Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Spotkanie Robocze PPT - POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO - Organizacja, działania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Spotkanie Robocze PPT - POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO - Organizacja, działania,"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Spotkanie Robocze PPT - POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO - Organizacja, działania, stan obecny Warszawa 24 05 2005 Andrzej Fojutowski Instytut Technologii Drewna, Poznań

2 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Proces organizacji Process of FTP organization: –Autumn 2003: Work initiated –June 2004: Proposal for a technology platform –February 2005: Publishing of a Vision document –February 15, 2005: Launching event, Brussels –February 2005: Preparation of the Strategic Research Agenda (SRA) begins –December 2005: Presentation of the SRA –January 2006: Implementation of the SRA begins Project stages: –Stage 1 Mobilising stakeholders Preparing the vision document Launching of the platform –Stage 2 Development of the Strategic Research Agenda (SRA) –Stage 3 Implementation of the SRA

3 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Jednostki organizacyjne High Level Group (HLG) : decyzje projektu i kierowanie. (6 przedsięb.+ 3 (CE-Bois, CEPF, CEPI)+ przew. Komitetu Doradczego (Advisory Committee)+przew. Rady Naukowej (Scientific Council)+ przedst. Komisji Europejskiej - obserwator (DG ds. Badań i DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu)+przedst. Europy Południowej i nowych krajów członkowskich. Krajowe Grupy Wsparcie (National Support Groups), zadania : - zapewnienie uczestnictwa w Krajowej Grupie Wsparcia przedstawicieli głównych zainteresowanych stron - sformułowanie krajowego stanowiska wobec platformy i określenie wkładów pracy -informowanie o platformie w skali krajowej, np. kontakty z władzami, publicznymi instytucjami finansującymi, itp. -koordynowanie krajowych programów badań. Krajowe Grupy wsparcia: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, na Litwie, w Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Trwają prace nad utworzeniem grup w Czechach, na Węgrzech, na Łotwie, w Słowacji i w Wlk. Brytanii Komitet Doradczy (Advisory Committee), zadania: zapewnienie, że poglądy i potrzeby stron zainteresowanych ze środowiska przemysłu, właścicieli lasów i użytkowników produktów z surowców leśnych są reprezentowana w platformie Rada Naukowa (Scientific Council)

4 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE High Level Group Project Management Advisory Committee National Support Groups Scientific Council Education & training Plan for funding, structure and coordination Strategic Research Agenda FTP’s Organisation Communication Approved March 9, 2005 by High Level Group

5 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Specialities/ New businesses Strategic Research Agenda Forestry Pulp and paper products Wood products Bioenergy EnergyCompeti- tiveness Consu- mers SocietyEnviron- ment

6 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE FTP Strategic Research Agenda - timetable

7 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE High level group: –Björn Hägglund, StoraEnso, chairman –Bo Borgström, Moelven Industrier –Giuseppe Fedrigoni, Cartiere Fedrigoni S.p.A –Tomasz Lucjan, Steico SA –Antti Sahi, MTK –Natalie Hufnagl, CEPF –Filip de Jaeger, CEI-Bois –Teresa Presas, CEPI –Lars Gädda, M-real –Yves Birot –DG Research –DG Enterprise and Industry Advisory Committee: –Lars Gädda, M-real, chairman, –Władysław Strykowski, member Scientific Council –Yves Birot, chairman –-Piotr Paschalis, Warsaw Agricultural University, member Management –Claes-Göran Beckeman, SCA, project director –Kari Luukko, FFIF, project secretary –Forestry WG: Stanisław Zając, member-contact person –Pulp and Paper WG: Wojciech Jamrozik, membe-contact personr –Wood Products WG: Adam Grala, candidate member, Longin Graczkowski-contact person –Education WG: Władysław Olek, candidate member Organisation

8 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Nowi członkowie- Deklaracje Tartak i Zakład Stolarski J. i W. Witkowscy, Rychłowice-Wieluń Trakart Sp. z o.o., Mierczany-Zielona Góra Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Poznań Polski Przemysł Drzewny Sp. z o.o., Puszczykowo Instytut Techniki Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Stowarzyszenie Dom Drewniany, Gdańsk

9 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Koordynator PPTSL-D: doc. dr Władysław Strykowski, Dyrektor Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu www.itd.poznan.pl Przedstawiciel PPTSL-D w HLG FTP : Tomasz Łucjan, Dyrektor Prezes STEICO S.A. www.steico.com Sekretarz PPTSL-D: dr inż. Andrzej Fojutowski Z-ca Kierownika Zakładu, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu e-mail: fojutowski@itd.poznan.pl, (61) 8492 446fojutowski@itd.poznan.pl

10 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Projekt badawczy – Drewno poużytkowe w gospodarce- inicjatywą PPTSL-D (?) Jednostki: ITD., katedry i Instytuty WTD AR P-ń i SGGW, OBR PPD Czarna Woda, Polit. Łódzka, Przemysł? Idee: Konieczność zagospodarowania znacznych (nawet ~10% pozyskania) ilości odpadów Realizacja wymogów prawnych (ustawa o odpadach, konieczność przetworzenia):recykling, odzysk energii Odpady drzewne jako bufor braków surowca drzewnego Energetyczno-cieplne wykorzystanie odpadów dla wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym (zobowiązania międzynarodowe) Cel: kompleksowe poznanie i określenie uwarunkowań technologiczno-organizacyjno-ekonomicznych wykorzystania drewna poużytkowego, materiału komplementarnego w stosunku do surowca leśnego Zagadnienia: Kryteria klasyfikacji poużytkowych odpadów drzewnych Rzeczywiste ilości a model teoretyczny Balast w odpadach i jego konsekwencje Odpady a środowisko Drewno poużytkowe na: drewno lite, tworzywa, kompozyty WPC, przerób termiczny (biopaliwa,piroliza, zgazowanie), nawozy Organizacja rynku odpadów drzewnych

11 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Advisory Committee Composition Chairman (Lars Gädda) 1 representative from each National Support Group Chairman of the Scientific Council (Yves Birot) 2-3 representatives each from CEI-Bois, CEPF and CEPI Representative of European public financiers (Christine Hagström-Näsi, Tekes) Representatives of the European Commission Representative of ENGO Project management (CGB and KL) Specific stakeholders

12 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Scientific Council (SC): Composition Chairman: Professor Yves Birot, France Forestry and forest sciences: Dr. Risto Paivinen, Director of EFI (European Forest Institute), Finland. Prof. Fransisco Rego, Portugal Prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Warsaw Agricultural University, Poland. Wood science and technology: Dr. Daniel Guinard, Chairman of INNOVAWOOD and Director General of the institute CTBA, Technical Center for Wood and Furniture, France. Prof. Arno Frühwald, Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft, Hamburg, Germany Prof. Jostein Byhre Baardsen, Norsk Treteknisk Institutt, Norway Pulp and paper science and technology: Prof. Angeles Blanco, Dto. De Ingenieria Química, Facultad de Químicas, Universidad Complutense, Madrid, Spain Prof. Wolfgang Bauer, Institut für Papier-, Zellstoff- und Fasertechnik der Technischen Universität, Graz, Austria Dr. Stefan Bohacek, Head of the pulp & paper research Institute, Slovakia Bio-energy Mr. Kevin Healion, Tipperary Institute, Ireland Biotechnology: Prof. Göran Sandberg, SLU, Umeå, Head of the Plant Science Center, Sweden Information technology Prof. Risto Ritala, Tampere University of Technology, Finland

13 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE SCHEMAT ORGANIZACYJNY PROJEKT POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO Andrzej Fojutowski Instytut Technologii Drewna, Poznań

14 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Zespoły Tematyczne Schemat organizacyjny Polskiej PlatformyTechnologicznej Sektora Leśno-Drzewnego Projekt wstępny- do korekty ? Zespoły Zadaniowe ZT 3 Celuloza, papier CPM ZZ 2 Promocja PR ZT 1 Las- zasoby, LZG gospodarka ZT 2 Pierwiastkowy PPD przeróbdrewna ZZ 1 Badania i BTW Transfer Wiedzy ZZ 3 Panel PE Ekspertów SN Środowisko Naukowe,Sie, Platfor my RIS Regionalne Strategie Innowacyjne UŻ Użytkownicy SBŚrodowisko Branżowe KW Komitet Współpracy KoordynatorKO Komitet SterującyKS ZT 6 Recykling, REP odzyskiwanie odpady, biomasa Sekretariat ZZn Inne ZT7 Obrabiarki OBZ ZT 5 Meblarstwo MEB ZT 4 Płyty PDS drewnopochodne

15 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE SKŁAD ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH

16 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZT 1 – Las-zasoby,gospodarka – LZG Lider – Dyr. General. Lasów Państwow. (?) Lider – IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa ( doc.dr hab..Stanisław Zając) Członkowie Dyr. General. Lasów Państwow. Instytut Badawczy Leśnictwa Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych ? Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego? Prywatni właściciele lasów?

17 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZT 2 – Pierwiastkowy Przerób Drewna - PPD Lider – KPPD Longin Graczkowski KPPD? Lider – Instytut Technologii Drewna – (?) PIGPD? Członkowie Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego KPPD PPD Grodków Poltarex Dr Wolman GmbH- Polska Sokółka Okna i Drzwi Instytut Techniki Budowlanej Stelmet sp. z o.o. Seeger Dach Sp. z o.o. Stowarzyszenie Drewniany Dom Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych Ogólnopolski Związek Pracodawców Producentów Europalet

18 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZT 3 – Celuloza, Papier – CPM Lider – International Paper Kwidzyń (Tadeusz Klonowski) Lider – Politechnika Łódzka – Instytut Papiernictwa i Poligrafii (prof.dr hab. Wiktorian Tarnawski) Członkowie International Paper Kwidzyń Frantschach Świecie SA Politechnika Łódzka – Instytut Papiernictwa i Poligrafii Stowarzyszenie Papierników Polskich Zakłady Cel-Pap?

19 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZT 4 – Płyty Drewnopochodne – PDS Lider – Pfleiderer Grajewo/Prospan S.A. (?) STEICO S.A. – (?) Lider – SGGW, WTD ? Członkowie Hardex SA Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi”SA Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych Ekopłyta SA Kronopol Pfleiderer Grajewo/Prospan SA

20 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZT 5 – Meblarstwo – MEB Lider – Black,Red, White S.A.- Mazurskie Meble International S.A. (?) »Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli(?) Lider – AR Poznań, WTD – Katedra Meblarstwa Członkowie Black,Red, White S.A.- Mazurskie Meble International S.A. VOX Katedra meblarstwa AR Poznań

21 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZT 6 – Recykling, odpady,biomasa – REP Lider – Polska Izba Biomasy (?) Lider – Instytut Technologii Drewna (?); Instytut Techniki Budowlanej ? Członkowie Polska Izba Biomasy Instytut Technologii Drewna Zakłady Płyt Drewnopochodnych? Zakłady ElektroEnergetyczne?(duże) Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych Ogólnopolski Związek Pracodawców Producentów Europalet

22 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZT 7 – Obrabiarki – OBZ Lider – Przeds.Innow.-Wdroż. TECHMAR (?) Lider – AR Poznań, WTD, Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn ? Członkowie Przeds.Innow.-Wdroż. TECHMAR Instytut Technologii Drewna Zakłady Płyt Drewnopochodnych? Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA JAROMA?

23 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE KLUCZOWE ZADANIA DLA ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH

24 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE 1. Opracowanie dokumentu programowego (ZT): Zakres, Obecna sytuacja w Polsce, Obecna sytuacja w Europie, Przyszłość: - wizja, - plan strategiczny, - oczekiwane korzyści. Struktura, Członkowie. 2. Strategia Rozwoju Badań i Innowacji. 3. Ramowy Program Badań:krajowy, europejski. 4. Uczestnictwo w inicjatywach badawczych europejskich i polskich.

25 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZESPOŁY ZADANIOWE I PANEL EKSPERTÓW

26 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE ZZ1 – Badania i transfer Wiedzy – BTW Liderzy: AR Poznań, WTD (? KPK - ? Członkowie* Panel ekspertów* KPK – ? Min.Gospodarki? PAN-Komitet Technologii Drewna? ZZ2 – Promocja Liderzy*: Stowarzyszenie Dom Drewniany (? Polska Izba Promocji Drewna ? * Do obsadzenia

27 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE KOMITET STERUJĄCY (KS)

28 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE W skład Komitetu Sterującego wchodzą: Koordynator (KO) (1) Liderzy zespołów tematycznych (LZT) (14) Liderzy zespołów zadaniowych (LZZ) (4) Przedstawiciel użytkowników i środowiska branżowego (SBU) (1) Łącznik RIS, sieci i platform (RISSP) (1)

29 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Skład : LZT 1 – LZG - Dyr. General. Lasów Państwow.. - IBL LZT 2 – PPD - POLTAREX; KPPD - ITD LZT 3 – CPM - International Paper Kwidzyń; Frantschach? - Polit. Łódzka _ Instyt.Papier. I Poligrafii LZT 4 – PDS - Pfleiderer; Kronopol?Inny Zakład Przem? SGGW ? LZT 5 – MEB - Black,Red,White?Mazurskie Meble International? Inny Zakład? - AR Poznań WTD, kat. Meblarstwa LZT 6 – REP - Polska Izba Biomasy? - Instytut Technologii Drewna LZT 7 – OBZ - PIW Techmar - AR Poznań WTD Kat. Obrabiarek i Konstrukcji Maszyn LZZ 1 – BTW - AR Poznań - KPK – ? LZZ 2 – PR -Stowarzyszenie Dom Drewniany - * SBU - SITLiD RIS SP -* * Do obsadzenia

30 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Założenia: 15-20 Osób, Reprezentacja administracji, środowiska finansowego, naukowego i gospodarczego. Zadania: Wspieranie inicjatyw PPTSL-D w szczególności projektów badawczych, Współuczestnictwo w kreowaniu wizji rozwoju budownictwa w obszarze badań i innowacji, Tworzenia dobrego klimatu wokół PPTSL-D.

31 Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Instytut Technologii Drewna Poznań INFORMACJE Spotkanie Robocze PPT - POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO - Organizacja, działania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google