Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzorce slajdów programu microsoft powerpoint

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzorce slajdów programu microsoft powerpoint"— Zapis prezentacji:

1 Wzorce slajdów programu microsoft powerpoint
~ Marciniak Michał ~

2 Czym jest wzorzec slajdów ?
Wzorzec slajdów to slajd znajdujący się na szczycie hierarchii slajdów. Są w nim przechowywane informacje o motywach i układach slajdów prezentacji, w tym informacje o tle, kolorze, czcionkach, efektach, rozmiarach symboli zastępczych i pozycjonowaniu. Każda prezentacja zawiera co najmniej jeden wzorzec slajdów. Podstawową zaletą modyfikowania i używania wzorców slajdów jest fakt, że użytkownik może wprowadzać uniwersalne zmiany stylu w prezentacji, w tym zmiany dodawane później. Korzystanie ze wzorca pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba wpisywać tych samych informacji na kilku slajdach. Wzorce są szczególnie przydatne w przypadku bardzo długich prezentacji z wieloma slajdami.

3 Gdzie znajdę wzorzec slajdów ?
1. Wzorzec slajdów w widoku wzorca slajdów 2. Układy slajdów skojarzone z umieszczonym nad nimi wzorcem slajdów Modyfikowanie jednego lub więcej układów należących do wzorca slajdów w istocie oznacza modyfikowanie wzorca slajdów. Każdy układ slajdu jest skonfigurowany inaczej, ale wszystkie układy skojarzone z danym wzorcem slajdów zawierają ten sam motyw (schemat kolorów, czcionki i efekty).

4 Przykład zastosowania wzorca slajdów
Na ilustracji obok przedstawiono wzorzec slajdów z zastosowanym motywem Austin i trzema układami pomocniczymi. Należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki w każdym z motywów pomocniczych przedstawiono różne wersje motywu Austin — z zastosowaniem tego samego schematu kolorów, lecz w innym rozmieszczeniu elementów układu. W każdym z układów są dostępne również pola tekstowe i stopki umieszczone w różnych miejscach slajdów oraz czcionki o różnych rozmiarach w różnych polach tekstowych.

5 Dwa style lub dwa motywy w prezentacji
Jeśli prezentacja ma zawierać co najmniej dwa style lub motywy (na przykład tła, schematy kolorów, czcionki i efekty), to dla każdego motywu należy wstawić inny wzorzec slajdów. Na poniższej ilustracji przedstawiono dwa wzorce slajdów wyświetlane w widoku wzorca slajdów. Do każdego wzorca slajdów można zastosować inny motyw. W widoku wzorca slajdów można zauważyć, że z każdym wzorcem slajdów jest skojarzonych kilka układów domyślnych. Najprawdopodobniej nie wszystkie dostępne układy będą używane. Należy wybrać spośród nich układ, który najlepiej pasuje do rodzaju prezentowanych informacji. Utworzywszy prezentację zawierającą jeden lub kilka wzorców slajdów, można zapisać ją jako plik szablonu programu PowerPoint (potx lub pot), a następnie tworzyć kolejne prezentacje przy użyciu tego pliku.

6 Przydatne wskazówki Wzorzec slajdów należy utworzyć przed rozpoczęciem opracowywania poszczególnych slajdów. Dzięki temu wszystkie slajdy dodane do prezentacji będą oparte na tym wzorcu slajdów i skojarzonych z nim układach. Podczas wprowadzania zmian należy pamiętać o uwzględnieniu ich we wzorcu slajdów. W przypadku utworzenia wzorca slajdów po opracowaniu slajdów niektóre z elementów znajdujących się na slajdach mogą nie odpowiadać projektowi wzorca. Część modyfikacji wzorca slajdów na poszczególnych slajdach można zastąpić, używając tła i funkcji formatowania tekstu, lecz pozostałe elementy (takie jak stopki i logo) można modyfikować wyłącznie w widoku wzorca slajdów.

7 Jak utworzyć wzorzec slajdów ?
Otwórz pustą prezentację, a następnie na karcie Widok w grupie Widoki główne kliknij pozycję Wzorzec slajdów. Po otwarciu widoku Wzorzec slajdów zostanie wyświetlony pusty wzorzec z domyślnymi, skojarzonymi z nim układami.

8 Edycja układu slajdów 1. Wzorzec slajdów
Na karcie Widok w grupie Widoki wzorców kliknij pozycję Wzorzec slajdów. W okienku zawierającym wzorce slajdów i układy znajdź oraz kliknij układ, który najbardziej przypomina żądany układ niestandardowy. Jeśli żaden z układów nie spełnia określonych wymagań, wybierz pozycję Pusty układ. Aby zmodyfikować układ, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności: Aby usunąć niepożądane domyślne symbole zastępcze, takie jak nagłówki, stopki lub data i godzina, kliknij obramowanie symbolu zastępczego, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby dodać symbol zastępczy, wykonaj następujące czynności: Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy, a następnie wybierz z listy typ symbolu zastępczego. Aby zapisać układ niestandardowy w szablonie, na karcie Plik w obszarze Zapisywanie kliknij pozycję Zapisz jako. W polu Nazwa pliku zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku albo wpisz inną nazwę. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij widok wzorca. 1. Wzorzec slajdów 2. Skojarzone układy (z tym samym zastosowanym motywem)

9 Edytowanie i ponowne zastosowanie układu slajdów
Aby edytować układ, wykonaj następujące czynności: Na karcie Widok w grupie Widoki wzorców kliknij pozycję Wzorzec slajdów. W okienku zawierającym wzorce slajdów i układy, kliknij układ, który chcesz edytować. Rozpocznij edycję układu. W grupie Zamykanie kliknij przycisk Zamknij widok wzorca. Aby zastosować aktualizacje układu do slajdów w prezentacji, wykonaj następujące czynności: W widoku Normalny w okienku z kartami Konspekt i Slajdy kliknij kartę Slajdy. Kliknij slajdy, do których chcesz ponownie zastosować zaktualizowany układ. Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy kliknij przycisk Układ, a następnie wybierz zaktualizowany 

10 Ćwiczenia treningowe Zadanie 1.
Utwórz wzorzec slajdu (Skorzystaj z Widok > Wzorzec slajdów). Zadanie 2. Zmień tło w utworzonym wzorcu. Użyj jednego z gotowych motywów(Skorzystaj z podpowiedzi na poniższym obrazku). Zadanie 3. Zmień czcionkę w utworzonym motywie (Skorzystaj z podpowiedzi na poniższym obrazku). Zadanie 4. Użyj dowolnego obrazka jako tło wszystkich slajdów (Skorzystaj z Wstawianie>Obraz,

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ~ Marciniak Michał ~


Pobierz ppt "Wzorce slajdów programu microsoft powerpoint"

Podobne prezentacje


Reklamy Google