Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie cara Aleksandra I i króla Fryderykiem Wilhelmem III Meeting tsar Alexsander I and king Frideric Wilhelm III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie cara Aleksandra I i króla Fryderykiem Wilhelmem III Meeting tsar Alexsander I and king Frideric Wilhelm III."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie cara Aleksandra I i króla Fryderykiem Wilhelmem III Meeting tsar Alexsander I and king Frideric Wilhelm III

2 CAR ALEKSANDER I Ur. 12/23 grudnia 1777 w Petersburgu, zm. 19 listopada/1 grudnia 1825 w Taganrogu – cesarz Rosji od 1801, król Polski od 1815 (Królestwo Kongresowe), syn Pawła I z dynastii Romanowów, starszy brat księcia Konstantego oraz Mikołaja, swojego następcy na tronie Rosji. TSAR ALEXANDER I 23 December [O.S. 12 December] 1777 – 1 December [O.S. 19 November] 1825, also known as Alexander the Blessed served as Emperor of Russia, from 1815 king of Poland (Congressional Kingdom), son Pawel from dynasty of Romanov, elder brother of prince of Konstanty and Mikolay - successor on throne of Russia.

3 KRÓL FRYDERYK WILHELM III Ur. w Poczdamie 3 sierpnia 1770, zm. 7 czerwca 1840 w Berlinie, pochowany został w mauzoleum w parku w Charlottenburgu obok pierwszej żony, Luizy. Pochodził dynastii Hohenzollernów, król pruski od 1797. 3 August 1770 in Potsdam – 7 June 1840 in Berlin, he has been concealed in mausoleum in Charlottenburg park beside his first wife Luiza. It dated dynasty Hohenzollernów, Prussian king from 1797. KING FREDERIC WILHELM III

4 Uroczyste spotkanie Aleksandra I i Fryderyka Wilhelma III odbyło się na Spalicach koło Oleśnicy 15 marca 1813 roku. Wedle tradycji w domu zagrodnika Kaschnera mieli zjeść obiad. Później zaś obaj monarchowie przez specjalny łuk triumfalny przy Bramie Wrocławskiej wkroczyli do Oleśnicy, gdzie spędzili jedynie trzy godziny, by następnie udać się do Wrocławia. Formal meeting of Alexander I and Frederick William III was held at the Spalice next to Oleśnica 15 March 1813. According to tradition, they had lunch in the peasant Kaschner house. Later the two sovereigns entered the Olesnica by a special triumphal arch at Wroclaw Gate, where they spent only three hours, to go to Wroclaw.

5

6 Na pierwszy rzut oka to spotkanie wygląda niegroźnie. Ale jak spojrzymy na mapę to możemy przekonać się, iż jest to niepokojące! Władcy nie chcieli się spotkać otwarcie! Oni chcieli spotkać się w tajemnicy w Oleśnicy – z dala od ich siedzib. Jak wiemy, 28 lutego 1813 roku Imperium Rosyjskie i Królestwo Prus podpisało sojusz zaczepno-odporny. Jego skutkiem było wypowiedzenie przez Prusy wojny I Cesarstwu Francuskiemu. Mogło więc to być powodem spotkania, ale niekoniecznie. W drodze powrotnej i tak nie mogli zahaczyć o Oleśnicę. To nie ten kierunek. Co prawda Kongres Wiedeński odbył się później, jednak i tak to było za wczesna pora na wyjazd. A więc dlaczego i po co przybyli do Oleśnicy? Być może spiskowali przeciwko Napoleonowi, jednak tego nie można być do końca pewnym. Ar th first sight this meeting looks harmless. but as we look at the map we can convince ourselves that it is worrying! The rulers didnt want to meet openly! They wanted to meet in secret in Oleśnica, far away from their residences. As we know, on the 28 February 1813 the Russian Empire and the Kingdom of Prussia signed an offensive alliance. The effect of the treaty was the Prussian declaration of war on The French Empire. So it could be a reason for the meeting, but it isnt sure. On the way back they could not hook the Oleśnica. It was not that way. It is true that the Congress of Vienna was hold later, however it was too early time to depart. So why and what for did they come to Oleśnica? Perhaps they conspired against Napoleon, but this can not be entirely sure.


Pobierz ppt "Spotkanie cara Aleksandra I i króla Fryderykiem Wilhelmem III Meeting tsar Alexsander I and king Frideric Wilhelm III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google