Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością -prezentacja nowości wydawniczych Konferencja Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością -prezentacja nowości wydawniczych Konferencja Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością -prezentacja nowości wydawniczych
Konferencja Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Praca z dzieckiem z autyzmem 9 kwietnia 2014 r.

2 Omówiona została sytuacja rodziny z dzieckiem:
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym Możliwości i ograniczenia rozwoju Redakcja naukowa: Liberska Hanna Wydawnictwo: Difin Rok wyd. 2011 Omówiona została sytuacja rodziny z dzieckiem: niedosłyszącym, niewidomym, z zespołem Downa, autystycznym, przewlekle chorym, z chorobą nowotworową. Przedstawione jest pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności

3 . Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów Wskazówki dla nauczyciela Autor: Thompson Jenny Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN Rok wyd. 2013 Omówienie siedmiu typów SPE: 1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD) 2, Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym i zaburzeniami zachowania 3. Dysleksja 4. Dyspraksja 5. Zaburzeniami ze spektrum autyzmu 6. Niepełnosprawnością słuchową 7. Niepełnosprawnością wzrokową Z praktycznymi wskazówkami: jak pracować z uczniem, radami doświadczonych praktyków, pytaniami sprawdzającymi, zagadnieniami do przemyślenia

4 O co pytają rodzice dzieci z niepełno- sprawnością
Redakcja naukowa: Jakoniuk-Diallo Anna, Kubiak Hanna Wydawnictwo: Difin Rok wyd. 2010 Autorki przeprowadziły wywiady z matkami i ojcami dzieci o zaburzonym rozwoju, aby dowiedzieć się, co ich martwi, a co jest źródłem satysfakcji. Wywiady są opatrzone komentarzem zawierającym wskazówki dotyczące wspomagania rozwoju dziecka z danym typem niepełnosprawności. Autyzm Niepełnosprawność intelektualna Zaburzenia widzenia Wada słuchu Mózgowe porażenie dziecięce Padaczka

5 Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością - nowości
Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji Autor: Konarska Joanna Wydawnictwo: Uniwersytet Pedagogiczny Kraków Rok wyd. 2013 Autorka śledząc głównie naturalny bieg procesów rozwojowych stara się uchwycić jednocześnie czynniki zakłócające je z racji samej niesprawności

6 Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole Autor: Jegier Aneta, Kosowska Magdalena Wydawnictwo: Difin Rok wyd. 2011 - informacje dotyczące niepełnosprawności, jaką jest wada słuchu. - uczęszczania dzieci z wadą słuchu do szkół integracyjnych . relacji społecznych zachodzących w rodzinie oraz w klasie szkolnej - relacji zachodzących w klasie pomiędzy uczniami z wadą słuchu i ich rówieśnikami, - relacje pomiędzy uczniami w świetle wyników badań socjometrycznych Badania z zastosowaniem techniki socjometrycznej J.L. Moreno „Test wyboru” i techniki „Zgadnij kto?” pozwoliły na sprawdzenie rzeczywistych stosunków panujących w klasach integracyjnych

7 Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją
Autor: Wiatrowska Leokadia Wydawnictwo: Impuls Rok wyd. 2013 Na podkreślenie ze wszech miar zasługuje zwrócenie […] uwagi na postawę nauczyciela jako kreatora indywidualnych podejść . Omówiona jest metoda werbalnego i obrazowego nauczania liter

8 Kariera szkolna uczniów z ADHD
Autor: Paszkiewicz Aneta Wydawnictwo: Difin Rok wyd. 2012 Omówiono: - proces diagnozy ADHD, - formy pomocy, jakie mogą być udzielane dziecku nadpobudliwemu i jego rodzinie wskazano metody, które mogą być wykorzystane przez rodziców i nauczycieli w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. - Adresatami publikacji są rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, studenci pedagogiki i psychologii.

9 ADHD/ADD Jak pomóc dziecku ogarnąć chaos
Autor: Carter Cheryl R. Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Rok wyd. 2012 Rodzice dziecka z ADHD/ADD próbują na różne sposoby je "uporządkować". Walka toczy się nieustannie: o rozrzucone skarpetki, zachowanie przy stole, nieodrobione lekcje, zgubione zeszyty Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców, ale będzie też przydatny dla nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z ADHD/ADD.

10 Autyzm Jak pomóc rodzinie Autor: Parker Jonathan, Randall Peter Wydawnictwo: GWP Rok wyd. 2010 Omówiono problemy: -diagnoza autyzmu -pomyłki diagnostyczne -wpływ autyzmu na rodziców -zachowania trudne -strategie nauczania -autyzm a dojrzewanie

11 Autyzm Od badań mózgu do praktyki psychologicznej Autor: Pisula Ewa Wydawnictwo: GWP Rok wyd. 2012 Najnowsza książka profesor Ewy Pisuli -kliniczna charakterystyka autyzmu -przyczyny autyzmu -diagnoza

12 Autor: Błeszyński Jacek Jarosław Wydawnictwo: Harmonia Rok wyd. 2011
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju Skala Oceny Zachowań Autystycznych Autor: Błeszyński Jacek Jarosław Wydawnictwo: Harmonia Rok wyd. 2011 Autor charakteryzuje autyzm, różnicując go od innych deficytów rozwoju oraz takich zaburzeń, jak zespół Aspergera, Retta czy zespół Krzywego Chromosomu X. Dzięki zawartym w książce opisom cech autyzmu oraz zaproponowanej przez autora Skali Oceny Zaburzeń Autystycznych możliwa jest właściwa diagnoza tego zaburzenia oraz zaplanowanie potrzebnej danemu dziecku terapii.

13 -zaburzenia komunikacji u osób z zespołem Downa
Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Redakcja: Błeszyński Jacek J., Kaczorowska-Bray Katarzyna Wydawnictwo: Harmonia Rok wyd. 2012 Zawiera m.in.: -zaburzenia komunikacji u osób z zespołem Downa -mózgowe porażenie dziecięce

14 Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji Redakcja: Buschnat Marzena, Tylewska-Nowak Beata Wydawnictwo: Difin Rok wyd. 2012 - diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - Co to jest wczesna interwencja i czym się różni od wczesnego wspomagania rozwoju - Jakie przedszkole będzie najlepsze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - Jakie możliwości edukacyjne ma do wyboru uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a jakie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej - Co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej

15 Kariera szkolna uczniów
o inteligencji niższej niż przeciętna Autor: Paszkiewicz Aneta Wydawnictwo: Difin Rok wyd. 2012 W książce nauczyciele znajdą szereg wskazówek, w jaki sposób można dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna. Publikacja może okazać się pomocna przy konstruowaniu Planów Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

16 Dziękuję za uwagę Opracowanie: Danuta Kolek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Łańcucie


Pobierz ppt "Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością -prezentacja nowości wydawniczych Konferencja Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google