Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-APTEKA Windows sprawy bieżące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-APTEKA Windows sprawy bieżące"— Zapis prezentacji:

1 KS-APTEKA Windows sprawy bieżące
II spotkanie szkoleniowo-integracyjne Partnerów Handlowych KAMSOFT Sp. z o.o. Bęsia, 16 – 18 września 2005 KS-APTEKA Windows sprawy bieżące Przemysław Lubacki

2 Plan rozmów Naprawa uszkodzonej bazy danych FIREBIRD
objawy i przyczyny uszkodzenia bazy, sposoby naprawy uszkodzonej bazy danych, informacje dodatkowe. KS-APTEKA Windows – wersja szpitalna modele pracy apteki szpitalnej, konfiguracja programu, sprzedaż towarów a wydawanie towarów, rozliczenia z księgowością szpitala, problem darów. Zmiany w programie KS-APTEKA Windows

3 Objawy uszkodzenia bazy danych
Błędy występujące podczas pracy programu o szczegółowym opisie zaczynającym się od słów: „internal gds software consistency check”

4 Najczęstsze przyczyny uszkodzenia bazy danych
Zanik zasilania w przypadku braku UPS'a lub reset komputera za pomocą przycisku na obudowie w momencie, gdy system zarządzania bazą danych wykonuje operacje na pliku bazy; Awaria dysku twardego; Uszkodzona pamięć operacyjna RAM; Wadliwie działająca sieć komputerowa.

5 Naprawa uszkodzonej bazy danych
Backup/restore – wykonanie archiwum bazy oraz jej odtworzenie; GFIX – narzędzie do naprawy bazy dostarczane wraz z serwerem FIREBIRD; IBOConsole – darmowe narzędzie dające dostęp do funkcji serwisowych serwera FIREBIRD; IBPack – narzędzie do wykonywania kopii archiwalnej bazy danych; DBCopy – program kopiujący dane z jednej bazy do drugiej.

6 Backup/restore Do backupu bazy danych można posłużyć się:
modułem APW43-Archiwer, programem GBAK dostępnym razem z serwerem FIREBIRD znajdującym się w katalogu C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin, np.: gbak -b -user sysdba -pas masterkey c:\ks\apw\ap\wapteka.fdb c:\ks\apw\backup\archiwum.gbk Do odtworzenia bazy danych można posłużyć się: programem IBRest dostarczanym razem z KS-AOW dostępnym w katalogu C:\KS\APW\Serwis; programem GBAK, np.: gbak -c -user sysdba -pas masterkey c:\ks\apw\backup\archiwum.gbk c:\ks\apw\ap\wapteka.fdb

7 GFIX Program dostarczany razem z serwerem FIREBIRD. Podobnie jak GBAK można go znaleźć w katalogu C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin. Przykład wywołania (polecenie przygotowujące uszkodzony plik bazy danych do wykonania archiwum): gfix -mend -user sysdba -pass masterkey C:\KS\APW\AP\wapteka.fdb

8 IBOConsole Darmowe narzędzie zawierające funkcje specjalizowane dla serwera FIREBIRD, między innymi: walidacja pliku bazy danych – proces sprawdzający spójność pliku i poprawność zapisanych danych (pod kątem wewnętrznej organizacji pliku), porządkowanie bazy danych – optymalizacja pliku bazy danych pod kątem wydajności. Program można pobrać ze strony:

9 IBOConsole – okno programu

10 IBPack Program przenosi ze starej bazy do nowej dane zapisane po podanej dacie. Po podaniu odpowiednio wczesnej daty do nowej bazy zostaną skopiowane wszystkie dane. Dzięki możliwości wykluczenia wybranych tabel z procesu kopiowania możliwe jest wyłaczenie z przenoszenia do nowej bazy tabeli, o której wiadomo, że stwarza problemy. Program dostarczany wraz z systemem KS-AOW. Można go znaleźć w katalogu C:\KS\APW\Serwis.

11 DBCopy Program pozwalający na przeniesienie danych zapisanych w poszczególnych tabelach z jednej bazy do drugiej. Obie bazy muszą mieć taką samą strukturę. Program pozwala na pominięcie podczas przenoszenia tabel generujących błedy, co pozwala na uzyskanie nowej bazy bez błędnych danych. Program dostarczany wraz z systemem KS-AOW. Można go znaleźć w katalogu C:\KS\APW\Serwis.

12 Naprawa bazy – podsumowanie
Na serwerze FTP firmy KAMSOFT dostępny jest dla partnerów dokument szczegółowo opisujący zasady postępowania z uszkodzoną bazą danych: ftp.kamsoft.pl/wszyscy/KS-APW/Dokumentacje/Naprawa bazy IB lub FB.pdf Naprawa bazy jest procesem czasochłonnym i nigdy nie ma gwarancji, że uszkodzoną bazę uda się naprawić. Należy naciskać na właściceli aptek, aby jak najczęściej wykonywali backup bazy danych. Prowadzimy prace nad programem łączącym cechy wymienionych narzędzi.

13 KS-ASW (KS-APTEKA Windows – wersja szpitalna)
Coraz więcej szpitali odczuwa potrzebę zakupu nowoczesnego programu wspomagającego pracę apteki szpitalnej. Program KS-ASW jest zintegrowany z systemem KS-MEDIS w szczególności w zakresie automatycznego ściągania ze stanu apteczki oddziałowej wydań leków zleconych przez lekarzy. Program KS-ASW jest wdrażany jako program magazynowy w szpitalnych laboratoriach (w najbliższym czasie zostanie zintegrowany z systemem KS-SOLAB). Program KS-ASW jest zintegrowany z programem KS-FKW w zakresie wymiany danych finansowych.

14 Apteka szpitalna – model I (bez apteczek oddziałowych)
Rozchód wewnętrzny RW Apteka szpitalna Oddział 2 Oddział n Na oddziałach nie jest kontrolowany stan magazynowy towarów. Towar wydany z apteki szpitalnej na oddział staje się kosztem oddziału w momencie wydania.

15 Apteka szpitalna – model II (z apteczkami oddziałowymi)
Apteczka oddziałowa Przesunięcie międzymagazynowe MM Apteka szpitalna Oddział 2 Apteczka oddziałowa Oddział n Apteczka oddziałowa Na oddziałach znajdują się apteczki oddziałowe. Apteka wydaje towar do apteczki oddziałowej na podstawie dokumentu przesunięcia MM. Towar staje się kosztem oddziału w momencie ściągnięcia ze stanu apteczki.

16 Konfiguracja programu
Licencja na program KS-ASW Zmiana nazwy modułu APW11-Sprzedaż na APW11-Wydawanie w pliku apman.ini Definicja struktury organizacyjnej szpitala Określenie odpowiednich wartości opcji w module APW41-Administrator

17 Konfiguracja programu – struktura organizacyjna szpitala
Definiowanie struktury w module APW41 za pomocą funkcji zawartych w menu „Firma”. Model I – jednostka organizacyjna oraz magazyn apteki szpitalnej, jednostki organizacyjne odpowiadające oddziałom bez powiązania z magazynami. Model II – wszystkie jednostki organizacyjne (apteka oraz oddziały, na których funkcjonują apteczki oddziałowe) powiązane z magazynami. Możliwy model mieszany, gdzie wybrane oddziały wspomagają pracę apteczki programem.

18 Konfiguracja programu – struktura organizacyjna szpitala

19 Konfiguracja programu – opcje
Wspólne -> Apteka szpitalna -> Ustawienia globalne Wyłącz obsługę cen detalicznych – aktywna, Ceny dla obliczeń stanów magazynowych oraz na arkuszach spisu z natury (opcje nr 2 i 3) – Brutto, Wyświetlanie pacjentów – jeśli program nie jest zintegrowany z systemem obsługi ruchu chorych to należy zezwolić na edycję bazy pacjentów. APW11 -> Ustawienia lokalne Sprzedaż leków w cenach zakupu (opcja nr 13) – aktywna, Edycja przysunięcia MM wyłącznie za pomocą korekty (opcja nr 20) – aktywna. APW11 -> Ustawienia globalne Rodzaj wydruku przesunięcia MM (opcja nr 25) – Szpitalny. APW13 -> Ustawienia globalne Zezwalaj na wybór przetargu podczas przyjmowania faktury (opcja nr 17) – aktywna.

20 Sprzedaż towarów a wydawanie towarów
Wydawanie towarów na oddziały prowadzone jest za pomocą funkcji „Operacje magazynowe” w module APW11 na podstawie dokumentu „Przesunięcie MM” lub innych zdefiniowanych w APW41 typów dokumentów rozchodu, np. „Rozchód RW”. W przypadku aptek przechodzących z KS-APTEKA DOS i przyzwyczajonych do wydawania leków za pomocą funkcji podstawowej sprzedaży leków należy spróbować przekonać personel do korzystania z operacji magazynowych. Program KS-ASW, podobnie jak KS-ASD umożliwia dystrybucję leków za pomocą podstawowej sprzedaży leków jednak wykonywanie tej czynności za pomocą operacji magazynowych jest bardziej naturalne z punktu widzenia pracy apteki szpitalnej.

21 Rozliczenia z księgowością szpitala
Wszelkiego rodzaju zestawienia wymagane przez księgowość szpitala dostępne są za pomocą funkcji zawartych w module APW32-Oddziały, np. Szczegółowy rozchód towarów, Rozchód towarów z podziałem na oddziały, Zbiorczy raport przychodów i rozchodów. W module APW21-Zestawienia dostępne są wydruki rejestrów dokumentów przychodu i rozchodu. W przypadku braku rejestru dla zdefiniowanego na potrzeby danej apteki typu dokumentu można zdefiniować rejestr w module APW41.

22 Problem darów W większości aptek szpitalnych obrót towarami pochodzącymi z darów ewodencjonowany jest za pomocą oddzielnego magazynu. Dary są przyjmowane na magazyn na podstawie dokumentów przekazania darów. Mogą być wyceniane w następujący sposób: Wartość równa zeru, Wartość określana na podstawie katalogu, Wartość określona na dokumencie przekazania, np. faktura z cenami jednostkowymi równymi symbolicznej złotówce.

23 Wybrane zmiany w programie KS-APTEKA Windows wprowadzone podczas obowiązywania wersji 2005

24 Korekty wniosków na środki pomocnicze
Dodano możliwość wystawiania korekt wniosków na środki pomocnicze. Wyboru wzoru generowanego wniosku dokonuje się w przygotowanym do tego celu oknie, a nie za pomocą wielopoziomowego menu.

25 Zestawienie dostaw towarów
Zestawienie rozbudowane o możliwość podziału na grupy i klasy towarów oraz możliwość filtrowania do wybranej klasy towarów lub dostawców. Ustawień filtrowania dokonuje się za pomocą przygotowanego okna, a nie za pomocą wielopoziomowego menu.

26 Dwukierunkowa komunikacja z drukarkami kodów kreskowych
Program podczas drukowania etykiet nie tylko wysyła komunikaty do drukarki lecz odbiera także informacje zwrotne z drukarki odpowiednio je interpretując. Taki tryb pracy pozwala na lepsze sterowanie przez program procesem drukowania oraz zmniejsza ilość niepoprawnie wydrukowanych etykiet. Obsługiwane są drukarki ELTRON serii LP 27xx i LP 28xx z BIOSem obsługującym ten typ komunikacji.

27 Remanent za pomocą czytnika kodów kreskowych
W oknie wprowadzania różnic remanentowych dodano możliwość przeprowadzenia remanentu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Funkcja pozwala na wykorzystanie podczas remanetu urządzenia, które jest wykorzystywane w codziennej pracy większości aptek.

28 Rejestrator czasu pracy
Podsystem pozwala na rejestrację faktu rozpoczęcia i zakończenia pracy personelu apteki. W połączeniu z systemem KS-FARMANET narzędzie pozwala na kontrolę czasu pracy wszystkich pracowników grupy aptek.

29 Integracja z programem KS-FKW
Program KS-APTEKA Windows zarówno w wersji dla aptek otwartych jak i szpitalnych został zintegrowany z programem KS-FKW. Do programu ApwPlus dodano parametr „addviewtofk” pozwalający na wprowadzenie do bazy danych (tylko ORACLE) odpowiednich zmian. Plik zmian ApwToFK.sql znajduje się w katalogu C:\KS\APW\Serwis.

30 Integracja z programem KS-ZPL
KS-ZPL – produkt realizujący funkcje zarządzania programami lojalnościowymi. Zakres integracji obejmuje wymianę danych o liczbie punktów zgromadzonych przez pacjenta, wydaniu nagrody na podstawie określonej ilości punktów, wymianie karty stałego pacjenta oraz raportach.

31 Import danych z programu Apteka ILC
Program WaUtil.exe uruchamiany po restarcie systemu następującym po instalacji programu KS-APTEKA Windows potrafi zaimportować dane z programu Apteka ILC. Importowany zakres danych obejmuje bazę towarów, pacjentów, dostawców, lekarzy, świadczeniodawców oraz faktury i karty zakupu.

32 Aktualizacja programu za pomocą programu instalacyjnego
Przy wykonywaniu aktualizacji programu aptecznego do nowej wersji za pomocą instalatora możliwe jest wykonanie kopii archiwalnej aktualizowanych plików. Archiwum tworzone jest w katalogu C:\KS\APW\Backup\Archiwum. Zakres archiwizowanych plików można samodzielnie określić w sekcji BACKUP pliku konfiguracyjnego Instaluj.ini.


Pobierz ppt "KS-APTEKA Windows sprawy bieżące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google