Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej Jacek Leonkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej Jacek Leonkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej
Jacek Leonkiewicz

2 Styczeń 2002r. Analiza branży mięsnej i mleczarskiej
 początek lat 90-tych – ponad zakładów produkcji i przetwórstwa mięsa. Analiza branży mięsnej i mleczarskiej 3.650 zakładów mięsnych. Zakładów kat. „A” – 45 (1,23%). 391 mleczarni. Mleczarni kat. „A” – 24 (6,1%).

3 Liczba polskich zakładów październik 2002r.
Kategoria A B1 B2 Zakłady mięsa czerwonego 63 1.842 260 białego 27 194 53

4 Zakłady mięsa czerwonego – 31 stycznia 2004 r.
B 1 B 2 C Razem 111 W tym: 68 zakładów mięsnych 12 zakładów przetwórstwa jelit 15 zakładów dziczyzny. 17 zakładów wspólna produkcja mięsa białego 1.326 W tym 112 zakładów z dodatkowymi okresami przejściowymi 44 – 6 m-cy 44 – 9 m-cy 24 – 12 m-cy 237 1.487 W tym 1.155 zakładów o małej zdolności produkcyjnej 3.161

5 Zakłady mięsa białego– 31 stycznia 2004 r.
Razem 40 W tym: 4 zakłady przetwórstwa królików 17 zakładów wspólna produkcja mięsa czerwonego 166 W tym 12 zakładów z dodatkowymi okresami przejściowymi 5 – 6 m-cy 4 – 9 m-cy 23– 12 m-cy 162 W tym 79 zakładów o małej zdolności produkcyjnej 408

6 1 maja 2004r. POLSKA wstępuje do EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY

7 Zakłady dopuszczone do handlu 1705 (rynek wspólnotowy) po 1 maja 2004r.
BRANŻA LICZBA ZAKŁADÓW Mięso czerwone – ubój + rozbiór + chłodnictwo 577 Mięso białe – ubój + rozbiór + produkcja 146 Zakłady przetwórcze 346 Mięso mielone i preparaty mięsne 183 Zakłady rybne 153 Mięso ze zwierząt łownych hodowlanych 5 Zakłady przetwórstwa dziczyzny 25 Zakłady mleczarskie 204 Jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie 66

8 Kontrola amerykańska 17 lipca – 6 sierpnia 2004r.
 Przedmiot kontroli: działalność polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wdrażania i egzekwowania amerykańskich przepisów sanitarno – weterynaryjnych w zakładach produkujących przetwory mięsne na rynek USA.  Liczba zakładów kontrolowanych - 9  Wynik kontroli: Wszystkie skontrolowane zakłady zostały dopuszczone do produkcji na rynek USA. GLW uzyskał prawo do zatwierdzania następnych zakładów bez konieczności wcześniejszych wizytacji amerykańskich inspektorów.

9

10 Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007r. GUS – marzec 2008r.
Liczba gospodarstw rolnych – 2.579,2 tys. Prowadzących działalność rolniczą – tys. Utrzymujących zwierzęta gospodarskie – 1.540,5 tys. = 64,4% realizujących działalność rolniczą

11 Pogłowie zwierząt gospodarskich stan na koniec 2007r.
Trzoda chlewna ,2 tys. sztuk w tym 1.587,4 tys. loch Bydło 5.405,5 tys. sztuk w tym 2.738,6 tys. krów Konie 329 tys. Owce 315,6 tys.

12 Pogłowie zwierząt gospodarskich Świętokrzyskie stan na koniec 2007r.
Trzoda chlewna 458 tys. sztuk w tym 50 tys. loch Bydło 177 tys. sztuk w tym 94 tys. krów Owce 3,1 tys.

13 Pogłowie zwierząt gospodarskich – trzoda chlewna stan na koniec marca 2008r ,2 tys. sztuk !!! Głęboki spadek - o 13% w porównaniu z analogicznym okresem 2007r. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wagowo-użytkowych stada świń, a najgłębiej spadło pogłowie trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 19,7%), w tym loch prośnych (o 19,3%)

14 13 21 1,0 9 4,6 22 0,4 23 Zakłady Przetw. Mleka w szt. (341) 10,9 3,7 43 6 50 33,7 0,3 5,6 33 22 12,7 14 12,0 0,7 15 9 0,8 26 3,1 10 2,3 25 Gospodarstwa w % ( ) 3,8 4,3

15 Zakłady przetwarzające mleko
94 = - 21,6%

16 Zakłady przetwarzające mleko 2003 – 2007 r.
59 = - 14,6%

17 Zakłady przetwarzające mleko
2003 – 2007 r. Świętokrzyskie

18 Młode bydło – badanie poubojowe w tys. sztuk

19 Bydło dorosłe – badanie poubojowe w tys. sztuk

20 Trzoda chlewna – badanie poubojowe w milionach sztuk

21 Rzeźnie o dużej zdolności ubojowej 582 33 38 23 15 23 26 18 48 23 36 7 90 79 15 31 43 87 22 7 68 20 8 33 Rzeźnie o małej zdolności ubojowej 617 17 58 31 30 45 19 43 40 114

22 Rzeźnie w Polsce r. = - 53,9%

23 - 618 = - 34% Rzeźnie w Polsce

24 Rzeźnie mięsa czerwonego

25 Rozbiór mięsa czerwonego
Duża zdolność 750; mała 857 42 20 46 22 33 31 27 57 Duża zdolność produkcyjna = powyżej 5 ton/tyg. 22 52 16 117 100 82 65 20 98 27 12 69 27 8 17 28 102 39 52 29 103 52 67 125

26 Zakłady rozbioru mięsa czerwonego
w Polsce – 2007r. - 812 = - 33,6%

27 Zakłady rozbioru mięsa czerwonego
- 318 = - 16,5%

28 Zakłady rozbioru mięsa czerwonego

29 Przetwórstwo mięsa czerwonego
Duża zdolność 666; mała 935 Przetwórstwo mięsa czerwonego 31 17 42 20 26 27 53 26 53 73 30 Duża zdolność produkcyjna = powyżej 7,5 ton/tyg. 89 17 78 17 82 77 31 15 87 30 15 9 49 109 55 42 121 33 50 127 70

30 Przetwórnie mięsa czerwonego w Polsce
= - 39,3%

31 Zakłady przetwórcze mięsa czerwonego - 497 = - 23,7%

32 Zakłady przetwórcze mięsa czerwonego

33 Rzeźnie drobiu 9 13 4 4 9 27 9 9 15 5 7 3 15 20 3 10 Powyżej 150 tys.
ptaków rocznie (162) Poniżej rocznie (71) 4 1 2 4 9 2 27 9 9 10 2 15 5 7 7 8 1 3 15 20 2 5 21 3 10 4 1

34 Ubojnie drobiu w Polsce 2000 – 2007 r.
- 133 = - 36,3%

35 Ubojnie drobiu w Polsce
- 66 = - 22,1%

36 Ubojnie drobiu w wojew. świętokrzyskim

37 Rozbiór drobiu 14 16 8 14 13 35 41 16 26 7 3 7 14 47 11 18 Powyżej
3 ton tyg. (290) Poniżej 3 ton tyg. (95) 8 3 2 14 13 3 2 35 41 16 13 9 2 26 7 3 6 5 3 7 14 47 2 10 10 11 18 15 2

38 Zakłady rozbioru mięsa drobiowego
+ 113 = + 41,5%

39 Zakłady rozbioru mięsa białego
+ 75 = + 24,2%

40 Zakłady rozbioru mięsa białego

41 Przetwórstwo drobiu 1 4 3 14 3 10 43 3 20 2 1 3 2 68 6 4 3 Powyżej
7,5 tony tyg. (187) Poniżej 7,5 tony tyg. (51) 3 14 3 3 10 43 3 15 20 2 1 6 2 1 3 2 68 3 16 6 4 2

42 Zakłady przetwarzające
mięso drobiowe + 140 = + 142,6%

43 Przetwórstwo mięsa drobiowego
+ 158 = + 197,5%

44 Przetwórstwo mięsa drobiowego

45 Transformacja zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego w latach 2003 – 2007
- Redukcja + Wzrost Mięso czerwone Ubój - 34,0 % - 37,9 % Rozbiór - 16,5 % - 25,0 % Produkcja - 23,7 % - 26,3 % Mięso białe - 22,1 % 0 % + 24,2 % + 26,3 % + 197,5 % + 66,6 %

46 Badanie dzików w latach 2003-2007 w tys. sztuk
28,0 36,8 46,9 48,7 5,7 67,5 41,2 3,3 4,8 73,1 11,6 20,0 0,5 6,5 18,6 1,2

47 Stwierdzone przypadki włośnicy dzików w latach 2003-2007
179 140 221 175 20 126 153 24 22 180 20 19 6 9 29 3

48 Stwierdzony jeden przypadek włośnicy na liczbę zbadanych dzików w latach 2003-2007
157 212 263 283 278 536 136 269 219 406 581 88 1.053 726 POLSKA 1 : 313 szt. 394 643

49 Ubój trzody chlewnej w latach 2003-2007 w mln szt.
6,7 5,8 5,1 3,5 8,0 12,4 24,5 1,9 12,6 1,6 4,8 1,5 3,8 5,9 3,1 5,9

50 Włośnica świń w latach 2003-2007
39 13 26 27 7 3 25 41 4 26 1 2 6

51 Stwierdzony jeden przypadek włośnicy na liczbę zbadanych świń w tys
Stwierdzony jeden przypadek włośnicy na liczbę zbadanych świń w tys. sztuk w latach 173 447 195 131 1.189 495 628 597 3.154 Brak 1.648 184 Brak 3.794 1.533 Brak 5.956 Polska 1 : 482 tys. 569 976

52 Włośnica u ludzi – zachorowania w latach 2003 - 2007
Polska 704 zakażonych 84 240 11 9 32 258 1 16 3 39 6 451 leczonych szpitalnie 2 3


Pobierz ppt "Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej Jacek Leonkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google