Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana"— Zapis prezentacji:

1 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana
im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego 20 Brygada Zmechanizowana Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4 Tel CA MON

2 RYS HISTORYCZNY 20 BZ powstała w roku 1994 na bazie rozformowanego 75 Ośrodka Materiałowo-Technicznego, po rozformowanej jednostce brygada przejęła koszary w garnizonie Bartoszyce. Rok później z dniem 15 lipca 1995 decyzją MON brygadzie nadano nazwę wyróżniającą „Bartoszycka”, ustanowiono patrona brygady, ustalono święto brygady na dzień 3 września oraz polecono przyjąć dziedzictwo tradycji. Brygada podczas swojego istnienia realizuje cały czas program szkoleniowy, uczestniczy w ćwiczeniach jak na przykład „Strong Resolve 2002”. Żołnierze brygady uczestniczą także w misjach zagranicznych. W roku 2000 brygada przeszła z 15 Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły w podporządkowanie pod 16 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie brygada jest głównie wyposażona w wozy piechoty BWP-1 oraz pojazdy opancerzone BRDM-2.

3 TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
Na mocy decyzji nr 109/MON z 14 lipca BZ przyjęła następujące dziedzictwo tradycji:  - 2 Dywizja Litewsko-Białoruska ( )  - 20 Dywizja Piechoty  - 79 Białostocki, a następnie Słonimski Pułk Strzelców im. Lwa Sapiechy ( )  - 80 Nowogródzki Pułk Strzelców ( ) - 78 Słucki Pułk Strzelców ( ) - 20 Pułk Artylerii Lekkiej ( )

4 Decyzją nr 495/MON z 3 listopada 2008, 1 batalion zmechanizowany przejął dziedzictwo tradycji następujących jednostek - 16 Pomorsko-Warmińska Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Koniecpolskiego Oznaka rozpoznawcza na mundur (wersja wyjściowa) Proporczyk na beret

5 Decyzją nr 415/MON z 27 grudnia 2005 zatwierdzono wzór odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka brygady. Nazwę wyróżniającą „Bartoszycka” nadano brygadzie decyzją nr 109/MON z 14 lipca Brygada obchodzi święto w dniu 3 września. Oznaki rozpoznawcze na mundur pododdziałów 20 BZ (od lewej: dywizjon artylerii samobieżnej, dywizjon przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, 2 batalion zmechanizowany) Oznaki rozpoznawcze na mundur pododdziałów 20 BZ (od lewej:20 kompania rozpoznawcza, 20 kompania saperów, 20 bateria przeciwpancerna)

6 STRUKTURA - dowództwo i sztab - batalion dowodzenia
 - 1 batalion zmechanizowany  - 2 batalion zmechanizowany  - kompania rozpoznawcza  - kompania saperów  - kompania remontowa  - kompania zaopatrzenia  - dywizjon artylerii samobieżnej  - dywizjon przeciwlotniczy

7 POCZET DOWÓDCÓW - płk dypl. Wiesław Zabielski (1994-1998)
 - płk dypl. Andrzej Cygan ( )  - gen. bryg. Ryszard Jabłoński ( )  - gen. bryg. Grzegorz Buszka ( )  - płk Sławomir Rudkowski ( )  - gen. bryg. Leszek Surawski (2008 – 2010 ) - p.o. płk Dariusz Górniak ( ) - gen. bryg. Andrzej Danielewski (2010-____ )  - cz. p.o. ppłk Zbigniew Prusaczyk (?-1.IX.2010)  - gen. bryg. Andrzej Danielewski (1.IX III.2011)  - gen. bryg. Jarosław Mika (11.III.2011-obecnie)

8 DOWÓDCA - gen. bryg. Jarosław MIKA
Ur. w 1962 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1985) i Akademii Obrony Narodowej (1993). Ukończył również podyplomowe studium polityki obronnej w AON. Służbę rozpoczął w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 r. został skierowany do Inspektoratu Szkolenia w Zarządzie Ogólnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania oraz zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 r. uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji, a po powrocie z misji, w 2008 roku, objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Ur. w 1962 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1985) i Akademii Obrony Narodowej (1993). Ukończył również podyplomowe studium polityki obronnej w AON. Służbę rozpoczął w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 r. został skierowany do Inspektoratu Szkolenia w Zarządzie Ogólnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania oraz zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 r. uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji, a po powrocie z misji, w 2008 roku, objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

9 PATRON JEDNOSTKI Wincenty Aleksander Gosiewski (ok ) generał artylerii litewskiej od 1651, podskarbi wielki litewski od 1652, hetman polny litewski od 1654; uczestnik walk z kozakami, wielokrotny poseł na sejmy; w czasie najazdu szweckiego 1655 początkowo uznał krola szweckiego Karola Gustawa, następnie wystąpił przeciw niemu; wałczył pod Warszawa, prowadził dywersje w Prusach Książęcych (bitwy pod Prostkami, Filipowem); doprowadził do zawarcia traktatów welawsko- bydgoskich; w niewoli rosyjskiej; 1662 opowiedział się po stronie króla (poparł elekcje vivente rege); rozstrzelany przez skonfederowane wojska litewskie wrogie polityce dworu" Był zwolennikiem silnej i scentralizowanej władzy królewskiej; popierał koncepcję wyboru następcy tronu jeszcze za życia króla (elekcja vivente rege). Na polecenie króla dążył do rozwiązania związku, który powstał po wypowiedzeniu posłuszeństwa królowi przez część długo nieopłaconego wojska. W lipcu 1662 udał się do Wilna w na rozmowy ze zbuntowanymi oddziałami wojska litewskiego. Został tam podstępnie pojmany przez Konstantego Kotowskiego, wicemarszałka związku, który w ten sposób zamierzał zapobiec porozumieniu, mogącemu w efekcie spowodować rozwiązanie konfederacji. Został zamordowany 29 listopada 1662 w pobliżu Ostryni. Sprawcy mordu skazani zostali na karę śmierci.

10 20 Bartoszycka brygada zmechanizowana ma nowych adeptów
TROCHĘ HISTORII 20 Bartoszycka brygada zmechanizowana ma nowych adeptów Wojewoda Anna Szyszka i Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło wzięli udział w uroczystych obchodach Święta 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz przysiędze młodego rocznika.

11 Wojewoda skierowała życzenia do żołnierzy brygady i podziękowała im za ofiarną służbę ojczyźnie. W przemówieniu powiedziała m.in.: Święto 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, która stanowi jednostkę Wojska Polskiego zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w naszej regionalnej i narodowej tradycji. Żołnierska służba Ojczyźnie i społeczeństwu jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych. Żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej zawsze są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc i działanie w obronie Ojczyzny własnej lub czyjejś. Wielu żołnierzy z Bartoszyc znajduje się obecnie na misji w Syrii, a ci, którzy zostali w kraju szkolą się i podnoszą swoje kwalifikacje, aby lepiej służyć Ojczyźnie i Narodowi. Z okazji Święta 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej pragnę złożyć wszystkim żołnierzom Brygady najserdeczniejsze życzenia i pogratulować wytrwałości w pełnieniu trudnej i niebezpiecznej służby, zaś żołnierzom młodego rocznika życzyć satysfakcji z wypełnianych zadań i dumy z możliwości służenia Krajowi. Po uroczystościach Wojewoda uczestniczyła również w otwarciu nowego budynku Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w którym zamieszkają żołnierze zawodowi jednostki z Bartoszyc. Wojewoda wraz z dowództwami Brygady, dowódcami pododdziałów i odznaczonymi w tym dniu żołnierzami wzięła udział w uroczystym obiedzie przygotowanym przez wojskowych.

12

13

14

15

16 Pamięci zesłańcom i ofiar Sybiru 17.09.2009
Sybiracy, rodziny zesłańców, żołnierze AK, kombatanci, żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, przedstawiciele władz samorządowych zebrali się na cmentarzu bartoszyckim by oddać hołd pomordowanym i umęczonym na wschodzie.

17 17 września, odbyły się w Bartoszycach uroczystości poświęcenia krzyża upamiętniającego ofiary Sybiru. W asyście kompanii honorowej, sztandaru 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz sztandarów Związku Sybiraków i organizacji kombatanckich o godzinie rozpoczęła się w kościele farnym msza święta, którą poprowadzili ks. Infułat ppłk Adolf Setlak oraz ks. ppłk Marek Jaraszek. Sybiracy, rodziny zesłańców, żołnierze AK, kombatanci, żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, przedstawiciele władz samorządowych zebrali się następnie, o godzinie 12.00, na cmentarzu bartoszyckim, by oddać hołd pomordowanym i umęczonym na wschodzie składając wieńce i wiązanki oraz zapalając znicze pod krzyżem ufundowanym przez Związek Sybiraków w Bartoszycach. W imieniu dowódcy gen. bryg. Leszka Surawskiego i żołnierzy brygady kwiaty złożyli zastępca dowódcy płk Dariusz Górniak oraz kpt. Tomasz Kminikowski.

18

19

20

21 Powitanie nowoprzybyłych podoficerów w 20 Brygadzie Zmechanizowanej 02
W dniu r., w Sali Tradycji 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej zostali przedstawieni dowódcy gen. bryg. Leszkowi Surawskiemu, przez Pomocnika dowódcy ds. podoficerów st. chor. sztab. Mirosława Płatka, nowoprzybyli do jednostki podoficerowie; absolwentka Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu - kpr. Agata Groszyk, absolwentka Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu - kpr. Monika Olszewska oraz absolwenci Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu - kpr. Anna Agaszewska i kpr. Przemysław Kot.

22 Dowódca brygady przedstawił nowoprzybyłym podoficerom kierowniczą kadrę jednostki. Witając wszystkich w gronie żołnierzy brygady, gen. bryg. Leszek Surawski wyraził zadowolenie z faktu, że wśród absolwentów wita aż trzy panie co potwierdza niezbicie otwarcie armii na służbę kobiet. Podkreślając szczególną rolę podoficera- kaprala-dowódcy drużyny, w procesie szkolenia wojsk, życzył satysfakcji ze służby w Bartoszycach i uśmiechu na co dzień. Na zakończenie uroczystości podoficerowie otrzymali z rąk dowódcy oznaki 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej na mundur i beret, credo podoficera oraz Kodeks Honorowy Żołnierza Wojska Polskiego. Zgodnie ze zwyczajem, żołnierze przybyli do służby w brygadzie, przedstawieni zostali również wszystkim żołnierzom jednostki występując przed front szyku w trakcie zbiórki pododdziałów. Po zapoznaniu się z jednostką od przyszłego tygodnia rozpocznie się dla nich kurs adaptacyjny, który pozwoli na sprawne podjęcie zadań na stanowiskach służbowych. Przez cały ten czas wspierać ich będą oficerowie, podoficerowie - żołnierze brygady wyznaczeni na „wprowadzających". To oni odpowiadać będą na pytania i rozwiązywać pierwsze problemy.

23

24

25

26

27 Powrócili z XXXI Zmiany PKW UNDOF w Syrii 12.10.2009
W dniu 12 października do 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej powróciło 82 żołnierzy, powracających z XXXI Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF w Syrii. Dla naszych żołnierzy były to 224 szczególne dni misji obserwacyjno - rozdzielającej pod błękitną flagą ONZ. To właśnie nasi żołnierze z 16 PDZ po 35 latach istnienia Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF na Wzgórzach Golan przygotowali a następnie przekazali naszą strefę odpowiedzialności nadzorowanej przez polski kontyngent swoim następcom - żołnierzom z Filipin. Tym samym zakończyli jedną z najdłuższych misji pokojowych pełnionych przez Wojsko Polskie.

28 W dniu 13 października o godz. 14
W dniu 13 października o godz na placu apelowych 20 Brygady Zmechanizowanej w asyście Sztandaru Jednostki oraz kompani honorowej odbyło się oficjalne powitanie żołnierzy w błękitnych beretach. W trakcie uroczystej zbiórki pododdziałów brygady, jej dowódca, gen. bryg. Leszek SURAWSKI podziękował swoim żołnierzom za bardzo wysoki poziom realizacji „misyjnych" zadań, godne reprezentowanie Sił Zbrojnych jak również 20 Brygady i 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dowódca wyraził zadowolenie z faktu, iż wszyscy jego żołnierze powrócili do kraju i jednostki cali i zdrowi. Wyraził także nadzieję, iż druga grupa żołnierzy, która jeszcze przez kilka dni pełnić będzie służbę w rejonie misji, powróci do kraju i bliski także bez „przygód". W uroczystości powitania naszych żołnierzy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Bartoszyc i regionu oraz rodziny, najbliżsi i przyjaciele naszych żołnierzy. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz wspólne zdjęcie, które znajdzie swoje zaszczytne miejsce w Sali Tradycji Brygady. A przed uczestnikami misji badania lekarskie i zasłużony odpoczynek w gronie najbliższych.

29

30

31

32 Sportowe echa Narodowego Święta Niepodległości w 20 Brygadzie Zmechanizowanej 18.11.2009
W tradycję obchodów Narodowego Święta Niepodległości wrósł już Sportowy Turniej Niepodległościowy Służb mundurowych Garnizonu Bartoszyce organizowany przez instruktorów sportu pionu szkolenia bartoszyckiej brygady kpt. Kazimierza Kobuza i chor. Marka Gila.

33 Turniej odbył się w tym roku już po raz siódmy w dniach 9-10 listopada.
W ciągu dwóch dni współzawodnictwa rozegrano trzy konkurencje; strzelanie z pistoletu, piłka siatkowa i halowa piłka nożna. W zawodach udział wzięły zespoły: Aresztu Śledczego, Państwowej Straży Pożarnej, Placówki Straży Granicznej w Bezledach, Placówki Straży Granicznej w Sępopolu, Zakładu Karnego z Kamińska oraz gospodarze z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W trakcie oficjalnego rozpoczęcia zawodów, dowódca gen. bryg. Leszek Surawski, życzył wygranej wszystkim zespołom, podkreślił też, że w zakresie podtrzymywania tężyzny fizycznej, sprawności właściwej ludziom w mundurach wszystkim już na wstępie należy się miejsce na najwyższym stopniu podium. Tabela końcowa współzawodnictwa przedstawia się następująco: I miejsce - zespół 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, II miejsce - zespół Placówki Straży Granicznej w Bezledach, III miejsce - zespół Placówki Straży Granicznej w Sępopolu. Zwycięski zespół gospodarzy zawodów występował w składzie: kpt. Norbert NIEWĘGŁOWSKI, kpt. Piotr SZELĄGOWSKI, chor. Marek PIECKOWSKI, chor. Robert KOZIENIEC, chor. Jacek RYKACZEWSKI, sierż. Krzysztof DREWS, sierż. Grzegorz GALIŃSKI, kpr. Aleksander BARANOWSKI, st. szer. Marcin SZEREJKO, szer. Mateusz ŁAŻEWSKI

34

35

36

37

38 Święto 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w 15 rocznicę jej utworzenia. 28.08.2009
28 sierpnia, żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej obchodzili swoje coroczne święto. W kalendarzu świąt jednostek Wojska Polskiego, zgodnie z kontynuowanymi przez brygadę tradycjami, święto to przypada na dzień 3 września, jednak ze względu na realizowane przedsięwzięcia służbowe konieczna była zmiana terminu uroczystego apelu. Dla żołnierzy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej było to święto w roku jubileuszu 15-lecia istnienia jednostki. Doniosłość uroczystości podkreślili swoją obecnością goście, wśród nich Wojewoda Warmińsko-Mazurski pan Marian Podziewski, który od tego dnia jest Honorowym Żołnierzem 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Swoją obecnością ogromny zaszczyt uczynili nam również żołnierze związani z naszą brygadą oraz jednostkami wojska polskiego funkcjonującymi w bartoszyckich koszarach, ci w mundurach i rezerwiści, dowódcy dywizji, dowódcy jednostek, byli dowódcy naszej brygady, przedstawiciele władz miast i gmin; Sępopola, Górowa Iławeckiego, Bisztynka, Mławy, Grunwaldu. Wraz z żołnierzami w uroczystości wzięli udział nasi koledzy policjanci i strażacy, szefowie i dyrektorzy instytucji i firm regionu od lat współpracujący i wspierający nasze działania.

39 Jak zawsze tak i tego dnia w uroczystości brali udział przedstawiciele organizacji kombatanckich.
Rangę uroczystości podniosła obecność przedstawicieli Koła Rezerwistów Bundeswehry z partnerskiego miasta Nienburg w Niemczech. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele garnizonowym poprowadzoną przez księdza infułata Adolfa Setlaka. Ogromnym zadowoleniem napawała nas obecność mieszkańców miasta i regionu, którzy wzięli udział w uroczystym apelu, obejrzeli pokazy kunsztu wojskowego zaprezentowanego przez pododdział honorowy w krótkim pokazie musztry paradnej oraz dynamicznym pokazie działań kompanii rozpoznawczej. W bogatym programie tego dnia znalazło się jeszcze kilka ważnych punktów.

40 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej wszystkich dowódców 20 brygady na przestrzeni 15-letniej historii, którego dokonali: żona pierwszego dowódcy, nieżyjącego płk Wiesława Zabielskiego - pani Dorota Zabielska, były dowódca - gen. bryg. Ryszard Jabłoński i obecny dowódca - gen. bryg. Leszek Surawski. Symboliczne otwarcie ulicy Wojska Polskiego po zakończeniu prac w zakresie remontu kapitalnego nie mogło się obyć bez gorących podziękowań składanych na ręce Wojewody pana Mariana Podziewskiego oraz przedstawicieli Rady Miasta, władz powiatu i miasta Bartoszyce. Dumą napawa nas fakt powrotu do Bartoszyc historycznych sztandarów wszystkich jednostek stacjonujących w bartoszyckich koszarach. Rok 2009 w całości poświęcony jest, w naszych działaniach, konsolidacji obecnych i byłych żołnierzy służących w Bartoszycach, ich rodzin, społeczeństwa miasta i regionu, naszych przyjaciół z całej Polski. Dla każdego kto szacunkiem darzy mundur, sztandar to symbol szczególny, to punkt do którego kieruje się każde wojskowe serce. Jesteśmy pierwszą w Polsce jednostką, która zgromadziła w swej Sali Tradycji wszystkie sztandary by podkreślić, że 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana jest miejscem, do którego zawsze wracać powinni żołnierze i rezerwiści, pracownicy cywilni, przyjaciele jednostki. Bramy bartoszyckich koszar będą dla nich zawsze otwarte.

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Wizyta młodzieży w 20 Brygadzie Zmechanizowanej 16.12.2009
Każda wizyta młodzieży jest dla żołnierzy wydarzeniem szczególnym. Z radością witaliśmy uczniów z bartoszyckiej 1-ki, ze szkoły w Sępopolu. Tym razem gościliśmy młodzież z miasta równie nam bliskiego - z Mławy. Było ich około 50, młodych Mławian z klas I-szych, Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 3 w Mławie. Niemal cały dzień szkoleniowy uczniowie towarzyszyli żołnierzom 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, których z Mławą łączą więzy tradycji. Już w pierwszych chwilach zauważyli, że herb Mławy wita wszystkich, którzy przekroczą bramę koszar. Jest on doskonale widoczny na tablicy z oznaką brygady. Poczuli się więc jak w domu ... i słusznie.

50 Zgodnie z prośbą zaprezentowano młodzieży podstawowy sprzęt i uzbrojenie jakim brygada dysponuje. Żołnierze szkolący się na placu ćwiczeń zaprezentowali wyposażenie indywidualne jakim się obecnie posługują. Z nieznanych przyczyn uwidocznił się podział pomiędzy dziewczęta, które wykazywały szczególne zainteresowanie wyposażeniem indywidualnym, bronią strzelecką, mężczyźni ożywiali się bardziej przy sprzęcie ciężkim jak wozy bojowe czy czołgi. Może dlatego, że broń strzelecką już poznali? Jako że nie był to dzień otwartych koszar tylko najbardziej standardowy dzień szkolenia, po krótkiej przerwie nasi młodzi goście stali się obserwatorami wykonywanego przez pluton zmechanizowany ćwiczenia. Wybuchy petard nie pozwoliły stać niewzruszenie. Podskoczyli dosłownie wszyscy, a kilku głośnych pisków nie dało się powstrzymać. Dziewczęta zareagowały, można powiedzieć, jak zwykle. Wszystkie ze zdziwieniem obserwowały niewzruszoną postawę pani ppor. Danuty JETKIi, która dowodziła ćwiczącym plutonem. Pani porucznik i jej żołnierze tego dnia rzeczowo prezentowali swoją broń, wyposażenie i kunszt bojowy doskonalony w czasie szkolenia takiego jak obserwowane przez młodzież. Czołg stanowi wielką tajemnicę i wyzwanie dla cywila. W tym miejscu zawsze pada pytanie; czy możemy się przejechać? Tej prośby spełnić nie możemy, ale zaprezentować i opowiedzieć o 72-kach zawsze gotowi są czołgiści. Tym razem pokaz poprowadził mł. chor. Dariusz MAJCHER. Gdy wszyscy czuli już „kilometry w nogach" i policzki poczerwieniały od chłodu przemieściliśmy się do Sali Tradycji brygady, w której Mławianie mogli jeszcze raz zobaczyć jak silne więzy łącza 20 Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną i ich rodzinne miasto. Ostatnim elementem tej wizyty było krótkie spotkanie z dowódcą gen. bryg. Leszkiem SURAWSKIM i tradycyjne pamiątkowe zdjęcie.

51

52

53

54 Żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej powrócili ze Wzgórz Golan 02.11.2009
W  poniedziałek 2. listopada, o godzinie 8.00 rozpoczęła się na placu apelowym 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej uroczysta zbiórka pododdziałów, z okazji powitania żołnierzy, którzy powrócili ze Wzgórz Golan po zakończeniu wykonywania zadań traktatowych. Meldunek złożył mjr Marek Kukliński, pełniący w czasie misji obowiązki dowódcy kompanii dowodzenia i zabezpieczenia, jednocześnie pełnił obowiązki komendanta głównego obozu polskiego batalionu zlokalizowanego w Camp Ziouani (po stornie Izraela).

55 Choć słowa meldunku powtarzano niezmiennie, po powrotach do macierzystych jednostek, przez 35 lat, ten meldunek był historyczny bo ostatni. Żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej wykonywali zadania traktatowe jako ostatnia zmiana polskich żołnierzy służących pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na zbiórce stanęło tym razem 88 żołnierzy II-giej rotacji, którzy po niemal ośmiu miesiącach powrócili do domów. Standardowy zakres działań poszerzony został, tym razem znacznie, o te związane z zamknięciem działalności polskiego batalionu. Podsumowanie gospodarki mieniem, rozliczenie dokumentacji, transporty mienia narodowego do kraju, przekazanie mienia UN i infrastruktury następcom z Filipin, wprowadzenie ich w strukturę i zakres zadań operacyjnych, te i inne obszary działań nie mogły być przećwiczone wcześniej. Coś takiego dzieje się tylko raz. Gdy zadaniu takiemu podołano w czasie przewidzianym przez przełożonych powiedzieć można tylko „Dziękuję za dobrze wykonaną żołnierską robotę", czego w imieniu dowódcy gen. bryg. Leszka Surwaskiego dokonał szef sztabu ppłk Zbigniew Prusaczyk. Radość z faktu że znowu spotykamy się wszyscy cali i zdrowi na bartoszyckiej ziemi wyrazili również przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji miasta i regionu, a wszystko to w obecności najmłodszych gości - delegacji uczniów szkół podstawowych z Bezled i Rodnowa. W trakcie zbiórki wręczone zostały medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej dla kpt. Piotra Sulwińskego oraz chor. Tomasza Maciejewskiego. Symboliczne zamknięcie działalności misji dokona się, w obecności mieszkańców miasta i regionu, w trakcie uroczystości patriotyczno-narodowej w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11-ego listopada, poprzez przekazanie przez żołnierzy w błękitnych beretach, dowódcy brygady, flagi powiewającej w trakcie wykonywania zadań przez żołnierzy z Bartoszyc nad Camp Ziouani.

56

57

58

59

60

61 Szkolenie w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej
Prezentację wykonała: Helena Gut Szkolenie w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej Szkoła Podstawowa w Bezledach


Pobierz ppt "20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana"

Podobne prezentacje


Reklamy Google