Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUDETY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUDETY."— Zapis prezentacji:

1 SUDETY

2 Sudety (332) – łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech, stosunkowo niewielki skrawek znajduje się w Niemczech; najwyższy szczyt Śnieżka, 1602m.n.p.m.; są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Ciągną się od Doliny Łaby po Bramę Morawską.

3 TURYSTYKA W SUDETACH

4

5

6

7 POGÓRZE ZACHODNIOSUDECKIE

8

9 Podstawowy podział Sudetów
Sudety dzielą się na: najwyższe Sudety Zachodnie- najwyższy szczyt Śnieżka (cz. Sněžka, niem. Schneekoppe) 1602 m n.p.m. w Karkonoszach, Sudety Środkowe- najwyższy szczyt Wielką Desztną(cz. Velká Deštná, niem. Deschneyer Großkoppe) 1115 m n.p.m. w Górach Orlickich, a po polskiej stronie Orlica (cz. Vrchmezí niem. Hohe Menze) 1084 m n.p.m. również w Górach Orlickich, Sudety wschodnie- najwyższy szczyt Pradziad(cz. Praděd, niem. Altvater) 1492 m n.p.m. w Jesionikach, a po polskiej stronie Śnieżnik (cz. Králický Sněžník, niem. Glatzer Schneeberg) 1425 m n.p.m. w Masywie Śnieżnika. Przedgórze Sudeckieprzez niektórych autorów jest włączane w skład Sudetów, albo jako osobna jednostka, albo jako część Sudetów Środkowych.

10 Rzeźba terenu Uwarunkowana zróżnicowaną budową i długą przeszłością geologiczną oraz zmiennymi warunkami klimatycznymi w czasie geologicznym. Występują różne typy krajobrazów i form terenu (rozległe masywy górskie - wydłużone albo o kształcie rozrogu, góry płytowe, kopulaste wzniesienia, stożki, strome ściany skalne, urwiska, skałki, rozległe kotliny śródgórskie). Większość pasm sudeckich ma rozciągłość północny zachód - południowy wschód. Doliny rzeczne o zmiennym przebiegu, miejscami szerokie, o płaskim dnie, w innych miejscach wąskie, o stromych zboczach, przełomowe. Przedgórze Sudeckie oddzielone od Sudetów i Pogórza Zachniosudeckie wyraźną krawędzią sudecką –sudecki uskok brzeżny. Jest to teren łagodnie pofalowany, z różnej wysokości pagórkami, zajęty pod uprawy rolne i z rzadka porośnięty drzewami i krzewami.

11 Sudety-gleby W Sudetach przeważają gleby górskie, brunatne i bielice. NaPrzedgórzu-czarnoziemy, brunatne i płowe. W Sudetach występują głównie gleby brunatnoziemne (brunatne właściwe i wyługowane oraz w mniejszych ilościach płowe), w dość znacznym stopniu wzdłuż granicy polsko-czeskiej występują gleby inicjalne i słabo wykształcone (skaliste i kwarcowo-krzemieniowe) oraz gleby napływowe, czyli mady rzeczne wzdłuż: Nysy Łużyckiej, Nysy Kłodzkiej, Odry,Kwisy, Kaczawy oraz Bobru. Na znacznym obszarze w kotlinach Sudetów występują również lessy i utwory lessopodobne (lessopochodne).

12 Tradycyjny podział sudetów

13 PODZIAŁ FIZYCZNO GEOGRAFICZNY

14


Pobierz ppt "SUDETY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google