Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015

2 Oferta dydaktyczna Studia Pierwszego Stopnia
Czas trwania studiów – 6 semestrów Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS Zakres oferty dydaktycznej: Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6) w tym seminarium. Przedmioty specjalnościowe– specjalnościowe (semestr 4 – 6). Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).

3 REALIZACJA OFERTY DYDAKTYCZNEJ
MOŻLIWOŚCI WYBORU WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI (wymagana deklaracja) ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI (wymagana deklaracja) Swobodny dobór przedmiotów Wybór przedmiotów specjalnościowych EFEKT ukończony kierunek bez specjalności EFEKT Ukończony kierunek z określeniem specjalności UWAGA

4 UWAGA! Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania
Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia (nawet przy uzyskaniu 180 ECTS) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego!

5 Plany i Programy Studiów
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI OFERTA ECTS ROZKŁAD wg. ECTS I II III IV V VI Przedmioty kierunkowe 124 30 20 8 4 Przedmioty specjalnościowe 28 - 12 11 Przedmioty do wyboru wyboru 18 6 Seminarium 10 2 Praktyka 5 Razem 180 UWAGA! Przedmioty do wyboru obejmują: Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Wydziału Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Uczelni Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES

6

7 SPECJALNOŚCI KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NAZWA SPECJALNOŚCI KATEDRA Bankowość i Finanse Międzynarodowe Bankowości i Rynków Finansowych Doradztwo Finansowe Finansów Finanse i Inwestycje Inwestycji i Nieruchomości oraz Finansów Finanse i Rynek Ubezpieczeń Rynku Ubezpieczeniowego oraz Finansów Gospodarowanie Nieruchomościami Inwestycji i Nieruchomości Inżynieria Finansowa Matematyki Stosowanej Rachunkowość Rachunkowości

8 BANKOWOŚĆ I FINANSE MIĘDZYNARODOWE
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

9 Przedmioty ograniczonego wyboru
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rynek instrumentów finansowych 4 15/- 30/21 Rachunkowość bankowa 5 15/12 Zarządzanie aktywami i pasywami banku 30/- 15/21 Bankowość inwestycyjna Metody inwestowania na rynkach międzynarodowych 6 30/15 Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym 3 30/12 Prognozowanie w finansach i bankowości 30/18

10 Perspektywy rozwoju zawodowego
instytucje finansowe – banki, niebankowi pośrednicy finansowi (towarzystwa pożyczkowe, SKOKI), fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa niefinansowe - (działy związane z inwestycjami finansowymi i współpracą z instytucjami finansowymi) praca na własny rachunek – doradztwo finansowe inwestycje na rynkach finansowych – również na własny rachunek

11 DORADZTWO FINANSOWE Katedra Finansów

12 Przedmioty ograniczonego wyboru:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład Decyzje finansowe gospodarstw domowych 4 15/9 30/9 Zarządzanie finansami osobistymi 5 30/12 Ubezpieczanie ryzyka majątkowego Ubezpieczanie ryzyka osobowego Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe 6 15/6 Fundusze inwestycyjne i emerytalne 3 -/- 30/15 Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych 12

13 Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie następujących zagadnień
Studia na specjalności “Doradztwo finansowe” przyczynią się do poszerzenia ogólnej wiedzy finansowej, zdobywanej w ramach kształcenia na przedmiotach kierunkowych o elementy pozwalające na: interpretację zjawisk ekonomicznych i finansowych pod kątem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstwa domowego, diagnozowanie i zarządzanie ryzykiem majątkowym, osobowym i ryzykiem związanych z rynkiem finansowym, wykorzystanie instrumentów finansowych zgodnie z ich funkcjami w celu zaspokojeniem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstw domowych, zastosowanie metod i narzędzi oceny różnego rodzaju instrumentów finansowych pod kątem ich efektywności i ryzyka, sporządzanie kompleksowych planów finansowych gospodarstwa domowego

14 Perspektywy rozwoju zawodowego
Nabyta wiedza i umiejętności po studiach na tej specjalności pozwoli na podjęcie pracy m. in. na stanowiskach doradcy klienta praktycznie w każdej instytucji finansowej zajmującej się dystrybucją instrumentów finansowych, tj. w: oddziałach i placówkach partnerskich banków, zakładach ubezpieczeń, agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, a także innych pośredników finansowych

15 FINANSE I INWESTYCJE Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Finansów

16 Przedmioty ograniczonego wyboru
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rachunek wyników 4 15/- 15/15 Zarządzanie projektami 5 30/- 30/21 Inwestycje sektora publicznego Strategie inwestowania Giełdy i transakcje giełdowe 6 30/18 Fundusze inwestycyjne i emerytalne 3 - 30/15 System podatkowy

17 Nauczysz się Jak zarządzać finansami twojego przedsiębiorstwa lub finansami samorządu Jak ocenić kondycję finansową i majątkową twojego przedsiębiorstwa Jak obliczyć wartość twojego przedsiębiorstwa Jak ocenić opłacalność planowanej inwestycji Jak podejmować decyzje operacyjne (dotyczące bieżącej działalności) i decyzje inwestycyjne Jak inwestować na giełdzie Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty kapitału Jak zdobyć kapitał niezbędny do rozwoju twojego biznesu Jak wykorzystywać nowoczesne techniki informatyczne w działalności biznesowej i zdobędziesz wiele innych pożytecznych umiejętności

18 Perspektywy rozwoju zawodowego
Praca na własny rachunek jako doradca inwestycyjny, Przedsiębiorstwa, Zakłady ubezpieczeń, Banki Jednostki samorządu terytorialnego (działy związane z inwestycjami finansowymi i rzeczowymi)

19 FINANSE I RYNEK UBEZPIECZEŃ
Katedra Rynku Ubezpieczeniowego Katedra Finansów

20 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład Prawo ubezpieczeń 4 30/- 15/21 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne 5 30/15 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15/18 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 30/21 Rachunkowość ubezpieczeniowa 6 15/12 30/9 Fundusze inwestycyjne i emerytalne 3 - Finanse zakładu ubezpieczeń

21 Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie następujących zagadnień
funkcjonowanie i organizacja rynku ubezpieczeń funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (sfera zarządzania finansami i aspekty organizacyjne) powiązania sektora ubezpieczeń z pozostałymi sektorami systemu finansowego (możliwości zastosowania ubezpieczeń w przedsiębiorstwach i bankowości)

22 Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w: zakładach ubezpieczeń i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego – możliwość ubiegania się o licencję niezbędną do prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej organach związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń (np. nadzór ubezpieczeniowy) Instytucje związane z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi Przedsiębiorstwach spoza sektora ubezpieczeń – jako osoby odpowiedzialne za sferę zarządzania ryzykiem i decyzje związane z opracowywaniem i obsługą programów ubezpieczeń

23 Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu:
teorii funkcjonowania rynków finansowych (spot i terminowych), bankowej obsługi podmiotów gospodarczych, bankowości inwestycyjnej, roli rynków finansowych w procesie zamiany aktywów podmiotów gospodarczych, inżynierii finansowej i funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych, strategii hedgingowych, spekulacyjnych i arbitrażowych, przemian w bankowości centralnej i roli państwa w globalnej gospodarce finansowej.

24 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

25 Przedmioty ograniczonego wyboru:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Podstawy gospodarowania nieruchomościami 4 15/- 15/15 Strategie inwestowania 5 30/- 30/21 Funkcjonowanie rynków nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 15/12 30/9 Prawo w gospodarowaniu nieruchomościami 6 3 - 30/15 Wycena nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami 30/18

26 Celem kształcenia w ramach specjalności „Gospodarowanie Nieruchomościami” jest przygotowanie studentów do obsługi rynku nieruchomości, doradztwa majątkowego oraz podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

27 Znając prawne otoczenie rynku nieruchomości, metody analizowania i prognozowania, oceny efektywności inwestycji, student będzie mógł zgłębiać w trakcie studiów praktyczne aspekty: zarządzania projektami inwestycyjnymi oceny ryzyka projektów deweloperskich pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zarządzania nieruchomościami wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw finansowania inwestycji w nieruchomości oraz zasad polityki lokacyjnej inwestorów instytucjonalnych.

28 Perspektywy rozwoju zawodowego
Możliwe jest zatrudnienie w: przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach, w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem, instytucjach realizujących procesy inwestycyjne (biura projektów, biura geodezyjne, przedsiębiorstwa budowlane), firmach deweloperskich, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, organach administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych. Możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe lub licencje – pośrednika, czy zarządcy, po spełnieniu dodatkowych wymogów przewidzianych we właściwych regulacjach prawnych

29 INŻYNIERIA FINANSOWA Katedra Matematyki Stosowanej

30 Przedmioty ograniczonego wyboru:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rachunek prawdopodobieństwa 4 15/6 30/12 Podstawy modelowania w MATLABIE 5 45/15 15/3 Pochodne instrumenty finansowe 15/9 Procesy stochastyczne 30/6 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie 6 15/- 30/18 Modelowanie ekonometryczne Zastosowanie Excela (VBA) w inżynierii finansowej 3

31 Cel specjalności: Poznanie: Zasad funkcjonowania rynków finansowych
Nowoczesnych instrumentów finansowych Metod wyceny instrumentów finansowych Metod prognozowania Analizy portfelowej i fundamentalnej Specjalistycznego oprogramowania (MATLAB) Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną i ekonometryczną do prowadzenia pracy analitycznej na rynkach finansowych Specjalność Inżynieria Finansowa przygotowuje do egzaminów koniecznych przy uzyskiwaniu certyfikatów: PRMIA - Professional Risk Manager : GARP - Global Association of Risk Professionals:

32 Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu specjalności możliwe jest zatrudnienie w: bankach Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych Domach Maklerskich KNF – Komisji Nadzoru Finansowego pionie analiz i finansowym firm transportowych, handlowych, produkcyjnych firmach konsultingowych

33 Perspektywy rozwoju zawodowego
Możliwe do osiągnięcia stanowiska: Dyrektor Finansowy Doradca Inwestycyjny Makler Analityk w Dziale Kontroli / Controllingu w Dziale Planowania w Dziale Finansowym w Departamencie Skarbu w Dealing Room w Dziale Logistyki

34 RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

35 Przedmioty ograniczonego wyboru
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rachunek wyników 4 15/- 15/15 Rachunkowość małych i średnich Przedsiębiorców 5 30/12 15/9 Sprawozdawczość finansowa 30/- 30/18 Zastosowanie informatyki w rachunkowości 30/9 Obciążenia podatkowe 6 30/21 Rachunkowość budżetowa Rachunkowość w sytuacjach kryzysowych - 30/15

36 Cel kształcenia Celem kształcenia na specjalności „Rachunkowość” jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad tworzenia zbiorów informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Informacje te są niezbędne do oceny i kontroli działalności gospodarczej oraz podejmowania decyzji w sferze zarządzania operacyjnego i strategicznego na podstawie prowadzonych projekcji finansowych.

37 Perspektywy rozwoju zawodowego
Studiowanie na specjalności „Rachunkowość” umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na: prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym, sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o krajowe regulacje prawne, analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla różnorodnego kręgu odbiorców, wykorzystanie podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej.

38 Perspektywy rozwoju zawodowego
Po ukończeniu specjalności „Rachunkowość” Absolwent może ubiegać się o pracę na stanowiskach: księgowego, kontrolera finansowego, analityka finansowego, specjalisty z zakresu rachunku kosztów. Absolwent specjalności może także (po uzyskaniu zezwolenia Ministra Finansów) rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowo-finansowego.

39 Perspektywy rozwoju zawodowego
Program specjalności „Rachunkowość” przygotowuje merytorycznie kandydata do państwowego egzaminu na biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, inwestycyjnego lub maklera.

40 Przedmioty do wyboru Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/nst
Semestr letni Katedra Nadzór nad rynkiem finansowym 2 15/9 Bankowości i Rynków Finansowych Marketing bankowy Fundusze poręczeniowe Giełdy na światowym rynku finansowym e-finanse Zamówienia publiczne Finansów Podatki lokalne Dyscyplina finansów publicznych Planowanie finansowe Planowanie świadczeń emerytalnych Partnerstwo publiczno-prywatne Sekurytyzacja aktywów Matematyki Stosowanej Metody aktuarialne Finanse strukturalne Finanse behawioralne

41 Przedmioty do wyboru Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst
Semestr letni Katedra Elementy analizy technicznej 2 15/9 Inwestycji i Nieruchomości Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości Organizacja procesu inwestowania w nieruchomości Działalność zawodowa w sektorze nieruchomości Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa Psychologia pracy Polityki Społecznej i Gospodarczej Prawo instrumentów finansowych Prawa Prawo reklamy Instytucje Unii Europejskiej Rozwiązywanie sporów zbiorowych Zasady wykładni i stosowania prawa Zatrudnienie cudzoziemców Obrót wierzytelnościami

42 Przedmioty do wyboru Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst
Semestr letni Katedra Podstawy audytu wewnętrznego 2 15/9 Rachunkowości Koszty pracy w rachunkowości Organizacja rachunkowości Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości Szkodowość w ubezpieczeniach Rynku Ubezpieczeniowego Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców Dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych Funkcjonowanie ubezpieczycieli w warunkach ryzyka WEB 2.0 w praktyce biznesowej Zakład Informatyki Gospodarczej Gospodarka elektroniczna Finansowe portale internetowe

43 Opiekun Studiów Stacjonarnych
Monika Grabowska tel , pokój 109

44 Opiekun Studiów Niestacjonarnych
Małgorzata Wysocka tel Monika Grabowska tel pokój 106 i 109


Pobierz ppt "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google