Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie

2

3 Szkoły ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015
Technikum w zawodzie: technik ekonomista technik handlowiec technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik żywienia i usług gastronomicznych

4 Technikum w zawodzie technik ekonomista
nauka trwa 4 lata; nabór do dwóch oddziałów (48 uczniów) przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, rachunkowość, prawo, działalność gospodarcza, pracownie ekonomiczna i informatyczno-biurowa, rozszerzenia : matematyka, j. obce lub geografia, praktyka zawodowa w bankach, urzędach skarbowych i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w kraju jak również w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci. absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania tytułu technik ekonomista z możliwością kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy

5 Technikum w zawodzie technik handlowiec
nauka trwa 4 lata planujemy nabór młodzieży do jednego oddziału (24 uczniów) przedmioty zawodowe: organizacja i techniki sprzedaży, marketing, obsługa klientów, przedsiębiorca w handlu, pracownie: sprzedaży i informatyczno handlowa Rozszerzenie: matematyka, język angielski lub niemiecki praktyka zawodowa w firmach handlowych, hurtowniach i sklepach przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania tytułu technik handlowiec z możliwością kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy

6 Technikum w zawodzie technik hotelarstwa
nauka trwa 4 lata planujemy nabór młodzieży do jednego oddziału (15 uczniów) rozszerzenia: geografia, j. angielski przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, działalność recepcji, obsługa konsumenta, marketing usług hotelarskich, język obcy angielski, pracownie: hotelarska i obsługi informatycznej praktyka zawodowa w hotelach i przedsiębiorstwach turystycznych lub w ramach programu Leonardo da Vinci w Anglii przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech po ukończeniu klasy IV następuje egzamin maturalny oraz egzaminy z dwóch kwalifikacji, które umożliwiają uzyskanie tytułu technik hotelarstwa

7 Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej
nauka trwa 4 lata planujemy nabór młodzieży do jednego oddziału (15 uczniów) rozszerzenia: geografia, j. angielski przedmioty zawodowe: podstawy turystyki, działalność gospodarcza w turystyce, geografia turystyczna, marketing usług turystycznych, pracownie: obsługi informatycznej i turystyki, język obcy zawodowy - j. angielski praktyka zawodowa w biurach podróży i przedsiębiorstwach turystycznych możliwość odbycia praktyki zawodowej w Niemczech i w Anglii w ramach programu Leonardo da Vinci po ukończeniu klasy IV następuje egzamin maturalny oraz egzamin z dwóch kwalifikacji , który umożliwia uzyskanie tytułu technik obsługi turystycznej

8 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
nauka trwa 4 lata planujemy nabór młodzieży do jednego oddziału (24 uczniów) przedmioty zawodowe: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, działalność gospodarcza w gastronomii, zasady żywienia, usługi gastronomiczne, pracownie: gastronomiczna i obsługi klienta. rozszerzenia: biologia i wiedza o społeczeństwie praktyka zawodowa w zakładach przetwórstwa spożywczego i w zakładach gastronomicznych / żywienia zbiorowego przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania tytułu technik żywienia i gospodarstwa domowego z możliwością kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy

9 Nasza szkoła gwarantuje
Wysoki poziom nauczania; 3 miejsce wśród szkół w woj. Pomorskim i 154 w kraju w 2012r. i 20 miejsce w 2013r. Dwustronną wymianę uczniów z Ukrainą, dokładnie z partnerską szkoła we Lwowie Możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań Wspaniałą atmosferę opartą na wzajemnym szacunku Sukcesy na konkursach i olimpiadach z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Staże i praktyki za granicą w Niemczech i Anglii Darmowe wyjazdy do teatru dramatycznego i muzycznego oraz wyjazdy studyjne do najlepszych zakładów pracy w woj.. Wymianę z wieloma krajami w ramach Comeniusa

10 Ciekawostki o naszej szkole
w szkole uczymy trzech języków: * języka angielskiego, * języka niemieckiego, * języka kaszubskiego, które odbywają się z wykorzystaniem technologii informacyjnej szkoła oferuje nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

11 Ciekawostki o naszej szkole Ciekawostki o naszej szkole
organizujemy wymianę juczniów w ramach programu „Comenius” ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Włoch i Turcji od lat uczestniczymy w programie „Leonardo da Vinci” – umożliwiającym odbycie stażu i praktyki zawodowej za granicą współpracujemy z młodzieżą amerykańską z Winony. W nagrodę dwóch najlepszych uczniów szkoły wyjedzie w 2014 r. do USA Dwustronna wymiana uczniów z Ukrainą i Szwecją

12 Ciekawostki o naszej szkole Ciekawostki o naszej szkole
posiada 4 nowoczesne pracownie komputerowe, działające dla potrzeb technologii informacyjnej oraz potrzeb dydaktycznych uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, według rankingu Rzeczpospolitej Naszą Szkołę sklasyfikowano na 3 pozycji wśród szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego w 2012r.

13 Ciekawostki o naszej szkole
uczniowie odnoszą znakomite sukcesy sportowe szkoła dysponuje nową i bardzo dobrze wyposażoną halą sportową z profesjonalną ścianką wspinaczkową i studiem fitness u nas każdy uczeń może rozwijać wszechstronnie swoje pasje organizujemy darmowe wyjazdy do teatrów oraz wizyty studyjne w markowych firmach

14 Nasi sportowcy zostali sklasyfikowani na 9
Nasi sportowcy zostali sklasyfikowani na 9. miejscu w województwie pomorskim w 2013 r. Do najbardziej znanych i utytułowanych absolwentów szkoły, należy Angelika Cichocka, która jest halową Wicemistrzynią Świata w biegu na 800 m w Sopocie w 2014 r.

15 Szkolne centrum informacji Szkolne centrum informacji
biblioteka szkolna i czytelnia spełniają kryteria multimedialnego centrum informacji zbiory biblioteczne wprowadzone są do bazy danych, korzystamy z elektronicznych kart bibliotecznych

16 Zdawalność egzaminów zawodowych

17 Zdawalność egzaminów maturalnych

18 Nie samą nauką uczeń żyje…

19 Wycieczka do Lwowa wrzesień 2013

20 Wycieczka na Ukrainę, wrzesień 2009

21 Wycieczka do Londynu

22 Pracownia zawodowa: recepcja, biuro turystyczne

23 Pracownia hotelarstwa

24 Pracownia technologii gastronomicznej

25 Nowa pracownia sprzedaży dla technika handlowca

26 Szkolna pracownia obsługi konsumenta– bar

27 Pracownia obsługi konsumenta

28 Projekty realizowane w szkole

29 Uczniowie szkoły podczas wizyty w Aksarey w Turcji, 2013 r.

30 Projekt Wojna i Pokój wizyta w Foggi we Włoszech, marzec 2014r.

31 Uczniowie podczas wizyty w Sewilli w Hiszpanii

32 Corocznie odbywa się wymiana uczniów ze szkołą w Sasnitz na Rugii

33 Honorowane w całej Europie certyfikaty Europass- Mobilność uczniów odbywających czterotygodniowy staż w ramach Leonardo da Vinci w Plymoth w Anglii w 2013r.

34 Wizyta w Oberhofie w Turyngii w ramach czasu wolnego LdV

35 Do historii szkoły przejdzie jedyna w Polsce w 2012 r
Do historii szkoły przejdzie jedyna w Polsce w 2012 r. wymiana uczniów z Koreą Południową

36 Bezpieczeństwo w szkole gwarantują elektroniczne karty dostępu

37 Zasady rekrutacji O przyjęciu do wybranego typu szkoły decyduje suma punktów uzyskanych: Na egzaminie gimnazjalnym - maksymalnie 100 punktów Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 68 pkt.) z następujących przedmiotów *Technikum w zaw. technik handlowiec: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik ekonomista: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik hotelarstwa: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik obsługi turystycznej: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik żywienia i usług gastronomicznych: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie (maksymalnie 32 pkt) Zasady obliczania punktów za oceny na świadectwie: cel - 17 pkt, bdb - 14 pkt, db - 12 pkt, dst - 8 pkt

38 Ważne terminy od 15 maja do 23 czerwca Składanie dokumentów do wybranych szkół od 27 czerwca do 1 lipca Składnie świadectw i wyników egzaminu gimnazjalnego 3 lipca do godz Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły do 7 lipca godz Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów 8 lipca do godz Ogłoszenie list przyjętych do szkoły od 8 lipca do 10 lipca do przyjmowanie dokumentów w razie wolnych miejsc

39 Dzień otwartej szkoły 8.05.2014 r. (czwartek), godz. 12:00

40 Serdecznie zapraszamy
ul. Derdowskiego 3 tel tel/fax


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google