Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAMIĘĆ PRENATALNA Prenatální paměť (Prenatal Memory)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAMIĘĆ PRENATALNA Prenatální paměť (Prenatal Memory)"— Zapis prezentacji:

1 PAMIĘĆ PRENATALNA Prenatální paměť (Prenatal Memory)
Emilia Lichtenberg-Kokoszka Uniwersytet Opolski Polska

2 Rozwój poczętego dziecka i jego kompetencje Vývoj nenarozeného dítěte a jeho kompetence (The development of the unborn child and his competence) Kształtowanie mózgu zaczyna się już w okresie prenatalnym wpływając na późniejszy rozwój osobowości i zachowań ludzkich Vývoj mozku začíná v prenatální obdobi lidskýho života a vliva na pozdější vývoj osobnosti a chování člověka

3 Rozwój układu nerwowego Základ nervové soustavy
(nervous system) 7-10 dzień Komórki układu nerwowego buňky nervové soustavy 7 tydzień Synapsy (synapses) 11-12 tydzień Fale mózgowe nabierają indywidualnych cech Mozkové vlny nabirai jednotlivé charakteristiky 4 miesiąc Mielinizacja włókien nerwowych Myelinizace nervových vláken 6 tydzień Elektryczna aktywność mózgu Elektrická aktivita mozku 3 tydzień Zawiązki mózgu Primordium nervové soustavy

4 Rozwój zmysłów: WZROK I SŁUCH Vývoj smyslů: zrak a sluch (eyes and hearing)
5 miesiąc Dziecko staje się wrażliwe na zmiany oświetlenia oraz dźwięki Dítě stává se citlive na světlo a zvuk 4 tydzień Zawiązki oczu i uszu Primordií oči a uši 7 tydzień komórki siatkówki oka łączą się z częścią potyliczną mózgu; powstają kanały półkoliste w uchu Retinální buňky spojuji se s týlní oblasti mozku; tvarui se polokruhové kanálky v uchu

5 WZROK zrak (eyes) Poczęte dziecko zapamiętuje kolory oraz kształty, którymi jest otoczone (złoto czerwony w dzień oraz ciemno brązowy, czarny w nocy; układ szwów na sukience mamy) Dorośli (zwłaszcza w chwilach połączonych z emocjami) wybierają półmrok, światło świec Počate dítě si zapamatuje barvy a tvary, kteréma je obklopené (colors and shapes) (zlato-červenou ve dnech a tmavo hnědou, černou v noci; systém steh na šatech) (gold and red, pattern on clothing ) Dospělí (zejména ve chvílích, spojenich s emocemi) vybirai soumrak, světlo svíček

6 SŁUCH sluch (hearing) Dziecko zapamiętuje dźwięki
Muzykoterapia prenatalna Lepiej słyszy tony o niskiej częstotliwości (głos męski) Głos męski stymuluje ośrodki mowy (w mózgu) Stymulacja mózgu – chorały gregoriańskie (nadwrażliwość, nadaktywność) Dítě si zapamatuje zvuky (sound) Prenatální Muzikoterapie Lepe slyši nízkofrekvenční tóny (mužský hlas) Mužský hlas stimuluje řečove centra (v mozku) (Men voice => good speech) Stimulace mozku - gregoriánského chorálu (přecitlivělost, hyperaktivita)

7 Dźwięki z matczynego ciała Zvuky z matčinecho těla (sounds from the mother's body)
Bicie matczynego serca => głośno tykający zegar Szum przepływającej krwi w żyłach i tętnicach => Szum silnika samochodu, radia, pralki… Skrzypienie pracujących stawów => Skrzypiące wózki, wiklinowe koszyki do spania „Bulgotanie” pracujących jelit Butla z dojrzewającym winem  Tlukot mateřského srdce (heart) hlasitě tikající hodiny (clock) Zvuk krve proudící v žilách a tepnách (sound of blood) Zvuk motoru auta, rádia, pračky (car engine) Vrzání práce kloubu (creaks hip) Vrzáicí vozíky, proutěné košíky (ke spaní) (creaks stroller) Trávící a vaskulární zvuky (digestion) Láhev zráícicho vína (makes the wine)

8 Rozwój zmysłów: SMAK I WĘCH Vývoj smyslů: chuť a vůn’ (taste and smell)
11-12 tydzień Połyka wody płodowe. Rozpoznaje i reaguje na ich smak Polyká plodové vody. Rozlišuje chutě a reaguje na jejich chut’ 8 tydzień W jamie ustnej powstają kubki smakowe V ústní jsou tvořeny chuťové pohárky

9 WĘCH I SMAK vůn’ a chuť (taste and smell)
Poczęte dzieci zapamiętują zapach i smak wód płodowych Po porodzie pozwala rozpoznać matkę (smak mleka – daje poczucie bezpieczeństwa) Pozostawienie mazi płodowej uspokaja dziecko i ułatwia pierwsze karmienie piersią Děti zapamatui si vůni a chuť plodové vody (amniotic fluid) Po porode ůmožniuje to rozpoznni matky (příchuť mléka - dava pocit bezpečí) (after birth - mothers know) Ponechání fetální synoviální uklidňuje dítě a usnadňuje první kojení (easy first breastfeeding)

10 WĘCH I SMAK vůn’ a chuť (father smell + Sexual intimacy = endorphin
Kształtują preferencje smakowe i zapachowe Wrodzona predyspozycja do nałogów Zapachy łączą się z doznawanymi emocjami Zapach taty + zbliżenie seksualne = rozkosz płodu i noworodka, niemowlęcia (endorfiny) Tvarui se preference chuti a vůně Dědičná predispozice k závislosti (dependence) Vůně jsou spojovány s doznawanymi emocemi Vůně tátinka + Sexuální intimita = Radost plodu a novorozence (endorfiny) (father smell + Sexual intimacy = endorphin Even after birth)

11 Narząd przylemieszowy (łac. organum vomeronasale)
Poczęte dziecko posiada go jedynie między 5 a 23 tygodniem życia (późnie całkowicie zanika) Zapisuje informacje dotyczące uczuć matki do dziecka Miłość i akceptacja matki – poczucie, że jest się chcianym i kochanym Brak akceptacji, niechęć do dziecka – poczucie odtrącenia („nie jestem godzien życia”) Zapis ten jest niemal niezmienny i utrzymuje się przez całe dalsze życie (choroby fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe) Nenarozené dítě má to pouze mezi 5. a 23. týdnem života (později zcela zmizí) (there is only 7-25 Hbd) Zapisuje informace o pocitech matky na dítě (stores information about a mother's love / reluctance ) Mateřská láska a přijetí – dava pocit, že jste chtěl a milovan Nedostatek přijetí, averze k dítěti - pocit odmítnutí ("já nejsem hoden života") Tento záznam je téměř konstantní a trvá po celý budoucí život (fyzická nemoc, duševní, sociální a duchovní)

12 Dziecko nie chciane Dítě ne žádoucí (no wanted child)
"Survivor syndrom": neustálé pocity viny, snížení sebehodnocení, nespokojenost v životě a s života, chronická nespokojenost (nedostatek štěstí) pesimismus (pessimism) býti v pohotovosti, očekávání neštěstí potíže v navazování mezilidských vztahů (včetně heterosexuální) malý zájem o své děti náročný přístup k ostatním lidem (všechno musí být okamžik a jen pro mě) „Syndrom ocaleńca”: ciągłe poczucie winy, obniżony obraz siebie, brak satysfakcji w życiu i z życia, chroniczne niezadowolenie (brak poczucia szczęścia), pesymizm bycie w pogotowiu, wyczekiwanie nieszczęścia trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich (w tym heteroseksualnych) mała troska o własne dzieci roszczeniowe podejście do innych ludzi (wszystko ma być natychmiast i tylko dla mnie)

13 Rozwój zmysłów: ZMYSŁ RÓWNOWAGI Vývoj smyslů: smysl rovnováhy (balance)
4 miesiąc Cała powierzchnia ciała jest wrażliwa na dotyk. „Kolebanie” jest rejestrowane przez mózg. Celý povrch těla je citlivy na dotek. "Šikmé" je zaznamená v mozku. 7 tydzień Zapisywane są informacje o położeniu własnego ciała oraz o zmianie jego pozycji Obsahuje informace o pozici vlastneho těla a změnach svicho postoje

14 ZMYSŁ RÓWNOWAGI smysl rovnováhy
Poczęte dziecko zapamiętuje rytm kroków mamy (po porodzie szybciej uspokaja się w jej ramionach) Pozycję ciała (po urodzeniu przyjmujemy ją w chwilach cierpienia) Po porodzie dziecko oczekuje dalszej stymulacji ruchowej (chce być noszone na rękach, kołysane, lub samo to czyni – choroba sieroca) nenarozené dítě zapamatuje rytmus kroků maminky (posle porodu rychleji uklidňuje se v náručí mamy) (mam steps rhythm) Pozici těla (posle porodu přiima jei ve chvílích utrpení) Po porodu dítě očekává, dálśe stimulace pohyby (chce na ruky, houpat se, nebo dělá to samé - sirotek onemocnění) Receptory równowagi osiągają pełna dojrzałość w okresie prenatalnym. Muszą być odpowiednio stymulowane Receptory vyváženi dosáhnout plné zralosti v prenatálním období. Musí být dostatečně stimulována

15 DOTYK Hmat (touch) Daje poczucie bezpieczeństwa
Po porodzie otoczenie dziecka ramionami, ciasne zawinięcie w pieluszki przypomina okres płodowy Stymuluje rozwój Masowanie pleców zapobiega dysleksji, dysgrafii i dysortografii Dává pocit bezpečí Po narození objetí dítěte ramenem, pevně zabaleni v plenku připomíná plodove období Stimuluje rozvoj Masáž zad je prevenci dyslexie, dysgrafie a dysorthographie

16 Bliźnięta Dvojčata (twins)

17 TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA pohlavní (seksualni) identitě (gender identity)
Noworodek / niemowlę / małe dziecko Utrwalanie płci mózgu (soja, plastikowe butelki) Novorozence / kojence / Malé dítě Sexuální fixace mozku (sójové boby, plastové lahve) After the birth – estrogeny =>woman brain (soy, plastic bottles – bisfenol A) 5 tydzień (week) Zawiązki wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych Primordií vnitřní a zevnítrni genitálu (brain sex- estrogeny=>woman brain) 8 miesiąc (month) Kształtują się predyspozycje do późniejszych zachowań seksualnych i rodzicielskich Vytvářejí si předpoklady pro pozdější sexuální chování a rodičovství (premature dont have 100% gender identity, only „?” )

18 Reasumując najważniejszym momentem dla kształtowania pamięci prenatalnej jest 7 tydzień od chwili poczęcia. W tym czasie rozpoczyna się proces zapamiętywania oraz współpracy układu nerwowego z większością zmysłów Niezmiernie istotnym elementem, bez którego prawidłowy rozwój poczętego dziecka jest niemożliwy to uczucie miłości macierzyńskiej (pośrednio i ojcowskiej). Nejdůležitější moment pro vývoj prenatální paměti je sedmi týden od početí. V tomto okamžiku začíná proces zadržení a spolupráci nervového systému s většinou smyslu (Start of prenatal memory - 7 weeks) Velmi důležitým prvkem bez kterého normální vývoj nenarozeného dítěte je nemožny, to pocit mateřské lásky (nepřímo a i otcovske lasky).

19 Autism In Vitro Father dont love / mother love Abortion

20 Born one child, pregnant 2 child, one died in pregnant (lost?)


Pobierz ppt "PAMIĘĆ PRENATALNA Prenatální paměť (Prenatal Memory)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google