Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyczne Systemy w Zarządzaniu Tomek Marszał Wyższa Szkoła Informatyki I Umiejętności Zaliczenie przedmiotu Studia niestacjonarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyczne Systemy w Zarządzaniu Tomek Marszał Wyższa Szkoła Informatyki I Umiejętności Zaliczenie przedmiotu Studia niestacjonarne."— Zapis prezentacji:

1 Informatyczne Systemy w Zarządzaniu Tomek Marszał kapralez2012@gmail.com Wyższa Szkoła Informatyki I Umiejętności Zaliczenie przedmiotu Studia niestacjonarne zarządzanie Semestr II Łódź 2016

2 ORACLE DATA SHEET ORACLE SCORECARD AND STRATEGY MANAGEMENT ORACLE STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ

3 UNLOCKING BUSINESS POTENTIAL THROUGH STRATEGY AND KPI MANAGEMENT Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) ODBLOKOWANIE POTENCJAŁU BIZNESOWEGO POPRZEZ STRATEGIĘ I ZARZĄDZANIE KPI

4 KEY FEATURES NAJWAŻNIEJSZE CECHY Define and communicate organization's strategic goals Definiowanie i komunikowanie strategicznych celów organizacji Establish strategy Stworzenie strategii Monitor scorecards Monitorowanie strategicznej karty wyników

5 KEY FEATURES NAJWAŻNIEJSZE CECHY Establish key performance indicators Ustanowienie kluczowych wskaźników wydajności Override assessments if necessary W razie potrzeby zastępowanie oceny Define methodology based scorecards Definiowanie kart wyników opartej na metodologii

6 KEY FEATURES NAJWAŻNIEJSZE CECHY Communicate status to key individuals within the organization Komunikowanie stanu do kluczowych osób w organizacji Ability to act on insights Zdolność do działania na spostrzeżeniach Initiate discussion threads or attach documents Pozwala rozpoczynać wątki dyskusji i załączać dokumenty

7 KEY BENEFITS NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Organizational alignment Wyrównanie organizacyjne Provide a framework that organizes strategic thinking and performance measurement Stworzenie ram, które organizują myślenię strategiczne i pomiar wyników Clarify and build consensus on strategic direction Wyjaśnienie i budowa konsensusu w kierunku strategicznym

8 KEY BENEFITS NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Communicate strategy and measures of success Komunikowanie strategię i wskaźniki sukcesu Align behavior and increase focus on priority initiatives Wyrównywanie zachowania i zwiększenie uwagi na priorytetowe inicjatywy Support strategic planning through metric relationship analysis and organizational learning Wspieranie planowania strategicznego poprzez metryczne analizy relacji i organizacyjnego uczenia się

9 KEY BENEFITS NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Increase efficiency with scorecard objects in personalized dashboards Zwiększenie wydajności z obiektami karty wyników w spersonalizowanych kokpitach Increase efficiency with experienced based, embedded actions Zwiększenie wydajności z opartymi na doświadczeniach, osadzonymi działaniami Mobile access Dostęp mobilny

10 ORACLE STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I STRATEGIA ZARZĄDZANIA - MAPY

11 ORACLE’S HYPERION PERFORMANCE MANAGEMENT APPLICATIONS Oracle’s Hyperion performance management applications are an integrated, modular suite that supports a broad range of strategic and financial performance management processes and helps unlock business potential Aplikacje do zarządzania wydajnością Oracle Hyperion są zintegrowanym, modułowym zestawem, który obsługuje szeroki zakres procesów zarządzania wydajnością strategiczną i finansową i pomaga odblokować potencjał biznesowy

12 Oracle’s Hyperion performance management applications provide the following capabilities: Aplikacje do zarządzania wydajnością Oracle Hyperion dostarczają następujące możliwości: Strategy Management Zarządzanie strategią Financial Close and Reporting Zamykanie i raporty finansowe Planning, Budgeting and Forecasting Planowanie, budżetowanie i prognozowanie Profitability and Cost Management Rentowność i Zarządzanie kosztami Enterprise Dimension Management Wymiar zarządzania przedsiembiorstwem

13 BI RELATED PRODUCTS Oracle’s Business Intelligence tools and technology Oracle Business Intelligence Foundation Suite Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Oracle Exalytics Oracle BI Applications Oracle Endeca Information Discovery Oracle Real Time Decisions

14 ORACLE STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I STRATEGIA ZARZĄDZANIA – KOŁO ROZWAŻAŃ


Pobierz ppt "Informatyczne Systemy w Zarządzaniu Tomek Marszał Wyższa Szkoła Informatyki I Umiejętności Zaliczenie przedmiotu Studia niestacjonarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google