Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa tel. 022 685 2001; fax 022 836 44 71.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa tel. 022 685 2001; fax 022 836 44 71."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa www.itwl.pl; poczta@itwl.pl tel. 022 685 2001; fax 022 836 44 71

2 MISJA Naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej

3 MIEJSCE ITWL W WOJSKOWYM ŚRODOWISKU NAUKOWYM MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego akademie wojskowe wojskowe instytuty techniczne Dotacje na działalność statutową DPZ DNiSzWoj. Siły Powietrzne Lotnictwo WLąd Lotnictwo MW problemy badawcze techniki lotniczej zadania wyższe uczelnie wojskowe Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych W kategoryzacji MNiSzW instytut otrzymał I kategorię, najwyższą spośród wojskowych instytutów technicznych

4 RADA NAUKOWA 2005-2008 Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL Skład Rady: 13 samodzielnych pracowników nauki 17 doktorów nauk technicznych Uprawnienia : Nadawanie stopni naukowych doktora nauk technicznych w specjalności: budowa i eksploatacja maszyn Od 1993 roku Rada Naukowa ITWL nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych 52 osobom

5 WYDAWNICTWA

6 Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Laboratorium Pomiarów Ciśnienia (badawcze i wzorcujące) Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Materiałów Laboratorium Badań Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Laboratorium Cieczy Roboczych Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE

7 CERTYFIKATY

8 WYNALAZCZOŚĆ

9 Kontrahenci

10 ROLA I MIEJSCE ITWL W PROCESIE EKSPLOATACJI TECHNIKI LOTNICZEJ PROJEKTOWANIE KONSTRUOWANIE PROTOTYP PARTIA PRÓBNA WDRAŻANIE PRODUKCJA SERYJNA UŻYTKOWANIE OBSŁUGIWANIE PRZECHOWYWANIE NAPRAWA I REMONT MODERNIZACJA LIKWIDACJA EKSPLOATACJA OBSZARY BADAWCZE Sterowanie procesami eksploatacji Symulacja i modelowanie Uzbrojenie lotnicze Diagnostyka techniki lotniczej Badania naziemne i w locie Systemy szkoleniowe Bezpilotowe statki latające Awionika Lotniska i pola wzlotu Paliwa płynne i ciecze robocze

11 System DAIS System MAUS V Badania wytrzymałościowe i korozyjne KAM 500 Fotogrametria cyfrowa BADANIA NIENISZCZĄCE MONITOROWANIE OBCIĄŻEŃ BADANIA MATERIAŁOWE SZACOWANIE TRWAŁOŚCI DIAGNOSTYKA TECHNIKI LOTNICZEJ

12 INPUTUNIT COUNTER OSCILLATOR P tgtg titi OPROGRAMOWANIE SPŁ-2B DIAGNOSTYKA TECHNIKI LOTNICZEJ

13 CZUJNIK TYPU MUH (MIKROFALOWY UKŁAD HOMODYNOWY) CECHY CZUJNIKA może być stosowany w gorącej części silnika (turbina) może być zastosowany do pomiarów w czasie rzeczywistym podczas lotu wyniki są uzyskiwane podczas całego zakresu roboczego pracy silnika ośrodek propagacji łopatki turbiny przetwarzanie sygnału DIAGNOSTYKA TECHNIKI LOTNICZEJ

14 Relacyjna baza danych ORACLE 8 KOMPUTEROWY SYSTEM ANALIZY I OCENY PROCESU EKSPLOATACJI WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH Zbiera, gromadzi i przetwarza szczegółową informację o przebiegu procesu eksploatacji każdego egzemplarza statku powietrznego, tworzącą jego historię życia. Przeznaczony dla służby inżynieryjno-lotniczej na wszystkich szczeblach organizacyjnych lotnictwa SZ RP STEROWANIE PROCESAMI EKSPLOATACJI

15 KOMPLEKSOWY SYSTEM ANALIZY I OCENY BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW Umożliwia: Wypracowanie mechanizmów racjonalizujących działania i koszty szkolenia personelu latającego oraz utrzymania techniki lotniczej, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa lotów STEROWANIE PROCESAMI EKSPLOATACJI

16 BADANIA NAZIEMNE I W LOCIE BADANIA USZKODZEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI LOTNICZYCH BADANIA W LOCIE: - własności lotnych i osiągowych SP - dla celów weryfikacji modeli do symulatorów - stanów awaryjnych - nowego wyposażenia - modyfikacji POKŁADOWE REJESTRATORY PARAMETRÓW LOTU

17 Symulatory do szkolenia personelu latającego i naziemnego Cele powietrzne i naziemne (rakietowe, holowane, tarcze morskie) Urządzenia do bieżącej oceny przebiegu ćwiczeń Pocisk szkolny SzH-25 MŁ Podsystem szkolenia wojsk radiotechnicznych Bezpilotowy Imitator Celu Powietrznego SYSTEMY SZKOLENIA Symulator lotu samolotu TS-11

18 E-LEARNING SYSTEMY SZKOLENIA

19 KONCEPCJA PROJEKTOWANIE INTEGRACJA AWIONIKA

20 PROJEKT MODERNIZACJI ŚMIGŁOWCA W-3 AWIONIKA

21 UZBROJENIE LOTNICZE Certyfikacja Przedłużanie okresu użytkowania Badania lotniczych środków bojowych Rakietowe cele powietrzne

22 SYSTEMY POKŁADOWE Bezpilotowe Statki Powietrzne SYSTEMY NAZIEMNE SYSTEMY OBSERWACYJNE

23 SIECIOCENTRYCZNOŚĆ

24 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Cele powietrzne – Bezzałogowe statki powietrzne Niezawodność, bezpieczeństwo i trwałość statków powietrznych i uzbrojenia lotniczego Integracja systemów dowodzenia Diagnostyka Techniczna, Diagnostyka wyposażenia statków powietrznych Badania statków powietrznych: na ziemi i w locie Interoperacyjność i Kompatybilność Sił Powietrznych z NATO Awionika i systemy lądowania Modele i symulacja – Bezpieczeństwo i ochrona wojsk Systemy wsparcia eksploatacji samolotów wielozadaniowych

25


Pobierz ppt "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa tel. 022 685 2001; fax 022 836 44 71."

Podobne prezentacje


Reklamy Google