Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla Twojego bezpiecze ń stwa Prędkość jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy prawdopodobieństwo, a przede wszystkim skutki wypadków drogowych. Prawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla Twojego bezpiecze ń stwa Prędkość jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy prawdopodobieństwo, a przede wszystkim skutki wypadków drogowych. Prawie."— Zapis prezentacji:

1 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Prędkość jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy prawdopodobieństwo, a przede wszystkim skutki wypadków drogowych. Prawie połowa kierowców w Polsce przekracza dozwolone prędkości, a nadmierna bądź niedostosowana do warunków na drodze prędkość jest przyczyną prawie jednej trzeciej wypadków śmiertelnych. Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12

2 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków i ofiar w Polsce. Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12 W 2013 roku z tego powodu poniosło śmierć 966 osób (blisko 43% wszystkich ofiar śmiertelnych), a ponad 11 tysięcy osób odniosło obrażenia (30% ogółu ofiar rannych). Wypadki te cechują się również znacznie większą ciężkością, liczba ofiar śmiertelnych na wypadek jest o ponad 25% większa od średniej.

3 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Wybiórczy i sporadyczny nadzór statyczny oraz ograniczone możliwości nadzoru dynamicznego przesądzają o niewielkiej jego skuteczności. Niewielkie ryzyko zatrzymania kierowcy łamiącego przepisy powoduje u niego przekonanie, że niebezpieczne zachowanie jest bardzo rzadko wykrywane. Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12 W tej sytuacji subiektywnie pojmowana korzyść w postaci przyspieszenia jazdy i skrócenia jej czasu przewyższa mało prawdopodobną stratę w wyniku zatrzymania i kary.

4 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Nadzór automatyczny, polegający na automatycznym zapisie na odpowiednich nośnikach przewinień kierowców w sposób umożliwiający identyfikację pojazdu oraz rejestrujących czas i miejsce zapisu informacji staje się niezbędnym elementem nadzoru na najbardziej ruchliwych odcinkach dróg. Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12

5 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Zastosowane działania powodujące zarządzanie prędkością zmniejszyły liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 832 w 2013 roku w porównaniu z 2011 rokiem. Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12

6 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Wjazd pojazdu na skrzyżowanie podczas wyświetlania czerwonego sygnału jest kolejnym niebezpiecznym zachowaniem kierowców. Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12 Wykorzystywanie urządzeń monitorujących wjazd na czerwonym świetle na niektórych skrzyżowaniach zmniejsza dwukrotnie liczbę naruszeń przepisów dotyczących stosowania się do sygnalizacji świetlnej.

7 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12 Myślisz, że jadąc szybciej zaoszczędzisz czas ?... Przestrzeganie prawa przynosi korzyści – życie Nie pędź, daj szansę życiu

8 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12 Dla jego bezpiecze ń stwa Dla bezpiecze ń stwa nas wszystkich

9 Dla Twojego bezpiecze ń stwa Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym POIS.08.01.00-00-030/12 Dla bezpiecze ń stwa nas wszystkich Dla jego bezpiecze ń stwa Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

10 Główny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Postępu 21 02-676 Warszawa www.gitd.gov.pl Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym ul. Przyczółkowa 109A 02-968 Warszawa Centrum Unijnych Projektów Transportowych www.cupt.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl Projekt indywidualny POIS.08.01.00-00-030/12 Priorytet: VIII - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego Data zawarcia umowy: 31.12.2012 r. Wartość całkowita projektu: 188 871 909,11 PLN Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 160 541 122,74 PLN Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Przedsięwzięcie obejmuje realizację trzech kluczowych zadań: 1. Infrastruktura fotoradarowa oraz wyposażenie optoelektroniczne do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym W ramach tego zadania planowany jest zakup: - stacjonarnych urządzeń rejestrujących (minimum 400 sztuk); - urządzeń rejestrujących monitorujących przejazd na czerwonym świetle (co najmniej 20 kompletów); - urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości (co najmniej 29 sztuk); - mobilnych urządzeń rejestrujących (29 sztuk). 2. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Zadanie obejmuje utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz zakup, adaptację i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania centrum (wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej do przeprowadzenia koniecznych prac remontowych). 3. Oprogramowania systemowe, infrastruktura sieciowa Zadanie obejmuje stworzenie oprogramowania systemowego umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących. www.pois.gov.pl


Pobierz ppt "Dla Twojego bezpiecze ń stwa Prędkość jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy prawdopodobieństwo, a przede wszystkim skutki wypadków drogowych. Prawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google