Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementarz Śmieciarza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementarz Śmieciarza"— Zapis prezentacji:

1 Elementarz Śmieciarza
Dlaczego segregacja śmieci stanowi obowiązek współczesnego człowieka?

2 Odpady Odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Witamy w świecie wytworzonym przez człowieka.

3 Analiza odpadów Analiza odpadów wykazała, że przeciętny domowy kosz na śmieci zawiera : Co piąty śmieć w naszym koszu to opakowanie! · Ponad 70% zawartości naszego kosza to surowce wtórne, które można odzyskać oraz surowce organiczne, które można skompostować.

4 Wyniki naszego doświadczenia
Nasze doświadczenie polegało na tym, że każdy dziennie przed wyrzuceniem śmieci sprawdzał ile waży worek. Oto wyniki

5 Wyniki naszego doświadczenia

6 Wyniki naszego doświadczenia

7 Wyniki naszego doświadczenia

8 Wyniki naszego doświadczenia

9 Co się dzieje ze śmieciami po wyrzuceniu ich do kosza?
Po wyrzuceniu, śmieci przechodzą długą drogę. W krajach rozwiniętych, zostają przewiezione do zakładów, gdzie są poddawane recyklingowi. Odpady, których nie da się ponownie wykorzystać, zostają składowane na wysypiskach.

10 Wysypiska Wysypiska, to specjalnie zaprojektowane miejsca, w których składowane są śmieci. Są one całkowicie odizolowane od podłoża, są wyposażone w specjalne rury i kanały którymi odprowadzana jest woda do oczyszczalni ścieków, oraz gazy powstające podczas składowania śmieci. Wysypiska powinny być tak zbudowane, aby miały jak najmniejszy wpływ na otaczające środowiskom jednocześnie mogąc przyjąć jak największą liczbę śmieci.

11 Wysypiska

12 Dzikie wysypiska w naszym mieście
Dzikie wysypiska Co roku miasto Ruda Śląska wydaje pieniądze na likwidację dzikich wysypisk śmieci. W pierwszym półroczu ubiegłego roku na ten cel wydano już zł. Stanowi to równowartość np. ustawienia 6. słupów oświetleniowych lub zbudowania chodnika z kształtki o powierzchni 250 m2. Coraz większa liczba pojawiających się dzikich wysypisk śmieci staje się ogromnym problemem. Duże zagrożenie stwarza składowanie śmieci zawierających w swoim składzie substancje toksyczne, które mogą przedostawać się do ziemi, zanieczyszczać wodę a tym samym zatruwać ludzi i zwierzęta.

13 Śmieci w naszym mieście

14 Składowanie i utylizacja śmieci
Duże ilości odpadów papierowych, metalowych, plastikowych i szklanych są wykorzystywane powtórnie w procesie recyklingu (utylizacji). Większość tych materiałów jest w krajach zachodnich zbierana do specjalnych pojemników jeszcze w domach lub fabrykach. Lecz pozostałe śmieci zawierają wiele cennych materiałów, które mogą być oddzielone na różnych etapach ich obróbki przed składowaniem na wysypisku.

15 Metody składowania i utylizacji
SKŁADOWANIE - aż 90% naszych odpadów swoje bytowanie kończy na źle zabezpieczonych wysypiskach. Przypuszczalnie każdy kto przechodził koło wysypiska śmieci miał wątpliwą przyjemność wdychania ”świeżego” odoru i podziwiania zniszczeń w krajobrazie. Łagodne wzniesienia a czasami nawet wyniosłe szczyty górskie w naszym województwie rozpościerają się już na przestrzeni powyżej 360ha

16 Metody utylizacji śmieci
METODY TERMICZNE - uważane są za najbardziej radykalne metody unieszkodliwiania odpadów, można podzielić je na: PRIOLIZĘ - czyli termiczne rozbicie odpadów zawierających substancje organiczne bez dostępu tlenu. Proces pirolizy dla odpadów komunalnych przebiega najczęściej w temperaturach 450° °C. Produktami pirolizy odpadów komunalnych są: gazy palne, olej, smoła, toksyczny żużel i zanieczyszczona woda. Jest to mało popularna metoda termiczna, praktycznie w ogóle u nas nie stosowana. PRZERÓB ODPADÓW NA PALIWO STAŁE - metoda ta nadal ma bardziej charakter eksperymentalny. Po zastosowaniu odpowiedniej technologii uzyskuje się z odpadów paliwo stałe w postaci brykietów lub granulatu.

17 Metody utylizacji śmieci
SPALANIE - najczęściej stosowana metoda wśród termicznych sposobów unieszkodliwiania odpadów. Możemy ją zdefiniować jako proces termiczny, przebiegający powyżej temperatury zapłonu substancji organicznej i przy określonym nadmiarze tlenu. Najczęściej wymieniane zalety spalania odpadów to zmniejszenie ich początkowej objętości od 10 do 30% oraz wykorzystanie energii zawartej w odpadach. Jak się okazuje nie jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. Produktem ubocznym spalania są: toksyczne żużle i popioły, zanieczyszczona woda, niebezpieczne gazy.

18 Metody utylizacji śmieci
METODA FIZYKO-CHEMICZNA - czyli unieszkodliwienie odpadów polegające na zmianie ich struktury fizycznej i chemicznej. Są to m.in. procesy utleniania, redukcji, neutralizacji, separacji, itp. Metoda stosowana na przykład przy likwidacji osadów z oczyszczalni ścieków. KOMPOSTOWANIE - polega na kontrolowanym biochemicznym rozkładzie substancji organicznych zawartych w odpadach stałych, przebiegającym w warunkach tlenowych (ściślej - okresowo przemiennych tlenowo - beztlenowych) przy udziale licznych grup mikroorganizmów. RECYKLING - zbiórka i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Najlepsza (razem z kompostowaniem) metoda zagospodarowania śmieci!!! Niestety tylko 2,3% masy odpadów komunalnych podlega selektywnej zbiórce i sortowaniu.

19 Składowanie i utylizacja śmieci
Czy wiecie że... Corocznie ludzie na całym świecie wyrzucają miliardy ton śmieci. Jednakże nie wszystkie te odpadki są bezużyteczne. Niektóre materiały nadają się do przerobienia, inne można spalić, aby zyskać energię.

20 Odpady poddane recyklingowi
Trafiają do specjalnych maszyn, które przerabiają je na nowy produkt, lub na materiał, z którego produkt powstanie. Pomaga to zmniejszyć zaśmiecenie środowiska, a także zmniejsza koszty produkcji.

21 Rozkład śmieci Puszki aluminiowe – 80 – 100 lat

22 Rozkład śmieci Butelki szklane – lat

23 Rozkład śmieci Torby plastikowe – 10 – 200 lat

24 Rozkład śmieci Plastik pokryty papierem – 5 lat

25 Rozkład śmieci Niedopałki papierosów – 1 – 5 lat

26 Rozkład śmieci Opona – 50 – 80 lat

27 Rozkład śmieci Drewno niemalowane – 10 – 15 lat

28 Rozkład śmieci Papierek po gumie do żucia – 2 – 4 tygodnie

29 Rozkład śmieci Ogryzek – 5 tygodni

30 Rozkład śmieci Skórki bananów/pomarańczy – 2- 5 tygodni

31 Ile rozkładają się śmieci?
Rozkład śmieci Ile rozkładają się śmieci? Puszki aluminiowe 80 – 100 lat Butelki szklane lat Torby plastykowe 10 – 200 lat Plastyk pokryty papierem 5 lat Niedopałki papierosów 1 – 5 lat Gumowa opona 50 – 80 lat Kawałek drewna np. deska (niemalowana) 10 – 15 lat Papierek po gumie do żucia 2 – 4 tygodni Ogryzek 5 tygodni Skórki pomarańczy i bananów 2 – 5 tygodni

32 Rozkład śmieci Największym problemem dla środowiska naturalnego są opakowania; wśród wielu ich gatunków i rodzajów w ostatnich latach przeważyły te z tworzyw sztucznych. Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych są wielkie i niezaprzeczalne ponieważ stały się podstawą postępu i rozwoju w wielu dziedzinach. Jednak nadmiar tworzyw sztucznych wprowadzanych wraz z wyrobami jedno i wielorazowego użytku spowodował nadmierne obciążenie wysypisk śmieci i składowisk i spowodował nadmierny wzrost kosztów eksploatacji.

33 Rozkład śmieci Tworzywa sztuczne, zwyczajowo zwane plastikiem, to produkty powstające z przerobu ropy naftowej. Ich biodegradacja, czyli rozkład w środowisku naturalnym trwać może kilkuset do kilku tysięcy lat! W czasie powolnego rozkładu substancje toksyczne, zawarte w tworzywach sztucznych, uwalniają się, przenikając do gleby i wód gruntowych. Spalanie tego rodzaju tworzyw sztucznych jest niebezpieczne ze względu na uwalnianie trujących i niejednokrotnie rakotwórczych substancji, takich jak dioksyny i furany.

34 Rozkład śmieci Zasypują nas miliony foliowych woreczków. Codziennie z zakupami przynosimy ich do domu kilka i natychmiast wyrzucamy. Dobrze jeżeli w jednym zgromadzimy kilkadziesiąt i wyrzucimy taki pakunek, gorzej jeżeli wywalamy pojedyncze które potem wiatr rozwiewa. Dobrze jeżeli wyrzucamy do kubłów z plastykami, gorzej jeżeli do zsypu wraz z innymi śmieciami. Takie woreczki rozkładają się kilkaset lat !

35 Segregacja odpadów - kolory pojemników

36 Żółty pojemnik PLASTIK METAL
butelki po napojach (najlepiej zgniecione) butelki po płynach do mycia plastikowe zakrętki plastikowe torebki, worki, reklamówki METAL puszki po napojach puszki po konserwach drobny złom żelazny, metale kolorowe kapsle

37 Zielony pojemnik SZKŁO KOLOROWE
Butelki, słoiki szklane po napojach, żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach

38 Niebieski pojemnik PAPIER gazety i czasopisma katalogi i prospekty
papier szkolny i biurowy książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami torebki papierowe papier pakowy pudełka kartonowe i tekturowe tekturę

39 Biały pojemnik SZKŁO BEZBARWNE
butelki i  szklane po napojach i żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach

40 Zdjęcia z naszej wycieczki

41 Zdjęcia z naszej wycieczki

42 Zdjęcia z naszej wycieczki

43 Zdjęcia z naszej wycieczki

44 DBAJMY O ŚRODOWISKO NATURALNE
Segregujmy śmieci, nie wymaga to wielkiego wysiłku, a ma wielki wpływ na otoczenie Nie zabierajmy bezmyślnie tzw. ”jednorazówek” za każdym razem, czasem można schować więcej rzeczy do jednej reklamówki, bądź ekologicznej torby, która nie zanieczyszcza środowiska a starcza na dłużej Nie wyrzucajmy papierków na ziemię, w krzaki bądź w inne losowe miejsca, kosze na śmieci to miejsce dla takich odpadów Jeśli w naszej okolicy nie ma odpowiednich kontenerów, powinniśmy sami zadbać o to by się znalazły, odpowiednie pismo do władz miasta powinno wystarczyć, Dbajmy o odpowiednią edukację ekologiczną naszej rodziny, znajomych, współpracowników, Kupujmy produkty, które można ponownie wykorzystać

45 Pamiętaj! Segreguj – wrzucając śmieci do odpowiednich pojemników umożliwiasz ich ponowne wykorzystanie

46 Pamiętaj! Redukuj ilość śmieci – w tygodniu możesz „zaoszczędzić” Ty i Twoja rodzina około 1 kg śmieci

47 Pamiętaj! Przerabiaj – używaj produktów poddanych recyklingowi

48 Bibliografia www.wikipedia.pl www.smieciarze.blog.onet.pl
Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 2000

49


Pobierz ppt "Elementarz Śmieciarza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google