Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O"— Zapis prezentacji:

1 W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O
INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń – wrzesień roku 1

2 WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI
W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r. I-IX 2011r. I-IX 2012r. I-IX 2013r. WZROST/ SPADEK Dynamika WYPADKI 960 993 848 145 85,4 ZABICI 172 162 130 32 80,2 RANNI 1063 1099 1000 99 91,0 KOLIZJE 20218 17460 17636 176 101,0

3 WYPADKI DROGOWE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

4 OFIARY ŚMIERTELNE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

5 RANNI STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

6 LICZBA KIERUJĄCYCH PODDANYCH BADANIU NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
UJAWNIONE PRZESTĘPSTWA (178a § 1i2 KK) I WYKROCZENIA (87 § 1i2 KW) KIERUJĄCYCH W STANIE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r. I-IX 2011r. I-IX 2012r. I-IX 2013r. WZROST/ SPADEK Dynamika 178a § 1 i 2 KK 6523 6323 5940 - 383 93,9 87 § 1 i 2 KW 1367 1313 100,0 LICZBA KIERUJĄCYCH PODDANYCH BADANIU NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r. I-IX 2012r. I-IX 2013r. WZROST/ SPADEK Dynamika LICZBA KIERUJĄCYCH 366330 382483 16153 104,4

7 WYPADKI DROGOWE WG RODZAJU WINY W OKRSIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

8 WYPADKI Z WINY KIERUJĄCYCH W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

9 WYPADKI Z WINY PIESZYCH W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

10 WYPADKI DROGOWE WG KATEGORII DROGI W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.
DROGA WYPADKI Dynamika ZABICI RANNI KOLIZJE 2011 2012 2013 RAZEM 960 993 848 85,4 172 162 130 80,2 1063 1099 1000 91,0 20218 17460 17636 101,0 AUTOSTRADA 1 4 10 250,0 0,0 12 300,0 49 158 191 120,9 KRAJOWA 306 297 256 86,2 72 56 59 105,4 338 354 321 90,7 6048 4877 5100 104,6 WOJEWÓDZKA 157 177 160 90,4 34 48 28 58,3 179 210 173 82,4 2374 2176 2549 117,1 POWIATOWA 125 183 252 137,7 33 42 30 71,4 141 171 308 180,1 1754 1804 4083 226,3 GMINNA 26 44 170 386,4 5 13 100,0 37 186 502,7 578 747 3774 505,2 INNA 345 288 ___ 27 2 379 323 9415 7698 1939 25,2

11 WYPADKI DROGOWE OFIARY ŚMIERTELNE

12 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

13 (zarówno w kategorii wypadków, jak i kolizji drogowych)
Celem głównym programu jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych na drogach województwa kujawsko-pomorskiego (zarówno w kategorii wypadków, jak i kolizji drogowych) Konieczne zatem jest przygotowanie i przeprowadzenie zintensyfikowanych działań, ukierunkowanych na ujawnianie i eliminowanie zjawisk niepożądanych. Właściwa dyslokacja służby na drogach oraz realizacja zadań powinna znacznie ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi zarówno z winy kierującego, jak pieszego. Aby osiągnąć zamierzone cele, w poszczególnych latach na drogach województwa kujawsko-pomorskiego realizowane będą przedsięwzięcia pn.: - „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, - „Świadomy uczestnik ruchu drogowego”, - „Trzeźwy Kierujący”. Ponadto w ramach przedsięwzięć realizowane będą także zadania: - „Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne województwa kujawsko-pomorskiego”, - „Bezpieczne drogi wojewódzkie”, - „Bezpieczne drogi powiatowe”.

14 Założenia na poszczególne lata realizacji programu
I. ROK 2013 „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Ograniczenie wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. II. Rok 2014 „Świadomy uczestnik ruchu drogowego”. Przedsięwzięcia o charakterze działań wzmożonych, ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym, polegających na: - przekraczaniu dozwolonej prędkości, - niekorzystania, pomimo obowiązku z pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów pojazdów, podczas jazdy oraz przewożenia dzieci w sposób niezgodny z przepisami, - korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, a także działania profilaktyczne, mające na celu dotarcie do świadomości użytkowników dróg, w przedmiocie bezpieczeństwa ruchu drogowego. III. Rok 2015 „Trzeźwy kierujący”. Ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu.

15 Oprócz działań, ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, w 2013 roku realizowane będą także działania a) w II kwartale pn. „Bezpieczne drogi wojewódzkie”, b) w III kwartale „Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne województwa kujawsko-pomorskiego”, c) w IV kwartale pn. „Bezpieczne drogi powiatowe”.

16 EFEKTY DZIAŁAŃ Niechroniony uczestnik ruchu drogowego
- zrealizowano w terminach: r., r., r., - ogółem w działaniach udział wzięło 2742 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego zastosowano 6765 środków prawnych. Bezpieczne drogi wojewódzkie - zrealizowano w terminie: r., - ogółem w działaniach udział wzięło 454 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec uczestników ruchu drogowego ogółem zastosowano 3034 środków prawnych (wobec pieszych 306, wobec kierujących 2728). Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne województwa kujawsko-pomorskiego - zrealizowano w terminach: r, r., - ogółem w działaniach udział wzięło 614 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec uczestników ruchu drogowego ogółem zastosowano 3685 środków prawnych. Bezpieczne drogi powiatowe - zrealizowano w terminie: r., - ogółem w działaniach udział wzięło 174 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec uczestników ruchu drogowego ogółem zastosowano 706.

17 Wspólne przedsięwzięcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy pn. „Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni”.

18 Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zmianę wzajemnych relacji miedzy różnymi grupami ruchu drogowego. Jako cele szczegółowe natomiast wskazano: - wzrost zaufania społecznego, podniesienie oceny pracy Policji oraz poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności, - wzrost kwalifikacji zawodowych wśród funkcjonariuszy Policji w aspekcie udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych i zabezpieczenie miejsca wypadku. Etapy: I etap – 3 szkolenia teoretyczne po 8 godzin dla 150 motocyklistów, II etap – praktyczne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy motocyklem, III etap – 8-mio godzinne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy, IV etap – 10-cio godzinny kurs z udzielania pierwszej pomocy dal 20-tu uczestników projektu, V etap – piknik rodzinny, VI etap – dwudniowa konferencja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – możliwości i perspektywy poprawy bezpieczeństwa”.

19 Akcja promująca bezpieczne zachowania na drodze:
Organizatorzy: - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy Partnerzy: - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu - Fundacja „Zielony Liść” w Toruniu, - PHU „Kando” s.c. w Bydgoszczy FILM:

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O"

Podobne prezentacje


Reklamy Google