Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń."— Zapis prezentacji:

1 W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń – wrzesień 2013 roku

2 WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r. I-IX 2011r.I-IX 2012r.I-IX 2013r. WZROST/ SPADEK Dynamika WYPADKI 960993848 - 14585,4 ZABICI 172162130 - 3280,2 RANNI 106310991000 - 9991,0 KOLIZJE 202181746017636176101,0

3 WYPADKI DROGOWE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

4 OFIARY ŚMIERTELNE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

5 RANNI STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

6 UJAWNIONE PRZESTĘPSTWA (178a § 1i2 KK) I WYKROCZENIA (87 § 1i2 KW) KIERUJĄCYCH W STANIE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r. I-IX 2011r.I-IX 2012r.I-IX 2013r. WZROST/ SPADEK Dynamika 178a § 1 i 2 KK 652363235940- 38393,9 87 § 1 i 2 KW 13671313 0100,0 LICZBA KIERUJĄCYCH PODDANYCH BADANIU NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r. I-IX 2012r.I-IX 2013r. WZROST/ SPADEK Dynamika LICZBA KIERUJĄCYCH 36633038248316153104,4

7 WYPADKI DROGOWE WG RODZAJU WINY W OKRSIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

8 WYPADKI Z WINY KIERUJĄCYCH W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

9 WYPADKI Z WINY PIESZYCH W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r.

10 WYPADKI DROGOWE WG KATEGORII DROGI W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013r. DROGA WYPADKI Dynamika ZABICI Dynamika RANNI Dynamika KOLIZJE Dynamika 201120122013201120122013201120122013201120122013 RAZEM 96099384885,417216213080,210631099100091,0202181746017636101,0 AUTOSTRADA 1410250,01100,00412300,049158191120,9 KRAJOWA 30629725686,2725659105,433835432190,7604848775100104,6 WOJEWÓDZKA 15717716090,434482858,317921017382,4237421762549117,1 POWIATOWA 125183252137,733423071,4141171308180,1175418044083226,3 GMINNA 2644170386,4513 100,02637186502,75787473774505,2 INNA 3452880___2720___3793230___94157698193925,2

11 WYPADKI DROGOWE OFIARY ŚMIERTELNE

12 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJEW Ó DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2013-2015

13 Celem głównym programu jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych na drogach województwa kujawsko-pomorskiego (zarówno w kategorii wypadków, jak i kolizji drogowych) Konieczne zatem jest przygotowanie i przeprowadzenie zintensyfikowanych działań, ukierunkowanych na ujawnianie i eliminowanie zjawisk niepożądanych. Właściwa dyslokacja służby na drogach oraz realizacja zadań powinna znacznie ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi zarówno z winy kierującego, jak pieszego. Aby osiągnąć zamierzone cele, w poszczególnych latach na drogach województwa kujawsko-pomorskiego realizowane będą przedsięwzięcia pn.: - „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, - „Świadomy uczestnik ruchu drogowego”, - „Trzeźwy Kierujący”. Ponadto w ramach przedsięwzięć realizowane będą także zadania: - „Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne województwa kujawsko-pomorskiego”, - „Bezpieczne drogi wojewódzkie”, - „Bezpieczne drogi powiatowe”.

14 Założenia na poszczególne lata realizacji programu I. ROK 2013 „ Niechroniony uczestnik ruchu drogowego ”. Ograniczenie wypadk ó w drogowych z udziałem niechronionych uczestnik ó w ruchu drogowego. II. Rok 2014 „ Świadomy uczestnik ruchu drogowego ”. Przedsięwzięcia o charakterze działań wzmożonych, ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym, polegających na: - przekraczaniu dozwolonej prędkości, - niekorzystania, pomimo obowiązku z pas ó w bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażer ó w pojazd ó w, podczas jazdy oraz przewożenia dzieci w spos ó b niezgodny z przepisami, - korzystania podczas jazdy z telefonu kom ó rkowego w spos ó b wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, a także działania profilaktyczne, mające na celu dotarcie do świadomości użytkownik ó w dr ó g, w przedmiocie bezpieczeństwa ruchu drogowego. III. Rok 2015 „ Trzeźwy kierujący ”. Ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem os ó b będących pod wpływem alkoholu.

15 Oprócz działań, ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, w 2013 roku realizowane będą także działania a) w II kwartale pn. „Bezpieczne drogi wojewódzkie”, b) w III kwartale „Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne województwa kujawsko-pomorskiego”, c) w IV kwartale pn. „Bezpieczne drogi powiatowe”.

16 EFEKTY DZIAŁAŃ Niechroniony uczestnik ruchu drogowego - zrealizowano w terminach: 18-24.03.2013r., 13-19.05.2013r., 15-21.07.2103r., - ogółem w działaniach udział wzięło 2742 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego zastosowano 6765 środków prawnych. Bezpieczne drogi wojewódzkie - zrealizowano w terminie: 28-30.06.2013r., - ogółem w działaniach udział wzięło 454 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec uczestników ruchu drogowego ogółem zastosowano 3034 środków prawnych (wobec pieszych 306, wobec kierujących 2728). Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne województwa kujawsko-pomorskiego - zrealizowano w terminach: 12.07.2013r, 30.08.-01.09.2013r., - ogółem w działaniach udział wzięło 614 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec uczestników ruchu drogowego ogółem zastosowano 3685 środków prawnych. Bezpieczne drogi powiatowe - zrealizowano w terminie: 04.10.2013r., - ogółem w działaniach udział wzięło 174 policjantów ruchu drogowego, - w działaniach wobec uczestników ruchu drogowego ogółem zastosowano 706.

17 Wspólne przedsięwzięcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy pn. „Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni ”.

18 Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zmianę wzajemnych relacji miedzy różnymi grupami ruchu drogowego. Jako cele szczegółowe natomiast wskazano: - wzrost zaufania społecznego, podniesienie oceny pracy Policji oraz poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności, - wzrost kwalifikacji zawodowych wśród funkcjonariuszy Policji w aspekcie udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych i zabezpieczenie miejsca wypadku. Etapy: I etap – 3 szkolenia teoretyczne po 8 godzin dla 150 motocyklistów, II etap – praktyczne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy motocyklem, III etap – 8-mio godzinne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla 55 funkcjonariuszy, IV etap – 10-cio godzinny kurs z udzielania pierwszej pomocy dal 20-tu uczestników projektu, V etap – piknik rodzinny, VI etap – dwudniowa konferencja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – możliwości i perspektywy poprawy bezpieczeństwa”.

19 Akcja promująca bezpieczne zachowania na drodze: Organizatorzy: - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojew ó dzkiego w Bydgoszczy - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy Partnerzy: - Wojew ó dzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu - Fundacja „ Zielony Liść ” w Toruniu, - PHU „ Kando ” s.c. w Bydgoszczy FILM:

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google