Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Artur Paprotny Łukasz Sokołowski Częstochowskie pomniki przyrody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Artur Paprotny Łukasz Sokołowski Częstochowskie pomniki przyrody."— Zapis prezentacji:

1

2 Artur Paprotny Łukasz Sokołowski Częstochowskie pomniki przyrody

3 WSTĘP Prezentacja została wykonana przez Łukasza Sokołowskiego oraz Artura Paprotnego w celu przybliżenia państwu informacji o częstochowskich pomnikach przyrody. W prezentacji znajdują się szczegółowe informacje na temat poszczególnych pomników przyrody oraz zdjęcia, które samodzielnie zrobiliśmy na terenie miasta Częstochowy. PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO ŁUKASZA SOKOŁOWSKIEGO I ARTURA PAPROTNEGO

4 WPROWADZENIE Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W naszej miejscowości ( Częstochowie ) znajdziemy jedynie drzewa, krzewy odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku. Art. 44. 1. 1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody. 2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. 3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony przyrody; wojewoda - w drodze rozporządzenia, rada gminy - w drodze uchwały. 4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

5 Są to pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary dla drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla pomników przyrody nieożywionej. Pomnik przyrody jako termin został wprowadzony przez Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody. POMNIKI PRZYRODY

6 zaczęliśmy poszukiwać w Parku 3-go Maja POMNIKÓW PRZYRODY

7 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej – 362 nr działki – 50 bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys. 18.0 m, obwód 408 cm, rozpiętość korony 23.0 x 18.7 m. Kształt korony jajowaty, korona rozłożysta, regularnie rozbudowana. Pień drzewa prosty. Quercus robur DĄB SZYPUŁKOWY

8 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362 nr działki - 50 bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 18.0 m, obwód 350 cm, rozpiętość korony 20.6 x 18.6 m. Kształt korony kulisto-jajowaty, korona asymetryczna – rozbudowana z przewagą strony południowej. Pień drzewa prosty. Quercus robur DĄB SZYPUŁKOWY

9 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362 nr działki - 50 bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 500 lat, wys. 20.0 m, obwód 310 cm, rozpiętość korony 13 x 16 m. Kształt korony kulisty, korona regularnie rozbudowana. Pień drzewa prosty. Quercus robur DĄB SZYPUŁKOWY

10

11 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362 nr działki - 50 bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 120 lat, wys. 20.0 m, obwód 460 cm, rozpiętość korony 20.6 x 14.8 m. Kształt korony jajowaty, korona regularnie rozbudowana. Drzewo na wysokości 1.3 m rozwidla się na trzy pnie. Tilia Cordata LIPA DROBNOLISTNA

12 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 152 nr działki - 3 bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys. 22.5 m, obwód 338 cm, rozpiętość korony 26 x 20 m. Kształt korony kulistojajowaty, korona rozłożysta. Pień drzewa prosty. Quercus rubra DĄB CZERWONY

13 tablica DĄB CZERWONY

14 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362 nr działki - 50 bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 100 lat, wys. 22.0 m, obwód 337 cm, rozpiętość korony 17.0 x 14.0 m. Kształt korony jajowaty, korona asymetryczna rozbudowana z przewagą strony północno – wschodniej. Drzewo na wysokości 1.7 rozwidla się na dwa pnie. Tilia cordata LIPA DROBNOLISTNA

15 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina- Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 152 nr działki - 3 bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Maja właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 140 lat, wys. 25.5 m, obwód 353 cm, rozpiętość korony 24.9 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty. Fraxinus excelsior JESION WYNIOSŁY

16 tablica JESION WYNIOSŁY

17 W czasie robienia zdjęć spotkaliśmy leśnych przyjaciół

18 Lokalizacja: województwo - śląskie gmina- Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 152 nr działki - 4 bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. S. Staszica właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa. Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 26 m, obwód 250 cm, rozpiętość korony 23 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty. Acer pseudoplatanus KLON JAWOR

19

20 BIBLIOGRAFIA http://www.czestochowa.pl/page/ - strona główna miasta Częstochowy cz.1,http://www.czestochowa.pl/page/ http://www.czestochowa.pl/page/379,pomniki-przyrody---cz-1.html – informacje na temat pomników, http://www.czestochowa.pl/page/379,pomniki-przyrody---cz-1.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleja_Brzozowa – zdjęcia pomników http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleja_Brzozowa http://www.czestochowa.pl/page/381,pomniki-przyrody---cz-3.html -strona główna miasta Częstochowy cz.2, http://www.czestochowa.pl/page/381,pomniki-przyrody---cz-3.html http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/dzielnicowy-park-parkitka-wraz-z-ulica-bialsk - informacje ogólne, http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/dzielnicowy-park-parkitka-wraz-z-ulica-bialsk http://www.przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/obiekty-ochrony-przyrody/pomniki- przyrody-nieozywionej -przyroda województwa śląskiego, PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO ŁUKASZA SOKOŁOWSKIEGO I ARTURA PAPROTNEGO http://www.przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/obiekty-ochrony-przyrody/pomniki- przyrody-nieozywionej

21 KONIEC


Pobierz ppt "Artur Paprotny Łukasz Sokołowski Częstochowskie pomniki przyrody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google