Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Częstochowskie pomniki przyrody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Częstochowskie pomniki przyrody"— Zapis prezentacji:

1 Częstochowskie pomniki przyrody
Artur Paprotny Łukasz Sokołowski

2 Prezentacja została wykonana przez Łukasza Sokołowskiego
WSTĘP Prezentacja została wykonana przez Łukasza Sokołowskiego oraz Artura Paprotnego w celu przybliżenia państwu informacji o częstochowskich pomnikach przyrody . W prezentacji znajdują się szczegółowe informacje na temat poszczególnych pomników przyrody oraz zdjęcia, które samodzielnie zrobiliśmy na terenie miasta Częstochowy. PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO ŁUKASZA SOKOŁOWSKIEGO I ARTURA PAPROTNEGO

3 WPROWADZENIE Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  W naszej miejscowości ( Częstochowie ) znajdziemy jedynie drzewa , krzewy odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami . Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku. Art   1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.  2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1.  3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony przyrody; wojewoda - w drodze rozporządzenia, rada gminy - w drodze uchwały.  4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

4 Są to pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej
POMNIKI PRZYRODY Są to pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary dla drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla pomników przyrody nieożywionej. Pomnik przyrody jako termin został wprowadzony przez Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody.

5 zaczęliśmy poszukiwać w Parku 3-go Maja
POMNIKÓW PRZYRODY zaczęliśmy poszukiwać w Parku 3-go Maja

6 DĄB SZYPUŁKOWY Quercus robur
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej – nr działki – 50 bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys m, obwód 408 cm, rozpiętość korony 23.0 x 18.7 m. Kształt korony jajowaty, korona rozłożysta, regularnie rozbudowana.  Pień drzewa prosty.

7 DĄB SZYPUŁKOWY Quercus robur
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej nr działki bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys m, obwód 350 cm, rozpiętość korony 20.6 x m. Kształt korony kulisto-jajowaty, korona asymetryczna – rozbudowana z przewagą strony południowej. Pień drzewa prosty.

8 DĄB SZYPUŁKOWY Quercus robur
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej nr działki bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 500 lat, wys m, obwód 310 cm, rozpiętość korony 13 x 16 m. Kształt korony kulisty, korona regularnie rozbudowana. Pień drzewa prosty.

9

10 LIPA DROBNOLISTNA Tilia Cordata
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej nr działki bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 120 lat, wys m, obwód 460 cm, rozpiętość korony 20.6 x 14.8 m. Kształt korony jajowaty, korona regularnie rozbudowana. Drzewo na wysokości 1.3 m rozwidla się na trzy pnie.

11 DĄB CZERWONY Quercus rubra
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej nr działki bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys m, obwód 338 cm, rozpiętość korony 26 x 20 m. Kształt korony kulistojajowaty, korona rozłożysta.  Pień drzewa prosty.

12 DĄB CZERWONY tablica

13 Tilia cordata LIPA DROBNOLISTNA
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej nr działki bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 100 lat, wys m, obwód 337 cm, rozpiętość korony 17.0 x 14.0 m. Kształt korony jajowaty, korona asymetryczna rozbudowana z przewagą strony północno – wschodniej. Drzewo na wysokości rozwidla się na dwa pnie.

14 JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina- Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej nr działki bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 140 lat, wys m, obwód 353 cm, rozpiętość korony 24.9 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty.

15 JESION WYNIOSŁY tablica

16 W czasie robienia zdjęć spotkaliśmy leśnych przyjaciół

17 KLON JAWOR Acer pseudoplatanus
Lokalizacja: województwo - śląskie gmina- Częstochowa  miejscowość - Częstochowa  nr mapy ewidencyjnej nr działki bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. S. Staszica właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa . Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 26 m, obwód 250 cm, rozpiętość korony 23 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty.

18

19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleja_Brzozowa – zdjęcia pomników
BIBLIOGRAFIA - strona główna miasta Częstochowy cz.1, – informacje na temat pomników, – zdjęcia pomników -strona główna miasta Częstochowy cz.2, - informacje ogólne , przyrody-nieozywionej -przyroda województwa śląskiego, PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO ŁUKASZA SOKOŁOWSKIEGO I ARTURA PAPROTNEGO

20 KONIEC


Pobierz ppt "Częstochowskie pomniki przyrody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google