Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY I TECHNIKI multimediaLNE W DYDAKTYCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY I TECHNIKI multimediaLNE W DYDAKTYCE"— Zapis prezentacji:

1 METODY I TECHNIKI multimediaLNE W DYDAKTYCE
Jerzy Korczak

2 O czym będziemy mówić Definicje i informacje początkowe
Przykłady multimediów Przegląd aplikacji instalowanych PowerPoint – informacje Przegląd aplikacji webowych Dyskusja

3 Kilka definicji multimediów
Multimedia (wg Hoffosa) to system, który integruje przetwarzanie danych numerycznych i audiowizualnych różnego typu. Multimedia (wg Newtona) są kombinacją różnego typu mediów występujących w procesie komunikacji pomiędzy użytkownikiem a komputerem. Multimedia (IBM) to połączenie video, dźwięku, grafiki i tekstu w wielopoziomową aplikację komputerową umożliwiającą pracę interakcyjną.

4 Poziomy logiczne multimediów
MULTIMEDIA Poziom reprezentacji danych sprzętu komunikatów Urządzenia wejścia Urządzenia przetwarzania danych Urządzenia przechowywania danych wyjścia Media reprezentacji tekstu Media reprezentacji dźwięku Media reprezentacji obrazu nieruchomego Media reprezentacji obrazu ruchomego Komunikaty tekstowe Komunikaty dźwiękowe graficzne Model mediów opracowany przez organizację Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group

5 Poziomy logiczne multimediów
MULTIMEDIA Poziom reprezentacji danych sprzętu komunikatów Urządzenia wejścia Urządzenia przetwarzania danych Urządzenia przechowywania danych wyjścia Media reprezentacji tekstu Media reprezentacji dźwięku Media reprezentacji obrazu nieruchomego Media reprezentacji obrazu ruchomego Komunikaty tekstowe Komunikaty dźwiękowe graficzne Zdolności percepcyjne użytkownika

6 Zestawienie przykładowych środków przekazu multimedialnego
Zmysł Wprowadzenie informacji Wyprowadzenie informacji Wzrok Kamera video, skaner, cyfrowy aparat fotograficzny, digitizer itp. Monitor kineskopowy lub LCD, stereoskopowe okulary, projektor komputerowy lub rzutnik LCD, wydruk Słuch Mikrofon i wejściowy układ dźwiękowy, interfejs MIDI, itp. Głośniki analogowe i cyfrowe, syntetyzator analogowy i cyfrowy, interfejs MIDI Dotyk Rękawice kontaktowe, tablet graficzny, klawiatura, mysz, manipulator kulkowy itp. Aparaty symulujące wrażenie ciśnienia dotykowego (multimedialne rękawiczki, kombinezony) Smak Sensory składu chemicznego Brak Węch Sensor składu gazu MIDI skrót od Musical Instrument Digital Interface – system (interfejs, oprogramowanie i zestaw komend) służący do przekazywania informacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi.

7 Multimedia (w znaczeniu informatycznym)
… stanowią zintegrowane środowisko sprzętowe i programowe umożliwiające równoczesne wprowadzanie, przetwarzanie i prezentowanie różnych form danych (tekstu, dźwięku, obrazu itd.)

8 Technologia multimedialna
… jest to układ zespalający środowisko sprzętowe i programowe, pozwalające użytkownikowi na wprowadzanie, przetwarzanie i prezentowanie różnych form danych, do przyjęcia których konieczne jest współbieżne korzystanie z co najmniej dwu różnych kanałów percepcji człowieka.

9 Podstawowe cechy multimedialności
różnorodność przetwarzania informacji, jednoczesna obecność różnych mediów, możliwość współbieżnej prezentacji różnych form informacji (wzajemne przenikanie się różnych mediów), interakcyjny dostęp do informacji. KOMENTARZ: 1. Dany program jest programem multimedialnym, jeśli umożliwia użytkownikowi równoległe postrzeganie różnych mediów, jeśli natomiast przedstawia media jedynie sekwencyjnie, nie jest jeszcze aplikacją multimedialną.

10 Kilka slajdów z prezentacji …

11 HISTORIA BANKOWOŚCI ON- LINE
W latach 70-tych w USA i Europie Zachodniej rozwinęła się najprostsza forma zdalnego dostępu do kont użytkowników - bankowość telefoniczna. Wkrótce potem pojawił się home banking, pozwalający wykorzystywać do obsługi konta komputer. Właściciel konta przygotowywał na swoim komputerze operacje finansowe offline (bez łączenia się z bankiem), następnie łączył się modemem z bankiem i przesyłał oraz pobierał dane. Pierwsze usługi udostępniania obsługi kont przez Internet pojawiły się w USA w 1994 roku. W ślad za powstającymi oddziałami internetowymi zaczęły również powstawać banki istniejące wyłącznie "wirtualnie" - pierwszym światowym bankiem bez sieci oddziałów był amerykański Security First Network Bank (październik 1995).

12 Mając już „zabezpieczony” plik można rozpocząć pisanie
Mając już „zabezpieczony” plik można rozpocząć pisanie. Jednak często chcemy lub musimy stworzyć dokumenty o określonym wyglądzie. Jak to zrobić? Można to zrobić dwoma sposobami. Pierwszym jest ręczne formatowanie poszczególnych „składowych” naszego dokumentu. Pasek Formatowanie Podstawowe i najczęściej używane możliwości mamy dostępne bezpośrednio na pasku formatowania. Można tam ustawić np. czcionkę, jej wielkość, wyrównanie lub kolor. Po najechaniu kursorem na przycisk pojawia się opis jego funkcji. Często jednak potrzeba nam bardziej zaawansowanych ustawień wyglądu liter (polecenie Czcionka) lub wzajemnego ustawienia wyrazów lub fragmentów dokumentu (polecenie Akapit). Ręczne formatowanie tekstu ma sens tylko w przypadku małych, najwyżej kilkustronicowych dokumentów. Można wtedy pojedynczo formatować cały dokument lub jego wybrane fragmenty korzystając tylko z paska formatowania lub sporadycznie z menu Format. Na pasku formatowania znajdują się tylko podstawowe najczęściej używane funkcje. W przypadku korzystania z menu Format możemy wybrać m.in. takie specjalistyczne możliwości jak ustawienie odstępów pomiędzy literami w przypadku formatowania czcionki lub ustawienie wielkości wcięcia pierwszego wiersza w przypadku formatowania akapitu. Najlepiej ucząc się obsługi danego edytora, napisać sobie lub wygenerować parę zdań. W przypadku Worda można to zrobić wpisując: =rand(10,10) i wciskając enter. Pojawi się 10 akapitów po 10 zdań tekstu. Mając gotowy tekst można sobie zaznaczyć jego fragment i sprawdzać co poszczególne polecenia robią z nim. Pamiętać należy tylko a tym, że w jednym akapicie może być wykorzystany tylko jeden styl. Okna formatowania tekstu Przydatną funkcją jest automatyczne numerowanie lub wypunktowanie szczególnie podczas sporządzania np. zamówień.

13 Brak multimediów Naucz się sztuczki…
[Teller's] definition of magic: “The theatrical linking of a cause with an effect that has no basis in physical reality, but that — in our hearts — ought to.” The Science Times ran a great article on magic, perception and consciousness today, and with it came this cool photo set of Teller demonstrating a coin trick. It reminded me of the wonderful third chapter in Edward Tufte’s Visual Explanations — co-written with professional magician Jamy Ian Swiss — “Explaining Magic: Pictorial Instuctions and Disinformation Design,” that examines illustrations like this:

14 Brak multimediów cd Trik z monetą cd
In a difficult manipulation, the magician’s hands quickly exchange a silver coin for a copper one. Timing is crucial in magic, and the complex and rapid performance required for deft conjuring is not easy to illustrate. For this sleight, the author notes that the swift moves “must be done in a one-two-three up and down wave of your hand.” Depicting the action at a rate of two frames per beat, the multiple images flow over time and through space, just as a statistical graph records a time-series… Heavy arrows conduct the rhythm of images, while streamers in frames 382 and 384 indicate finer movements of fingers and coins. In this trick, like many others, small maneuvers of fingers are masked by larger hand movements. To expose the method, these drawings depict the hand tipped at varying angles toward the reader. Yet a slightly different angle of adjustment will assure that the audience sees only a silver coin magically transformed into a copper coin. Magicians are preoccupied with such viewing angles, which make the difference between a successful deception and a disastrous exposure. And so for illustrators: Are readers to see the produced effect or how to produce the effect, or both, and by means of what angles? Speaking of Tufte, I was trollin (…)

15 Brak multimediów - finał

16 Multimedia – FAQ Z czego składa się prezentacja multimedialna?
Prezentacja multimedialna złożona jest ze slajdów składających się z tekstów, grafiki, animacji oraz dźwięków. Które aplikacje i narzędzia wybrać? Najlepiej zdecydować się na wolnodostępne, popularne, darmowe, otwarte, małe, webowe. Jakich formatów plików używać? Dedykowanych, lekkich, przenośnych, otwartych,

17 Rodzaje oprogramowania
Oprogramowanie do tworzenia multimediów dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: Client-based (instalowane w komputerze) Web-based (na stronach internetowych) W kolejnej części wykładu zaprezentujemy sprawdzony zestaw aplikacji (Swiss Army Knife doktoranta–dydaktyka!)

18 Aplikacje do instalacji
Repozytorium darmowych aplikacji - przykłady: (FileHippo.com) Prezentacje: Microsoft PowerPoint ($) Grafika : The Gimp Audio: Audacity Video: Avidemux Notatki: Freemind Alternatywa pakietu office: LibreOffice

19 Przygotowanie prezentacji 1. Cel
Przygotowanie prezentacji 1.Cel wybrać funkcję: informacyjna czy reklamową 2. Zawartość prezentacji tematyka, treść pracy, 3. Składniki prezentacji tekst, nagrania muzyczne i lektorskie, grafika, animacje, klipy wideo 4. Utworzenie schematu prezentacji 5. Implementacja 6. Testowanie i walidacja Każdy projekt prezentacji powinien mieć wyznaczony cel oraz jaką będzie pełnić funkcję? Informacyjnej będą informacje podane rzetelnie. W reklamowej funkcji informacje mają być przedstawione błyskotliwie, trafne zaprezentowanie tematu. Projekt powinien mieć określoną zawartość, jak jest tematyka projektu, co ma się w niej zawierać. A także do kto będzie odbiorcą. Do prezentacji należy wybrać dodatkowe programy do stworzenia jej elementów: edytor tekstu program graficzny aplikacja do nagrywania.

20 Obecnie ponad 95% prezentacji powstaje w PowerPoincie
Microsoft PowerPoint Program ten: obsługuje większość formatów grafiki bitowej i wektorowej w prezentacji można zamieszczać dźwięki, klipy wideo oraz animować wstawiane elementy umożliwia publikację materiałów dydaktycznych Microsoft PowerPoint to popularny program komputerowy umożliwiający tworzenie prezentacji multimedialnej. Dostępny jako część lub osobno wchodzi pakietu biurowego Microsoft Office. W skład tego zestawu wchodzą programy takie jak Word, Excel, Access, Outlook oraz przeglądarki stron www. W 1987 roku Microsoft przejął od producenta Forethought, twórca oprogramowania dla komputerów Apple, program PowerPointa. A w roku 1990 Microsoft rozpoczął sprzedaż Word, Excela, PowerPointa pod wspólną nazwą Microsoft Office. Pracował najpierw w systemie operacyjnym Apple, a później dla Windows. W programie PowerPointa tekst, filmy, muzyka, obiekty łączone są w slajdy. Taką prezentację można przedstawić : Wykorzystując monitor, z możliwość oglądania kolejnych slajdów na ścianie lub za pomocą projektora. a także za pomocą foli i rzutnika. Obecnie ponad 95% prezentacji powstaje w PowerPoincie

21 Okno PowerPointa Aby przystąpić do pracy w programie należy zapoznać się z opisem okna, składnikami, narzędziami tego programu Po włączeniu się programu PowerPointa ukaże się okno pracy. Rys 1. Opis okna PowerPointa jest podobny do programu Word. Podstawowe składniki takie pasek tytułowy, menu opcji, czy pasek wstawiania obiektów. Rzeczą różniącą się są przyciski: normalny układ pracy, pokaz slajdów, sortowanie slajdów. Góra paska to nazwa programu: ‘Microsoft Power Point’ i nazwa pliku W prawym rogu znajdują się przyciski: minimalizacja okna maksymalizacja okna zamykanie aplikacji Pod linią znajduje się menu z opcjami. Dół ekranu to przyciski: normalne okno sortowanie slajdów pokaz slajdów

22 Projektowanie slajdów
W sieci można znaleźć tysiące gotowych szablonów… Pusta prezentacja- jeśli chcemy stworzyć własną kompozycję slajdów. Program oferuje różne układy, które ułatwiają tworzenie gotowego ekranu. Do wyboru są slajdy z gotowymi polami na tekst, nagłówek, listę punktową, grafikę, wykresy, film, diagram. Aby uruchomić pustą prezentację należy wybrać menu opcji – narzędzie główne-nowy slajd Szablon projektu- zawierają gotowe wzorce do natychmiastowej pracy. Mają one gotowe układy rozmieszczenia tekstu, grafiki, oraz grafiki tło.

23 Przykładowy szablon prezentacji - tematyka szkolna
Przykładowy szablon prezentacji - album fotograficzny PowerPoint proponuje gotowe różne szablony, np. z zawartością albo z motywami, diagramami. Wystarczy wybrać gotowy szablon . Uruchamianie plik nowy, po włączeniu się okna z szablonami wybieramy potrzebny szablon i klikamy na niego. Po chwili uruchamia się już prezentacja przykładowa, na której wpisujemy własny teksty, wstawiamy rysunek, itp.

24 Wstawianie tekstu Tekst wstawia się bezpośrednio z klawiatury
(z paska rysowanie wybrać pole tekstowe) Tekst w PowerPointa formatuje się podobnie jak w edytorze Word. Można dobierać czcionkę, wielkość, atrybuty, kolor. Pasek narzędzi edytora tekstu Tekst w programie PowerPointa formatuje się tak samo jak Word. Można zmienić czcionkę, atrybuty takie jak: podkreślenie, pogrubienie, przekreślenie, a także zmiana koloru czcionki i rozmiaru. Program ma możliwość sprawdzenia pisowni.

25 Przykład wstawiania tekstu
Z menu opcji należy wybrać wstawianie, a następnie pole tekstowe W polu tym umieszczamy tekst Pole tekstowe Wpisany tekst można formatować Pogrubiać Pochylać Podkreślać Zmieniać kolor tła, czcionki

26 Przykład wstawiania tekstu z WordArt
Z menu opcji wybieramy wstawianie, WordArt Przykłady WordArt WordArt WordAtr umożliwia wstawianie tekstu dekoracyjnego do dokumentów. Po wybraniu opcji WordArt, wpisujemy potrzebny tekst. Tekst ten możemy modyfikować poprzez: style kształtów ( wypełnienie, efekt, kontury kształtów), zmienić rozmiar czy rozmieszczenie. Word Art

27 Rys5 Okno wstawianie wykresu, źródło opracowanie własne
Grafika Wstawianie z ClipArt Uruchamianie menu wstaw- rysunek- ClipArt Za pomocą tego narzędzia można wstawić gotowe obrazki. Obrazki mogą być statyczne, albo ruchome. Z kolekcji można dodać dźwięk, film. Grafika w prezentacji to: Obiekt ClipArt- to gotowe elementy grafiki Wykresy- z paska opcji uruchamiamy Wstawianie- Wykres. Przykładowe wykresy na rys.5 Rys5 Okno wstawianie wykresu, źródło opracowanie własne

28 Tworzenie wykresu do Excela wprowadzamy dane w postaci tabel
tworzymy wykres o wybranym typie, zawierający wartości z tabeli; na dwa sposoby: wybieramy polecenie WSTAW i WYKRES lub na pasku narzędzi naciskamy przycisk KREATOR WYKRESÓW Excel otworzy Kreator Wykresów, który pomoże nam w kolejnych krokach tworzenia grafiki. Każdy krok oparty jest na ilustracjach. W każdym momencie można powrócić do dowolnego kroku tworzenia wykresu i wprowadzić odpowiednie zmiany. Po zakończeniu pracy Kreatora zawsze istnieje możliwość edycji i formatowania wykresu.

29 Krok 1 – typ wykresu Okno zawiera dwie zakładki: standardowe typy oraz niestandardowe. W każdej z nich znajduje się szereg kategorii z różnorakimi wykresami. Do wyboru mamy kilka typów. Po wybraniu odpowiedniego typu oraz ewentualnego podtypu, przechodzimy „Dalej”.

30 Maksymalizacja funkcji
Demo J.Korczak, ULP

31 Przykładowe obrazki z ClipArt

32 Rys 6 Okno Album fotograficzny, źródło: opracowanie własne
Wstawianie Autokształty Obrazy Obraz . Uruchamianie z menu opcji Wstawianie- obraz Album fotograficzny .Z menu opcji Wstawianie- Album fotograficzny Rys 6 Okno Album fotograficzny, źródło: opracowanie własne SmartArt-uruchamianie z menu opcji wstawianie- Smart Art

33 Operatory : krzyzowanie (crossover)
J.Korczak, ULP

34

35 Nagrywanie i wstawianie dżwięku
Można nagrać dźwięk Menu wstaw- filmy i dźwięki- nagraj dźwięk Nagranie lektorskie Menu Pokaz slajdy- Nagraj narrację- ok. Wstawić dźwięk z istniejących plików dźwiękowych Menu wstaw- filmy i dźwięki- dźwięk z pliku- ok Program umożliwia nagranie dźwięku za pomocą menu Wstawianie- Filmy dźwięki- nagraj dźwięk. Należy jedynie podpiąć mikrofon do karty dźwiękowej. Można także nagrać lektora z menu Pokaz slajdów- nagraj narrację. Po naciśnięciu OK rozpoczyna się prezentacja, dźwięk nagrywa się na żywo. Po uruchomieniu pokazu dźwięk odtwarzany jest w tych slajdach, gdzie zostały zapisane lub po kliknięciu myszką na głośnik.

36 Klip wideo Wstawianie i odtwarzanie kipów wideo w formatach
AVI MOV MPG Uruchamia się menu Wstaw- Filmy i dźwięk- Film z pliku.. Można wybrać: automatyczne odtwarzanie klipu przy każdorazowym wywołaniu slajdu decyzje pozostawić o jego uruchomieniu użytkownikowi. W PowerPoint film można włączyć i zatrzymać za pomocą kliknięcia myszki. Nie można natomiast przewijać w tył, w przód. Klip wideo w prezentacji ma specjalny element graficzny, np. kształt telewizora., a także zawsze będzie na wierzchu pozostałych elementów. AVI (ang. Audio Video Interleave) to kontener danych audiowizualnych. Został wprowadzony w roku 1992 przez firmę Microsoft jako element strategii przystosowania systemu Windows do obsługi multimediów, stanowiący część technologii Video for Windows

37 Przykład filmu z kolekcji programu Clip Organizer

38 Animacje Uruchamianie menu Pokaz slajdy- animacja niestandardowa i schematy animacji W programie PowerPoint można animować obiekty. Obiekty te mogą pojawiać się na ekranie z towarzyszeniem różnych efektów wizualnych, powiększenie, rozproszenie, najazdy z dowolnej strony.

39 Przykładowy slajd z przejściami animacji niestandardowej W animacje niestandardowej można dodać efekty: wejście wyjście wyróżnienie ścieżki ruchu Za pomocą tej funkcji prezentacja w programie staj się ciekawsza, przyciąga odbiorcę.

40 Découverte de classes

41 Uruchomianie prezentacji w programie PowerPoint
Pokaz prezentacji Menu opcji Pokaz- przejścia slajdów-dostosuj do wybranych slajdów- modyfikacja przejścia- przełączanie slajdów. Przygotowanie pokazu Uruchamia się ją poprzez kliknięcie Pokaz Slajdów, następnie ukarze się nam okno, w którym zaznaczamy typ pokazu: prezentowany przez preleganta ( pełny obraz), przeglądany indywidualnie (okno), przeglądamy jako kiosk ( pełny ekran). Opcje pokazu: w pętli ciągłej do naciśnięcia klawisza Esc, pokaz bez narracji. Można także wyświetlić slajdy wszystkie lub tylko niektóre. Przełączanie slajdów jest ręczne lub zgodne z chronometrażem prezentacji.

42 Przejścia slajdów Z menu opcji- animacje
Przejścia slajdów są efektami podobnymi do animacji. Pojawiają się w widoku pokazu slajdów podczas przechodzenia z jednego slajdu do następnego. Slajdy można kontrolować szybkością każdego efektu przejścia slajdów oraz można dodać dźwięk. Aby dodać to samo przejście do wszystkich slajdów prezentacji należy menu opcji- animacje- przejścia do tego slajdu- zastosuj do wszystkich. Do przejść slajdów można dodać dźwięk. W menu animacje- przejścia do tego slajdu- dźwięk przejścia- wybrać opcje: dźwięk z listy lub inny dźwięk- ok.

43 Publikowanie prezentacji w sieci
Prezentacje można zapisać jako stronę WWW i udostępnić w sieci. Należy zapisać za pomocą menu Plik- zapisz jako stronę sieci Web- przycisk Opublikuj W Internecie można znaleźć gotowe wzorce prezentacji multimedialne Linki do ciekawych stron prezentacji w programie PowerPoint Publikując prezentacji w sieci nie należy umieszczać filmów, grafiki o dużej objętości, unikać przejść między slajdami animacji. Prezentacje o zbyt wielkiej objętości nie załadują się na żaden komputer podłączony w sieci.

44 Zasady prezentacji 10 / 20 / 30 7 x 7 PPP Język prezentacji
Równoważniki zdań Od rzeczy łatwych do trudnych Najważniejszy początek i koniec Daj poczuć się komfortowo 10 slajdów/20 min/ 30 7 wyrazów/7 linii Powiedz o czym będziesz mówił, powiedz to, powiedz o czym powiedziałeś Równoważnik zdania – wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nietworzące zdania (ponieważ nie mają formy osobowej orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie. Piękna pogoda./ Cisza./ Uwaga!/ Kto tam?/ Nigdy więcej wojny!

45 Zasady prezentacji – schematy
Wstęp / rozwinięcie / zakończenie Problem – recepta Kanapka retoryczna Miałem sen Fakty – wnioski Najczęściej zadawane pytania Kanapka … argumentacje „za” i przeciw”. Wygląda on następująco: Otwarcie – przyciągnięcie uwagi widowni 2. Wypowiedzenie tezy do udowodnienia 3. Argumentacja „za” 4. Argumentacja „przeciw” 5. Argumentacja „za” 6. Zamknięcie Martin Luther King I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."

46

47 Zasady prezentacji – uwagi
PP to tylko narzędzie, nie chowaj się za nim Rób częste przerwy i powtórki Prezentacja ma tylko prowadzić Eksperyment: gdy to możliwe, zastąp 80% słów z prezentacji obrazkami…

48 The Gimp – kombajn graficzny
Konkurent Photoshopa Zazwyczaj wystarcza Grafika rastrowa Tworzy animacje Łatwa obsługa Dużo wsparcia - gimpuj.info

49 The Gimp – kombajn graficzny

50 Audacity – wszystko o dźwięku
Nagrywanie Edycja Konwersja Mieszanie i sklejanie Zmiany prędkości Import / Eksport 16 kanałów Efekty (echo, fazer, wahwah, odwracanie) Pluginy Nyquist

51 Avidemux – edytor video
Wiele kodeków Cięcie Filtrowanie Konwersja Wysoka konfigurowalność Multiplatformowy Kolejkowanie / automatyzacja Wtyczki

52 Freemind – namaluj myśli
MindMapping – rysowanie myśli Zwijanie gałęzi Drag & drop Eksporty (HTML, PDF, FLASH) Nowoczesna dokumentacja Wiele platform Ikony

53 Free mind

54 LibreOffice - alternatywa
Pełen pakiet Obsługuje pliki M$ Office Eksport do PDF Dojrzały (production ready)

55 Articulate

56 Aplikacje webowe Prezentacja online wybranych miejsc w sieci:
Youtube.com (filmy) Sxc.hu (Stock eXChange) Pastebin.ca (wklejanie, skrawki) Google Docs (i wiele innych) Gliffy.com (schematy i wykresy) Prezi.com (nieliniowe prezentacje)

57 Google Docs

58 Prezi.com Pokaz działania
Nieliniowe, wersja edukacyjna, animacje, atrakcje!

59 Podsumowanie zagadnień
Poznaliśmy definicję multimediów Potrafimy wskazać dobre przykłady MM Zobaczyliśmy praktyczne narzędzia Zapoznaliśmy się z PowerPointem Przekonaliśmy się do aplikacji webowych Czas na dyskusję…

60 Q & A Czas na pytania i odpowiedzi…


Pobierz ppt "METODY I TECHNIKI multimediaLNE W DYDAKTYCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google