Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka."— Zapis prezentacji:

1 11. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka Polskiego UW e-mail: m.r.swidzinski@uw.edu.pl Konsultacje (pok. 1): wt 15.30-16.30, soboty w terminach zjazdów – po zgłoszeniu Strona przedmiotu szukaj pod: http://www.mswidz.republika.pl/

2 Wykład 11: Repetytorium. 2

3 3 Nazwisko, imię: Studia Podyplomowe Polski Język Migowy Prof. dr hab. Marek Świdziński Wiedza o języku * Pytania egzaminacyjne * Zestaw X Proszę o przysłanie rozwiązania na mój adres e-mailowy m.r.swidzinski@uw.edu.pl do 1.04.2014. m.r.swidzinski@uw.edu.pl Temat // Subject: WoJ Odpowiedź na pytanie wyboru: wytłuszczenie (tylko jedna odpowiedź jest właściwa!!!). Odpowiedzi na pytania otwarte powinny mieć długość około 100 słów. Przykłady znaków PJM: albo nazwa hasła (np. KOT), albo opis. Nie chcę grafiki!!! Praca zaliczeniowa

4 4 1.Udowodnij, że …. (3 pkt.) 2.Głusi …. (3 pkt.) 3.….: a. xxxx, b. xxxx, c. xxxx, d. xxxx? Uzasadnij swoją odpowiedź. (1 pkt.) 4.Podaj przykład … (3 pkt.) 5.Udowodnij, że … (3 pkt.) 6.Zilustruj przykładem z PJM // polszczyzny.... (3 pkt.) 7.….: a. xxxx, b. xxxx, c. xxxx, d. xxxx 4? Uzasadnij swoją odpowiedź. (1 pkt.) 8.Przedyskutuj problem … (3 pkt.) 9.…: a. xxxx, b. xxxx, c. xxxx, d. xxxx. (1 pkt.) Praca zaliczeniowa

5 5 Iwona Cichosz: Co to są konstrukcje dewiacyjne? Co to jest leksem? Co to forma wyrazowa? Czy to znaczy słowo plus znaczenie? Co to są homonimy? Pytania

6 6 Paweł Trawiński: Drzewo zależności a szyk. W PJM występuje szyk SOV. Czy PJM można zaliczyć do SOV? Pytania

7 7 Agnieszka Bednarska: W języku polskim orzeczenie jest NADRZĘDNE. A w PJM? Czy polszczyzna "słynie" z nagromadzenia frazeologizmów? Czy w PJM też jest ich tak dużo? Dla cudzoziemca uczącego się języka ważne jest słowotwórstwo synchroniczne, a nie diachroniczne. Dlaczego? Pytania

8 8 Edyta Kozub: Znak a diakryt: czy litera to znak? Dlaczego rodzaj nie jest kategorią fleksyjną rzeczownika? Pytania

9 9 Malwina Kocoń: Co to jest kategoria gramatyczna i paradygmat ? Pytania

10 10 Agnieszka Siepkowska: Diakryty a znaki w językach fonicznych i migowych. Segmentacja tekstu w PJM. Co to jest kontekst? Kontekst w językach migowych. Pytania

11 11 Ci faszyściz Legii przegrają chyba proces. Drzewo składnikowe

12 12 Drzewo zależności

13 13 Pytania (wybór): Na czym polega uporządkowanie linearne wyrażeń językowych? Co oznacza skrót SVO? Jakie są rodzaje wariantów i czym się różnią? Co to jest: diakryt, derywat, predykat, paradygmat?

14 14 Pytania (wybór): Na czym polega podrzędność konstrukcji w przykładzie nauczyciel wytłumaczył? Co to jest nadrzędnik i reprezentant w konstrukcjach zdaniowych? Co to znaczy, że dana konstrukcja zdaniowa nie ma reprezentanta ? Na czym polega nieeliptyczność wyrażenia? Czy równoważniki zdań to wyrażenia eliptyczne ? Co to są słowa funkcyjne?

15 15 Pytania (wybór): Jak wygląda struktura składniowa? Na czym polega ta struktura? Co to jest konstrukcja podrzędna, współrzędna i egzocentryczna oraz elipsa?

16 16 Pytania (wybór): Rozróżnienie w praktyce pojęć okaz i typ. Fraza a zdanie. Co to jest elipsa w składni (nieeliptyczność wyrażenia)?

17 17 Okaz i typ. Okaz: znak na 105 kilometrze A2 licząc od Warszawy. Typ: plansza o tym kształcie w Kodeksie drogowym.

18 18 Fraza a zdanie. Zdanie: wyrażenie zawierające orzeczenie jako centrum. Mój kolega zostawił żonę bez środków do życia. (lub zdanie złożone z centrum spójnikowym: Mój kolega przyjdzie, ale inni się spóźnią. )

19 19 Fraza a zdanie. Fraza: składnik zdania. mój kolega zostawił żonę bez środków do życia.

20 20 Co to jest elipsa w składni (nieeliptyczność wyrażenia)?

21 21 Elipsa: pominięcie członu wymaganego. Oni kupili. Nie mamy. Powiedziały, że dużo chcielibyśmy od nich dostać. Jan mieszka. Warto. Wyrażenie nieeliptyczne = pełne, ze wszystkimi członami wymaganymi.

22 22 Na czym polega uporządkowanie linearne wyrażeń językowych? Na tym, że tekst rozciąga się od lewej do prawej albo od momentu 0 do momentu n. Tak samo jest w PJM!!!

23 23 Co oznacza skrót SVO? Szyk Podmiot – Orzeczenie – Dopełnienie. Jeśli w danym języku ten szyk jest jedynym możliwym albo najczęstszym, to język ten jest typu SVO.

24 24 Jakie są rodzaje wariantów i czym się różnią? Warianty fakultatywne = swobodnie wymienne: zbyt (mądry), nazbyt (mądry), za (mądry) funkcji i funkcyj Czy przyjdziesz? i Przyjdziesz?

25 25 Warianty obligatoryjne (kontekstowe) = ograniczone do pewnego kontekstu: we wsi – * w wsi – w Wieliczce – we Wieliczce te chłopy – * te chłopi – * ci chłopy – te łobuzy -– * ci łobuzi (on jest) dobry z kościami // * z kośćmi

26 26 Co to jest: diakryt, derywat, predykat, paradygmat? Diakryt = nie mający znaczenia składnik znaku: litera głoska cecha głoski Derywat: wyraz pochodny. Predykat orzeczenie. Paradygmat: zapis leksemu w postaci tabeli n- wymiarowej.


Pobierz ppt "11. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google