Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III KONKURS MATEMATYCZNO – EKOLOGICZNY organizowany przez Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku 121.03.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III KONKURS MATEMATYCZNO – EKOLOGICZNY organizowany przez Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku 121.03.2014."— Zapis prezentacji:

1 III KONKURS MATEMATYCZNO – EKOLOGICZNY organizowany przez Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku

2 Cele Konkursu Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej i ekologicznej wśród uczniów klas IV - VI. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości. Zachęcanie uczniów do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych wśród uczniów. Kształcenie odpowiedzialności za najbliższe środowisko - podejmowanie działań mających na celu jego ochronę. Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów. Integracja środowiska uczniowskiego. Współpraca nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych. 2

3 Wszystkie Szkoły Podstawowe z gminy Klucze wzięły udział w konkursie

4 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku

5 I etap konkursu polegał na zbiórce makulatury i wykonaniu Zadania Konkursowego Web Quest

6 SP Klucze 3800 kg SP Jaroszowiec 3120 kg SP Bydlin 1760 kg SP Ryczówek 1570 kg SP Chechło 1350 kg SP Rodaki 1250 kg SP Kwaśniów 570 kg

7 SP Jaroszowiec 28,9 kg SP Ryczówek 24,2 kg SP Rodaki 19,8 kg SP Chechło 14,8 kg SP Klucze 14,0 kg SP Bydlin 12,5 kg SP Kwaśniów 7,0 kg

8 SP Jaroszowiec 28,9 kg – I miejsce/14p/ SP Ryczówek 24,2 kg – IImiejsce/12p/ SP Rodaki 19,8 kg – III miejsce/10p/

9 W sumie wszystkie Szkoły Podstawowe z gminy Klucze zebrały prawie 13,5 tony makulatury/ kg/

10 Zadanie Konkursowe polegało na opracowaniu prezentacji multimedialnej ukazującej walory Pustyni Błędowskiej

11 Elżbieta Szatan – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach Anna Kotara – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chechle Arkadiusz Węglarz – Radny Gminy Klucze Oceniła prace drużyn szkół

12 I miejsce SP Chechło 20 p II miejsce SP Ryczówek 19 p III miejsce SP Klucze 18 p

13

14 Drużyny szkolne II etap * SP Chechło Kinga Majka Mikołaj Pura Weronika Chabrzyk * SP Rodaki Natalia Stochel Milena Leśniak Ola Kluczyńska

15 * SP Kwaśniów Emilia Kozieł Eryk Szeląg Monika Pysik * SP Klucze Bartosz Matysek Mateusz Żołnierczyk Jakub Miszczyński

16 * SP Jaroszowiec Monika Kalarus Alicja Iwaneńko Zuzanna Mitka * SP Bydlin Hubert Milanowski Natalia Mędrek Klaudia Muchajer

17 * SP Ryczówek Szymon Kozioł Mateusz Szymonek Jan Zalewski

18 Uczniowie rozwiązywali zadania matematyczno-ekologiczne

19 Józefa Kamionka – Prezes ZNP oddział w Kluczach, nauczycielka matematyki Zuzanna Jędrzejewska-Turlej – Nauczycielka matematyki Kazimierz Waśniowski – Nauczyciel przyrody Oceniła prace drużyn szkół

20 Punktacja zadań matematyczno-ekologicznych I miejsce: SP Bydlin /20 p/ II miejsce: SP Ryczówek, SP Chechło /19 p/ III miejsce: SP Kwaśniów /17 p/

21 Podsumowanie wszystkich etapów konkursu MAT-EKO & EKO-MAT -Zbiórka makulatury -Web Quest - Zadania matematyczno-ekologiczne

22 Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom! I miejsce SP Ryczówek /50 punktów/ II miejsce SP Chechło /47 punktów/ III miejsce SP Klucze /40 punktów/ Puchar drużynowy za zajęcie I miejsca przechodzi w ręce SP Ryczówek

23 Nagrod ą dla wszystkich uczestników konkursu jest wyjazd na warsztaty ekologiczne do O ś rodka Edukacyjno- Naukowego w Smoleniu

24 Podzi ę kowanie dla opiekunów dru ż yn, którzy przygotowali uczniów do konkursu

25 Podziękowanie dla Urzędu Gminy Klucze Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku

26


Pobierz ppt "III KONKURS MATEMATYCZNO – EKOLOGICZNY organizowany przez Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku 121.03.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google