Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych www.itwl.pl; poczta@itwl.pl
ul. Księcia Bolesława 6 Warszawa tel ; fax

2 Naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej
MISJA Naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej

3 MIEJSCE ITWL W WOJSKOWYM ŚRODOWISKU NAUKOWYM
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Siły Powietrzne Lotnictwo WLąd Lotnictwo MW akademie wojskowe wyższe uczelnie wojskowe problemy badawcze techniki lotniczej Dotacje na działalność statutową Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych DPZ DNiSzWoj. zadania W kategoryzacji MNiSzW instytut otrzymał I kategorię, najwyższą spośród wojskowych instytutów technicznych wojskowe instytuty techniczne

4 dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL
RADA NAUKOWA Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL Skład Rady: 13 samodzielnych pracowników nauki 17 doktorów nauk technicznych Uprawnienia : Nadawanie stopni naukowych doktora nauk technicznych w specjalności: „budowa i eksploatacja maszyn” Od 1993 roku Rada Naukowa ITWL nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych 52 osobom

5 WYDAWNICTWA

6 AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE
Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Laboratorium Pomiarów Ciśnienia (badawcze i wzorcujące) Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Materiałów Laboratorium Badań Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Laboratorium Cieczy Roboczych Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych

7 CERTYFIKATY

8 WYNALAZCZOŚĆ

9 Kontrahenci

10 ROLA I MIEJSCE ITWL W PROCESIE EKSPLOATACJI TECHNIKI LOTNICZEJ
PROJEKTOWANIE KONSTRUOWANIE PROTOTYP PARTIA PRÓBNA WDRAŻANIE PRODUKCJA SERYJNA UŻYTKOWANIE OBSŁUGIWANIE PRZECHOWYWANIE NAPRAWA I REMONT MODERNIZACJA LIKWIDACJA EKSPLOATACJA OBSZARY BADAWCZE Diagnostyka techniki lotniczej Awionika Sterowanie procesami eksploatacji Uzbrojenie lotnicze Bezpilotowe statki latające Badania naziemne i w locie Systemy szkoleniowe Lotniska i pola wzlotu Symulacja i modelowanie Paliwa płynne i ciecze robocze

11 Fotogrametria cyfrowa Badania wytrzymałościowe i korozyjne
DIAGNOSTYKA TECHNIKI LOTNICZEJ BADANIA NIENISZCZĄCE MONITOROWANIE OBCIĄŻEŃ BADANIA MATERIAŁOWE SZACOWANIE TRWAŁOŚCI System DAIS System MAUS V Fotogrametria cyfrowa Badania wytrzymałościowe i korozyjne KAM 500

12 w mP tg DIAGNOSTYKA TECHNIKI LOTNICZEJ OPROGRAMOWANIE SPŁ-2B ti INPUT
UNIT COUNTER OSCILLATOR mP w tg ti

13 DIAGNOSTYKA TECHNIKI LOTNICZEJ
CZUJNIK TYPU MUH (MIKROFALOWY UKŁAD HOMODYNOWY) łopatki turbiny ośrodek propagacji przetwarzanie sygnału CECHY CZUJNIKA może być stosowany w gorącej części silnika (turbina) może być zastosowany do pomiarów w czasie rzeczywistym podczas lotu wyniki są uzyskiwane podczas całego zakresu roboczego pracy silnika

14 STEROWANIE PROCESAMI EKSPLOATACJI
KOMPUTEROWY SYSTEM ANALIZY I OCENY PROCESU EKSPLOATACJI WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH Relacyjna baza danych ORACLE 8 Zbiera, gromadzi i przetwarza szczegółową informację o przebiegu procesu eksploatacji każdego egzemplarza statku powietrznego, tworzącą jego „historię życia”. Przeznaczony dla służby inżynieryjno-lotniczej na wszystkich szczeblach organizacyjnych lotnictwa SZ RP

15 KOMPLEKSOWY SYSTEM ANALIZY I OCENY BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW
STEROWANIE PROCESAMI EKSPLOATACJI KOMPLEKSOWY SYSTEM ANALIZY I OCENY BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW Umożliwia: Wypracowanie mechanizmów racjonalizujących działania i koszty szkolenia personelu latającego oraz utrzymania techniki lotniczej, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa lotów

16 BADANIA NAZIEMNE I W LOCIE
BADANIA W LOCIE: - własności lotnych i osiągowych SP - dla celów weryfikacji modeli do symulatorów - stanów awaryjnych - nowego wyposażenia - modyfikacji BADANIA USZKODZEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI LOTNICZYCH POKŁADOWE REJESTRATORY PARAMETRÓW LOTU

17 SYSTEMY SZKOLENIA Symulator lotu samolotu TS-11 Symulatory do szkolenia personelu latającego i naziemnego Cele powietrzne i naziemne (rakietowe, holowane, tarcze morskie) Urządzenia do bieżącej oceny przebiegu ćwiczeń Podsystem szkolenia wojsk radiotechnicznych Bezpilotowy Imitator Celu Powietrznego Pocisk szkolny SzH-25 MŁ

18 SYSTEMY SZKOLENIA E-LEARNING

19 AWIONIKA KONCEPCJA PROJEKTOWANIE INTEGRACJA

20 PROJEKT MODERNIZACJI ŚMIGŁOWCA W-3
AWIONIKA PROJEKT MODERNIZACJI ŚMIGŁOWCA W-3

21 UZBROJENIE LOTNICZE Certyfikacja Przedłużanie okresu użytkowania Badania lotniczych środków bojowych Rakietowe cele powietrzne

22 SYSTEMY OBSERWACYJNE SYSTEMY POKŁADOWE Bezpilotowe Statki Powietrzne SYSTEMY NAZIEMNE

23 SIECIOCENTRYCZNOŚĆ

24 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Cele powietrzne – Bezzałogowe statki powietrzne Niezawodność, bezpieczeństwo i trwałość statków powietrznych i uzbrojenia lotniczego Integracja systemów dowodzenia Diagnostyka Techniczna, Diagnostyka wyposażenia statków powietrznych Badania statków powietrznych: na ziemi i w locie Interoperacyjność i Kompatybilność Sił Powietrznych z NATO Awionika i systemy lądowania Modele i symulacja – Bezpieczeństwo i ochrona wojsk Systemy wsparcia eksploatacji samolotów wielozadaniowych

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google