Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz przygotowanie wykazu zadań priorytetowych na 2014 rok

2 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA kwota otrzymanych promes – 162 715 604,00 zł kwota otrzymanych promes,,oszczędnościowych – 50 767 313,00 zł liczba jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały promesy – 154 ilość zadań zgłoszonych w EWZP - 698 ilość realizowanych zadań z promes – 571 ilość podpisanych umów – 530 ilość zadań – 530 kwota dotacji zawartych umów – 155 992 685,00zł

3 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska kwota otrzymanych promes – 41 495 807,00 zł liczba j.s.t., które otrzymały promesy – 28 ilość zadań z promes – 40 ilość podpisanych umów – 36 ilość zadań – 36 kwota dotacji zawartych umów – 31 215 243,00zł

4 STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ w 2013 roku ilość jednostek, które zgłosiły straty wysokość strat zgłoszonych przez j.s.t. [zł] wysokość strat zweryfikowan a przez Komisje Wojewódzką [zł] % Gminy88320 454 096,6150 774 598,9315,84 Powiaty13186 678 165,2319 272 901,4410,32 Samorząd Województwa 1274 780 400,005 845 500,002,13 102781 912 661,8475 893 000,379,71

5 Informacja o zakończeniu zadania Mając na uwadze celowe i gospodarne realizowanie wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa, konieczne jest bieżące przesyłanie ePUAP informacji o terminie wykonania zadań. Przesyłana informacja jest podstawą do uruchomienia środków dotacji.

6 ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wykorzystać dotację (zapłata wykonawcy) oraz dokonać rozliczenia końcowego zadania i dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w terminach podanych w umowie Według stanu na dzień 4 grudnia br. 13 jednostek samorządu terytorialnego wykorzystało dotacje po terminie 3 jednostki samorządu terytorialnego dokonało rozliczenia końcowego zadania i dotacji po terminie

7 Wykorzystanie dotacji po terminie uważa się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem co skutkuje zwrotem dotacji i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie dotacji oraz niedokonanie w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji objęte jest reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych na 2014 rok,,powodziówka i,,osuwiska

9 Jednostki samorządu terytorialnego powinny rozpocząć analizę potrzeb w celu przygotowania wykazu zadań priorytetowych na 2014 rok, w tym w szczególności pod względem: uzyskania,,pozwoleń na budowę posiadanego tytułu własności do obiektu dokonania obmiaru obiektu dokonania analizy rzeczowych zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej pod kątem kwalifikalności zakresu odbudowy/remontu do dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeanalizowania zakresu zadania do realizacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania w promesie ustalenia prawidłowej nazwy zadania uzgodnienia, jeżeli zachodzi taka konieczność, realizacji i współfinansowania zadania z administratorami cieków (RZGW, MZMiUW)

10 ZADANIA PRIORYTETOWE,,powodziówka na 2014 rok NIE będą brane pod uwagę,,straty zimowe oraz realizacja obiektów takich jak: obiekty sportowe, obiekty rekreacyjno- wypoczynkowe, obiekty turystyczne, alejki parkowe, parkingi, place, drogi wewnętrzne i transportu rolnego itp. priorytetem będą drogi i drogowe obiekty inżynierskie.

11 ZADANIA PRIORYTETOWE,,osuwiska na 2014 rok zgłaszane zadania winny być pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół będzie brany pod uwagę stopień zaawansowania, czyli uzyskane dokumenty pozwalające rozpocząć proces inwestycyjny (decyzje, pozwolenia na budowę)

12 Mając na uwadze obserwowane problemy wynikające ze stosowania przy realizacji zadań objętych promesami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych formuły,,zaprojektuj i wybuduj proszę o stosowanie,,tradycyjnego systemu realizacji zadań.

13 Zadania nie spełniające ww. kryteriów, zostaną odrzucone na etapie sporządzania propozycji zadań, których zbiorczy wykaz zostanie przesłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

14 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

15 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google