Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM CARWERT z modułem kalkulacji naprawy IKE/ERE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM CARWERT z modułem kalkulacji naprawy IKE/ERE"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM CARWERT z modułem kalkulacji naprawy IKE/ERE
Wrzesień 2005

2 CARWERT – charakterystyka programu
Program CARWERT umożliwia: Wycenę wartości pojazdu używanego Kalkulację kosztów naprawy powypadkowej Wycenę wartości pozostałości (wartość pojazdu w stanie rozbitym)

3 CARWERT – pierwsze logowanie
Program Carwert przy uruchamianiu wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Przy pierwszym logowaniu należy wejść do programu korzystając ze standardowej nazwy użytkownika i hasła: Nazwa użytkownika: eurotax Hasło: e

4 CARWERT – konfiguracja podstawowa programu
Program CARWERT po instalacji wymaga konfiguracji w zakresie: Wprowadzenia nazwy głównego użytkownika (nazwa firmy) Wprowadzenia nazwy użytkowników (login, hasło) Okno definicji danych firmy. Dane wprowadzone w tym oknie pojawią się na wydrukach Konfiguracja modułu kalkulacji naprawy (np.. stawki za rbg) wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu modułu IKE lub ERE

5 CARWERT – nowy kosztorys
Przejście do okna umożliwiającego wykonanie, edytowanie i modyfikację istniejących kosztorysów odbywa się poprzez wybór przycisku KOSZTORYS w głównym oknie programu Carwert

6 CARWERT – nowy kosztorys
Wykonanie kalkulacji rozpoczyna wybór (identyfikacja) pojazdu. Wywołanie okna wyboru pojazdu odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk NOWA.

7 CARWERT – wybór pojazdu
Wybór pojazdu polega na określeniu: Dane kalkulacyjne dostępne dla: Pojazdów osobowych Pojazdów terenowych Pojazdów dostawczych Rodzaju pojazdu – wybór z listy „pojazd” Marki pojazdu – wybór z listy „producent” Modelu pojazdu – wybór z listy „model” Typu pojazdu – wybór z listy „typ” Okno wyboru typu pojazdu zawiera parametry: nazwę typu okres dostępności rodzaj nadwozia, ilość drzwi ilość cylindrów układ cylindrów rodzaj skrzyni biegów pojemność, moc silnika informacje o katalizatorze zakres dostępnych danych rozstaw osi dla sam. dostawcz. Okno wyboru pojazdu umożliwia również wyszukiwanie pojazdu za pomocą pola „Kod EC” – funkcja przydatne przy weryfikacji otrzymanych kosztorysów

8 CARWERT – parametry kalkulacji
Zatwierdzenie wyboru pojazdu powoduje automatyczne uruchomienie okna Kalkulacja Naprawy. Okno to umożliwia ustawienie parametrów takich jak: Warianty przygotowania do lakierowania i rodzaj lakieru Dodatkowe opcje lakierowania - wynikające z metody Eurotax/AZT stawki za roboczogodzinę kwotę podatku VAT oraz stawki rabatowe Dodatkowe opcje lakierowania: dodatek za każdy dodatkowy kolor dodatek w przypadku lakierowania strefowego tw. dodatek za bazowy lakier wodny dodatek za barwiony lakier wierzchni dodatek za lakiery typu „perła” Wybór wariantu stawek: wybór odpowiedniego wariantu następuje poprzez wybór pozycji z listy istnieje możliwość z poziomu tego okna uruchomienia konfiguracji wariantów stawek istnieje możliwość ustawienia wariantów domyślnych

9 CARWERT – moduł kalkulacyjny
W programie Carwert funkcjonują dwa moduły kalkulacyjne: „stary” moduł kalkulacyjny IKE „nowy” moduł kalkulacyjny ERE (Eurotax Repair Estimate) Wybór modułu uzależniony jest od: wykupionej licencji decyzji użytkownika Moduł IKE: grafika szczegółowa wprowadzanie części tylko z listy (interfejs nie do końca graficzny) Moduł ERE: grafika szczegółowa aktywna grafika – możliwość wprowadzania poprzez wybór części na rysunku uszczegółowiona baza danych części i powiązań uszczegółowione wyposażenia pojazdów poprawiona skalowalność modułu dla indywidualnych potrzeb użytkownika szybka informacja o częściach

10 Moduł kalkulacyjny ERE – opis okna
Listwa narzędziowa modułu ERE Okno wyboru strefy dla której mają być wyświetlone grafiki szczegółowe Okno z grafiką szczegółową – okno wyboru części do wprowadzenia Okno listy części – okno wyboru elementu w przypadku braku grafiki dla pojazdu Okno wprowadzonych pozycji kalkulacyjnych Menu rozwijalne modułu ERE Część najbardziej popularnych opcji menu rozwijalnego ma swoje odpowiedniki w przyciskach listwy narzędziowej. Jednak niektóre opcje występują tylko w poleceniach menu rozwijalnego np.: Pojazd alternatywny Ustawienia okna i wydruku modułu ERE Zmiana opcji lakierowania Podgląd wybranych opcji wyposażenia Funkcje specjalne Informacja o bazie danych

11 Moduł kalkulacyjny ERE – opis okna, listwa narzędziowa
Zestaw ikon pozwalający na wybór odpowiedniego zakresu części Ikona umożliwiająca wybór części z zakresu blacha Ikona umożliwiająca wybór części z zakresu wnętrza pojazdu Ikona umożliwiająca wybór części z zakresu mechanika Ikona umożliwiająca wybór części z zakresu lakierowanie Przycisk pozwala na wybór odpowiedniego zakresu prac dodatkowych Zestaw pozycji lakierniczych nie posiada obrazu graficznego części. Elementy do lakierowania wprowadzane są poprzez wybór części z listy Zestaw prac dodatkowych umożliwia: Wybór elektronicznych elementów bezpieczeństwa Wybór operacji dodatkowych (czasy demontażu, operacje kontrolne, ramy, geometrie itp.) Dostęp do tabel specjalnych lakierowanie Wprowadzanie pozycji niekatalogowych „z ręki” Wybór grafik ze sterownikami Wybór grafik z czujnikami Wybór grafik z włącznikami W przygotowaniu moduł OPONY i ŻARÓWKI

12 Moduł kalkulacyjny ERE – opis okna, listwa narzędziowa
Pozostałe elementy listwy narzędziowej to: Narzędzia wyszukiwania części Przycisk powrotu do głównego okna Przycisk wywołujący okno korekt czasowych Przycisk wywołujący okno podglądu wydruku Przycisk umożliwiający zapisanie wprowadzonych danych Przyciski okna podglądu wydruku – zapis do pliku .pdf i wydruk kalkulacji Wyszukiwanie części jest możliwe wg: nazwy elementu numeru katalogowego producenta Przycisk powrotu umożliwia powrót do podstawowego okna modułu ERE Okno korekt czasowych wykorzystywane jest w przypadku kalkulacji pojazdu bez automatyki korekt czasowych Uruchomienie podglądu wydruku powoduje również przeliczenie wykonanej kalkulacji

13 ERE – wybór pozycji do wprowadzenia
Wybór elementu lub zespołu dla którego ma być wyświetlona grafika szczegółowa następuje poprzez kliknięcie części na schemacie pojazdu Wybór elementu lub zespołu do kosztorysu następuje poprzez podwójne kliknięcie myszą na wybraną część w oknie grafiki szczegółowej Wskazanie kursorem myszki wybranego elementu powoduje wyświetlenie podstawowych informacji o części takich jak: Nazwa części Cena części Numer katalogowy części Czas operacji Okno grafiki szczegółowej dostarcza również informacji o: Kompletacji poszczególnych zespołów Dostępności części – czy część ma własny numer katalogowy czy jest składnikiem zespołu o wariantach wymian częściowych (wycinki) Część dostępna jako samodzielny element Wzmocnienie zderzaka dostępne tylko w komplecie ze wspornikami

14 ERE – wyposażenie pojazdu
Dla wielu elementów przed wyświetleniem okna wprowadzenia części pojawia się dialog z opcjami wyposażenia. Zadaniem użytkownika jest wprowadzenie informacji o wyposażeniu poprzez pominięcie lub zaznaczenie poszczególnych pozycji Opcje wyposażenia: Okno dostępne jest tylko jeżeli opcje wyposażenia wpływają na cenę części lub czas operacji Opcje wyposażeń opracowane są indywidualnie dla danego modelu pojazdu W przypadku gdy pojazd nie posiada żadnej z wyszczególnionych opcji wyposażeń okno należy potwierdzić przyciskiem WPROWADŹ Wybrane opcje wyposażeń dostępne są w oknie podglądu części przy wprowadzaniu kolejnych pozycji Takie rozwiązanie Opcji Wyposażeń, umożliwia szybszy wybór pojazdu do kalkulacji naprawy (bez potrzeby szczegółowego określania opcji wyposażenia). Opcje wyposażenia podawane są dopiero w momencie wprowadzania pozycji jeżeli informacja taka wpływa na cenę części lub czas wymiany elementu

15 ERE – okno wprowadzenia części
Zatwierdzenie części do kosztorysu następuje w oknie Wprowadzenie Części Okno to można podzielić na trzy części: Część dotyczącą naprawy blacharsko - mechanicznej Część dotyczącą naprawy lakierniczej – widoczna tylko dla elementów lakier. Listwa narzędziowa – zatwierdzanie lub anulowanie wprowadzenia części Anulowanie wprowadzania części Wprowadzenie dla części danych tylko z zakresu prac blacharskich Wprowadzenie dla części tylko danych lakierniczych Wprowadzenie dla części kompletnych danych tzn. wartości dla prac blacharskich oraz lakierniczych

16 ERE – okno wprowadzania części
Część „blacharska” okna Wprowadzania Części zawiera: Nazwę części podawaną według standardu Eurotax Numer katalogowy części Pola kontrolne umożliwiające wprowadzenia oznaczenia umiejscowienia części. Dla niektórych elementów oznaczenie miejsca położenia części w pojeździe zaznaczone jest automatycznie

17 ERE – okno wprowadzania części
Rodzaj naprawy - pole w którym określany jest typ operacji Lista dostępnych rodzajów operacji uzależniona jest od wprowadzanej części. Wybór konkretnego indeksu z listy wpływa na wartości jakie występuję w polach cena (cena części), rbg (czas operacji) Dla operacji NA należy pamiętać o podaniu czasu naprawy. Czas naprawy podawany jest w rbg Wybór indeksu operacji wpływa również na dane lakiernicze np..: Dla indeksu WY domyślne wartości lakierowania pojawią się tak jak dla elementów nowych Dla indeksu NA domyślne wartości lakierowania pojawią się tak jak dla elementów po naprawie blacharskiej Dla indeksu WZ (wym/zam, rozbrojenie) lakierowanie nie pojawi się

18 ERE – okno wprowadzania części
Opis operacji – pole umożliwiające wprowadzenie tekstowego opisu pozycji Wprowadzanie opisów zwiększa czytelność kosztorysów przy weryfikacjach Pole wykorzystywane do wprowadzania objaśnień przy operacjach rozbrojeniowych oraz własnych potrąceniach ceny części lub czasu operacji

19 ERE – okno wprowadzania części
Cena - pole zawiera informacje o cenie części zamiennej Źródło: Producenci pojazdów lub oficjalni dystrybutorzy/importerzy pojazdów Definicja cen części: Ceny netto Ceny detaliczne dla indywidualnego odbiorcy Ceny sugerowane Ceny części autoryzowanych Typ ceny: ceny z rynku polskiego (ok..98%) ceny z rynku niemieckiego przeliczane do kosztorysu według zdefiniowanego w prpgramie kursu (np.. Daihatsu) Aktualizacja: Dane kalkulacyjne w tym ceny części zamiennych w systemie Eurotax aktualizowane są co miesiąc Wydruk kosztorysu z modułu ERE zawiera opis definicji części zamiennych

20 ERE – okno wprowadzania części
RBG – w polu podany jest czas operacji. Źródło danych: Producenci pojazdów Rodzaje czasów: czasy brutto – operacje kpl.(większość) czasy netto – tylko demontaż elementu bez operacji przygotowawczych czasy w/z – wymontowanie zamontowanie dotyczy elementów przykręcanych czasy wg Eurotax – brutto, netto Potrącenie – pole umożliwiające wprowadzenie korekty czasowej Rodzaj pracy – pole które wyznacza z jakiego zakresu stawek za rbg będzie kalkulowana robocizna

21 ERE – okno wprowadzania części
Część „lakiernicza” okna Wprowadzenia Części zawiera: Nazwę części podawaną według standardu Eurotax Rodzaj materiału z jakiego wykonana jest część Pole nazwa części zawiera również informacje o wariantach lakierowania strefowego elementu. Jeżeli część może być lakierowana w kilku wariantach to po kliknięciu na strzałkę rozwinięcia listy pokażą się wszystkie dostępne warianty lakierowania strefowego.

22 ERE – okno wprowadzania części
Rodzaj lakieru dla jakiego kalkulowany jest koszt naprawy W polu domyślnie wybrany jest rodzaj lakieru taki jak został określony przez użytkownika przed wejściem do modułu ERE. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany wystarczy kliknąć na listę rozwinięcia i wybrać inny rodzaj lakieru W przypadku wyboru lakieru 3 lub 4 warstwowego należy określić również parametry dla pola postępowanie oraz metoda. Obydwa pola podają oczywiście wartości domyślne. W przypadku gdy wartości domyślne powinny być zmienione należy posłużyć się rozwijalnymi listami dla poszczególnych pól W przypadku gdy do kosztorysu został wybrany lakier typu „perła” pole „Dodatek na materiały lakiernicze” będzie zaznaczony. Koszty materiałów lakierniczych zwiększone zostaną o 15% Ilość warstw lakieru ma zasadniczy wpływ na wartość kalkulacji naprawy

23 ERE – okno wprowadzania części
Stopień lakierowania Stopień lakierowania uzależniony jest od rodzaju operacji blacharskiej oraz od rodzaju materiału z jakiego wykonany jest lakierowany element Stopnie lakierowania wprowadzane sa automatycznie W przypadku gdy dla elementu wymagana hest zmiana stopnia (przy naprawach, cieniowaniach), należy kliknąć na strzałkę rozwinięcia listy i wybrać odpowiedni stopień Stopnie lakierowania elementów metalowych: I – lakierowanie elementów nowych blachy zewnętrzne II – dla elementów oblachowania zewnętrznego lakierowanie wierzchnie II – dla elementów oblachowania wewnętrznego lakierowanie (elementy wewn. posiadają tylko II stop) III – lakierowanie po naprawcze uszkodzenie pow. elementu do 50% IV – lakierowanie po naprawcze uszkodzenie pow. elementu powyżej 50% Stopnie lakierowania elementów z tworzyw szt: K1R – lakierowanie elementów nowych K1N – lakierowanie elementów nowych K1G – lakierowanie elementów nowych K2 – lakierowanie wierzchnie K3 – lakierowanie po naprawcze

24 ERE – okno wprowadzania części
Cena – pole podaje wartość materiału lakierniczego Kwota uwzględnia koszt kompletnego materiału lakierniczego potrzebnego na polakierowanie danej części. Ceny materiału lakierniczego podawane są w kwotach netto i pochodzą z rynku polskiego Rbg – pole w którym podany jest czas lakierowania elementu Norma czasowa zawiera kompletny czas potrzebny na polakierowanie danej części (prace lakiernika) Wartości materiału lakierniczego oraz normy czasowe opracowane są według metody Eurotax/AZT.

25 ERE – wprowadzanie elementów dodatkowych
Wprowadzanie prac dodatkowych Wym/zam kompletnych zespołów Prace kontrolno – pomiarowe itp Wywołanie listy operacji dodatkowych następuje poprzez kliknięcie na ikonę „Czasy demontażu i montażu” w oknie „Grupy dodatkowe” Wybór pozycji do kalkulacji nastepuje poprzez podwójne kliknięcie na wybrana pozycje z listy. Po wybraniu pozycji zatwierdzenie części następuje w standardowym oknie Wprowadzenia Części

26 ERE – wprowadzanie elementów dodatkowych
Wprowadzanie operacji z własnej bazy użytkownika Wywołanie listy operacji własnych następuje poprzez kliknięcie na ikonę „pozycje niekatalogowe blacha” w oknie „Grupy dodatkowe” Wybór pozycji do kalkulacji następuje poprzez podwójne kliknięcie na wybraną pozycje z listy. Po wybraniu pozycji zatwierdzenie części nastepuje w standardowym oknie Wprowadzania części Lista pozycji własnych może być zdefiniowana przez użytkownika z poziomu Narzędzi Administracyjnych programu Carwert (moduł Teksty użytkownika kalkulacja)

27 ERE – modyfikacja kosztorysu
W celu zmodyfikowania części wprowadzonych do kalkulacji należy pozycję wywołać podwójnym kliknięciem z listy części wprowadzonych Usuwanie pozycji może być wykonane bezpośrednio z listy pozycji wprowadzonych lub z okna Wprowadzania Części Po zmodyfikowaniu pozycji zmiany zatwierdzić należy przyciskiem WPROWADŹ

28 ERE – zapis kalkulacji w programie Carwert
Zapis kalkulacji z modułu ERE do programu Carwert Zapis następuje w momencie zamykania okna modułu ERE. Zamknięcie okna następuje po kliknięciu na przycisk PRZERWIJ. Co powoduje wyświetlenie dialogu w którym użytkownik ma możliwość zapisu kalkulacji (okno nie pojawi się jeżeli użytkownik wcześniej zapisał kosztorys przyciskiem ZAPIS) W celu zapamiętania należy kliknąć na przycisk Z ZAPAMIĘTANIEM, co powoduje przekazanie danych kosztorysu do programu CARWERT Przekazanie danych do zakładki kosztorys nastąpi po kliknieciu na przycisk ZAPISZ i ZAMKNIJ lub tylko na ZAMKNIJ Zapisany kosztorys w każdym momencie może być modyfikowany poprzez ponowne wejście do modułu ERE

29 CARWERT – wprowadzenie dodatkowych informacji
Program Carwert umożliwia wprowadzenie do opracowywanego zlecenia informacji dodatkowych dotyczących: danych pojazdu – nr rejestracyjny, I dopuszczenie, numer VIN, przebieg danych właściciela pojazdu danych uzupełniających np. numer szkody, ubezpieczyciel itp Wprowadzenie tych parametrów nie jest obligatoryjne i może być wykonane w dowolnym momencie opracowywania zlecenia. Wprowadzone dane wykorzystywane są: Na wydruku kosztorysu naprawy Wyszukiwania zlecenia Prowadzenia pełnej bazy danych zleceń (koszty, pojazdy, klienci, ubezpieczyciele)

30 CARWERT – wydruk kosztorysu naprawy
Wydruk ostatecznego kosztorysu naprawy możliwy jest z poziomu zakładki „Kosztorys” poprzez kliknięcie na przycisk z ikoną drukarki. Przycisk uruchamia podgląd wydruku gdzie użytkownik może przejrzeć zawartość kalkulacji Podgląd wydruku umożliwia również wprowadzenie notatki która drukowana jest na końcu kosztorysu Wydruk kosztorysu następuje po kliknięciu na przycisk DRUKUJ

31 CARWERT – elementy składowe raportu kosztorysu
Raport kosztorysu można podzielić na następujące części: dane identyfikacyjne – firma, oznaczenia kosztorysu, klient, pojazd wykaz operacji kosztorysu sumy zbiorcze kosztorysu zestawienie informacji o numerach katalogowych i rodzaju lakieru Operacje są podzielone według: Operacje blacharsko – mechaniczne Operacje lakiernicze Koszty dodatkowe Oznaczenia występujące przy operacjach: *- pozycja zmieniona przez użytkownika F – Pozycja wprowadzona przez użytkownika z ręki T – cena z rynku niemieckiego R – część wprowadzona z pojazdu porównawczego Informacje o czasach napraw wprowadzone są w postaci opisów poszczególnych operacji (np. czas netto, czas wg Eurotax itp.)

32 CARWERT – zapis kosztorysu do pliku
Raport kosztorysu można zapisać do pliku zewnętrznego, co umożliwia przekazanie kalkulacji za pośrednictwem poczty lub innego nośnika danych (np.. Dyskietka, płyta CD-R) W celu zapisu kosztorysu do pliku .pdf należy kliknąć na przycisk Export/Import, co spowoduje otworzenie modułu Exportu danych Po zaznaczeniu raportów jakie mają być zapisane program automatycznie dokona zapisu wybranych dokumentów do pliku *.pdf. Użytkownik może zmienić za pomocą przycisku PRZEGLĄDAJ folder domyslny w którym zapisywane są pliki. Dodatkow w folderze eksportowane zlecenie jest zapisywane według daty zapisu i numeru zlecenia

33 CARWERT – wyszukiwanie zleceń
Program Carwert oferuje bogaty mechanizm wyszukiwania zarchiwizowanych zleceń. W celu otworzenia istniejącego zlecenia należy wybrać przycisk ZNAJDŹ Aby wyszukać istniejące zlecenie należy wpisać lub wybrać odpowiedni parametr a następnie kliknąć na przycisk SZUKAJ Lista znalezionych zleceń zawiera wszystkie zlecenia które spełniają wprowadzone kryteria wyszukiwania Aby wybrać zlecenie należy zaznaczyć odpowiedni wiersz na liście a następnie kliknąć na przycisk WYBIERZ

34 CARWERT – pomoc dla użytkownika
Wraz z instalacją programu Carwert instalowana jest również instrukcja obsługi programu. Instrukcja dostępna jest z poziomu okna kalkulacji w opcji „Pomoc”: W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o. tel do 77 fax

35 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM CARWERT z modułem kalkulacji naprawy IKE/ERE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google