Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komendy SQL do pracy z tabelami i bazami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komendy SQL do pracy z tabelami i bazami"— Zapis prezentacji:

1 Komendy SQL do pracy z tabelami i bazami
Damian Urbańczyk PHP + MySQL Komendy SQL do pracy z tabelami i bazami

2 Praca z tabelami Praca z tabelami bazy danych polega na ich tworzeniu, zmienianiu ich struktury oraz usuwaniu. Do przeprowadzania operacji na tabelach służy grupa poleceń SQL, zwana DDL – Data Definition Language – język definicji danych.

3 Najważniejsze polecenia
Najważniejsze polecenia DDL, to: CREATE – wykorzystywane do tworzenia (np. tabel), ALTER – stosowane do zmiany struktury tabeli (np. dodawanie klucza podstawowego czy zmiany nazwy pola), DROP – używany do usuwania, np. całej tabeli.

4 Stosowanie DDL Komendy DDL są stosowane znacznie rzadziej, niż komendy DML (służące do manipulacji danymi w bazie), gdyż definiują one wygląd baz i tabel, który nie jest zmieniany z byle powodu – zmiana struktury jest związana z przebudową skryptów, które korzystają z bazy danych. Użytkownicy, którzy korzystają z nakładek na bazę danych (np. phpMyAdmin), nie wiedzą, jak wygląda składnia poszczególnych poleceń SQL DDL.

5 Tworzenie bazy danych Aby utworzyć na serwerze nową bazę danych, należy użyć polecenia CREATE DATABASE: CREATE DATABASE `bazadanych` ; Należy pamiętać, aby tworzone bazy danych nie zawierały w nazwie znaku spacji, polskich znaków diaktrycznych oraz wielkich liter.

6 Usuwanie bazy danych Aby usunąć bazę danych, należy użyć polecenia DROP DATABASE: DROP DATABASE `bazadanych`; Warto pamiętać, że usunięcie bazy danych, spowoduje w konsekwencji utratę wszystkich tabel danej bazy wraz z danymi, które się w nich znajdowały.

7 Tworzenie tabeli Aby utworzyć tabelę w wybranej bazie danych, należy użyć polecenia CREATE TABLE, a także wpisać chociaż jedno pole tej tabeli: CREATE TABLE `bazadanych` ( `id` INT NOT NULL , `wiek` INT NOT NULL); W nawiasie definiujemy pola wraz z typami danych oraz wartościami dodatkowymi. Nazwa każdego pola musi znajdować się pomiędzy pojedynczym cudzysłowem.

8 Usuwanie tabeli Aby usunąć tabelę, stosujemy – podobnie, jak w przypadku całej bazy – polecenie DROP: DROP TABLE `bazadanych`; Korzystając z polecenia DROP TABLE, warto pamiętać, że usunięcie tabeli z bazy jest nieodwracalne – utracone zostaną wszystkie rekordy, które zostały wcześniej umieszczone w danej tabeli.

9 Zmiany w tabeli Jeśli chcemy dokonać zmiany struktury tabeli, np. wprowadzając klucz podstawowy, musimy skorzystać z polecenia ALTER TABLE: ALTER TABLE `tabela` ADD PRIMARY KEY (`id`); Po dokonaniu zmian w strukturze tabeli, należy dokonać zmian również w skryptach, które korzystały z tabeli, aby zapewnić poprawność ich działania. Wystarczy zmiana jednej litery w nazwie jednego z pól, aby poprawna praca z tabelą została zakłócona.

10 Szczegóły SQL DDL Szczegóły dotyczące SQL DDL są dostępne w dokumentacji serwera MySQL. Znajdują się tam przykładowe zapytania, czasem bardzo rozbudowane. Warto zapoznać się chociaż z częścią dokumentacji przed przystąpieniem do pracy z bazą danych bez użycia aplikacji obsługującej bazę danych.

11 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Komendy SQL do pracy z tabelami i bazami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google