Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013 – ROK PATRONA SZKOŁY Projekt realizowany w związku z obchodami 250 rocznicy urodzin i 200 rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego Gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013 – ROK PATRONA SZKOŁY Projekt realizowany w związku z obchodami 250 rocznicy urodzin i 200 rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego Gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 2013 – ROK PATRONA SZKOŁY Projekt realizowany w związku z obchodami 250 rocznicy urodzin i 200 rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego Gimnazjum im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, gmina Liszki, woj. małopolskie. Autor projektu: mgr Aleksandra Kamecka

2

3 Książę Józef Poniatowski - Patron Gimnazjum w Mnikowie Sztandar Gimnazjum im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

4 Motto naszej szkoły: Żyj i pozwól żyć innym doskonaląc się w dobrym. Jest ono kontynuacją słów naszego patrona: Bóg powierzył mi honor Polaków Jemu samemu go oddam.

5 PROJEKT: 2013 – ROK PATRONA SZKOŁY Rok 2013 został uznany Rokiem Patrona naszej szkoły – księcia Józefa Poniatowskiego. Był to rok, w którym przypadły dwie znaczące rocznice: 7 maja - 250 rocznica urodzin, 19 października - 200 rocznica Jego śmierci. W związku z tymi wydarzeniami opracowane zostały zadania dla całej społeczności naszego gimnazjum. Uczestnicy: mgr Janina Grela - dyrektor gimnazjum w Mnikowie, nauczyciele, wszyscy uczniowie wraz z Samorządem Szkolnym. Cele: Poszerzenie wiadomości o księciu Józefie i jego epoce. Wychowanie do wartości Bóg, Honor, Ojczyzna. Rozwijanie postawy patriotycznej w duchu poszanowania i wdzięczności dla polskich bohaterów.

6 Plan działań: 1. Zorganizowanie Kącików Patrona w każdej sali lekcyjnej 2. Prezentacje uczniowskie. 3. Mini - konkursy po prezentacjach. 4. Puchar Dyrektora: Książę Józef Poniatowski - Patron Szkoły. 5. Apel na Wawelu w 200 rocznicę śmierci. 6. Apel szkolny. 7. Konkurs o patronie.

7 REALIZACJA ZADAŃ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU: Kąciki patrona w klasach, na korytarzu i w bibliotece. Na początku roku szkolnego przywrócono Kąciki Patrona, o które młodzież dbała w nowym roku szkolnym.

8 Uczniowie zaprezentowali następujące tematy związane z życiem patrona: Młodość w Austrii i wojna z Turcją kl. III a Konstytucja 3 maja i wojna z Rosją w jej obronie kl. I a Insurekcja kościuszkowska kl. II c Księstwo Warszawskie kl. II a Szczegółowa prezentacja

9 Wyprawa na Moskwę kl. I b Kampania w Niemczech i bitwa narodów kl. II b Pogrzeb i miejsce księcia Józefa w historii kl. III b Od grudnia 2012 odbywały się comiesięczne tzw. Spotkania z Patronem. Każda prezentacja kończyła się mini konkursem z symbolicznymi nagrodami dla uważnych słuchaczy i widzów. Spotkania te cieszyły się dużą popularnością. Młodzież miała możliwość nie tylko poznać fakty historyczne ale również obejrzeć przykłady malarstwa polskiego ilustrującego omawiane zagadnienia. Wśród wybitnych malarzy znaleźli się Jan Matejko, January Suchodolski czy Julian Fałat. Dodatkowo na korytarzu co miesiąc pojawiały się gazetki z wiadomościami prezentowanymi przez uczniów. Zadania zaadresowano również do nauczycieli i Samorządu Szkoły. Szczegółowa prezentacja Szczegółowa prezentacja

10

11 Przykład jednego z mini konkursów po wysłuchanej prezentacji Księstwo Warszawskie

12 Puchar Dyrektora Pod koniec czerwca 2013 roku odbył się Specjalny Puchar Dyrektora poświęcony patronowi szkoły. Uczniowie wykonywali portrety księcia Józefa według wylosowanych wzorów, śpiewali piosenki, które znano w tamtych czasach oraz tańczyli poloneza. Dodatkową atrakcją były konkurencje sportowe. Wysoko punktowana była umiejętność bandażowania i zakładania opatrunków oraz transport rannego do szpitala polowego. Konkurs wiedzy o księciu Józefie W czerwcu jak zwykle od lat, przeprowadzono konkurs wiedzy o księciu Józefie i jego epoce. Nagrody zostały wręczone na zakończenie roku szkolnego. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy III b - Przemysław Dziedzic.

13 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA – UROCZYSTOŚCI NA WAWELU W przeddzień 200 rocznicy bohaterskiej śmierci księcia Józefa 18 października 2013 roku złożyliśmy kwiaty na sarkofagu patrona w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Tam też miał miejsce uroczysty apel z udziałem pocztu sztandarowego naszej szkoły, delegacji klas, Samorządu Szkolnego oraz nauczycieli – p. Aleksandry Kameckiej – pomysłodawczyni projektu, opiekunki Samorządu Uczniowskiego - p. Sylwii Grzywy i dyrekcji Janiny Greli.

14

15 Oto list, który został napisany i odczytany przez p. Aleksandrę Kamecką: Książę Józefie! Byłeś jedną z najtragiczniejszych postaci, jakie zna historia nie tylko Polski, ale i świata. Żyłeś w niespokojnych czasach, kiedy mocarstwa sąsiednie dokonywały rozbiorów i toczyła się nieustanna walka o Polskę także z rodzimymi zdrajcami. Wziąłeś na siebie całą tragedię umiłowanej Ojczyzny. Żyłeś jak Ona – burzą, zawieruchą i bólem. Jak Ona umierałeś, gdy odbierano Jej prawo do życia. Jako młody generał – major wojska polskiego tworzyłeś armię, gdy brakowało wszystkiego. Z dumą nosiłeś order Virtuti Militari, który razem z Tadeuszem Kościuszką otrzymałeś za zwycięską bitwę z Rosją pod Zieleńcami w obronie Konstytucji 3 maja. Broniłeś Warszawy w czasie powstania kościuszkowskiego. Mówiłeś dalej dzieci, za mną!- gdy pieszo szedłeś na bagnety z przeważającą liczebnie armią austriacką pod Raszynem. Pamiętasz jak pięknie witał Cię Kraków, gdy w lipcu 1809 roku przybyłeś jako zwycięzca? Dzięki Tobie małe Księstwo Warszawskie powiększyło się znacznie, a w rodakach - prostych ludziach rosła nadzieja i szczęście. Potem wyruszyłeś z Napoleonem na Moskwę. Byłeś pod Smoleńskiem, Borodino, Czirikowem, Winkowem, Wiaźmą. Ciężko ranny wróciłeś do Warszawy i na nowo podjąłeś się tworzenia armii polskiej. Przed wyruszeniem do Saksonii zatrzymałeś się w dworku Pod Lipkami u Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. Jest tam kamienna tablica ze smutnym wierszem na Twoje odejście. Dzisiaj najdłuższa ulica w Krakowie, prowadząca aż do granicy miasta nosi Twoje imię. W przeddzień 200 rocznicy Twojej bohaterskiej śmierci stajemy przy Tobie jak przy matki grobie i składamy Ci hołd, my - dalecy potomkowie- uczniowie i nauczyciele gimnazjum Twojego imienia.

16

17

18

19 Dziękujemy za uwagę Gimnazjum im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie Mników 13, 32-084 Morawica k/Krakowa Tel. 012 280-52-19 e-mail: mnikow@neostrada.plmnikow@neostrada.pl Strona internetowa szkoły: http://www.mnikow.eu/


Pobierz ppt "2013 – ROK PATRONA SZKOŁY Projekt realizowany w związku z obchodami 250 rocznicy urodzin i 200 rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego Gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google