Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do fizyki cząstek elementarnych"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
Ewa Rondio CERN, 22 września 2009

2 cząstki elementarne krótka historia pierwsze cząstki
próby klasyfikacji jak skladac hadrony z kwarków kolor uwięzienie kwarków oddziaływania jeszcze raz kolor składniki Modelu Standardowego

3 Krótka historia 1905 – A. Einstein wyjaśnił obserwowany efekt fotoelektryczny postulując, że światło jest strumieniem kwantów energii fotony 1923 – Compton badał rozpraszanie fotonów na elektronach Fotony niosą nie tylko energię, ale i pęd - jak cząstki. badanie cząstek  zderzenia Rys F. Żarnecki

4 rozpraszanie Rutherforda
hipotez jądra atomowego  stad już blisko do protonu, potem neutron ...

5 pierwszy etap –znane cząstki: foton, elektorn, jądro atomu
– potem składniki jądra: proton i neutron potem kolejne cząstki obsewowane w promieniowaniu kosmicznym przyspieszanie cząstek i produkcja nowych

6 produkcja nowych cząstek w zderzeniach
cząstki naładowane można przyspieszac, kierować ich ruchem i zderzać z “tarczą” najlepsze pociski to protony lub elektrony (sa naładowane i trwałe, więc można je łatwo zbierać i przyspieszać) obserwujemy wszystko co powstaje (oddziaływania z produkcją cząstek) w miarę wzrostu dostępnych energii można produkować coraz cięższe cząstki większość cząstek jest nietrwała, żyją jakiś czas, potem cząstka zamienia się na kilka innych (lżejszych) (rozpady cząstek)

7 Zderzenie dwóch obiektów o dużej energii
Powstaje wiele obiektów, niektóre zupełnie inne niż te które się zderzyły masa cząstek powstaje kosztem energii pocisków

8 cząstki o nowych własnościach były obserwowane w:
 kaskadach produkowanych przez promienie kosmiczne akceleratorach przyspieszających do coraz wyższych energii

9 pojawiają się coraz to nowe cząstki
LHC

10 coraz więcej “cząstek elementarych”...
cząstki o spinie całkowitym  MEZONY cząstki o spinie połówkowym  BARIONY potrzeba uporzadkowania,  może te cząstki mają bardziej elementarne składniki ????

11 propozycja Gel-Manna:

12 u d s np. proton =uud wszystkie znane wówczas sząstki
można “poskładać” z 3 cegiełek o dość dziwnych własnościach między innymi ich ładunki muszą być ułamkowe (-/+1/3 i +/-2/3) q=-1/3 q=+2/3 np. proton =uud q=-1/3 u d s

13 jak “składać” cząstki z kwarków?
to bardzo proste: musimy wiedzieć czy cząstka jest mezonem czy barionem bo to nam mówi czy będzie się skladała z pary: kwark-antykwark (mezon) czy z trzech kwarków (barion) jaki ma ładunek czy ma jakąś dodatkową (tak zwaną addytywną liczbę kwantową) dziwność lub powab (s,c), albo piękonść lub prawdziwość (b,t) to na powie czy musimy “dołożyć” któryś z kwarków z drugiej lub trzeciej rodziny i już można zaczynać ładunek +1 u q dziwność=0 czyli będą tylko  kwarki u i d mezon _ d _ q kwark +2/3 anty kwark –(-1/3) u a jak będzie s dziwność = 1 więc musibyć anty-kwark s mezon pierwsza część – tak samo _ _ ładunek -1 s=-1 u s

14 a jak to będzie dla barionów?
barion = 3 kwarki można pamętać że liczba barionów musi być zachowana barion ma liczbę barionową = 1, a kwark 1/3 q q q u u 2/3 2/3 -1/3 jak zbudować proton? tylko kwarki u i d, łądunek +1 d a jak neutron??? u d 2/3 -1/3 -1/3 d

15 hipoteza wydawała się dziwna, ale wprowadzała porządek i miała bardzo ciekawe własności symetrii
mezony (spin 0,1..) składają się z pary kwark- anty kwark bariony (spin ½, 3/2...) składają się z trzech kwarków wszystkie cząstki dało się wpisac w takie rodziny (8, 12..), ale nie wszystkie miejsca były pełne

16 jak budujemy, tesujemy hipotezy
czy dla każdej cząskti znajdujemy miejsce czy ten opis nie łamie zadnych podstawowych praw? tu okazało się, że jest problem: istniała cząskta jej “zbudowanie” wymaga 3 kwarków takich samych (u) o tak samo ustawionych spinach ale to jest sprzeczne z zakazem Pauliego  2 fermiony (cząstki o spinie ½) nie moga sie znajdować w tym samym stanie  trzeba wprowadzic liczbe kwantową którą będą sie różnić !!!!

17 aby cząskta mogła istnieć kwark u musi występować w trzech “wersjach”
przez analogie do optyki dla liczby kwantowej rozróżniającej te 3 wersje przyjęto nazwę KOLOR kwarki występują w 3 kolorach obserwowane cząstki  bariony i mezony nie niosą liczby kwantowej koloru  są BIAŁE takie wyjaśnienie uratowało model, a przy okazji dostarczyło argumentu dlaczegow naturze obserwujemy tylko “trojki krarków” i pary kwark-antykwark obserwowane cząskti “są białe” kwarki są “uwięzione” jak to wyjaśnić???

18 kwark ma kolor, oddiaływania między kwarkami
to oddziaływania obiektów kolorowych mezon kwark- antykwark biały jesli odsuwamy kwarki  naciąga sie miedzy nimi struna kolorowa im dłuższa struna tym większą ma energię barion = 3 kwarki biały przy pewnej odległości energia struny jest bardzo duża  może się zamienić w masę nowej pary kwark-antykwark  teraz mamy stare i nowe kwarki, które mogą tak się zgrupować aby powstały 2 “białe” cząstki: barion i mezon

19 mamy do czynienia z mieszanką wszystkich kombinacji kolorów

20 czy inne obserwacje potwierdzają model kwarków i istnienie koloru?
dopuszczenie cząstek składających sie z 3 kwarków różniacych sie tylko kolorem pozwala opisać cząstki i dla 3 rodzajów kwarków należy się też spodziewać cząstki zbudowanye z sss gdy wprowadzano kwarki takiej cząstki nie znano jej masa została przewidziana na podstawie modelu i w krótkim czasie ją znaleziono jest to cząstka  jej obserwacja bardzo wzmocniła model kwarków

21 z takiego zestawu kwarków można zbudować wszystkie znane dziś HADRONY
mezon kwark-antykwark biały barion = 3 kwarki biały bariony i mezony uczestniczą w oddziaływaniach silnych = hadrony dalsze badania wykazały, że jest jeszcze czwarty kwark, potem odkryto jeszcze 2 tak wiec mamy 6 kwarków tworzacych 3 pary : ładunek -1/3 i ładunek 2/3 każdy kwark występuje w 3 kolorach z takiego zestawu kwarków można zbudować wszystkie znane dziś HADRONY

22 dołożenie czwartego kwarka powoduje, że dotychczasowe rodziny cząstek poszerzają się (nowa oś  c )

23 czy to wszystkie “cząstki elementarne” ??
wiemy, że NIE  elektron nie jest hadronem, nie składa się z kwarków

24 LEPTONY – cząstki, które nie biorą udziału w oddziaływaniach silnych (biorą w słabych i jeśli mają ładunek to w elektro-magnetycznych) pierwszy odkryty lepton  elektron teraz wiemy, że leptonów jest 6, tworzą pary: naładowany – neutralny (neutrino) o nich będzie poźniej

25 czy teraz już mamy wszystkie składniki?
wiemy, że nie,  w naszej klasyfikacji nie ma FOTONU to nośnik pola (elektro-magnetycznego) cząstki komunikiją się przez wymianę cząstki przenoszącej oddzalywanie prezentacja graficzna: Diagramy Feynmana

26 oddziaływanie to wymiana “nośnika” = kwantu pola

27 reakcje zachodzące pod wpływem oddziaływań silnych
rozpad rezonansu (cząstki bardzo krótko żyjącej) proces podstawowy: kwark u emituje gluon który tworzy pare d d _ cząstką przenoszącą oddziaływanie jest GLUON

28 czy takie procesy zawsze są możliwe
czy takie procesy zawsze są możliwe? trzeba jeszcze sprawdzić czy są dopuszczone przez zasade zachowanie energii i pędu gluon jest nośnikiem oddziaływania _ _ widzimy, że rozpad jest możliwy, ale zostaje bardzo mało energii na pęd kaonów w układzie środka masy. O takich procesach mówimy, że są tłumione przez małą przestrzeń fazową. czas życia będzie nieco większy

29 inny przykład: ten rozpad jest niemożliwy masa 1.869 GeV
suma mas GeV masa GeV ponieważ nie wystarcza energii na rozpad na cząstki z kwarkiem powabnym (c) te kwarki muszą anihilować i z powstałej energii pojawią się inne, lżejsze kwarki u _ c d _ _ c d u

30 reakcje między cząstkami też opiszemy teraz na poziomie oddziaływań kwarków  nośnikami są GLUONY
_ _ u u d u u d d d u u d _ _ u u u _ d d u d d d u u

31 oddziaływanie elektro-magnetyczne
proton hadrony sprzężenie jest proporcjonlne do ładunku elektrycznego rozpraszanie elektronu na obiekcie złożonym - protonie oddziaływanie obiektów punktowych anihilacja elektronu i pozytonu produkcja pary np. mionów Foton – masa =0,  zasięg oddziaływania nieskończony

32 oddziaływania słabe (przenoszone przez naładowane bozony masywne )
masa nośnika ok 80 GeV skończony, krótki zasięg (słabe) S C u _ W+ u albo: _ d _ zmieniają zapach kwarku u wprowadzają leptony do procesów rozpadu albo

33 oddziaływania słabe przenoszone przez bozon Z0
w tych procesach może też być wymieniany foton (oddziaływanie elektromagnetyczne) Te dwie możlwości nie mogą być rozróżnione – interferencja Dla małych energii wymiana fotonu dominuje powstają wszystkie możliwe pary które dają ładunek zero i zachowują addytywne liczby kwantowe: czyli

34 potwierdzenie istnienia koloru pomiar stosunku przekrojów czynnych w oddziaływaniu e+e-
liczymy ile jest kombinacji kwark- antykwark w porównaniu do mionów, gdzie wiemy ze jest jedna (nie ma koloru) dla małych energii – tylko foton czyli sprzężenie jest proporcjonalne do ładunku jeśli każdy kwark liczy się raz to oczekujemy 15/9

35 mierzymy 3 razy wiecej  KOLOR 15/9

36 Model Standardowy – opis cząstek i ich oddziaływań
To są wszystkie (obecnie znane) cząstki elementarne Podlegają tym samym UNIWERSALNYM prawom fizyki e u s d u u d d c c c s s t t b b b t D. Kiełczewska, wykład 1

37 Model Standardowy w kolorach
Generacja I Generacja II Generacja III Leptony Kwarki Bosony pośredniczące gluony D. Kiełczewska, wykład 1


Pobierz ppt "Wstęp do fizyki cząstek elementarnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google