Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaawansowane kształcenie kadry energetyki jądrowej we współpracy z uczelniami zagranicznymi. dr hab. inż. Konrad Swirski, prof. PW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaawansowane kształcenie kadry energetyki jądrowej we współpracy z uczelniami zagranicznymi. dr hab. inż. Konrad Swirski, prof. PW."— Zapis prezentacji:

1 Zaawansowane kształcenie kadry energetyki jądrowej we współpracy z uczelniami zagranicznymi. dr hab. inż. Konrad Swirski, prof. PW

2 Polski program jądrowy Przygotowanie programu kształcenia EJ Kadra ekspercka dla wspomagania oceny ofert Roll – out kształcenia EJ na uczelnie Badania wspomagające proces dopuszczenia elektrowni do ruchu Masowe kształcenie EJ Ekspertyzy i certyfikacje związane z inwestycją Treningi i szkolenia Badania eksploatacyjne i przyszłość EJ

3 Zapotrzebowanie na absolwentów kierunków związanych z energetyką jądrową specjalizacja energetyka jądrowa Inne kierunki dodatkowe EJ

4 Programy kształcenia energetyki jądrowej (program studiów, wykładowcy, wykłady i laboratoria, materiały dydaktyczne, ćwiczenia specjalistyczne, skrypty) przykład – Studia magisterskie Nuclear Power Engineering – Wydział MEiL PW od roku 2006, obecnie około 25-30 osób rocznie nowy program, wykłady, skrypty, cwiczenia Wymiana doświadczeń z wiodącymi uniwersytetami technicznymi za granicą, prowadzącymi kształcenie w zakresie energetyki jądrowej współpraca PW – OSU, KTH, RPI, EdM, Dalton Institute, AREVA, GE, AMEC Przygotowanie kadry eksperckiej – na potrzeby procesu wyboru ofert, dla regulatora (TSO) i dla edukacji nowych inżynierów w przyszłości doktoranci i studia doktoranckie w zakresie energetyki jądrowej programy badawcze dla doktorantów i pracowników naukowych Kluczowe zadania w obecnej fazie

5 Projekt współpracy międzynarodowej (finansowanie PO KL 4.1 – konkurs „działanie ponadnarodowe”) mający na celu: Utworzenie i realizację interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich- -Nuclear and Sustainable Power Engineering INSPE

6 Cele projektu 1.Rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie energetyki jądrowej; 2.Zwiększenie liczby ośrodków zagranicznych biorących udział w podniesieniu jakości kształcenia wysokospecjalizowanych kadr dla polskiej gospodarki i energetyki; 3.Prowadzenie badań z zakresu analiz środowiskowych, dozoru jądrowego, a także technik mających na celu poprawę efektywności eksploatowanych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w energetyce jądrowej.

7 Rozszerzenie oferty kształcenia Studia II stopnia Nuclear Power Engineering na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa język wykładowy – angielski, współpraca z NCBJ, nowe laboratoria wyposażone w kody obliczeniowe- jądrowe i cieplno- przepływowe ćwiczenia na reaktorze MARIA w NCBJ gwarantowane staże zagraniczne i krajowe 30 osób rocznie (także studenci zagraniczni)

8 Rozszerzenie oferty kształcenia Studia III stopnia INSPE- Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering Studia rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego 2014 Studia są prowadzone w ścisłej współpracy z Partnerami zagranicznymi Możliwość otworzenia przewodu doktorskiego na Uniwersytecie w Oregonie- po zakończeniu student otrzyma tytuł doktora PW oraz Oregon State University (tzw. podwójne dyplomowanie) Kilkumiesięczne staże zagraniczne (staże badawcze w wiodących ośrodkach związane z prowadzanymi badaniami dla PhD) Możliwość otrzymania stypendium Udział w międzynarodowych projektach dot. energetyki jądrowej

9 Współpraca zagraniczna Stany ZjednoczoneKorea PołudniowaFrancja Zwiększenie liczby ośrodków zagranicznych biorących udział w podniesieniu jakości kształcenia kadr – doświadczenia partnerów

10 Partnerzy w Polsce

11 Efekty już w 2015 Studia III stopnia INSPE- Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering Nowoczesny program studiów doktoranckich w zakresie EJ (m.in. 12 wykładów i ćwiczeń, skrypty) – korzystający z doświadczeń zagranicznych Co najmniej 25-28 uczestników studiów w 2015 (obecnie 13) Co najmniej 3 zakończone doktoraty Workshopy edukacyjne i badawcze Kilkadziesiąt osobomiesięcy staży badawczych w USA, Francja, Szwecja, Włochy, Korea Międzynarodowa współpraca badawcza

12 Prowadzenie specjalistycznych badań z zakresu energetyki jądrowej Regulacje takie jak „Pakiet klimatyczny”, „Polityka energetyczna kraju do 2030” czy „Mix energetyczny 2050”jak również” „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej” pokazują potrzebę wprowadzenia zmian wymagających najnowszych technologii w tym technologii jądrowych.

13 Polski Program Jądrowy POLSKI PROGRAM JĄDROWY DOSKONALE WYSZKOLENI SPECJALIŚCI =

14 Wyspecjalizowane kadry dla polskiego sektora jądrowego Wykształceni naukowcy dedykowani do pracy w polskich przedsiębiorstwach z sektora jądrowego Zwiększenie świadomości akceptacji energetyki jądrowej w opinii społecznej poprzez propagowanie idei zrównoważonego rozwoju

15 Możliwość składania aplikacji przez kandydatów we wrześniu 2014 Informacje – strony internetowe www.meil.pw.edu.pl ; www.itc.pw.edu.plwww.meil.pw.edu.plwww.itc.pw.edu.pl Dziękuję za uwagę Studia INSPE

16 k.swirski@itc.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Zaawansowane kształcenie kadry energetyki jądrowej we współpracy z uczelniami zagranicznymi. dr hab. inż. Konrad Swirski, prof. PW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google