Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interakcja człowiek – komputer GUI (graphical user interface) mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interakcja człowiek – komputer GUI (graphical user interface) mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock."— Zapis prezentacji:

1

2 Interakcja człowiek – komputer GUI (graphical user interface) mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock

3 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania Wytyczne i zasady projektowania- zagadnienia wymagania normatywne zasady projektowania interakcji kryteria oceny interakcji ocena interfejsu użytkownika

4 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - normy Norma ISO / IEC 9126 funkcjonalność wydajność niezawodność łatwość konserwacji przenośność użyteczność  zrozumiałość  wyuczalność  operacyjność  atrakcyjność  standardy użyteczności ISO 9241 - 11 skuteczność stopień w jakim realizowane są cele efektywność relacja między uzyskanymi wynikami a poniesionymi nakładami satysfakcja stopień zadowolenia odczuwalnego przez użytkownika

5 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

6 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 1. Zawsze widoczny status systemu System powinien zawsze informować co się aktualnie dzieje przez potwierdzenia podawane w tempie odpowiednim dla użytkownika Wskazówki realizacyjne  należy zapewnić regularne wysyłanie do użytkownika informacji zwrotnej (potwierdzenia, pasek postępu, klepsydra, komunikat tekstowy)  dla wzmocnienia informacji zwrotnej mogą być wykorzystane dźwiękpodświetlenieanimacje

7 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

8 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 2. Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym System powinien używać pojęć znanych użytkownikowi. Informacje powinny być podawane w naturalnym porządku, zgodnie z logiką i z rzeczywistością. Wskazówki realizacyjne  prosty naturalny dialog (język, frazy, pojęcia, symbole)  naturalna i logiczna kolejność pojawiania się informacji  metafora używająca powszechnie zrozumiałych symboli  prezentowanie tylko tej informacji, której użytkownik potrzebuje

9 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

10 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 3. Poczucie kontroli i swoboda działań Wybór opcji może być dokonany omyłkowo. Efekt wykonanych operacji powinien być odwracalny. Wskazówki realizacyjne  stale potwierdzane postęp pracy i wyniki operacji  system powinien prowadzić użytkownika przez kolejne etapy  możliwe przerwanie pracy i ponowne kontynuowanie  w każdej operacji dostępne funkcje: „cofnij” „powtórz”„anuluj”

11 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

12 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 4. Spójność i standardy System powinien zachowywać się w taki sam sposób we wszystkich miejscach. Należy przestrzegać ustalonych konwencji. Wskazówki realizacyjne  spójność wizualna (podobny wygląd okien, ikon, kolorystyki)  spójność operacyjna – te same operacje uruchamiane zawsze w ten sam sposób (np. te same skróty klawiaturowe Ctrl + C)  spójność zachowań – przewidywalna reakcja systemu na działania użytkownika

13 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

14 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 5. Zapobieganie powstawaniu błędów Zamiast skupiać się na pisaniu lepszych komunikatów o błędach, należy zapobiegać powstawaniu błędów użytkownika. Wskazówki realizacyjne  stosować wymuszanie potwierdzenia poleceń użytkownika  wskazywać obiekty zamiast podawać ich nazwy  należy stosować różnorodne pomoce zapobiegające typowym błędom (sprawdzanie ortografii, poprawności poleceń i ich parametrów, weryfikacja wprowadzanych danych, np. PESEL)

15 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

16 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 6. Rozpoznawanie zamiast przypominania Zapewnić dobrą widoczność wszystkich opcji, działań i obiektów. Instrukcje obsługi powinny być dostępne z każdego miejsca – nie obciążać pamięci użytkownika. Wskazówki realizacyjne  nie obciążać użytkownika pamiętaniem danych (haseł, kodów)  wszystkie opcje nawigacyjne muszą być widoczne od razu  dialog nie powinien zawierać elementów niepotrzebnych lub używanych bardzo rzadko

17 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

18 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 7. Elastyczność i możliwość pracy na skróty System powinien umożliwiać pracę na skróty w miarę nabywania umiejętności przez użytkownika. Często wykonywane działania powinny dawać możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika. Wskazówki realizacyjne  stosować skróty na różnych poziomach (skróty klawiszowe, klawiaturowe klawisze poleceń, autouzupełnianie, listy ostatnio używanych obiektów/poleceń, paski szybkiego dostępu itp.)  dostępna możliwość samodzielnego opracowania makropoleceń

19 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Pomoc w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

20 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 8. Estetyczny i oszczędny design Dialog nie powinien zawierać niepotrzebnych elementów, nie związanych z wykonywanym zadaniem lub używanych rzadko - dodatkowe elementy zwiększają obciążenie użytkownika. Wskazówki realizacyjne  im mniej elementów, tym lepiej dostrzegane i tym silniejsza koncentracja na zadaniu  oszczędny i estetyczny wygląd jest zapowiedzią łatwej obsługi systemu

21 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

22 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 9. Rozpoznawanie, diagnozowanie i poprawianie błędów Komunikaty o błędach powinny być podawane prostym językiem, precyzyjnie wskazywać na czy polega problem i wskazywać sposób korekty błędu Wskazówki realizacyjne  Przyjazny ton komunikatu nie obarcza użytkownika winą za spowodowanie błędu  Używać wielopoziomowych komunikatów z odnośnikami do systemu pomocy on-line  Zadbać o pełną odwracalność wyników operacji

23 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Heurystyki Nielsena – niezależność od systemu i metod dialogu  Zawsze widoczny status systemu  Dopasowanie między systemem a światem zewnętrznym  Poczucie kontroli i swobody działań  Spójność i standardy  Zapobieganie powstawaniu błędów  Rozpoznawanie zamiast przypominania  Elastyczność i możliwość pracy na skróty  Estetyczny i oszczędny wygląd (design)  Rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów  Pomoc i dokumentacja GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

24 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt 10. Pomoc i dokumentacja Każdy system powinien zapewniać pomoc i podręcznik obsługi. Informacje powinny być łatwe do odszukania (spisy treści, rysunków, tabel, haseł) Wskazówki realizacyjne  stosować różne uzupełniające się rodzaje pomocy (tutoriale, demo, przykłady, pomoc kontekstowa, kreatory)  Pomoc podawana w atrakcyjny sposób – mało tekstu, tylko informacje związane z bieżącym zadaniem (problemem)

25 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Zasady dodatkowe (Normana)  Widoczność  Odwzorowania  Ułatwienia  Antycypacja – intuicyjność  Eksploracja  Pomoc dla niewidzących  Prowadzenie i poczucie kontroli  Przewidywalność  Elastyczność  Spójność GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania - projekt

26 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski  Widoczność  Odwzorowania  Ułatwienia  Antycypacja – intuicyjność  Eksploracja  Pomoc dla niewidzących  Prowadzenie i poczucie kontroli  Przewidywalność  Elastyczność  Spójność GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania – kryteria ocen Rozszerzenia kryteriów: urządzenia we/wy urządzenia mobilne rzeczywistość wirtualna

27 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Metody zgodności interfejsu z wytycznymi projektowymi  Ocena ekspercka – analityczna  Inspekcje, przeglądy i listy kontrolne  Oceny porównawcze GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania –ocena

28 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Lista Ravdena-Johnsona  Klarowność wizualna  Spójność dialogu  Zgodność z oczekiwaniami  Potwierdzenia informacyjne  Przejrzystość systemu  Adekwatna funkcjonalność systemu  Elstyczność i kontrola systemu  Zapobieganie i poprawa błędów  Prowadzenie i wsparcie użytkownika GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania –ocena

29 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Inne listy kontrolne:  Lista kontrolna Xerox  Lista kontrolna IsoNorm (wg kryteriów ISO 9241-10)  Lista kontrolana do oceny e-lerningu  Lista kontrolna do oceny interfejsu telefonów komórkowych GUI (graphical user interface) Wytyczne i zasady projektowania –ocena


Pobierz ppt "Interakcja człowiek – komputer GUI (graphical user interface) mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock."

Podobne prezentacje


Reklamy Google