Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie

2

3 Szkoły ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Technikum w zawodzie: –technik ekonomista –technik handlowiec –technik hotelarstwa –technik obsługi turystycznej –technik żywienia i usług gastronomicznych

4 Technikum w zawodzie technik ekonomista nauka trwa 4 lata; nabór do dwóch oddziałów (48 uczniów) przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, rachunkowość, prawo, działalność gospodarcza, pracownie ekonomiczna i informatyczno- biurowa, rozszerzenia : matematyka, j. obce lub geografia, praktyka zawodowa w bankach, urzędach skarbowych i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w kraju jak również w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci. absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania tytułu technik ekonomista z możliwością kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy

5 Technikum w zawodzie technik handlowiec nauka trwa 4 lata planujemy nab ó r młodzieży do jednego oddziału (24 uczni ó w) przedmioty zawodowe: organizacja i techniki sprzedaży, marketing, obsługa klientów, przedsiębiorca w handlu, pracownie: sprzedaży i informatyczno handlowa Rozszerzenie: matematyka, język angielski lub niemiecki praktyka zawodowa w firmach handlowych, hurtowniach i sklepach przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania tytułu technik handlowiec z możliwością kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy

6 Technikum w zawodzie technik hotelarstwa nauka trwa 4 lata planujemy nab ó r młodzieży do jednego oddziału (15 uczni ó w) rozszerzenia: geografia, j. angielski przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, działalność recepcji, obsługa konsumenta, marketing usług hotelarskich, język obcy angielski, pracownie: hotelarska i obsługi informatycznej praktyka zawodowa w hotelach i przedsiębiorstwach turystycznych lub w ramach programu Leonardo da Vinci w Anglii przewiduje się wymianę uczni ó w ze szkołami w Niemczech po ukończeniu klasy IV następuje egzamin maturalny oraz egzaminy z dwóch kwalifikacji, które umożliwiają uzyskanie tytułu technik hotelarstwa

7 Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej nauka trwa 4 lata planujemy nab ó r młodzieży do jednego oddziału (15 uczni ó w) rozszerzenia: geografia, j. angielski przedmioty zawodowe: podstawy turystyki, działalność gospodarcza w turystyce, geografia turystyczna, marketing usług turystycznych, pracownie: obsługi informatycznej i turystyki, język obcy zawodowy - j. angielski praktyka zawodowa w biurach podr ó ży i przedsiębiorstwach turystycznych możliwość odbycia praktyki zawodowej w Niemczech i w Anglii w ramach programu Leonardo da Vinci po ukończeniu klasy IV następuje egzamin maturalny oraz egzamin z dwóch kwalifikacji, który umożliwia uzyskanie tytułu technik obsługi turystycznej

8 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych nauka trwa 4 lata planujemy nab ó r młodzieży do jednego oddziału (24 uczni ó w) przedmioty zawodowe: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, działalność gospodarcza w gastronomii, zasady żywienia, usługi gastronomiczne, pracownie: gastronomiczna i obsługi klienta. rozszerzenia: biologia i wiedza o społeczeństwie praktyka zawodowa w zakładach przetw ó rstwa spożywczego i w zakładach gastronomicznych / żywienia zbiorowego przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania tytułu technik żywienia i gospodarstwa domowego z możliwością kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy

9 Nasza szkoła gwarantuje Wysoki poziom nauczania; 3 miejsce wśród szkół w woj. Pomorskim i 154 w kraju w 2012r. i 20 miejsce w 2013r. Dwustronną wymianę uczniów z Ukrainą, dokładnie z partnerską szkoła we Lwowie Możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań Wspaniałą atmosferę opartą na wzajemnym szacunku Sukcesy na konkursach i olimpiadach z przedmiot ó w og ó lnokształcących i zawodowych Staże i praktyki za granicą w Niemczech i Anglii Darmowe wyjazdy do teatru dramatycznego i muzycznego oraz wyjazdy studyjne do najlepszych zakładów pracy w woj.. Wymianę z wieloma krajami w ramach Comeniusa Nasza szkoła gwarantuje

10 Ciekawostki o naszej szkole w szkole uczymy trzech język ó w: * języka angielskiego, * języka niemieckiego, * języka kaszubskiego, kt ó re odbywają się z wykorzystaniem technologii informacyjnej szkoła oferuje nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony budynek dostosowany do potrzeb os ó b niepełnosprawnych Ciekawostki o naszej szkole

11 organizujemy wymianę juczniów w ramach programu Comenius ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Włoch i Turcji wsp ó łpracujemy z młodzieżą amerykańską z Winony. W nagrodę dwóch najlepszych uczniów szkoły wyjedzie w 2014 r. do USA Dwustronna wymiana uczniów z Ukrainą i Szwecją od lat uczestniczymy w programie Leonardo da Vinci – umożliwiającym odbycie stażu i praktyki zawodowej za granicą Ciekawostki o naszej szkole

12 uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, według rankingu Rzeczpospolitej Naszą Szkołę sklasyfikowano na 3 pozycji wśr ó d szk ó ł ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego w 2012r. posiada 4 nowoczesne pracownie komputerowe, działające dla potrzeb technologii informacyjnej oraz potrzeb dydaktycznych Ciekawostki o naszej szkole

13 uczniowie odnoszą znakomite sukcesy sportowe Ciekawostki o naszej szkole szkoła dysponuje nową i bardzo dobrze wyposażoną halą sportową z profesjonalną ścianką wspinaczkową i studiem fitness u nas każdy uczeń może rozwijać wszechstronnie swoje pasje organizujemy darmowe wyjazdy do teatrów oraz wizyty studyjne w markowych firmach

14 Nasi sportowcy zostali sklasyfikowani na 9. miejscu w województwie pomorskim w 2013 r. Do najbardziej znanych i utytułowanych absolwentów szkoły, należy Angelika Cichocka, która jest halową Wicemistrzynią Świata w biegu na 800 m w Sopocie w 2014 r.

15 biblioteka szkolna i czytelnia spełniają kryteria multimedialnego centrum informacji zbiory biblioteczne wprowadzone są do bazy danych, korzystamy z elektronicznych kart bibliotecznych Szkolne centrum informacji

16 Zdawalność egzaminów zawodowych

17 Zdawalność egzaminów maturalnych

18 Nie samą nauką uczeń żyje…

19 Wycieczka do Lwowa wrzesień 2013

20 Wycieczka na Ukrainę, wrzesień 2009

21 Wycieczka do Londynu

22 Pracownia zawodowa: recepcja, biuro turystyczne

23 Pracownia hotelarstwa

24 Pracownia technologii gastronomicznej

25 Nowa pracownia sprzedaży dla technika handlowca

26 Szkolna pracownia obsługi konsumenta– bar

27 Pracownia obsługi konsumenta

28 Projekty realizowane w szkole

29 Uczniowie szkoły podczas wizyty w Aksarey w Turcji, 2013 r.

30 Projekt Wojna i Pokój wizyta w Foggi we Włoszech, marzec 2014r.

31 Uczniowie podczas wizyty w Sewilli w Hiszpanii

32 Corocznie odbywa się wymiana uczniów ze szkołą w Sasnitz na Rugii

33 Honorowane w całej Europie certyfikaty Europass- Mobilność uczniów odbywających czterotygodniowy staż w ramach Leonardo da Vinci w Plymoth w Anglii w 2013r.

34 Wizyta w Oberhofie w Turyngii w ramach czasu wolnego LdV

35 Do historii szkoły przejdzie jedyna w Polsce w 2012 r. wymiana uczniów z Koreą Południową

36 Bezpieczeństwo w szkole gwarantują elektroniczne karty dostępu

37 O przyjęciu do wybranego typu szkoły decyduje suma punkt ó w uzyskanych: Na egzaminie gimnazjalnym - maksymalnie 100 punkt ó w Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 68 pkt.) z następujących przedmiot ó w *Technikum w zaw. technik handlowiec: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik ekonomista: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik hotelarstwa: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik obsługi turystycznej: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia *Technikum w zaw. technik żywienia i usług gastronomicznych: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie (maksymalnie 32 pkt) Zasady obliczania punkt ó w za oceny na świadectwie: cel - 17 pkt, bdb - 14 pkt, db - 12 pkt, dst - 8 pkt Zasady rekrutacji

38 Ważne terminy od 15 maja do 23 czerwca Składanie dokument ó w do wybranych szk ó ł od 27 czerwca do 1 lipca Składnie świadectw i wynik ó w egzaminu gimnazjalnego 3 lipca do godz.12.00 Ogłoszenie list kandydat ó w przyjętych do szkoły do 7 lipca godz. 12.00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginał ó w dokument ó w 8 lipca do godz. 12.00 Ogłoszenie list przyjętych do szkoły od 8 lipca do 10 lipca do 15.00 przyjmowanie dokumentów w razie wolnych miejsc

39 Dzień otwartej szkoły 8.05.2014 r. (czwartek), godz. 12:00

40 Serdecznie zapraszamy ul. Derdowskiego 3 tel. 822 30 14 tel/fax 822 33 81 e-mail zser@wp.pl www.zserbytow.edu.pl


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google