Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2013/14, 2014/15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2013/14, 2014/15."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2013/14, 2014/15

2 Nowa podstawa programowa. W I klasie uczeń realizuje przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym. W klasie II, III uczeń realizuje wybrane 2 – 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym Przedmioty: j. polski, j. obcy, matematyka, WF – są realizowane przez trzy lata. Przedmioty: j. polski, j. obcy, matematyka w zakresie rozszerzonym są realizowane od I klasy. Pozostałe przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są po realizacji poziomu podstawowego.

3 OFERTA EDUKACYJNA W XIV LO

4 Klasa IA – dwujęzyczna Klasa I - IIIKlasa II – III- wybiera 2 przedmioty W zakresie rozszerzonym Język hiszpański/ język niemiecki Język polski Matematyka Wiedza o społeczeństwie Historia Biologia Chemia Geografia Przedmioty dodatkowe : filozofia, edukacja filmowa, psychologia (realizacja w klasie III) Wybór: marzec 2014

5 Klasa IB– humanistyczna Klasa I - IIIKlasa II – III – wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym Język polskiJęzyk niemiecki, hiszpański Język angielski Matematyka Wiedza o społeczeństwie Historia Biologia Chemia Geografia Przedmioty dodatkowe: filozofia, edukacja filmowa, psychologia (realizacja w klasie III) Wybór: marzec 2014

6 Klasa IC – humanistyczna Klasa I - IIIKlasa II – III – wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym Język angielski Język niemiecki, hiszpański Język polski Matematyka Wiedza o społeczeństwie Historia Biologia Chemia Geografia Przedmioty dodatkowe: filozofia, edukacja filmowa, psychologia (realizacja w klasie III) Wybór: marzec 2014

7 Klasa ID – ekonomiczna Klasa I - IIIKlasa II – III – wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym matematykaJęzyk angielski, niemiecki, hiszpański Wiedza o społeczeństwie Biologia Chemia Geografia Fizyka informatyka Przedmioty dodatkowe: turystyka, ekonomia (realizacja w klasie III) Wybór: marzec 2014

8 Klasa IE - politechniczna Klasa I - IIIKlasa II – III – wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym matematykaJęzyk angielski, niemiecki, hiszpański Fizyka Chemia Informatyka Geografia Biologia Wiedza o społeczeństwie Przedmioty dodatkowe: turystyka, ekonomia (realizacja w klasie III) Wybór: marzec 2014

9 Klasa F – biomedyczna Klasa II - IIIKlasa II – III – wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym Wybiera jeden z dwóch przedmiotów: biologia lub chemia W zakresie rozszerzonym Język angielski, niemiecki, hiszpański matematyka Wiedza o społeczeństwie Historia Geografia Fizyka Przedmioty dodatkowe: Edukacja bałtycka- realizacja w klasie II, mikrobiologia lekarska- klasa II

10 Przedmioty w zakresie rozszerzonym- liczba godzin w cyklu kształcenia przedmiotLiczba godz. – klasa IILiczba godzin klasa III j. Polski IB – 6/7/7 4+4=8 J.angielski IC – 6/6/6 3+4=7 niemiecki/hiszpański IA – 4/6/5 66 Matematyka ID ; IE -7/7//7 87+1G=8 fizyka 4+1D=54+1G=5 chemia 2+2/2+1D=52+2/2+1G= 5 biologia 3+2/2+1G(mikrobiologia) = 6 2+2/2+1G= 5

11 Przedmioty w zakresie rozszerzonym- liczba godzin w cyklu kształcenia przedmiotLiczba godz. – klasa IILiczba godzin klasa III geografia 4+1D=54+1G=5 informatyka 44 historia 4+1D=54+1G=5 WOS 4+1D=54

12 Siatka godzin w klasach I – III- przedmioty w zakresie podstawowym przedmiot Liczba godz. Język polski4/ 4/ 4 II język obcy2/ 2/ 2 matematyka3 /4/ 3 Wychowane fizyczne3/ 3/ 3 Godz. wychowawcza1/ 1/ 1 Język angielski3/ 3/ /3 Historia i społeczeństwo-/2/2 Przyroda-/2/2

13 Przedmioty uzupełniające- w klasie II, III (2/ 2) 1. Uczniowie, którzy wybiorą w zakresie rozszerzonym: historię, WOS Obowiązkowo realizują przedmiot – przyroda 2. Uczniowie, którzy wybiorą w zakresie rozszerzonym: biologię, chemię, fizykę, geografię Obowiązkowo realizują przedmiot – historia i społeczeństwo

14 Deklaracje wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym należy złożyć do 1marca 2013r, do wychowawcy

15 Założenia zmian w maturze 2015r.

16 Egzaminy obowiązkowe – warunkujące zdania matury 1. Język Polski – część ustna i pisemna 2. Język obcy – część ustna i pisemna 3. Matematyka – część pisemna Egzaminy obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym – próg zaliczeniowy – 30% Obowiązek przystąpienia do 1 wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

17 Egzaminy dodatkowe do wyboru Wymagania egzaminacyjne opisują podstawy programowe w zakresie rozszerzonym. Nie określa się progu zaliczeniowego dla przedmiotów dodatkowych.

18 Nowa formuła egzaminu ustnego z Języka Polskiego Zdający losuje zestaw pytań przygotowanych przez CKE. Pytania będą ukierunkowywać wypowiedź i odwoływać się do załączonego tekstu. Czas przygotowania do egzaminu – 15 minut, 10 minut na wypowiedź, 5 minut na dyskusję z ZP Ocenianie- wartość merytoryczna, organizacja wypowiedzi, poprawność językowa, sprawność komunikacyjna zdającego.

19 Informatory o egzaminie maturalnym 2015r. zawierające przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami zostaną opublikowane do sierpnia 2013r.

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym w latach szkolnych 2013/14, 2014/15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google