Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koło Naukowe METALsoft

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koło Naukowe METALsoft"— Zapis prezentacji:

1 Koło Naukowe METALsoft
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo-Hutnicza Al. Mickiewicza 30, Kraków T: (12) , F: (12) , M: Kraków, 20 marca 2013 r.

2 Agenda O Kole Cele koła Działalność koła Osiągnięcia Projekty naukowo-badawcze Wydarzenia Kontakt

3 Prof. dr hab. inż. Jan Kusiak Opiekun Koła: 1996-2007
O Kole… Prof. dr hab. inż. Jan Kusiak Opiekun Koła: Dr inż. Łukasz Rauch Opiekun Koła: od 2007 Koło powstało w 1996 roku pod nazwą Virus. Pod obecną nazwą działamy od 2002 roku. Założycielem koła i jego pierwszym opiekunem był prof. Jan Kusiak ( Obecnie opiekunem jest dr Łukasz Rauch ( Koło w 2012 roku miało 39 członków Przewodniczący koła: Mateusz Skiba Zastępca przewodniczącego: Kamil Imiołek Administratorzy WWW: Mateusz Staruchowicz, Paweł Wal

4 Członkowie Koła

5 Zacieśnianie więzów współpracy z pracownikami naukowymi katedry ISIM
Cele Koła Stworzenie grup projektowych studentów różnych roczników, w celu rozwiązywania złożonych problemów naukowych. Podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych poprzez nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami różnych sektorów. Zacieśnianie więzów współpracy z pracownikami naukowymi katedry ISIM Stworzenie grup projektowych studentów różnych roczników, w celu rozwiązywania złożonych problemów naukowych. Podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych poprzez nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami różnych sektorów. Zacieśnianie więzów współpracy z pracownikami naukowymi katedry ISIM

6 Działalność naukowa koła
Sesja kół naukowych XXXIX sesja, rok 2002 XL sesja, rok 2003 XLI sesja, rok 2004 XLII sesja, rok 2005 XLIII sesja, rok 2006 XLIV sesja, rok 2007 XLV sesja, rok 2008 XLVI sesja, rok 2009 XLVII sesja, rok 2010 XLVIII sesja, rok 2011 XLIX sesja, rok 2012 Liczba referatów 11 (3 laureatów) w 1 sekcji 3 (1 laureat) w 1 sekcji 2 w 1 sekcji 4 (1 laureat) w 1 sekcji 4 w 1 sekcji 6 w 1 sekcji 7 (1 laureat) w 1 sekcji 9 (3 laureatów) w 3 sekcjach 8 (6 laureatów) w 4 sekcjach 15 (4 laureatów) w 3 sekcjach 14 (3 laureatów) w 2 sekcjach Sesja kół naukowych Liczba referatów XXXIX sesja, rok 2002 11 (3 laureatów) w 1 sekcji XL sesja, rok 2003 3 (1 laureat) w 1 sekcji XLI sesja, rok 2004 2 w 1 sekcji XLII sesja, rok 2005 4 (1 laureat) w 1 sekcji XLIII sesja, rok 2006 4 w 1 sekcji XLIV sesja, rok 2007 6 w 1 sekcji XLV sesja, rok 2008 7 (1 laureat) w 1 sekcji XLVI sesja, rok 2009 9 (3 laureatów) w 3 sekcjach XLVII sesja, rok 2010 8 (6 laureatów) w 4 sekcjach XLVIII sesja, rok 2011 15 (4 laureatów) w 3 sekcjach XLIX sesja, rok 2012 14 (3 laureatów) w 2 sekcjach

7 Osiągnięcia z roku 2012 XLIX Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego
Sekcja przeróbki plastycznej I miejsce: Chuchro M., Temat: Opracowanie modelu procesu krystalizacji na bazie automatów komórkowych Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej II miejsce: Legwand A., Temat: Optymalizacja kształtu podwozi samolotów ultralekkich z wykorzystaniem nowych możliwości aplikacji numerycznych, Opiekun: mgr inż. Konrad Perzyński III miejsce: Smyk G., Temat: Implementacja narzędzi do cyfrowej analizy obrazu zdjęć mikrostruktur materiałów metalicznych, Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej Sekcja Informatyki Stosowanej I miejsce: Imiołek K., Temat: Analiza oraz rekonstrukcja mikrostruktur w 3D, Opiekun: dr inż. Łukasz Rauch wyróżnienie: Sitko M., Temat: Implementacja systemu do wspomagania analizy numerycznej z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji materiału, Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej wyróżnienie: Sendorek S., Temat: Analiza aerodynamiczna modelu bolidu F1, Opiekun: mgr inż. Mateusz Sztangret wyróżnienie: Przenzak M., Pasternak K., Temat: Opracowanie i implementacja algorytmów do generowania cyfrowych reprezentacji materiału 2D i 3D, Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej XLIX Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja Przeróbki Plastycznej I miejsce Chuchro M., Temat: Opracowanie modelu procesu krystalizacji na bazie automatów komórkowych Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej II miejsce Legwand A., Temat: Optymalizacja kształtu podwozi samolotów ultralekkich z wykorzystaniem nowych możliwości aplikacji numerycznych, Opiekun: mgr inż. Konrad Perzyński III miejsce Smyk G., Temat: Implementacja narzędzi do cyfrowej analizy obrazu zdjęć mikrostruktur materiałów metalicznych, Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej Sekcja Informatyki Stosowanej I miejsce Imiołek K., Temat: Analiza oraz rekonstrukcja mikrostruktur w 3D, Opiekun: dr inż. Łukasz Rauch wyróżnienie Sitko M., Temat: Implementacja systemu do wspomagania analizy numerycznej z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji materiału, Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej wyróżnienie Sendorek S., Temat: Analiza aerodynamiczna modelu bolidu F1, Opiekun: mgr inż. Mateusz Sztangret wyróżnienie Przenzak M., Pasternak K., Temat: Opracowanie i implementacja algorytmów do generowania cyfrowych reprezentacji materiału 2D i 3D, Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Madej Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pani Joanny Szyndler pt. " Analiza numeryczna wpływu parametrów cyfrowej reprezentacji mikrostruktury na jej zachowanie w warunkach odkształcenia" została wyróżniona w XIV edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był dr hab. Łukasz Madej Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pani Joanny Szyndler pt. "Analiza numeryczna wpływu parametrów cyfrowej reprezentacji mikrostruktury na jej zachowanie w warunkach odkształcenia" została wyróżniona w XIV edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był dr hab. Łukasz Madej

8 Osiągnięcia z roku 2011 XLVIII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego
Sekcja Przeróbki Plastycznej Metali Miejsce II: Gzyl M., Opracowanie modelu procesu wyciskania drutów o małych średnicach ze stopu magnezu MgCA0.8, Opiekun: A. Milenin Miejsce II: Baran K., Symulacje numeryczne procesów produkcji oraz cyklu życia zgłębników stomatologicznych, Opiekun: K.Perzyński Miejsce III: Legwand A., Optymalizacja doboru materiału używanego do produkcji podwozi samolotów ultralekkich na podstawie wyników eksperymentalnych i numerycznych, Opiekun: K.Perzyński Sekcja Informatyki Stosowanej Miejsce I: Czubernat A., Wizualizacja trójwymiarowych pól skalarnych za pomocą technik renderingu objętościowego, Opiekun: M.Głowacki Miejsce III: Sitko M., Chuchro M., Implementacja narzędzi wspomagających symulacje numeryczne wykorzystujące modele plastyczności polikryształów, Opiekun: Ł.Madej Miejsce III: Sendorek S., Komputerowe wspomaganie projektowania elementów silnika spalinowego, Opiekun: M.Sztangret Wyróżnienie: Bzowski K., Rodzaj A., Wykorzystanie obliczeń heterogenicznych w wieloskalowej symulacji metodą CAFE, Opiekun: Ł.Rauch Sekcja Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych Miejsce II: Materna D., Wykorzystanie algorytmu Dynamic Time Warping oraz analizy falkowej w implementacji aplikacji rozpoznającej polskie komendy głosowe w systemie android, Opiekun: Ł.Rauch XLVIII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja Informatyki Stosowanej: Miejsce I Czubernat A., Wizualizacja trójwymiarowych pól skalarnych za pomocą technik renderingu objętościowego, Opiekun: M.Głowacki Miejsce III Sitko M., Chuchro M., Implementacja narzędzi wspomagających symulacje numeryczne wykorzystujące modele plastyczności polikryształów, Opiekun: Ł.Madej Miejsce III Sendorek S., Komputerowe wspomaganie projektowania elementów silnika spalinowego, Opiekun: M.Sztangret Wyróżnienie Bzowski K., Rodzaj A., Wykorzystanie obliczeń heterogenicznych w wieloskalowej symulacji metodą CAFE, Opiekun: Ł.Rauch Sekcja Przeróbki Plastycznej Metali: Miejsce II Gzyl M., Opracowanie modelu procesu wyciskania drutów o małych średnicach ze stopu magnezu MgCA0.8, Opiekun: A. Milenin Miejsce II Baran K., Symulacje numeryczne procesów produkcji oraz cyklu życia zgłębników stomatologicznych, Opiekun: K.Perzyński Legwand A., Optymalizacja doboru materiału używanego do produkcji podwozi samolotów ultralekkich na podstawie wyników eksperymentalnych i numerycznych, Opiekun: K.Perzyński Sekcja Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych: Miejsce II Materna D., Wykorzystanie algorytmu Dynamic Time Warping oraz analizy falkowej w implementacji aplikacji rozpoznającej polskie komendy głosowe w systemie android, Opiekun: Ł.Rauch Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pana Krzysztofa Bzowskiego pt. "Implementacja modelu przewodzenia ciepła w technologii OpenCL" została wyróżniona w XIII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był dr Łukasz Rauch Praca Pana Mateusza Ambrozińskiego „Wspomagane komputerowo projektowanie rozmieszczenie otworów odprężających w wyrobach średnich napięć z żywicy epoksydowej” została wyróżniona w XIII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Maciej Pietrzyk Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pana Krzysztofa Bzowskiego pt. "Implementacja modelu przewodzenia ciepła w technologii OpenCL" została wyróżniona w XIII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był dr Łukasz Rauch Praca Pana Mateusza Ambrozińskiego „Wspomagane komputerowo projektowanie rozmieszczenie otworów odprężających w wyrobach średnich napięć z żywicy epoksydowej” została wyróżniona w XIII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Maciej Pietrzyk

9 Konkurs „Notatki w Internecie”
Osiągnięcia z roku 2010 XLVII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja Przeróbki Plastycznej Metali Miejsce I: Gzyl M., Wyznaczenie wykresu granicznych krzywych wyciskania dla stopu magnezu MgCa0.8 przy użyciu symulacji MES, Opiekun: A. Milenin Sekcja Informatyki Stosowanej Miejsce I: Bzowski K., Gołąb R., Flexible Rolling, Opiekun: Ł.Rauch Miejsce III: Spytkowski P., Framework dedykowany automatom komórkowym, Opiekun: Ł.Madej Wyróżnienie: Klimek T., Wizualizacja dużych zbiorów danych na przykładzie struktur materiałowych, Opiekun: Ł.Rauch Sekcja Ceramiki i Inżynierii Materiałowej Miejsce I: Jakubowicz A., Wieloskalowy model reologiczny dla dwufazowych cieczy nieniutonowskich wykazujących własności tiksotropowe, Opiekun: M.Pietrzyk Sekcja Przedsiębiorczości, Zarządzania i Modelowania w Finansach Miejsce II: Balicki P., Algorytmiczny dobór optymalnego portfela instrumentów finansowych, Opiekun: Ł.Rauch Konkurs „Notatki w Internecie” I miejsce dla studentów Michała Gzyla i Krzysztofa Jankowicza za pracę pt. Modelowanie Przetwórstwa Materiałów pod opieką prof. Macieja Pietrzyka Nagroda specjalna dla studenta Dawida Czernera za pracę pt. Inżynieria oprogramowania pod opieką prof. Krzysztofa Banasia Konkurs RWE Daniel Jewiarz jedną z pięciu osób wyróżnionych stypendium w konkursie firmy RWE XLVII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja Informatyki Stosowanej: Miejsce I Bzowski K., Gołąb R., Flexible Rolling, Opiekun: Ł.Rauch Miejsce III Spytkowski P., Framework dedykowany automatom komórkowym, Opiekun: Ł.Madej Wyróżnienie Klimek T., Wizualizacja dużych zbiorów danych na przykładzie struktur materiałowych, Opiekun: Ł.Rauch Sekcja Przeróbki Plastycznej Metali: Miejsce I Gzyl M., Wyznaczenie wykresu granicznych krzywych wyciskania dla stopu magnezu MgCa0.8 przy użyciu symulacji MES, Opiekun: A. Milenin Sekcja Ceramiki i Inżynierii Materiałowej: Miejsce I Jakubowicz A., Wieloskalowy model reologiczny dla dwufazowych cieczy nieniutonowskich wykazujących własności tiksotropowe, Opiekun: M.Pietrzyk Sekcja Przedsiębiorczości, Zarządzania i Modelowania w Finansach: Miejsce II Balicki P., Algorytmiczny dobór optymalnego portfela instrumentów finansowych, Opiekun: Ł.Rauch Konkurs RWE Daniel Jewiarz jedną z pięciu osób wyróżnionych stypendium w konku-rsie firmy RWE Konkurs „Notatki w Internecie” I miejsce dla studentów Michała Gzyla i Krzysztofa Jankowicza za pracę pt. Modelowanie Przetwórstwa Materiałów pod opieką prof. Macieja Pietrzyka Nagroda specjalna dla studenta Dawida Czernera za pracę pt. Inżynieria oprogramowania pod opieką prof. Krzysztofa Banasia Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pana Daniela Musiała pt. "Optymalizacja własności mikrostruktury przy pomocy algorytmów genetycznych na bazie cyfrowej reprezentacji materiału" została wyróżniona w XII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był dr Łukasz Rauch Praca Pani Aleksandry Jakubowicz pt. „Wieloskalowy model reologiczny dla dwufazowych cieczy nieniutonowskich wykazujących własności tiksotropowe” została wyróżniona w XII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Maciej Pietrzyk Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pana Daniela Musiała pt. "Optymalizacja własności mikrostruktury przy pomocy algorytmów genetycznych na bazie cyfrowej reprezentacji materiału" została wyróżniona w XII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był dr Łukasz Rauch Praca Pani Aleksandry Jakubowicz pt. „Wieloskalowy model reologiczny dla dwufazowych cieczy nieniutonowskich wykazujących własności tiksotropowe” została wyróżniona w XII edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Maciej Pietrzyk

10 XLVI Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego
Osiągnięcia z roku 2009 XLVI Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja przeróbki plastycznej Miejsce III: Spytkowski P., Implementacja frameworku automatów komórkowych na przykładzie wykorzystania w modelowaniu zjawisk mikrostrukturalnych w metalurgii, Opiekun: Ł.Madej Sekcja Informatyki Stosowanej Miejsce II: Spytkowski P., Klimek T., Generowanie oraz wizualizacja mikrostruktur materiałowych, Opiekun: Ł.Rauch Miejsce III: Folwarczny Ł. Cyfrowy audiometer tonalny, Opiekun: I.Wochlik Sekcja Przedsiębiorczości, Zarządzania i Modelowania w Finansach Miejsce I: Balicki P., System do przeprowadzania automatycznych inwestycji na rynku FUTURES, Opiekun: Ł.Rauch Miejsce II: Korpysz A., Budowa i ocena efektywności programu automatyzującego wybrane metody analizy technicznej walorów WGPW, Opiekun: Ł.Rauch XLVI Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja Przedsiębiorczości, Zarządzania i Modelowania w Finansach: Miejsce I Balicki P., System do przeprowadzania automatycznych inwestycji na rynku FUTURES, Opiekun: Ł.Rauch Miejsce II Korpysz A., Budowa i ocena efektywności programu automatyzującego wybrane metody analizy technicznej walorów WGPW, Opiekun: Ł.Rauch Sekcja Informatyki Stosowanej: Miejsce II Spytkowski P., Klimek T., Generowanie oraz wizualizacja mikrostruktur materiałowych, Opiekun: Ł.Rauch Miejsce III Folwarczny Ł. Cyfrowy audiometer tonalny, Opiekun: I.Wochlik Sekcja Przeróbki Plastycznej Metali: Miejsce III Spytkowski P., Implementacja frameworku automatów komórkowych na przykładzie wykorzystania w modelowaniu zjawisk mikrostrukturalnych w metalurgii, Opiekun: Ł.Madej Nobel Studencki 2009: Dyplom dla Tomka Klimka (prezesa koła naukowego MetalSoft) laureata Akademii Górniczo-Hutniczej w konkursie na najlepszego studenta RP 'Nobel Studencki 2009'. Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pani Kamili Myczkowskiej pt. "Integracja wirtualnego laboratorium z platformą e-learningową" została wyróżniona w XI edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Jan Kusiak Nobel Studencki 2009: Dyplom dla Tomka Klimka (prezesa koła naukowego MetalSoft) laureata Akademii Górniczo-Hutniczej w konkursie na najlepszego studenta RP 'Nobel Studencki 2009'. Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pani Kamili Myczkowskiej pt. "Integracja wirtualnego laboratorium z platformą e-learningową" została wyróżniona w XI edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Jan Kusiak

11 XLVI Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego
Osiągnięcia z roku 2008 XLV Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja przeróbki plastycznej Wyróżnienie: Konrad Perzyński (student V roku IS) Sekcja Informatyki Stosowanej I miejsce: Kamila Myczkowska "Integracja wirtualnego laboratorium z platformą e-Learningową„ ex aequo z zespołem studentów Wydziału Fizyki. Opiekun pracy prof. Jan Kusiak, współautor pracy z ramienia CEL Grzegorz Ziółko. III miejsce: ex aequo Tomasz Klimek, Michał Straus (studenci III roku IS) za referaty "Biometryczne metody identyfikacji - linie papilarne" oraz "Realizacja algorytmu Watershed za pomocą automatów komórkowych w analizie mikrostruktur materiałów", wyróżnienie: Piotr Jamrozik, Grzegorz Cybułka (studenci V roku IS) referat "Implementacja narzędzi do tworzenia cyfrowej reprezentacji materiału" wyróżnienie: Marek Bigaj, Konrad Błasiński, Marek Ćwiękała, Michał Front, Łukasz Folwarczny (studenci III roku IS) referat "Walcownia - ROLLINGSYSTEM„ XLVI Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego Sekcja Informatyka Stosowana I miejsce Kamila Myczkowska "Integracja wirtualnego laboratorium z platformą e-Learningową„ ex aequo z zespołem studentów Wydziału Fizyki. Opiekun pracy prof. Jan Kusiak, współautor pracy z ramienia CEL Grzegorz Ziółko. III miejsce ex aequo Tomasz Klimek, Michał Straus (studenci III roku IS) za referaty "Biometryczne metody identyfikacji - linie papilarne" oraz "Realizacja algorytmu Watershed za pomocą automatów komórkowych w analizie mikrostruktur materiałów", Wyróżnienia - Piotr Jamrozik, Grzegorz Cybułka (studenci V roku IS) referat "Implementacja narzędzi do tworzenia cyfrowej reprezentacji materiału" - Marek Bigaj, Konrad Błasiński, Marek Ćwiękała, Michał Front, Łukasz Folwarczny (studenci III roku IS) referat "Walcownia - ROLLINGSYSTEM„ Sekcja Plastycznej Przeróbki Metali Wyróżnienie - Konrad Perzyński (student V roku IS) Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pana Konrada Perzyńskiego pt. "Analiza numeryczna procesu formowania na zimno rur miedzianych do przesyłania energii elektrycznej" została wyróżniona w X edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Maciej Pietrzyk Konkurs „Diamenty AGH” Praca Pana Konrada Perzyńskiego pt. "Analiza numeryczna procesu formowania na zimno rur miedzianych do przesyłania energii elektrycznej" została wyróżniona w X edycji konkursu Diamenty AGH. Promotorem pracy był prof. Maciej Pietrzyk.

12 Projekty naukowo-badawcze1 Granty rektorskie i pochodne
Sterowanie komputerem za pomocą gestów w zastosowaniu do wizualizacji 3D (J. Ławrywianiec, M. Mirek, M. Skiba, M. Szydłowski) projekt miał na celu opracowanie nowatorskiej technologii bezdotykowego sterowania komputerem, 2012. DigiMatPro 2011 (J.Kasprzyk, G.Smyk, M.Przenzak, K.Pasternak, M.Sitko, K.Imiołek, M.Chuchro, J.Szyndler) głównym osiągnięciem projektu będzie stworzenie oprogramowania umożliwiającego projektowanie mikrostruktur materiałowych oraz uruchomienie dedykowanego serwisu Internetowego, Metallurgica 2010 (W.Makuch) w projekcie stworzony zostanie społecznościo-wy serwis Internetowy zrzeszający środowisko akademickie oraz przemysłowe z branży metalowej, co pozwoli na zacieśnienie współpracy, MetalScience (M.Karkula, D.Bachniak, D.Czerner) celem projektu jest stworzenie silnika łączącego w sobie trzy serwisy WWW (digimatpro, metallurgica, metalsoft) oraz funkcjonalność Single SignOn, która pozwoli użytkownikom innych portali naukowych na założenia kont i korzystanie z opcji pojedynczego logowania, FIRA European Cup (D.Bachniak, A.Czubernat, G.Calik, R.Wąchol, G.Górecki, M.Krok) uczestnicy projektu pracują nad stworzeniem drużyny robotów mobilny rozgrywających mecze w piłkę nożną. Celem nadrzędnym jest organizacja mistrzostw Europy w 2012 roku, DigiMatPro 2010 projekt zakończył się implementacją kilku modułów programistycznych dedykowanych do zastosowań w cyfrowej reprezentacji materiałów. Moduły te obejmowały m.in. komponenty frameworku do automatów komórkowych, algorytmy do symulacji zjawisk mikrostrukturalnych Sterowanie komputerem za pomocą gestów w zastosowaniu do wizualizacji 3D (J. Ławrywianiec, M. Mirek, M. Skiba, M. Szydłowski) – projekt miał na celu opracowanie nowatorskiej technologii bezdotykowego sterowania komputerem, 2012. DigiMatPro 2011 (J.Kasprzyk, G.Smyk, M.Przenzak, K.Pasternak, M.Sitko, K.Imiołek, M.Chuchro, J.Szyndler) – głównym osiągnięciem projektu będzie stworzenie oprogramowania umożliwiającego projektowanie mikrostruktur materiałowych oraz uruchomienie dedykowanego serwisu Internetowego, Metallurgica 2010 (W.Makuch) – w projekcie stworzony zostanie społecznościo-wy serwis Internetowy zrzeszający środowisko akademickie oraz przemysłowe z branży metalowej, co pozwoli na zacieśnienie współpracy, MetalScience (M.Karkula, D.Bachniak, D.Czerner) – celem projektu jest stworzenie silnika łączącego w sobie trzy serwisy WWW (digimatpro, metallurgica, metalsoft) oraz funkcjonalność Single SignOn, która pozwoli użytkownikom innych portali naukowych na założenia kont i korzystanie z opcji pojedynczego logowania, FIRA European Cup (D.Bachniak, A.Czubernat, G.Calik, R.Wąchol, G.Górecki, M.Krok) – uczestnicy projektu pracują nad stworzeniem drużyny robotów mobilny rozgrywających mecze w piłkę nożną. Celem nadrzędnym jest organizacja mistrzostw Europy w 2012 roku, DigiMatPro 2010 – projekt zakończył się implementacją kilku modułów programistycznych dedykowanych do zastosowań w cyfrowej reprezentacji materiałów. Moduły te obejmowały m.in. komponenty frameworku do automatów komórkowych, algorytmy do symulacji zjawisk mikrostrukturalnych

13 Projekty naukowo-badawcze2
Ministerialne i zlecone, w których brali udział członkowie koła MS Analiza niejednorodności struktury w 3D (K.Imiołek, J.Kasprzyk) uczestnicy projektu pracują nad rekonstrukcją mikrostruktury materiału w 3D z wykorzystaniem obrazów z mikroskopu optycznego. Wyniki tych prac wykorzystane zostaną w modelowaniu zachowania materiałów z wykorzystaniem idei Cyfrowej Reprezentacji Materiałów, Modelowanie Komory Sztucznego Serca (K.Werner) prace prowadzone w projekcie zmierzają do stworzenia systemu komputerowego łączącego dwa silniki obliczeniowe do wieloskalowych symulacji numerycznych. Projekt prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, Stopy magnezu jako materiały do bioimplantów (K.Bzowski) w projekcie prowadzonym przez prof. Milenina odpowiedzialni jesteśmy za wykonanie oprogramowania do analizy zdjęć mikroskopowych stopów magnezu oraz interfejsu użytkownika do generowania plików wsadowych do symulacji numerycznych, 2010 Analiza zdjęć mikrostruktur bainitycznych (D.Czerner) w ramach projektu powstał algorytm do analizy zdjęć mikrostruktur stali bainitycznych pozwalający na wyodrębnienie obszarów zdjęcia, na którym znajdują się węgliki bainitu górnego i dolnego, 2010 FlexRoll (K.Bzowski, R.Gołąb) celem projektu było stworzenie aplikacji do projektowania technologii walcowania wyrobów płaskich z możliwością dowolnego konfigurowania linii walcowniczej z obliczeniami numerycznymi, Analiza niejednorodności struktury w 3D (K.Imiołek, J.Kasprzyk) – uczestnicy projektu pracują nad rekonstrukcją mikrostruktury materiału w 3D z wykorzystaniem obrazów z mikroskopu optycznego. Wyniki tych prac wykorzystane zostaną w modelowaniu zachowania materiałów z wykorzystaniem idei Cyfrowej Reprezentacji Materiałów, Modelowanie Komory Sztucznego Serca (K.Werner) – prace prowadzone w projekcie zmierzają do stworzenia systemu komputerowego łączącego dwa silniki obliczeniowe do wieloskalowych symulacji numerycznych. Projekt prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, Stopy magnezu jako materiały do bioimplantów (K.Bzowski) – w projekcie prowadzonym przez prof. Milenina odpowiedzialni jesteśmy za wykonanie oprogramowania do analizy zdjęć mikroskopowych stopów magnezu oraz interfejsu użytkownika do generowania plików wsadowych do symulacji numerycznych, 2010 Analiza zdjęć mikrostruktur bainitycznych (D.Czerner) – w ramach projektu powstał algorytm do analizy zdjęć mikrostruktur stali bainitycznych pozwalający na wyodrębnienie obszarów zdjęcia, na którym znajdują się węgliki bainitu górnego i dolnego, 2010 FlexRoll (K.Bzowski, R.Gołąb) – celem projektu było stworzenie aplikacji do projektowania technologii walcowania wyrobów płaskich z możliwością dowolnego konfigurowania linii walcowniczej z obliczeniami numerycznymi,

14 Projekty naukowo-badawcze3
Ministerialne i zlecone, w których brali udział członkowie koła MS Projekt krajowy „Wieloskalowe modelowanie materiałów: metodologia i aplikacje komputerowe” prowadzony we współpracy z Politechniką Śląską, IPPT oraz Politechniką Warszawską, R15 012 03 Projekt przemysłowy pomiędzy ArcelorMittal Polska i AGH „Opracowanie hybrydowego systemu komputerowego projektowania technologii walcowania blach taśmowych w nowej Walcowni Gorącej w Mittal Steel Poland” Projekt pomiędzy AGH i IMŻ „System do symulacji i wspomagania projektowania technologii dla linii do półprzemysłowej symulacji wytwarzania wyrobów z metali i stopów”, LPS, R /2008 Projekt pomiędzy AGH i Pratt&Whitney „Opracowanie i wdrożenie procedur doboru chłodziw hartowniczych w produkcji części do silników lotniczych, w warunkach hartowni Pratt& Whitney Kalisz”, projekt celowy 62R72006C/06731 Projekt pomiędzy AGH i IMŻ „Opracowanie systemu do identyfikacji parametrów modeli przemian fazowych na bazie wykresów CCT” Projekt pomiędzy AGH i IMŻ „Opracowanie systemu komputerowego LTEMP do symulacji numerycznych modeli przemian fazowych w różnych warunkach chłodzenia” Projekt krajowy „Wieloskalowe modelowanie materiałów: metodologia i aplikacje komputerowe” prowadzony we współpracy z Politechniką Śląską, IPPT oraz Politechniką Warszawską, R15 012 03 Projekt przemysłowy pomiędzy ArcelorMittal Polska i AGH „Opracowanie hybrydowego systemu komputerowego projektowania technologii walcowania blach taśmowych w nowej Walcowni Gorącej w Mittal Steel Poland” Projekt pomiędzy AGH i IMŻ „System do symulacji i wspomagania projektowania technologii dla linii do półprzemysłowej symulacji wytwarzania wyrobów z metali i stopów”, LPS, R /2008 Projekt pomiędzy AGH i Pratt&Whitney „Opracowanie i wdrożenie procedur doboru chłodziw hartowniczych w produkcji części do silników lotniczych, w warunkach hartowni Pratt& Whitney Kalisz”, projekt celowy 62R72006C/06731 Projekt pomiędzy AGH i IMŻ „Opracowanie systemu do identyfikacji parametrów modeli przemian fazowych na bazie wykresów CCT” Projekt pomiędzy AGH i IMŻ „Opracowanie systemu komputerowego LTEMP do symulacji numerycznych modeli przemian fazowych w różnych warunkach chłodzenia”

15 Publikacje naukowe autorstwa lub współautorstwa członków koła MS 2012-
Imiołek K., Analiza oraz rekonstrukcja mikrostruktur w 3D Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 25, , 2012. Legwand A., Perzyński K., Optymalizacja kształtu podwozi samolotów ultralekkich z wykorzystaniem nowych możliwości aplikacji numerycznych Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 25, Szyndler J., Madej L., Wykorzystanie metody Monte Carlo w zagadnieniach tworzenia cyfrowej reprezentacji materiału — Monte Carlo method in application to generation of the digital material representation, materiały konferencji KomPlasTech 2012, Szczyrk, 15–18 stycznia 2012. Sitko M., Wajda W., Madej Ł., Narzędzie wspomagające analizę numeryczną odkształceniowego zachowania się materiałów polikrystalicznych z wykorzystaniem modelu plastyczności kryształów — Tool for numerical analysis of polycrystalline materials behaviour under deformation conditions on the basis of crystal plasticity approach, Rudy i Metale Nieżelazne, 57(10), 693–698, 2012. Imiołek K., Analiza oraz rekonstrukcja mikrostruktur w 3D, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 25, , 2012. Legwand A., Perzyński K., Optymalizacja kształtu podwozi samolotów ultralekkich z wykorzystaniem nowych możliwości aplikacji numerycznych, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 25, Szyndler J., Madej L., Wykorzystanie metody Monte Carlo w zagadnieniach tworzenia cyfrowej reprezentacji materiału — Monte Carlo method in application to generation of the digital material representation, materiały konferencji KomPlasTech 2012, Szczyrk, 15–18 stycznia 2012. Sitko M., Wajda W., Madej Ł., Narzędzie wspomagające analizę numeryczną odkształceniowego zachowania się materiałów polikrystalicznych z wykorzystaniem modelu plastyczności kryształów — Tool for numerical analysis of polycrystalline materials behaviour under deformation conditions on the basis of crystal plasticity approach, Rudy i Metale Nieżelazne, 57(10), 693–698, 2012.

16 Publikacje naukowe autorstwa lub współautorstwa członków koła MS -2011
Rauch Ł., Bzowski K., Image processing methods for segmentation of microscopic pictures of the MgCa alloys Computer Methods in Materials Science, vol. 11 no. 2 s. 350–356, 2011 Pietrzyk M., Madej Ł., Rauch Ł., Spytkowski P., Kusiak J., Conventional and multiscale modelling of austenite decomposition during laminar cooling of hot rolled DP steels, XXIX. Verformungskundli-ches Kolloquium,s. 41–46, 2010, Pietrzyk M., Madej Ł., Rauch Ł., Gołąb R., Multiscale modelling of microstructure evolution during laminar cooling of hot rolled DP steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 10 no. 4 s. 57–67, 2010 Rauch L., Madej L., Gołąb R., Pietrzyk M., System for flexible modelling of production cycles based on flat rolling, J. of Machine Engineering, vol. 9, no. 4 s , 2009 Spytkowski P., Madej L., Rauch L., Pietrzyk M., Modelowanie przemiany austenit-ferryt w oparciu o metodę automatów komórkowych, KomPlasTech, Białka Tatrzańska, 2010, CD-ROM Rauch Ł., Bzowski K., Image processing methods for segmentation of microscopic pictures of the MgCa alloys, Computer Methods in Materials Science, vol. 11 no. 2 s. 350–356, 2011 Pietrzyk M., Madej Ł., Rauch Ł., Spytkowski P., Kusiak J., Conventional and multiscale modelling of austenite decomposition during laminar cooling of hot rolled DP steels, XXIX. Verformungskundli-ches Kolloquium,s. 41–46, 2010, Pietrzyk M., Madej Ł., Rauch Ł., Gołąb R., Multiscale modelling of microstructure evolution during laminar cooling of hot rolled DP steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 10 no. 4 s. 57–67, 2010 Rauch L., Madej L., Gołąb R., Pietrzyk M., System for flexible modelling of production cycles based on flat rolling, J. of Machine Engineering, vol. 9, no. 4 s , 2009 Spytkowski P., Madej L., Rauch L., Pietrzyk M., Modelowanie przemiany austenit-ferryt w oparciu o metodę automatów komórkowych, KomPlasTech, Białka Tatrzańska, 2010, CD-ROM

17 Publikacje naukowe autorstwa lub współautorstwa członków koła MS -2009
Rauch Ł., Straus M., Implementation of watershed algorithm based on cellular automata combined with estimation of 2D fractal dimension, Proc. of SEECCM Conf., Greece, 2009 Madej L., Cybulka G., Perzyński K., Rauch L., Pietrzyk M., Multi scale modeling based on digital material representation, X International Conference on Computational Plasticity COMPLAS, eds. E. Oñate and D. R. J. Owen, Barcelona, 2009 Rauch L., Madej L., Spytkowski P., Development of the cellular automata framework for modelling of material microstructures, Proc. Conf. CMS’09 Computer Methods and Systems, eds. R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat, Kraków, pp , 2009 Spytkowski P., Klimek T., Rauch Ł., Madej Ł., Implementation of cellular automata framework dedicated to digital material representation, Computer Methods in Materials Science, vol. 9, no. 2, pp , 2009 Rauch Ł., Front M., Bigaj M., Madej Ł., Hybrid system supporting flexible design of flat rolling production processes in collaborative environment, 16th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, pp. 61-69, 2009, Taipei, Taiwan Rauch Ł., Andrelczyk K., Kusiak J., Personalizacja kursów e-learningowych w oparciu o algorytmy agentowe, 2008 Cybułka G., Jamrozik P., Wejrzanowski T., Rauch Ł., Madej Ł., Digital representation of microstructure, Proc. Conf. CMS’07 Computer Methods and Systems, eds. R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat, Kraków, , 2007 Agent-based algorithm dedicated to personalization of e-learning courses, Proc. EADTU working conference 2007 [Dokument elektroniczny] Rauch Ł., Straus M., Implementation of watershed algorithm based on cellular automata combined with estimation of 2D fractal dimension, Proc. of SEECCM Conf., Greece, 2009 Madej L., Cybulka G., Perzyński K., Rauch L., Pietrzyk M., Multi scale modeling based on digital material representation, X International Conference on Computational Plasticity COMPLAS, eds. E. Oñate and D. R. J. Owen, Barcelona, 2009 Rauch L., Madej L., Spytkowski P., Development of the cellular automata framework for modelling of material microstructures, Proc. Conf. CMS’09 Computer Methods and Systems, eds. R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat, Kraków, pp , 2009 Spytkowski P., Klimek T., Rauch Ł., Madej Ł., Implementation of cellular automata framework dedicated to digital material representation, Computer Methods in Materials Science, vol. 9, no. 2, pp , 2009 Rauch Ł., Front M., Bigaj M., Madej Ł., Hybrid system supporting flexible design of flat rolling production processes in collaborative environment, 16th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, pp. 61-69, 2009, Taipei, Taiwan Rauch Ł., Andrelczyk K., Kusiak J., Personalizacja kursów e-learningowych w oparciu o algorytmy agentowe, 2008 Cybułka G., Jamrozik P., Wejrzanowski T., Rauch Ł., Madej Ł., Digital representation of microstructure, Proc. Conf. CMS’07 Computer Methods and Systems, eds. R. Tadeusiewicz, A. Ligeza, M. Szymkat, Kraków, , 2007 Rauch Ł., Andrelczyk K., Kusiak J., Agent-based algorithm dedicated to personalization of e-learning courses, Proc. EADTU working conference 2007 [Dokument elektroniczny]

18 Spotkania z przedsiębiorstwami
W ramach spotkań koła zaproszone zostały 3 duże firmy, które zaprezentowały swoją ofertę praktyk, staży i pracy skierowaną dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Silvermedia – ABB – eCircle –

19 Spotkania z gośćmi W ostatnich latach na zaproszenie koła referat wygłosiło wiele osób, m.in.: Jacek Bubak, Centrum e-Learningu AGH „Międzynarodowy projekt iCoper” – omówienie wyników projektu Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda „Systemy bezpieczeństwa Evizone” „Systemy komputerowej symulacji procesów spawania” Dr inż. Łukasz Madej „Cyfrowa Reprezentacja Materiału” (cykl trzech wykładów) Dr inż. Magda Kopernik „Sztuczne serce – problemy symulacji numerycznych” Dr inż. Monika Pernach „Rola dyfuzji w przemianach fazowych austenit-ferryt” Dr inż. Marek Paćko „Nowoczesne laboratorium obróbki skrawaniem” Prof. Diane Mynors z University of Wolverhampton w ramach prezentacji poruszony został temat współpracy studentów AGH z wydziałem inżynieryjno-technologicznym Uniwersytetu z Wolverhampton. W ostatnich latach na zaproszenie koła referat wygłosiło wiele osób, m.in.: Jacek Bubak, Centrum e-Learningu AGH „Międzynarodowy projekt iCoper” – omówienie wyników projektu Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda: „Systemy bezpieczeństwa Evizone” „Systemy komputerowej symulacji procesów spawania” Dr inż. Łukasz Madej: „Cyfrowa Reprezentacja Materiału” (cykl trzech wykładów) Dr inż. Magda Kopernik „Sztuczne serce – problemy symulacji numerycznych” Dr inż. Monika Pernach „Rola dyfuzji w przemianach fazowych austenit-ferryt” Dr inż. Marek Paćko „Nowoczesne laboratorium obróbki skrawaniem” Prof. Diane Mynors z University of Wolverhampton - w ramach prezentacji poruszony został temat współpracy studentów AGH z wydziałem inżynieryjno-technologicznym Uniwersytetu z Wolverhampton.

20 Seminaria naukowe 2011 – Bieszczady 2012 – Góry stołowe
2006 – Bukowina 2007 – Zakopane 2005 – Niedzica 2010 – Ochotnica 2008 – Krynica 2009 – Czorsztyn

21 Dołącz do najlepszych ! – dołącz do nas !
Kontakt dr inż. Łukasz Rauch - tel: Dołącz do najlepszych ! – dołącz do nas !


Pobierz ppt "Koło Naukowe METALsoft"

Podobne prezentacje


Reklamy Google