Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM IM. LUDZI WIELKIEGO SERCA I UMYSŁU W KARLINIE realizowało w latach 2012-2014 projekt w ramach programu Comenius S.O.S OUR PLANET IS WARNING US.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM IM. LUDZI WIELKIEGO SERCA I UMYSŁU W KARLINIE realizowało w latach 2012-2014 projekt w ramach programu Comenius S.O.S OUR PLANET IS WARNING US."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM IM. LUDZI WIELKIEGO SERCA I UMYSŁU W KARLINIE realizowało w latach 2012-2014 projekt w ramach programu Comenius S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS

2 KOORDYNATOR PROJEKTU: POLAND – JUNIOUR HIGH SCHOOL IN KARLINO NASI PARTNERZY:–  TURKEY - PRIMARY SCHOOL YENIMAHALLE/BATIKENT IN ANKARA TURKEY PRIMARY SCHOOL YENIMAHALLE/BATIKENT IN ANKARA  BULGARIA - PRIMARY SCHOOL 50 VASIL APRILOV STR IN LEVSKY BULGARIA PRIMARY SCHOOL 50 VASIL APRILOV STR IN LEVSKY  SPAIN - GENERAL SECONDARY SCHOOL C/JOSE MANUEL PUELLES DE SANTOS IN SEVILLA SPAIN GENERAL SECONDARY SCHOOL C/JOSE MANUEL PUELLES DE SANTOS IN SEVILLA  ROMANIA - GENERAL SECONDARY SCHOOL STR. CALEA SOIMULUI 412 IN BUZAU ROMANIA - GENERAL SECONDARY SCHOOL STR. CALEA SOIMULUI 412 IN BUZAU  PORTUGAL - GENERAL SECONDARY SCHOOL RUA DE MARCIA, ARDAS IN AVEIRO PORTUGAL GENERAL SECONDARY SCHOOL RUA DE MARCIA, ARDAS IN AVEIRO  LITHUANIA - AFONSAS LIPNIUNAS BASICS SCHOOL STR. KLAIPEDOS IN PANAVEZYS LITHUANIA AFONSAS LIPNIUNAS BASICS SCHOOL STR. KLAIPEDOS IN PANAVEZYS

3 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU W ciągu dwóch lat uczestnicy:  Dołączyli do akcji Greenpeace-u ‘Uratuj Arktykę’ i ‘Adoptuj misia”, podpisali petycję, która pojechała na Biegun Północny, gdzie została zakopana oraz wysłali przesłanie do przyszłości.  Założyli klub ekologiczny „Let’s change the World together”.  Zwiedzili miejsca pokazujące piękno naszych regionów (rezerwaty przyrody, parki narodowe, lasy, schroniska dla misiów, góry, słone jeziora, wulkany, gejzery błotne, tereny nadmorskie, ocean, klify, wydmy, wodospady, jaskinie, skanseny i tego typu pomniki przyrody).  Przeprowadzili badania wody, powietrza i gleby.  Przygotowali filmy, prezentacje multimedialne, programy, bajki, przedstawienia teatralne, scenki, wystawy, pokazy mody, reklamy itp.  Układali scenariusze i programy oraz przygotowywali słownictwo ekologiczne do wydania słownika  Stworzyli swoje puzzle i własną grę ‘Monopol’.

4 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU  Przeprowadzali ankiety i wywiady pośród społeczności lokalnej. („Evaluation” i „Environmental Survey”).  Zakładali ogrody, sadzili kwiaty i drzewa z przywiezioną przez siebie ziemią.  Wykonywali budki dla ptaków, których migrację obserwowali.  Malowali kamienie i odsłaniali tablice pamiątkowe pod posadzonymi przez siebie drzewami.  Uczestniczyli w wykładach, prelekcjach, debatach i akcjach ekologicznych.  Zwiedzili: oczyszczalnie ścieków, elektrownie wodne, farmy wiatraczne, firmy zajmujące się recyclingiem, domy ekologiczne.  Jeździli rowerami, pływali gondolami, statkami, promami, oraz odbyli wiele wycieczek pieszych w celu zwrócenia uwagi na inną formę transportu niż auto i autobus.  Uczestniczyli w siedmiu konkursach: na najładniejszy plakat „Save the Planet’, logo projektu, strój ekologiczny, najlepiej zilustrowany wywiad, kolaż, rzeźbę, wiersz ekologiczny, zdjęcie przyrody z naszych okolic.

5 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU  W każdym kraju organizowali Dzień Comeniusa w celu poznania swojej kultury, tradycji, tradycyjnych potraw, pieśni i tańców (uczyli się tańczyć tradycyjne tańce – Polonez, Flamenco, Belly –Dance oraz słuchali muzyki Fado).  Wydali broszury ze swoimi badaniami, album ze zdjęciami o chronionych gatunkach roślin i ptaków, album ze zdjęciami do albumu o najpiękniejszych pomnikach przyrody: Selime Village, Pigeon Valley, Uchisar, Open Museum in Gareme, Zelve Region, Avanos, Salt Lake – close to Ilhara Valley, podziemne miasto w Derinkuyu oraz pierwsze kościoły chrześcijańskie w jaskiniach Avcilar Valley. Ponadto,  Poznawali swoje programy nauczania oraz przepisy szkolne dotyczące edukacji w różnych krajach.  Zorganizowali wystawę rezultatów naszej dwuletniej pracy.  Omówili dalszą współpracę pomiędzy szkołami.  Podpisali wzajemne porozumienie pomiędzy szkołami w Polsce i na Litwie o dalszej wymianie uczniowskiej w celu poznania wzajemnej historii i kultury.

6 NASZE MOBILNOŚCI Realizacja projektu trwała od IX 2012 do VII 2014 roku. Wszystkie zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Odbyło się siedem spotkań roboczych w siedmiu krajach partnerskich. lpdatamiejscowośćpaństwo 102-09.XI 2012KarlinoPolska 211-16.II.2013SewillaHiszpania 308-13.04.2013LevskyBułgaria 427.05 – 02.06.2013AveiroPortugalia 502 – 10. 11.2013AnkaraTurcja 615 - 23.03.2014BuzauRumunia 712 - 17.05.2014PanavezysLitwa

7 WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PARTNERAMI  Poinformowanie społeczności szkolnej o projekcie i jego celach.  Przedstawienie planu pracy przez koordynatora i przydział zadań.  Stworzenie zespołów projektowych: nauczycieli oraz uczniów.  Organizacja zajęć dodatkowych przez poszczególnych nauczycieli związanych z realizacją projektu (artystyczne, plastyczne, muzyczne, techniczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, z języka angielskiego.)  Współpraca z rodzicami: zaangażowanie w działania (zorganizowanie pobytu gości oraz Dnia Comeniusa).  Współpraca z lokalnymi władzami oraz instytucjami: (burmistrz, vice-burmistrz, hiszpańska firma Iberdrola, oczyszczalnia ścieków, Muzeum Wody w Koszalinie, KOK w Karlinie, Muzeum w Karlinie).  Współpraca z lokalną prasą oraz telewizją w celu promowania projektu.

8 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU W ramach promocji projektu oraz programu Comenius:  Utworzono i przez cały czas aktualizowano strony internetowe: - międzynarodową stronę projektu: http://comenius-polarbears.wikispaces.com - polską stronę projektu: http://gimnazjum-karlino.manifo.comhttp://comenius-polarbears.wikispaces.comhttp://gimnazjum-karlino.manifo.com - zakładkę na stronie szkoły: https://sites.google.com/site/gimkarlino/projekt-comenius-2012-2014 - grupy zamknięte na facebooku: dla uczniów, koordynatorów projektu, wymiany zdjęć po każdej wizycie roboczej: POLAND PICTURES / SPAIN PICTURES…..  Wszystkie czynności związane z promocją projektu umieszczane były na specjalnie w tym celu utworzonej stronie: http://promocjac.manifo.comhttp://promocjac.manifo.com  Wszystkie rezultaty pracy były regularnie umieszczane na stronach: http://rezultaty.manifo.com oraz http://comenius-polarbears.wikispaces.com http://rezultaty.manifo.comhttp://comenius-polarbears.wikispaces.com  Wszystkie rezultaty zostały umieszczone w Europejskiej Bazie Projektów – European Shared Treasure ttp://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_town=karlinottp://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_town=karlino

9 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU  Utworzono Kącik Comeniusa.  Zawieszono Tablicę Informacyjną.  Założono Kronikę Projektu.  Uczestniczono w konferencji promującej projekt w Koszalinie – 23.05.2013  Zorganizowano wystawy prac po-konkursowych projektu.

10 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU  Uczestniczono w młodzieżowej Radzie Gminy w Karlinie, poświęconej ekologii, podczas której omówiono wszystkie działania projektowe.  Zorganizowano wystawę rezultatów prac w Karlinie.

11 PROMOCJA NASZEGO PROJEKTU  Zorganizowano wystawy rezultatów prac we wszystkich krajach partnerskich.  Wszystkie nasze działania oraz wizyty partnerskie były opisywane w artykułach w naszej lokalnej prasie. http://promocjac.manifo.com  Relacja z wizyty gości w naszym mieście została szczegółowo przedstawiona w naszej lokalnej telewizji.

12 REZULTATY NASZEJ PRACY Zaplanowanym i zrealizowanym efektem pracy były:  strony internetowe  logo projektu  nasze ogródki szkolne  broszury i albumy  międzynarodowy słownik ekologiczny  nasze studia  klub ‘Let’s change the World together”  program pracy z uczniem „Let’s change future”  puzzle i gra planszowa „Monopol”  karmniki dla ptaków

13 REZULTATY NASZEJ PRACY  filmy, prezentacje multimedialne  ankiety, raporty i ewaluacje  prace konkursowe (plakaty, kolaże, rzeźby, zdjęcia, wiersze, stroje ekologiczne, wywiady, logo)  wystawy prac pokonkursowych  wystawa rezultatów prac  przyjaźń pomiędzy uczestnikami projektu  aktywny udział rodziców w projekcie  włączenie społeczności lokalnej do projektu  komunikatywna komunikacja w języku angielskim  pokazanie uczniom, iż wszyscy jesteśmy tacy sami, bez względu na narodowość, kulturę i religię  Niezaplanowanym ale bardzo ważnym efektem pracy było nawiązanie dalszej współpracy pomiędzy szkołami polsko-litewską w celu wzajemnej wymiany uczniowskiej.

14 REZULTATY NASZEJ PRACY Wszystkie rezultaty naszej pracy znajdują się:  Na polskiej stronie projektu: http://rezultaty.manifo.comhttp://rezultaty.manifo.com  Na międzynarodowej stronie projektu http://comenius-polarbears.wikispaces.com oraz  w Europejskiej Bazie Projektów (EST): http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_proj ect_base=2012-1-PL1-COM06-28922

15 CO ZMIENIŁ PROJEKT W ŻYCIU SZKOŁY W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY NA POZIOMIE EUROPEJSKIM I LOKALNYM ?  Wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (artystyczne, plastyczne, muzyczne, techniczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, z języka angielskiego).  Podniósł umiejętności językowe, plastyczne oraz informatyczne zarówno uczniów, jak i nauczycieli.  Ukształtował postawy proekologiczne zarówno wśród uczniów i ich rodziców jak i nauczycieli oraz innych osób zaangażowanych w poszczególne etapy projektu.  Poszerzył wiedzę nt. krajów szkół partnerskich, ich kultury i obyczajów oraz ukształtował postawy tolerancji i poszanowania dla inności.  Spowodował poznanie procesu dydaktyczno – wychowawczego innych krajów.  Zwiększył umiejętności kierowania projektem, planowania, podejmowania decyzji, negocjowania najlepszych rozwiązań, zażegnywania drobnych nieporozumień.  Zacieśnił relacje pomiędzy szkołą, a środowiskiem lokalnym oraz nauczycielami i rodzicami.  Spowodował wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

16 UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU PO JEGO ZAKOŃCZENIU  Zorganizowanie wystawy stałej rezultatów projektu wraz z tablicami informacyjnymi oraz zdjęciami nt. wszystkich działań podjętych w ramach realizacji projektu.  Umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz polskiej i międzynarodowej stronie projektu produktów końcowych.  Umieszczenie produktów końcowych projektu w Europejskiej Bazie Projektów (EST).  Podsumowanie działań projektowych podczas Rady Pedagogicznej.  Przedstawienie informacji o realizacji projektu w ramach ewaluacji projektu oraz wykorzystanie jej wniosków do dalszej pracy w ramach następnych projektów.  Wykorzystywanie produktów końcowych do nauczania języka angielskiego oraz geografii.

17 UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU PO JEGO ZAKOŃCZENIU NADAL BĘDZIEMY PROMOWAĆ EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA ORAZ UCZESTNICZYĆ W AKCJACH GREENPEACE-U W CELU PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ZMIAN JAKIE ZACHODZĄ W NASZYM ŚRODOWISKU Prezentację przygotowała mgr Renata Piszak


Pobierz ppt "GIMNAZJUM IM. LUDZI WIELKIEGO SERCA I UMYSŁU W KARLINIE realizowało w latach 2012-2014 projekt w ramach programu Comenius S.O.S OUR PLANET IS WARNING US."

Podobne prezentacje


Reklamy Google