Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW SPOSOBÓW MIELENIA NA WŁAŚCIWOŚCI WYKORZYSTYWANYCH Z NICH WYROBÓW METHODS INFLUENCING THE GRINDING PROPERTIES OF THE PRODUCTS Dr Inż. Dorota Czarnecka-Komorowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW SPOSOBÓW MIELENIA NA WŁAŚCIWOŚCI WYKORZYSTYWANYCH Z NICH WYROBÓW METHODS INFLUENCING THE GRINDING PROPERTIES OF THE PRODUCTS Dr Inż. Dorota Czarnecka-Komorowska."— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW SPOSOBÓW MIELENIA NA WŁAŚCIWOŚCI WYKORZYSTYWANYCH Z NICH WYROBÓW METHODS INFLUENCING THE GRINDING PROPERTIES OF THE PRODUCTS Dr Inż. Dorota Czarnecka-Komorowska Politechnika Poznańska Dr Inż. Krzysztof Nadolny Centrum Projektowo-Obliczeniowe CENTINO

2 AGENDA Wprowadzenie. Cel badań. Część doświadczalna.
Wyniki badań – omówienie. Podsumowanie.

3 WPROWADZENIE Istnieje kilka sposobów odzysku tworzyw sztucznych po zakończeniu okresu ich użytkowania Mogą one być poddane recyklingowi: - mechanicznemu - chemicznemu - pozyskaniu energii w wyniku spalania

4 CEL BADAŃ Porównanie właściwości pierwotnego proszku HDPE względem jego recyklatów otrzymanych przy różnych parametrach mielenia. Ocenie poddano: - wytrzymałość na rozciąganie - odkształcenie w chwili zerwania - sztywność (MPa) - twardość - reologiczność na podstawie wskaźnika szybkości płynięcia (MFI). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z normami PN-EN ISO określającymi dokładne warunki pomiarów.

5 CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA Przedmiotem badań był sproszkowany pierwotny polietylen (HDPE) powszechnie stosowany w technologii formowania rotacyjnego oraz recyklaty. Wszystkie recyklaty pochodziły z odpadów powstałych w procesie formowania rotacyjnego. Materiały rozdrobniono przy użyciu pulweryzatora typu PKM firmy Pallmann z wykorzystaniem młyna tarczowego o wydajności kg/h.

6 CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA Oznaczenia:
Oznaczenia próbek PK P1 P2 P3 Rodzaj HDPE pierwotny wtórny Prędkość podawania tworzywa - 64 [g/s] 88 [g/s] 50 [g/s] Obciążenie pulweryzatora 77 [A] 92 [A] 62 [A] Temperatura 42 [℃] 48 [℃] 39 [℃] Wydajność procesu 225 [kg/h] 310 [kg/h] 175 [kg/h] Oznaczenia: PK – proszek pierwotny, EEC typu Egyeuroptene MD 3804U P1 – proszek uzyskany z recyklatu, prędkość podawania materiału 64 [g/s], P2 – proszek uzyskany z recyklatu, prędkość podawania materiału 88 [g/s], P3 – proszek uzyskany z recyklatu, prędkość podawania materiału 62 [g/s], P4-P7 – proszek uzyskany z recyklatu, różne stopnie dozowania powietrza

7 SCHEMAT DZIAŁANIA PULWERYZATORA TYPU PKM 450
1 – zbiornik 2 – przesiewarka 3 – śluza 4 – wentylator główny 5 – filtr powietrza 6 – cyklon 7 – aspirator 8 – zbiornik zasypowy 9 – zasuwa regulacyjna 10 – rynna dozująca 11 – separator metalu 12 – młyn tarczowy 13 – silnik główny 14 – worek

8 WYNIKI BADAŃ – OMÓWIENIE
Badania wytrzymałościowe – sproszkowane recyklaty PEHD (P1 – P7) wykazują znacznie wyższe wartości naprężeń przy zerwaniu (ok. 100%) niż sproszkowany materiał pierwotny (PK).

9 WYNIKI BADAŃ – OMÓWIENIE
Recyklaty (P1 – P7) wykazują wyższą zdolność odkształceń niż sproszkowany materiał pierwotny (PK).

10 WYNIKI BADAŃ – OMÓWIENIE
Proces pulweryzacji nieznacznie wpływa na różnice twardości i udarność tworzyw P1 – P7 względem PK

11 WYNIKI BADAŃ – OMÓWIENIE
Temperatura wytwarzana w czasie procesu powoduje obniżenie wskaźnika MFR

12 WYNIKI BADAŃ – OMÓWIENIE
Struktura proszku PK oraz P1, P2, P3 jest podobna 0,27 mm 0,3 mm 0,29 mm Kształt i wielkość ziaren PE pierwotnego ( po lewej ) i recyklatu P2 ( po prawej ). Powiększenie x400

13 WYNIKI BADAŃ PK P2

14 PODSUMOWANIE Uzyskano proszki polietynelowe z odpadów o wyższej wytrzymałości doraźnej i odkształcalności niż pierwotny proszek. Proces pulweryzacji wpływa na poprawę cech wytrzymałościowych produktów, lecz nie wpływa na zmianę twardości i sztywności proszków powstałych z odpadów. Otrzymane w procesie pulweryzacji materiały polimerowe wykazują niższe wartości wskaźnika szybkości płynięcia (większa lepkość uzyskanych surowców wtórnych). Uzyskane proszki z odpadów polietylenowych spełniają wymagania do wytwarzania technologią formowania rotacyjnego.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!! DANE KONTAKTOWE: Łukasz Sommerfeld
Tel


Pobierz ppt "WPŁYW SPOSOBÓW MIELENIA NA WŁAŚCIWOŚCI WYKORZYSTYWANYCH Z NICH WYROBÓW METHODS INFLUENCING THE GRINDING PROPERTIES OF THE PRODUCTS Dr Inż. Dorota Czarnecka-Komorowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google