Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej Jacek Leonkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej Jacek Leonkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej Jacek Leonkiewicz

2 Styczeń 2002r.  początek lat 90-tych – ponad 7.500 zakładów produkcji i przetwórstwa mięsa. Analiza branży mięsnej i mleczarskiej 3.650 zakładów mięsnych. Zakładów kat. „A” – 45 (1,23%). 391 mleczarni. Mleczarni kat. „A” – 24 (6,1%).

3 Liczba polskich zakładów październik 2002r. KategoriaAB1B2 Zakłady mięsa czerwonego 631.842260 Zakłady mięsa białego 2719453

4 Zakłady mięsa czerwonego – 31 stycznia 2004 r. AB 1B 2CRazem 111 W tym: 68 zakładów mięsnych 12 zakładów przetwórstwa jelit 15 zakładów dziczyzny. 17 zakładów wspólna produkcja mięsa białego 1.326 W tym 112 zakładów z dodatkowymi okresami przejściowymi 44 – 6 m-cy 44 – 9 m-cy 24 – 12 m-cy 2371.487 W tym 1.155 zakładów o małej zdolności produkcyjn ej 3.161

5 Zakłady mięsa białego– 31 stycznia 2004 r. AB 1B 2CRazem 40 W tym: 4 zakłady przetwórstwa królików 17 zakładów wspólna produkcja mięsa czerwonego 166 W tym 12 zakładów z dodatkowymi okresami przejściowymi 5 – 6 m-cy 4 – 9 m-cy 23– 12 m-cy 40162 W tym 79 zakładów o małej zdolności produkcyj nej 408

6 1 maja 2004r. POLSKA wstępuje do EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY

7 Zakłady dopuszczone do handlu 1705 (rynek wspólnotowy) po 1 maja 2004r. BRANŻA LICZBA ZAKŁADÓW Mięso czerwone – ubój + rozbiór + chłodnictwo 577 Mięso białe – ubój + rozbiór + produkcja 146 Zakłady przetwórcze 346 Mięso mielone i preparaty mięsne 183 Zakłady rybne 153 Mięso ze zwierząt łownych hodowlanych 5 Zakłady przetwórstwa dziczyzny 25 Zakłady mleczarskie 204 Jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie 66

8 Kontrola amerykańska 17 lipca – 6 sierpnia 2004r.  Przedmiot kontroli: działalność polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wdrażania i egzekwowania amerykańskich przepisów sanitarno – weterynaryjnych w zakładach produkujących przetwory mięsne na rynek USA.  Liczba zakładów kontrolowanych - 9  Wynik kontroli: Wszystkie skontrolowane zakłady zostały dopuszczone do produkcji na rynek USA. GLW uzyskał prawo do zatwierdzania następnych zakładów bez konieczności wcześniejszych wizytacji amerykańskich inspektorów.

9

10 Charakterystyka gospodarstw rolnych w 200 7 r. GUS – marzec 200 8 r. Liczba gospodarstw rolnych – 2. 579,2 tys. Prowadzących działalność rolniczą – 2. 391 tys. Utrzymujących zwierzęta gospodarskie – 1.54 0,5 tys. = 6 4,4 % realizujących działalność rolniczą

11 Pogłowie zwierząt gospodarskich stan na koniec 2007r. Trzoda chlewna 17.621,2 tys. sztuk w tym 1.587,4 tys. loch Bydło 5.405,5 tys. sztuk w tym 2.738,6 tys. kr ó w Konie 329 tys. Owce 315,6 tys.

12 Pogłowie zwierząt gospodarskich Świętokrzyskie stan na koniec 2007r. Trzoda chlewna 458 tys. sztuk w tym 50 tys. loch Bydło 177 tys. sztuk w tym 94 tys. kr ó w Owce 3,1 tys.

13 Pogłowie zwierząt gospodarskich – trzoda chlewna stan na koniec marca 2008r. 15687,2 tys. sztuk !!! Głęboki spadek - o 13% w porównaniu z analogicznym okresem 2007r. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wagowo-użytkowych stada świń, a najgłębiej spadło pogłowie trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 19,7%), w tym loch prośnych (o 19,3%)

14 Zakłady Przetw. Mleka w szt. (341) 50 5,6 Gospodarstwa w % (247.215) 22 10,9 23 3,7 13 1,0 26 2,3 9 3,1 25 4,3 10 3,8 22 12,0 33 12,7 21 4,6 15 0,8 43 33,7 9 0,4 14 0,7 6 0,3

15 Zakłady przetwarzające mleko 94 = - 21,6%

16 Zakłady przetwarzające mleko 2003 – 2007 r. 59 = - 14,6%

17 Zakłady przetwarzające mleko 2003 – 2007 r. Świętokrzyskie

18 Młode bydło – badanie poubojowe w tys. sztuk

19 Bydło dorosłe – badanie poubojowe w tys. sztuk

20 Trzoda chlewna – badanie poubojowe w milionach sztuk

21 26 23 48 36 33 38 Rzeźnie o dużej zdolności ubojowej 582 Rzeźnie o małej zdolności ubojowej 617 58 45 17 30 43 114 19 40 22 33 87 68 23 8 31 90 31 79 43 15 18 7 20 7 15

22 Rzeźnie w Polsce 2000-2007r. - 1.403 = - 53,9%

23 Rzeźnie w Polsce - 618 = - 34%

24 Rzeźnie mięsa czerwonego

25 Rozbiór mięsa czerwonego Duża zdolność produkcyjna = powyżej 5 ton/tyg. 31 22 57 52 42 46 102 103 17 52 125 29 67 27 28 98 69 20 33 8 39 117 82 100 65 22 27 12 27 16 20 Duża zdolność 750 ; mała 857

26 Zakłady rozbioru mięsa czerwonego w Polsce 2000 – 2007r. - 812 = - 33,6%

27 Zakłady rozbioru mięsa czerwonego - 318 = - 16,5%

28 Zakłady rozbioru mięsa czerwonego

29 Przetwórstwo mięsa czerwonego Duża zdolność produkcyjna = powyżej 7,5 ton/tyg. 27 30 53 31 42 109 121 15 55 50 127 33 70 31 30 77 87 17 26 9 42 89 82 73 78 20 26 15 49 17 Duża zdolność 666 ; mała 935

30 Przetwórnie mięsa czerwonego w Polsce 2000 – 2007 r. - 1037 = - 39,3%

31 Zakłady przetwórcze mięsa czerwonego - 497 = - 23,7%

32 Zakłady przetwórcze mięsa czerwonego

33 Rzeźnie drobiu 4 0 Powyżej 150 tys. ptaków rocznie (162) Poniżej 150 tys. ptaków rocznie (71) 9 2 9 5 20 21 15 5 10 4 3 1 5 1 15 7 13 1 3 2 27 10 9 2 4 2 7 8 9 0

34 Ubojnie drobiu w Polsce 2000 – 2007 r. - 133 = - 36,3%

35 Ubojnie drobiu w Polsce - 66 = - 22,1%

36 Ubojnie drobiu w wojew. świętokrzyskim

37 Rozbiór drobiu 14 2 Powyżej 3 ton tyg. (290) Poniżej 3 ton tyg. (95) 13 3 14 8 47 10 14 10 18 15 11 2 7 3 26 6 16 3 7 2 35 13 41 9 8 2 3 5 16 2

38 Zakłady rozbioru mięsa drobiowego 2000 – 2007 r. + 113 = + 41,5%

39 Zakłady rozbioru mięsa białego + 75 = + 24,2%

40 Zakłady rozbioru mięsa białego

41 Przetwórstwo drobiu 14 3 Powyżej 7,5 tony tyg. (187) Poniżej 7,5 tony tyg. (51) 3 0 1 3 68 16 2 3 4 2 6 0 2 1 20 6 4 0 3 0 10 0 43 15 3 0 1 2 3 0

42 Zakłady przetwarzające mięso drobiowe + 140 = + 142,6%

43 Przetwórstwo mięsa drobiowego + 158 = + 197,5%

44 Przetwórstwo mięsa drobiowego

45 Transformacja zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego w latach 2003 – 2007 Mięso czerwone Ubój - 34,0 %- 37,9 % Rozbiór - 16,5 %- 25,0 % Produkcja - 23,7 %- 26,3 % Mięso białe Ubój - 22,1 % 0 % Rozbiór + 24,2 %+ 26,3 % Produkcja + 197,5 %+ 66,6 % - Redukcja + Wzrost

46 Badanie dzików w latach 2003-2007 w tys. sztuk 0,5 1,2 3,3 4,8 5,7 6,5 11,6 18,6 20,0 28,0 36,8 41,2 46,9 48,7 67,5 73,1

47 Stwierdzone przypadki włośnicy dzików w latach 2003-2007 3 6 9 19 20 29 22 24 20 126 140 153 175 179 180 221

48 Stwierdzony jeden przypadek włośnicy na liczbę zbadanych dzików w latach 2003-2007 1.053 726 643 581 536 406 394 283 278 269 263 219 212 157 136 88 POLSKA 1 : 313 szt.

49 Ubój trzody chlewnej w latach 2003-2007 w mln szt. 1,5 1,6 1,9 3,1 3,5 3,8 4,8 5,1 5,8 5,9 6,7 8,0 5,9 12,4 12,6 24,5

50 Włośnica świń w latach 2003-2007 0 0 0 1 2 3 4 6 7 13 25 26 27 39 41

51 Stwierdzony jeden przypadek włośnicy na liczbę zbadanych świń w tys. sztuk w latach 2003-2007 Brak 5.956 Brak 3.794 Brak 1.648 3.154 1.533 1.189 976 628597 569 495 447 195 184 173 131 Polska 1 : 482 tys.

52 Włośnica u ludzi – zachorowania w latach 2003 - 2007 0 0 0 1 2 3 3 6 9 11 16 32 39 84 240 258 Polska 704 zakażonych 451 leczonych szpitalnie


Pobierz ppt "Województwo Świętokrzyskie w świetle restrukturyzacji branży spożywczej Jacek Leonkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google