Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEKTY Ewa Paczkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEKTY Ewa Paczkowska."— Zapis prezentacji:

1 SEKTY Ewa Paczkowska

2 W dzisiejszym globalnym świecie, pełnym nowoczesnych technologii i wynalazków , społeczeństwo przedstawia się z jednej strony jako takie , które nie potrzebuje Boga, z drugiej strony nieustannie poszukuje sensu ludzkiej egzystencji , pragnie zdobyć wiedzę tajemną , dotknąć prawdy ostatecznej. Wykorzystują to powstające i rozprzestrzeniające się z ogromną siłą sekty

3 CZYM JEST SEKTA ? Na świecie działa od kliku do kilkunastu tysięcy sekt . Nie wszystkie są jednakowo groźne i niebezpieczne .Samo słowo sekta pochodzi od łac .sequor-naśladować ,iść ,podążać za kimś.Istnieje także druga terminologia od słowa"secare"-odcinać, Określenie sekta ma znczenie z założenia negatywne,stąd pojawiły się określenia neutralne jak np.Nowe Ruchy Religijne(NRR),kulty czy grupy psychomanipulacyjne.Granica pomiędzy nimi się zaciera i wielokrotnie np. w nomenklaturze naukowej i prawnej nie używa się pojęcia SEKTA tylko właśnie NRR

4 CHARAKTERYSTYKA SEKTY
Sekty różnią się między sobą charakterem powstania, działania, otwarciem ku społeczeństwu, strukturą, doktryną oraz celem istnienia. Mówimy więc o sektach ekonomicznych, terapeutycznych, religijnych, synkretycznch,itd. Najczęściej za sektę uważa się grupę ludzi, którzy oderwali się od kościoła, wspólnoty religijnej i przyjęli własne zasady organizacyjne, doktrynalne, mającą strukturę władzy i przywilejów, Członkowie sekty przekonani są o słuszności swojej izolacji i nie przyjmują do wiadmości, że trwają w błędzie, Sekta posiada charyzmatycznego przywódcę. Członkowie sekty są mu bezwzględnie posłuszni. Jest on ponad wszystkimi. Ma nieograniczoną wolność w działaniu .Może robić co chce i jego zdanie jest niekwestionowane pod żadnym względem, Sekta ma monopol na zbawienie. W sektach destrukcyjnych ,pod płaszczykiem pomocy duchowej, wąska elita sekty realizuje swoje ukryte cele przed pozostałymi członkami.

5 Sekta wpaja swoim członkom ,ze tylko w niej znajdą prawdę i wolność,
Oferuje swoim adeptom nowe doświadczenia religijne,jedyną prawdę,osiągnięcie wyższych stanów duchowości, Izoluje członków od świata zewnętrznego Przywódcy sekt czerpią korzyści materialne kosztem szeregowych członków.Obowiązuje "Wspólnota dóbr” Grupa posługuje się specyficznym, wykształconym przez siebie językiem, niezrozumiałym dla ludzi spoza niej. Sekta destrukcyjna , doprowadzając do ruiny psychicznej i materialnej swoich członków,robi z nich ludzi niezdolnych do życia w społeczeństwie. Sekta zabiera człowiekowi to co dla niego najważniejsze-wolność i samostanowienie Grupa często podpiera się wizją końca świata ,wyznacza nawet datę jego końca .

6 WERBOWANIE

7 Dlaczego sekty werbują:
Werbują,ponieważ mają świadomość tego, że jest to jedyny sposób na funkcjonowanie grupy.Potrzebują członków, a werbowanie jest jedyną metodą na trwanie i ciągły rozwój. Poza tym zdają sobie sprawę, że każda zwerbowana osoba to dodatkowa, darmowa para rąk do pracy na rzecz grupy. Próbując oszacować na ile dana jednostka jest podatna na zwerbowanie werbujący zwracają uwagę na następujące czynniki: 1.Czynniki rozwojowe:- związane z wiekiem 2.Czynniki sytuacyjne- podatne są osoby przeżywające sytuacje kryzysowe, 3.Czynniki rodzinne: podatne są osoby z rodzin autokratycznych jak i liberalnych ,gdzie brak większego zaintersowania poszczególnymi członkami,a także osoby z rodzin dysfunkcyjnych,poszukujące miłości,akceptacji,przynależności 4.Czynniki osobowościowe-podatne są osoby ze zwiększoną wrażliwością,szukające odmiennych stanów świadomości,z niskim poczuciem własnej wartości.

8 METODY REKRUTACJI związane są zawsze z wywołaniem u człowieka potrzeby dalszych spotkań z członkami grupy.Oddziaływanie na potencjalnego członka odbywa się poprzez: dezinformację-pomijanie istotnych informacji o schlebianie,ofiarowanie przyjaźni i miłości:okazywanie troski,zrozumienia,pełnej akceptacji,związane z wykorzystaniem reguły wzajemności, perswazję : przekonuje się,że kandydat nie będzie musiał porzucić dotychczasowego trybu presję grupy- wykorzystywanie społecznego dowodu słuszności- ilość osób wierzących jest gwarantem słuszności wyboru, angażowanie autorytetów-naukowych,religijnych,politycznych,młodzieżowych,celebrytów(Sekta Scjentologów) w celu zwiększenia wiarygodności grupy

9 Sekty chcąc pozyskać nowych członków przedstawiają im szeroką gamę różnorakich ofert:
1.Oferty o charaterze praktycznym- np. pomoc humanitarna ,kursy 2.Oferty o charakterze wsparcia psychospołecznego-różne formy wsparcia emocjonalnego,spotkania w grupach,zajęcia terapeutyczne 3.Oferty o charakterze egzystencjalno-duchowym-głoszą one np."prawdziwe chrześcijaństwo","właściwą drogę duchową",ekumenizm,pokój na świecie

10 INSTYTUCJE FASADOWE Instytucje fasadowe, pozornie nie mające nic wspólnego z sektą...stąd będące bardzo niebezpiecznymi,działającymi pod przykrywką. Przykładem może tu być Sekta Scjentologów ,która zrzeszyła się w takich związkach jak: Centrum Indywidualnego i Efektywnego Uczenia, Ludzie przeciw Uciskowi i Toleranacji, Zrzeszenie Zaangażowanych Menadżerów Komisja do spraw Naruszeń Praw Człowieka w Psychiatrii Globalna sieć poszczególnych organizacji czynnych we wszystkich dziedzinach życia - w gospodarce, polityce, kształceniu i wychowaniu: -Narconon - program profilaktyczny dla młodzieży oraz oferta pomocy dla narkomanów - Citizens -Commission on Human Rights (CCHR) - Komisja do spraw uchybień psychiatrii wobec praw człowieka - Applied Scholastic International - organizacja promująca stosowanie nauk Hubbarda w praktyce - Concerned Businessmen's Association of America (CBAA) - stowarzyszenie dla biznesmenów - Cult Awareness Network (CAN) - kiedyś jedna z największych organizacji antykultowych, wykupiona przez scjentologię po wygranym procesie, dziś służy obronie sekty, obecnie nadzorowana przez Foundation for Religious Freedom - Foundation for Religious Freedom - organizacja powiązana ze scjentologią, za cel stawia sobie obronę wolności religijnej, co w rzeczywistości sprowadza się do apologii sekt Pozyskiwanie nowych członków poprzez instytucje fasadowe jest bardzo skuteczne, ponieważ im więcej fasad tym większe możliwości dotarcia i zwerbowania nowego członka.

11 Psychomanipulacja Sekta stosuje pełną kontrolę kontrolę zachowań-
Sekty stosują swoisty proces "kontroli umysłu" człowieka. Chcą stworzyć człowieka uśmiechniętego, zawsze lojalnego i oddanego. Stosują więc psychomanipulację, czyli celowe działanie, wywołujące zmianę poglądów, postaw ,wbrew woli i wiedzy manipulowanego Trzy etapy kontroli nad umysłem: I etap: Dezorganizacja dotychczasowego sposobu postrzegania i wartościowania świata. Wyraźne zakwestionowanie dotychczasowej tożsamości człowieka. II etap : Indoktrynacja-narzucanie nowej tożsamości. Modelowanie nowego sposobu myślenia i postrzegania świata. III etap: Scementowanie i utrwalenie nowopowstałego światopoglądu. Sekta stosuje pełną kontrolę kontrolę zachowań- kontrolę kontrolę uczuć kontrolę informacji

12 Symptomy zaangażowania w grupę psychomanipulacyjną
Najlepszym sposobem przeciwdziałania jest uchwycenie zjawiska w jego początkowym stadium .W Polskich ośrodkach informacyjno-konsultacyjnych funkcjonuje "Test dla grup religijnych,światopoglądowych i ideologicznych" przygotowany przez berlińską "Inicjatywę rodziców i ludzi dotknietych problemem psychicznego i duchowego uzależnienia" W teście tym należy przekreślić stwierdzenia nie pasujące do grupy.Jeśli nie można przekreślić każdego z tych stwierdzeń,powinno się zachować w kontakcie z grupą szczególną ostrożność....

13 1. Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe).
2. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem. 3. W grupie znajdują Państwo wszystko, czego do tej pory na próżno szukaliście. 4. Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, lub największego myśliciela, który jedynie posiada całą prawdę i często jest czczony jak Bóg. 5. Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko grupa wie jak go uratować. 6. Grupa jest elitą. Pozostała ludzkość jest chora i zagubiona. Jeżeli nie będzie w grupie współuczestniczyć - nie może się uratować. 7. Grupa odrzuca naukę w szkołach i uczelniach. Jedynie nauka grupy jest uważana za wartościową i prawdziwą. 8. Grupa odrzuca racjonalne myślenie, umysł, rozum, jako negatywne, sataniczne, nieoświecone. 9. Krytyka i odrzucenie przez stojących z zewnątrz jest właśnie dowodem, że grupa ma rację. 10. Grupa ocenia siebie, jako prawdziwą rodzinę lub wspólnotę. 11. Grupa chce by wszelkie dawne relacje z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem zostały zerwane, ponieważ przeszkadzają w Państwa rozwoju. 12. Grupa oddziela się od reszty świata poprzez ubiór, żywienie, własny język, ograniczanie swobody w relacjach międzyludzkich. 13. Grupa żąda ścisłego posłuszeństwa regułom, albo dyscypliny, ponieważ jest to jedyna droga do zbawienia. 14. Grupa narzuca sposób zachowań seksualnych, np. kontakt z partnerami za zgodą kierownictwa, seks grupowy, całkowity zakaz kontaktów seksualnych dla osób niższych w hierarchii grupy. 15. Cały czas jest wypełniony zadaniami, np. sprzedażą książek, czasopism, werbowaniem nowych członków, udziałem w kolejnych kursach, medytacją. 16. Jeżeli obiecany przez grupę sukces, bądź uzdrowienie nie nastąpią, grupa uzna, że sami Państwo są za to odpowiedzialni, ponieważ nie zaangażowaliście się dostatecznie, lub nie wierzyliście wystarczająco silnie. 17. Członkiem grupy powinni Państwo zostać natychmiast, już dzisiaj. 18. Nie istnieje możliwość uzyskania obiektywnego obrazu grupy, gdyż ważniejsze od refleksji jest przeżycie, zgodnie z zasadą: Tego nie da się po prostu wyjaśnić. Proszę przyjść do nas i wziąć udział w spotkaniu. Kiedy przeżyjecie - zrozumiecie

14 Jakie sygnały mogą wskazywać na początkowe stadium uwikłania się w grupę psychomanipulacyjną?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie wraz z Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji przygotowała listę symptomów, które mogą wskazywać na początki zaangażowania w grupę psychomanipulacyjną. Oczywiście niektóre sygnały mogą towarzyszyć burzliwemu okresowi dorastania czy zainteresowaniu modą, czy chęcią uzyskania szczupłej sylwetki. Jednakże zawsze, niezależnie od podejrzeń warto interesować się światem wewnętrznych przeżyć dorastającej młodzieży

15 1. Mój syn wcześniej mówił prawdę – teraz kłamie.
2. Moja córka staje się tajemnicza, niedostępna, zamyka się w sobie. 3. Znika gdzieś na całe popołudnia i niechętnie o tym mówi. 4. Przechodzi na wegetarianizm. 5. Do tej pory często zmieniała stroje – teraz ubiera się raczej skromnie, przestała chodzić na dyskoteki. 6. Rezygnuje ze swoich dotychczasowych zainteresowań. 7. Spotkała ciekawych i wartościowych ludzi, którzy chcą realizować ideały. 8. Ostatnio ubiera się na czarno, słucha muzyki heavy lub black – metal. 9. Przechodzi gwałtowne zmiany nastroju. 10. Nieoczekiwanie stał się bardzo religijny, sam czyta biblię. 11. Moja córka angażuje się w wiele inicjatyw społecznych – aż sama się w tym pogubiłam. 12. Mój syn zaczął medytować. 13. Otrzymała od znajomego zaproszenie na spotkanie w firmie, w której dość szybko można zarobić dużo pieniędzy. 14. Nieraz odnoszę wrażenie, jakby był pod wpływem narkotyków. 15. Do niedawna myślał o studiach, teraz nauka go drażni, zastanawia się nad sensem zdawania matury. 16. Pewnego razu powiedział mi, że altruizm jest cechą ludzi słabych. 17. Niby mówimy tym samym językiem, a jednak od niedawna nie potrafimy się z nią porozumieć.

16 18. Stracił poczucie humoru.
19. W jego pokoju pojawiły się książki lub broszury o treściach religijnych. 20. Zaczyna palić kadzidełka, uprawia jogę, medytację. 21. W jego zachowaniu raz wyczuwam agresję a raz obojętność. 22. Interesuje się zjawiskami paranormalnymi, magią, okultyzmem. 23. Rysuje lub przyszywa do plecaka znaki 666, pentagram, głowa kozła, odwrócony krzyż. 24. Likwiduje symbole religijne, które uważa za przejawy bałwochwalstwa. 25.Moja córka poważniej podchodzi do życia. Spostrzega tylko ciemne strony rzeczywistości – mówi o wojnach, samobójstwach itp. 26.Przestaje oglądać telewizję i słuchać radio. 27.Bardzo dosłownie interpretuje pewne fragmenty Biblii. 28.Przestał spotykać się z dotychczasowymi przyjaciółmi. 29.Zaczyna interesować się reinkarnacją, wróżbami, astrologią itp. 30.Stała się sztywna, pełna rezerwy. 31. W rozmowach od niedawna pojawiają się takie pojęcia jak; energia kosmiczna, czakramy , leczenie energia. Należy zwrócić szczególną uwagę ,kiedy objawy negatywne-(kłamstwo,zamknięcie się w sobie) nierzadko współwystępują z pozytywnymi objawami (wyciszenie,zainteresowanie się zasadami moralnymi itd.)

17 SYNDROM SEKTY U osób przynależących do sekt obserwuje się tzw. syndrom sekty. Charakteryzują go: Zmiany w życiu i zachowaniu-np. porzucenie starych zaintersowań, gloryfikacja grupy, zmiana słownictwa, ubioru Konsekwencje społeczne-problemy w rodzinie,szkole,zakładzie pracy,nowe przyjaźnie,odrzucenie starych,bycie nieobecnym,świat w barwach czarno-białych Konsekwencje dla zdrowia psychicznego:naprzemienne radość i smutek ,izolacja,niepewność,zagubienie,zmiana osobowości,wyczerpanie,niedożywienie,choroby w wyniku odrzucenia lekarstw, bezsenność, ostatecznie samobójstwa i zgony

18 SEKTY W POLSCE Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2012 w Polsce istnieje 161 zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych. Działalność sekty prowadzą najczęściej na terenach dużych miast: Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław oraz w miejscowościach przygranicznych (co sprzyja kontaktom międzynarodowym). Do najbardziej kontrowersyjnych wspólnot religijnych działających w Polsce zaliczono: Kościół Zjednoczenia, Wspólnotę Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych "Rodzina", Kościół Scjentologiczny oraz liczne grupy satanistyczne

19 Kościół Zjednoczenia(Moona)
Z raportu wynika,że Kościół Zjednoczenia uznany został przez Parlament Europejski za organizację parareligijną mogącą przyczyniać się do zagrożenia ładu i porządku społecznego. Członków tej wspólnoty obwinia się o uczestnictwo w przemycie i handlu narkotykami. W Polsce zarejestrowany r. Posiada 3 zamknięte ośrodki w Izabelinie, Krakowie i Glanowie pod Krakowem. Na swoje potrzeby Kościół werbuje członków poprzez Federację Kobiet na Rzecz Pokoju Światowego działającą w Polsce od 1992r. oraz Akademickiego Stowarzyszenia Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych

20 Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych „Rodzina”
Sekta ta połączona została w raporcie z niewyjaśnionymi tajemniczymi zaginięciami i uprowadzeniami młodych ludzi. Na Zachodzie owa sekta oskarżana jest o uprowadzanie dzieci, molestowanie i wykorzystywanie seksualne nieletnich, propagowanie stosunków kazirodczych oraz produkcję filmów pornograficznych (również z udziałem dzieci). W wielu krajach zakazano jej działalności. Każdy, kto nawiąże kontakt z grupą nakłaniany jest do opuszczenia rodziny i odizolowany jest całkowicie od swych rodzin i przyjaciół Odnalezienie osób uprowadzonych przez grupę staje się praktycznie niemożliwe. Żaden z jej członków nie pracuje zawodowo. Na terenie kraju grupa posiada co najmniej dwa ośrodki - w Piasecznie i w Karpaczu

21 Scjentolodzy Reklamują się jako organizacja pomagająca w rozwoju duchowym. Za pomocą specjalnych seansów oczyszczania, człowiek wielokrotnie powraca do wydarzeń dla niego niemiłych, aby absolutnie się od nich uwolnić. O tym jak destrukcyjną sektą są scjentolodzy świadczą relacje byłych członków Kościoła. Sektę oskarża się o zmuszanie do pracy czy nakłanianie do aborcji. Za jakikolwiek głos sprzeciwu może spotkać kara. Szacuje się, że w Polsce do organizacji należy około 200 osób.

22 SATANIŚCI Satanizm w Polsce rozwinął się po roku. Głównym założeniem satanistów jest wiara w to, że zło zawsze zwycięża dobro, dlatego nie warto oddawać czci Bogu, który jest słabszy, ale raczej silniejszemu Szatanowi. Istnieje wiele różnych odmian satanizmu. Część wyznawców bierze udział w czarnych mszach, gdzie urządza się ofiary ze zwierząt czy dochodzi do gwałtów. Najczęściej satanizm identyfikuje się z nastolatkami słuchającymi heavy metalu. Niesłusznie, sataniści to jedna z najgroźniejszych sekt, z której odejście grozi śmiercią. Główne ośrodki tej sekty w Polsce to Szczecin, Gdańsk, Warszawa i Wrocław.

23 Bliski lub wychowanek w sekcie… co robić?
1.Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach. 2.Staraj się jak najwięcej dowiedzieć o grupie(informacje zdobywaj obserwując jak się ubiera,jakiej muzyki słucha,zwróć uwagę na emblematy,ozdoby,ilustracje,jak się odżywia0 Prowadź dokłady dziennik obserwacji-z kim się kontaktuje,jakich sloganów używa-to ważne dla osób,do których zwrócisz się o pomoc 3.Utrzymuj kontakt z dzieckiem/wychowankiem-okazuj ciepło,życzliwość 4.Podtrzymuj każdą inicjatywę rozmowy-zawsze musisz znaleźć czas,słuchaj,nie krytykuj,nie oceniaj 5.Ważne okazje dla wzmocnienia kontaktu-imieniny,urodziny,masz prawo widzieć się z dzieckiem,mów o planach,wspomnieniach rodzinnych,wszystkim co piękne 6.Zajmij zawsze wyraźną i jednoznaczną postawę negującą sekty 7 .Nie pozwól aby sekta wymuszała cokolwiek od Ciebie-nie dawaj pieniędzy,dokumentów,świadectw 8.Nie krzycz,nie karć,nie przesłuchuj,nie płacz,nie proś-więcej zyskasz cierpliwośćią i miłością,ponieważ często grupy ukazują rodziców i opiekunów jako wrogów. 9.Uważaj na fałszywych przyjaciół,którzy obiecują odzyskanie członka rodziny za pieniądze ,często stosując nielegalne metody

24 Ostrzeżenie:cyt. ”Jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich,jakich tylko potraficie sobie wyobrazić,otwartych,serdecznych,prawie bajecznych…i jeśli spotkacie lidera grupy pełnego natchnienia,zrozumienia,czułości i dobroci,jakiej nigdy nie doświadczyliście…i kiedy to wszystko wydaje się zbyt piękne,by mogło być prawdziwe,to najprawdopodobniej to jest zbyt piękne,by mogło być prawdziwe…Te grupy szukają ludzi inteligentynych,mających ideały,intelektualnie i duchowo ciekawskich-nie porzucajcie tego,kim jesteście,nie porzucajcie tego co robicie,w co wierzycie…” Jeannie Mille (członkini sekty-zamordowana)

25 Netografia: Bibliografia:
1.T.Paleczny ,Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju , Univeritas ,Kraków 1998, 2.E.Kosińska,M.Gajewski ,Sekty-religijny supermarket ,Rubikon, Kraków 2000, 3.Ks.B.Ferdek,Sekty i nowe ruchy religijne, Atla2,Wrocław 1998, 4.D.Kuncewicz,T.Opolska,M.Wasiak ,Sekty. Przedmiot Fascynacji i zagrożeń ,CMPPP, Warszawa 2000, Netografia:

26


Pobierz ppt "SEKTY Ewa Paczkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google