Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Kluby Wolontariatu 1. SKW Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie, 2. SKW Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Kluby Wolontariatu 1. SKW Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie, 2. SKW Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,"— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Kluby Wolontariatu 1. SKW Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie, 2. SKW Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, 3. SKW Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie, 4. SKW Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

2 „Kluby Ośmiu” 1. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie - Internat, 2. Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Ostródzie, 3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu

3 Młodzieżowy Wolontariat „Bażyniaka” Działania podejmowane przez młodzież:  Liczne akcje przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, np. przedświąteczne zbiórki żywności „Podziel się posiłkiem”, Akcja Mikołajkowa „Zrób prezent” dla najmłodszych podopiecznych MOPS, happening uliczny połączony z akcją informacyjną w związku z obchodami Dni Walki z Ubóstwem. Opiekun: Iwona Gesek

4 Młodzieżowy Wolontariat „Bażyniaka” Opiekun: Iwona Gesek

5 Młodzieżowy Wolontariat „Bażyniaka”  Szkolna Akcja Charytatywna „Zeszyt”  Szkolna Akcja „Znicz”  Organizacja Balu Karnałowego i Dnia Dziecka dla podopiecznych z Domu Dziecka w Szymonowie Opiekun: Iwona Gesek

6 Młodzieżowy Wolontariat „Bażyniaka”  Akcje charytatywne na rzecz zwierząt „Pomagamy zwierzętom”  Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z ubogich rodzin  Udział w konkursie pod hasłem „Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji  Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przy współpracy z ostródzkimi przedszkolami  Udział w zajęciach „Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy wolontariackiej”  Pomoc w organizacji Powiatowego Konkursu Ortograficzno- Gramatycznego, Powiatowych Dni Sportu. Opiekun: Iwona Gesek

7 Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie SKW przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie działa od roku szkolnego 2008/2009. Działania podejmowane przez młodzież:  Udział wolontariuszy w kweście ulicznej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  Uczestnictwo w zajęciach „Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy wolontariackiej”  Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie  Udział w akcjach informacyjnych i profilaktycznych w środowisku lokalnym np. „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Powstrzymać agresję” Opiekunowie: Magdalena Winik i Małgorzata Kozłowska

8 Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie  Zbiórki żywności dla zwierząt z ostródzkiego schroniska  Organizacja Wigilii dla młodzieży niepełnosprawnej  Opieka nad osobami starszymi ze środowiska lokalnego; organizacja Integracyjnego Balu Karnawałowego  Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata” z naciskiem na segregację odpadów Opiekunowie: Magdalena Winik i Małgorzata Kozłowska

9 Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie  Porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów na ostródzkich cmentarzach Opiekunowie: Magdalena Winik i Małgorzata Kozłowska

10 Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie „Podaj dłoń” Młodzieżowy Wolontariat „Podaj dłoń” działający w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petöfi powstał w 2003 roku.  Zbiórki żywności, słodyczy, kołder, kocy itp. dla dzieci z Markotu w Marwałdzie, podopiecznych świetlicy przy parafii św. Dominika Savio i PCK w Ostródzie.  Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z Markotu w Marwałdzie Opiekunowie: Kamila Kijewska i Piotr Karbowski

11 Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petöfi w Ostródzie „Podaj dłoń”  Udział w akcjach krwiodawstwa Opiekunowie: Kamila Kijewska i Piotr Karbowski

12 Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petöfi w Ostródzie „Podaj dłoń”  Zbiórka karmy i koców dla schroniska Biały Kieł w Ostródzie  Zbiórki żywności dla podopiecznych PCK w Ostródzie  Kwesty uliczne na cele statutowe PCK w Ostródzie  Opieka nad podopiecznymi Świetlicy Romskiej w Ostródzie  Zbiórki pieniężne dla uczniów naszej szkoły będących w trudnej sytuacji materialnej Opiekunowie: Kamila Kijewska i Piotr Karbowski

13 Szkolny Klub Wolontariatu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie Szkolny Klub Wolontariatu w CKU powstał w 2008 z inicjatywy Policealnej Klasy Ochrony Środowiska, którzy swoją działalność wolontarystyczną zapoczątkowali we współpracy z Domem Dziecka w Szymonowie. Opiekunowie: Elżbieta Rudzińska i Joanna Olszewska

14 Szkolny Klub Wolontariatu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie Działania podejmowane przez słuchaczy:  Zbiórka przyborów szkolnych  Zbiórka ciepłych ubrań dla dzieci  Zbiórka karmy dla zwierząt  Akcja Skarpetka Opiekunowie: Elżbieta Rudzińska i Joanna Olszewska

15 Szkolny Klub Wolontariatu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie  Zbiórka ciepłych ubrań dla dzieci  Zbiórka karmy dla zwierząt  „Góra Grosza”  Zbiórka publiczna na rehabilitację Piotrusia podopiecznego Fundacji Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Opiekunowie: Elżbieta Rudzińska i Joanna Olszewska

16 Szkolny Klub Wolontariatu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie  Organizacja Festynu Rodzinnego w Szymonowie  Organizacja zajęć dla wychowanków Domu Dziecka w Szymonowie np. „Woda – niezwykła substancja” czy „Drugie Życie” (transplantacja) Opiekunowie: Elżbieta Rudzińska i Joanna Olszewska

17 „Klub Ośmiu” Internat przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu przy ZSZ im. S. Petofi powstał w styczniu 2009r. Wolontariusze pracują:  w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja”. Wolontariusze odwiedzają pensjonariuszy z programami artystycznymi, umilają czas śpiewem, poezją, wspólnymi rozmowami.  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Matki wolontariusze odwiedzają z piosenką mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Molzie oraz członków Klubu Seniora przy Parafii p.w. Św. Jana Bosko w Ostródzie  w świetlicy środowiskowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomagają dzieciom w lekcjach, organizują czas wolny Opiekunowie: Alicja Sposób i Agnieszka Odolińska

18 „Klub Ośmiu” Internat przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie  przy organizacji akcji „Szlachetna paczka”. Wolontariusze docierają do potrzebujących rodzin, przeprowadzają wywiady, opisują potrzeby członków tych rodzin a następnie współpracują z darczyńcami organizując paczkę świąteczną  z dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie. Opiekują się tam dziećmi z upośledzeniem umysłowym  organizują oraz biorą udział w akcjach charytatywnych  organizują pomoc koleżeńską w lekcjach Opiekunowie: Alicja Sposób i Agnieszka Odolińska

19 „Klub Ośmiu” przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie Działalność wolontariatu w ZSZ im. St. Staszica rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Marzeń”. Od 2009 roku w szkole funkcjonuje „Klub Ośmiu”. Działania podejmowane przez młodzież:  Prowadzenie świetlicy dla dzieci z okolicy szkoły  Pomoc pedagogom w pracy z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie oraz Wspólnoty Wiara i Światło Opiekun: Marek Welenc

20 „Klub Ośmiu” przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie  Zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących  Pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi w czasie różnego rodzaju imprez Opiekun: Marek Welenc

21 „Klub Ośmiu” przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu „Klub Ośmiu” przy ZSZiO w Morągu powstał w 2005 roku. Działania podejmowane przez młodzież:  Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom ze świetlicy Caritas  Zbiórki żywności na rzecz potrzebujących  Organizacja Mikołajek dzieciom z morąskiego Domu Dziecka i Caritas Opiekun: Ewa Regimowicz-Róg

22 „Klub Ośmiu” przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu  Organizacja corocznej Wigilii dla diabetyków i mieszkańców Morąga Opiekun: Ewa Regimowicz-Róg

23 „Klub Ośmiu” przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu  Kwestowanie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  Organizacja koncertów charytatywnych na rzecz potrzebującej osoby  Coroczne porządkowanie opuszczonych grobów Opiekun: Ewa Regimowicz-Róg


Pobierz ppt "Szkolne Kluby Wolontariatu 1. SKW Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie, 2. SKW Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google