Wysokość. Papuga. Samolot. Armata. Szum. Rybka. Tenis). Mówiące obrazki – w 2 wersjach. Mówiące obrazki – w 2 wersjach. Sfonem- do badania i terapii słuchu fonematycznego. Sfonem- do badania i terapii słuchu fonematycznego. Echokorektor- do terapii jąkania. Echokorektor- do terapii jąkania. „Co to? Kto to?”-zabawy z dźwiękiem „Co to? Kto to?”-zabawy z dźwiękiem

20 Multimedialny pakiet logopedyczny- do usprawniania głosek ( Komlogo). Multimedialny pakiet logopedyczny- do usprawniania głosek ( Komlogo). Pakiet „Zabawa czyni mistrza”- pomoce logopedyczne w formie tradycyjnych gier. Pakiet „Zabawa czyni mistrza”- pomoce logopedyczne w formie tradycyjnych gier. Zabawki logopedyczne, zestawy obrazków „Od obrazka do słowa”, „Język i mowa”, puzzle, historyjki obrazkowe itd. Zabawki logopedyczne, zestawy obrazków „Od obrazka do słowa”, „Język i mowa”, puzzle, historyjki obrazkowe itd. Autorskie programy logopedyczne D. Bolesławskiej „Zrób to dla mnie – mamo”; „ Najpierw sam (sama) się dowiem, potem tobie opowiem” ; „Powiem głoskę, potem słowa i bajeczka już gotowa” Korygowanie wymowy dziecka z rozszczepem podniebienia. Autorskie programy logopedyczne D. Bolesławskiej „Zrób to dla mnie – mamo”; „ Najpierw sam (sama) się dowiem, potem tobie opowiem” ; „Powiem głoskę, potem słowa i bajeczka już gotowa” Korygowanie wymowy dziecka z rozszczepem podniebienia.

21 Podsumowanie U małych dzieci, zanim pojawią się konkretne formy zaburzeń mowy z charakterystycznymi dla nich objawami, wcześniej obserwuje się różnorodne przejawy zaburzeń procesu kształtowania się i rozwoju mowy (brak rozwoju, zatrzymanie zahamowanie), które przyczyniają się do powstawania opóźnień w przebiegu tego procesu. Konieczne jest więc: wczesne rozpoznanie wczesne rozpoznanie właściwe postępowanie właściwe postępowanie w celu przeciwdziałania i niwelowania przejawów zaburzeń mowy oraz poprawy funkcjonalności dziecka zagrożonego lub dotkniętego niepełnosprawnością.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wczesne wspomaganie rozwoju mowy Diagnozowanie i postępowanie logopedyczne mgr Danuta Bolesławska - logopeda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google