Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gen broni rez. dr pil Sławomir DYGNATOWSKI WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ PAWIETRZNTCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gen broni rez. dr pil Sławomir DYGNATOWSKI WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ PAWIETRZNTCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA."— Zapis prezentacji:

1 gen broni rez. dr pil Sławomir DYGNATOWSKI WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ PAWIETRZNTCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA INŻYNIERIA RUCHU LOTNICZEGO Spała, 6-7 maja 2014 roku.

2

3

4 W lotnictwie wojskowym, szczególnie w lotnictwie taktycznym, systemy nawigacyjne oprócz zapewnienia wysokiej dokładności nawigowania muszą zapewniać dokładną informację do użycia precyzyjnego uzbrojenia. Prowadzi to często do zintegrowania tych systemów z głównymi komputerami misji samolotów.

5 Samoloty MIG – 29 i F-16

6 System nawigacyjny samolotu MiG-29, jak i innych statków powietrznych, to kompleks połączonych urządzeń pilotażowo- nawigacyjnych składający się z następujących układów: * pokładowych urządzeń radionawigacyjnych, * bezwładnościowego układu kursu i pionu, * układu sygnałów powietrznych.

7 System nawigacyjny samolotu przy współpracy z VOR, systemem TACAN i ILS wypracowuje i przekazuje do SAU, SIeI, oraz do przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych sygnały, zapewniające sterowanie samolotem podczas wykonywania: lotów po trasie według wcześniej zaprogramowanych trzech PZK i trzech zaprogramowanych lotnisk; powrotu na lotnisko startu lub jedno z dwóch zapasowych lotnisk lądowania, zajścia do lądowania do wysokości 50 m zarówno na zaprogramowane, jak i nie zaprogramowane lotnisko, powtórnego zajścia do lądowania na zaprogramowane lotnisko.

8 Pod względem nawigacyjnym lot dzieli się na etapy, w czasie których samolot zostaje wyprowadzony w zadany punkt na podstawie aktualnej pozycji. zliczanie może być dokonywane następującymi sposobami: autonomicznego zliczania bezwładnościowego, autonomicznego zliczania kursu, bezwładnościowego zliczania z korekcją według np. VOR, zliczania kursu z korekcja według np. VOR.

9 Pokładowe urządzenia radionawigacyjne - BRNO - przeznaczone są do nawigowania samolotu po nakazanej trasie, tj.: wyjścia w rejon lądowania, wykonania manewru do lądowania oraz zajścia do lądowania.

10 System nawigacyjny samolotu może pracować na takich zakresach pracy jak: "NAWIGACJA", "POWRÓT", "LĄDOWANIE", "POWTÓRNE ZAJŚCIE" oraz "POWRÓT NA NIEZAPROGRAMOWANE LOTNISKO".

11 Umieszczenie odbiornika GPS w kabinie samolotu MiG-29

12 Samolot F- 16 O jakości maszyny decydują nie tylko osiągi oraz rodzaje i możliwości przenoszonego uzbrojenia, ale również jakość wyposażenia awionicznego, w tym przede wszystkim możliwości systemu nawigacyjnego.

13 Samolot F-16 Block 52+ wyposażony jest w następujące urządzenia i systemy nawigacyjne: * zintegrowany system nawigacyjny GPS/INS (Global Positioning System/Inertial Navigation System); * wielofunkcyjny odbiornik nawigacyjny MMR (Multi Mode Receiver), * system TACAN (Tactical Air Navigation); * centrala danych aerodynamicznych FES (Flight Environment System), * system nawigacji według rzeźby terenu DTS (Digital Terrain System).

14 * EGI (Embedded GPS INS) - zintegrowany system GPS/INS jest to odporny na zakłócenia system nawigacyjny, synchronizowany według czasu UTC, który zapewnia określenie położenia, prędkości i kierunku samolotu w przestrzeni w każdych warunkach pogodowych. * EGI składa się z dwóch elementów: * systemu nawigacji inercjalnej INS; * systemu nawigacji satelitarnej GPS.

15 PARAMETRGPSINS Dokładność określenia położenia 50 stóp0.8 nm/h lotu Dokładność określenia prędkości 0.1 stóp/s w każdej osi 2.5 stopy/s w osi X, Y 2.0 stopy/s w osi Z Autonomicznośćnietak Dokładność systemów nawigacji GPS/INS Źródło: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final)

16 Giroskopy laserowe służące do pomiaru wartości przyspieszeń działających na samolot Źródło: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final)

17 Odbiornik MMR umożliwia pilotowi: * prowadzenie samolotu po trasach przelotowych według radiolatarni VOR, * wykonanie podejścia do lądowania w systemie ILS. * Informacje nawigacyjne wypracowane przez odbiornik MMR to: obrazowane są kolejno na kolejnych slajdach, * wskaźniku sytuacji horyzontalnej EHSI (Electronic Horizontal Situation Indicator), * wskaźniku położenia przestrzennego ADI (Attitude Direction Indicator), * wskaźniku przeziernym HUD (Head-Up Display), * lampce informującej o momencie przelotu nad poszczególnymi markerami systemu ILS.

18 Schemat funkcjonalny odbiornika nawigacyjnego MMR Źródło: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final)

19 Kabina samolotu F-16 C Źródło: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final)

20 Kabina samolotu F-16 C - informacje wyświetlane na HUD w nawigacyjnym trybie operacyjnym NAV Źródło: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final)

21 Dystrybucja informacji w systemie TACAN Źródło: Lockheed Martin The Pilot's Guide (Final)

22 System nawigacji według rzeźby terenu DTS

23 Kolejne systemy nabierają znaczenia tylko w specyficznych etapach lotu, np. podczas: * VOR – przelotów po trasach z wykorzystaniem cywilnych pomocy radionawigacyjnych, lotów w przestrzeni kontrolowanej, * ILS – wykonywania podejścia do lądowania na lotniskach wyposażonych w ten system, * TACAN – podejść nieprecyzyjnych głównie do lotnisk wojskowych.

24 Znaczenia podstawowego nabierają zaś systemy o zastosowaniach stricte wojskowych umożliwiające: * precyzyjne dotarcie do miejsca wykonania zadania (zintegrowany system GPS/INS), * jeśli to konieczne wykonanie tego podejścia w sposób maksymalnie skryty * uzyskiwanie w trakcie wykonywania misji bojowej wszelkiej dostępnej informacji o nowych, wykrytych obiektach stanowiących zagrożenie – ich lokalizacji w obszarze naszego działania (system wymiany informacji taktycznej Link-16), * identyfikację w każdej chwili innych obiektów jako „swój” lub „obcy” z wykorzystaniem specjalnie szyfrowanych sygnałów zapytań i odpowiedzi.

25 Rozwiązania zastosowane w samolocie F-16 stanowią dzisiaj standard, jeśli chodzi systemy nawigacyjne i zobrazowania informacji. Obecne technologie i miniaturyzacja urządzeń elektronicznych pozwalają na instalowanie w samolotach nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych pozwalając pilotowi, szczególnie samolotu jednomiejscowego, na bezpieczne i efektywne wykonywanie zadań w nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji taktycznej.

26 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gen broni rez. dr pil Sławomir DYGNATOWSKI WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ PAWIETRZNTCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google