Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.bmc.com 1 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Service Assurance ASA /390.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.bmc.com 1 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Service Assurance ASA /390."— Zapis prezentacji:

1 www.bmc.com 1 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Service Assurance ASA /390

2 2 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Podstawowe trendy Więcej elementów Więcej danych Więcej dystrybucji i ruchu danych Więcej zmian, i to coraz szybszych Więcej krytycznych aplikacji Najwęższym gardłem dla rozwoju to LUDZIE Wszystko bardziej skomplikowane...

3 3 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Koncentracja na PROCESIEBusinessProcess PLATFORMY H/W O/S O/S N/W N/W APLIKACJE MS BackOffice MS BackOffice Remedy Remedy PeopleSoft PeopleSoft Siebel Siebel BaaN BaaNSAP DANE Oracle Oracle DB2 DB2 IMS IMS SQL Server VSAM PARAMETRY OPERACYJNE Availability Availability TCO Efficiency TCO Efficiency Meet SLAs Meet SLAs

4 4 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Service Assurance (ASA ) Strategia BMC Software : Usprawnić business process Koncentracja Systems Management na aplikacjach Nie zapominając o technice, widzieć użytkownika Optymalizacja inwestycji Wiedzieć co gdzie kiedy na jak długo

5 5 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 ASA Zarządzanie skoncentrowane na APLIKACJI Maksymalizować: Application performance Application availability Application recovery jako całość

6 6 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Availability Availability Performance Recovery

7 7 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Potrzebne dane w koniecznym miejscu Maintenance baz Danych Administracja i propagacja zmian aplikacji Zapewnić dojście Automatyczna reakcja Monitorowanie Application Availability State Management Change Management High Availability Utilities Enterprise Data Propagation Availability Performance Recovery Application Availability

8 8 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Koszty niezaplanowanych przestojów wzrastają Okna na maintenance się kurczą Zaplanowane przestoje Niezaplanowane przestoje Application Availability Availability Performance Recovery Application Availability

9 9 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 ASA OS/390 Availability Utilities Solution Utility Management Performance improvements Availability Continuous Operation Utilities Availability Performance Recovery R&D Priorities

10 10 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Utility Manager REORGREORG REORGREORG LOADLOAD LOADLOAD UNLOADUNLOAD UNLOADUNLOAD CHECKCHECK CHECKCHECK COPYCOPY COPYCOPY........................ Auto DBA forDB2 forIMS Change Manager Catalog Manager A/R..... Change Manager Catalog Manager A/R..... Performance Master Control Subsystem Capacity Planning Appl. Optimization Appl. Optimization SYSTEM SYSTEM Object Performance Object Performance DB2 KM IMS KM DB2 KM IMS KM ASA OS/390 Availability Availability Performance Recovery

11 11 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Availability RecoveryPerformance DB2 VSAMIMSCICS Admin Products Narzędzia dla DB2 Utility Products EDP Products

12 12 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Ich miejsce w strategii ASA?

13 13 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Utility Products u Reorg Plus u Unload Plus u Load Plus u Check Plus

14 14 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 cd.. u Równoczesna reorganizacja u BMCDSN (rozkazy DB2) u eXtended Buffer Manager

15 15 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 cd.. –Od 2 do 10 razy szybsze niż narzędzia IBM –Mniej CPU –XBM (SNAPSHOT) pozwala na równoczesne maintenance i produkcję (24 x 7 online) –Mniej dopasowań JCL, mniej problemów –dynamiczne alokacje –Dużo łatwiejszy restart

16 16 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Porównanie narzędzi Table Space DFP BMC Utility IBM Utility Buffer Pool SSAS RDS DM BM

17 17 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Dlaczego reorganizować? <=6 >6 1 4 5 6 1 2 3 7 10 7 8 9 11 12 4 Fully Organized Table Clustering Index Table Data <=6 >6 10 4 8 1 M 1 4 5 6 1 2 3 7 7 8 9 11 12 4 Disorganized Table Clustering Index Table Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 9 6 3 5 M 11 7 1) Data out of Sequence 2) Pointer Overflow 3) Too Many Extents

18 18 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 REORG PLUS

19 19 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Reorg Plus Reorganizuje tablespace i/albo indexspace data sets szybciej i zużywa dużo mniej CPU Równocześnie pisze (max 4) image copies albo DSN1COPYs Dynamiczna alokacja SYSRECnn, SYSUT1nn, SORTWKnn oraz copy data sets Dużo łatwiejszy restart Historia poprzednich reorganizacji REORG PLUS - tuning i efektywne planowanie przyszłych reorganizacji Reorganizacja ONLINE

20 20 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 UNLOAD PLUS

21 21 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Unload Plus Do dziesięciu (10) razy szybsze niż IBM V4 DSNTIAUL Unloads z: Table Space Full image copy Incremental image copy DSN1COPY Wiele różnych formatów i zbiorów na output bogata konwersja typów danych Snapshot (XBM) Unload Concurrency option

22 22 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Unload Plus Wiele tabeli w tablespace w jednym przejściu stare image copy Szybka selekcja danych podczas UNLOAD Selekcja logiczna (full boolean logic) Limit and sampling support

23 23 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 LOADPLUS

24 24 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Do 3 razy szybsze niż IBM V5 - mniej CPU Sprawdza dane ZANIM zapisze Równocześnie produkuje do 4 image copies albo DSN1COPY copies Dynamiczna alokacja work files Updates DB2 catalog i DASD MANAGER (narzędzie BMC) statistics tables Opcjonalny sort Wiele opcji wyboru, konwersji i innych Load Plus

25 25 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 INDEX BUILD or UPDATE option Century option - automatyczna konwersja 2- cyfrowych pól Pełna logika (full boolean logic)

26 26 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 CHECK PLUS

27 27 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Sprawdza wewnętrzną spójność i strukturę objektów DB2 Do 13 razy szybszy niż IBM V5 Zmierzyliśmy do 81% mniej CPU Provides Application RI checking with constraint selection Opcja Snapshot (XBM) Check online Które table spaces są w relacji z single table space Generates a sequential file containing foreign key violations Check Plus

28 28 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 BMCDSN Command Processor

29 29 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 BMCDSN Command Processor Kontrola i reporting wykonania narzędzi BMC i IBM DISPLAY HISTORY Display BMC Utility history for selected objects DISPLAY UTILITY Display active BMC and IBM utilities RESET UTILITY Stops active BMC utilities TERM UTILITY Terminates BMC utility SET SYSTEM Switch to different DB2 subsystem END

30 30 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 SnapShot (XBM)

31 31 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 SnapShot (XBM) Maksymalizacja czasu równoległego dostępu do danych podczas pracy narzędzi Dane bez sprzeczności Niewidoczne dla użytkownika

32 32 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 InitUnloadTerm RW RO RW RO RW Traditional Unload Snapshot Unload RW - Read/Write RO - Read Only

33 33 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 SNAPSHOT + Utility 50 10 100 BMC Utility DB2 200 XBM 300200400 5010100 3 2 1 4 SYSCOPY 5 200

34 34 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Przyszłość (6-12 miesięcy) Object Selection Object Registratio n DB2 Object Reorg Plus for DB2 REORG Comma nd Object Completio n Return Code Control Informati on Candida te Objects for Reorg STATS BMCHIS T Start i kontrola przez MainView i AutoOperator(y)

35 35 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Performance Availability Performance Recovery

36 36 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Size, tune and model resources Optimize technology layer Tune without outage Track and report service levels Monitor performance Detect and analyze bottlenecks Application Performance Modeling and Prediction Performance Analysis and Reporting Performance Optimization Application Performance Availability Performance Recovery

37 37 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Tune Application Performance Management DynamicallyWithout Outage MonitorPredict Applications require increased performance Requirements to meet service levels are increasing Application environments are growing Performance parameters span multiple technology layers ASA OS/390 Application Performance Availability Performance Recovery

38 38 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 System, Application, Object and Capacity Planning Performance solutions Integrated solution Component Based design Rule based Intelligent solution ASA OS/390 Application Performance Availability Performance Recovery R&D Priorities

39 39 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Performance Master (MainView) Control Subsystem AutoDBA Link What if?... Best/1 Integration........... Capacity Planning DB2 AM System Information Exception Subsystem... Opertune Dynamic Changes XBM Performance Buffer Optimization DB2 KM Buffer Manager Buffer Management............... SYSTEM AppTune SQL Information SQL Exception Subsystem... SQL-Explorer SQL Optimization....... SQL Accelerator Appl. SQL Optimization ARC/DB2 Batch Optimization B/A DB2....... Application Optimization Index Optimizer Index Optimization DASD Mgr. TS size Optimizer TS Partizion Optimization Bind Avoider........... AutoDBA Link Data Packer Object Performance ASA OS/390 - DB2 Performance Availability Performance Recovery

40 40 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Recovery Availability Performance Recovery

41 41 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 AR/ESM Product Vision o Logical Physical DBMS Oriented Application Oriented Business Process Oriented File System Oriented Storage Oriented Transaction/Log Plan, Plan, Plan Discover, Define Backup Backup/Copy Dump Activities Execute Reconstitute Recovery Recover/Restore Restore Activities

42 42 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Recovery Availability Performance Recovery Recover to point-in-time Coordinates recovery across multiple data stores Backup databases Restart batch applications Recover specific data Recover application files and databases Application Recovery Application Restart Log Management Recovery Management

43 43 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Dostęp do danych Koszty dla byznesu Jakie objekty należą do aplikacji? Co w jakiej kolejności trzeba odtworzyć Z czego? Błędy logiczne Process Time Data Availability Performance Recovery Application Recovery Recovery Time

44 44 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Struktura DB2 Backup and Recovery IMS CICSDB2 ADMINPERF Backup & Recovery UTILS Copy and Recovery Managers DB2 Log Processing Application Restart

45 45 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Recovery Resource Review ICF Catalog TABLESPACE & INDEXSPACE BSDS Active Log Full Copy Inc Copies SYSCOPY DB2 Catalog SYSLGRNX DB2 Directory Archive Logs

46 46 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Backup and Recovery Products l COPY PLUS Family l Copy Plus l Snapshot Copy l C+/Modify l RECOVER PLUS Family l Recover Plus l R+/Change Accum l R+/Resource Maximizer

47 47 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Backup and Recovery Products cont. l Log Processing Family l PACLOG l Patrol DB-Log Master for DB2 for MVS l Apply Plus for DB2 l Recovery Manager Family l Recovery Manager for DB2 l Recovery Manager for IMS l OS/390 Recovery Manager l Coordinated Recovery Manager for MVS

48 48 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Backup and Recovery Products cont. l Application Restart Family l Application Restart Control (ARC) DB2 IMS CICS/VSAM

49 49 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Backup and Recovery Family l Automatyzacja l zakodowana wiedza l Recovery to złożony proces l Redukcja czasu na recovery l Redukcja błędów

50 50 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Copy Plus Family l Copy Plus l Kopiuje tablespaces 2 - 4 razy szybciej niż narzędzia IBM l duplikuje i rejestruje kopie danych offline l Multi-tasking for parallel processing l Snapshot (XBM) redukuje czas Quiesce l C + / MODIFY l Provides auditing for recoverability l Simplifies MODIFY utilizing wildcard lists l Deletes based on number copies l Deletes/uncatalog old Image copies

51 51 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Copy Plus Family l Snapshot Copy l Reduces the outage for share level reference copy l Combines strengths of COPY PLUS for DB2 and Extended Buffer Manager (XBM) for DB2 Easy to implement Initiate XBM Snapshot configuration (MVS ESA Dataspace) Initiate COPY PLUS with SHRLEVEL(CONCURRENT)

52 52 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Recovery Plus Family l Recover Plus for DB2 l Recover 2 - 8 razy szybszy niż IBM utility l Fizyczny backout bez image copies l Analiza akcji dla recoverability l Allows recovery testing to non-DB2 objects l R+ /Change Accum l Grupuje DB2 log records by applications l Sortuje log records przed problemem l Reduces recovery time l No tablespace performance or availability impact l Less frequent copies l R+/Resource Maximizer l OUTCOPY ONLY - pełna kopia bez zatrzymywania DB2

53 53 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Log Processing Family l PACLOG for DB2 l Mniej miejsca na DASD i więcaj danych z LOGu online Eliminuje dane z LOGu, które nie są konieczne dla RECOVERy Data compression - więcej danych Concurrent Recovery

54 54 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 DB2 Log Processing Family l Patrol DB Log Master for DB2 OS/390 l Create audit, detail, and summary reports l Bez DB2 trace records l Tworzy undo SQL, aby zrobić backout na poziomie aplikacji l Tworzy redo SQL, aby wczytać zmiany LOGu jeszcze raz l Migruje zmiany danych z LOGu DB2 l Apply Plus for DB2 (available 6/99) l High speed static SQL l Multi-tasking

55 55 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Recovery Managers l Recovery Manager for DB2 l Prewencyjnie buduje grupy dla aplikacji l Recovery tylko ZMIENIONYCH objektów l Stack tape analysis l Zna wszystkie zależności aplikacji PRZED recovery l Weryfikuje zasoby dla recovery l Umie zrobić pełen VOLUME RECOVERY

56 56 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Recovery Managers l Recovery Manager for DB2 l For Disaster Recovery l Generates Backup and Recovery JCL to Recover DB2 Subsystem l Generates JCL for offsite recovery of application groups l Provides Verification of Recovery Resources Confirms all IC, active/archive logs, and other resources are available prior to recovery Provides list tapes needed offsite l Generates offsite copy of DB2 Logs

57 57 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Recovery Managers l Recovery Manager for IMS l Recovery Manager for DB2 l Recovery Manager for OS/390 l Patrol Recovery Managers l Oracle l Sybase l Coordinated Recovery Manager (MVS) l Discover consistent log point l Coordinate recovery activity l Verify recovery assets l Generate coordinated recovery for any failure

58 58 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Restart Family l Application Restart Control for DB2 l Reduces long DB2 backout times in the event of an abend l Improved data availability l Automatic Checkpoint/Restart services with no application program changes l Automatic DB2 Cursor Repositioning

59 59 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Integracja (classic BMC, Boole & Babbage) Koncentracja na aplikacje Transaction Level Granularity Desired State Enterprise Storage Management Availability Performance Recovery Priorytety R&D ASA OS/390 Application Recovery

60 60 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Current Application Recovery Mainframe Solution Sets Coordinated Recovery Manager Recovery Manager for DB2 SAP Recovery Manager for IMS COPY PLUS for DB2 RECOVER PLUS for DB2 AR/CTL for DB2 IMAGE COPY PLUS RECOVERY PLUS for IMS AR/CTL for IMS RECOVERY UTILITY for VSAM AR/CTL for VSAM Recovery Suite for DB2 Recovery Suite for IMS LOG MASTER for DB2 DFSMS or ABARS Recovery Manager for OS/390

61 61 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 ASA for OS/390 - przyszłość AVAILABILITYPERFORMANCERECOVERY Database Administration Storage AdministrationOperationsPerformanceRecovery Tools/Utilities Automation Optimization Decision Instrumentation CO CZYM JAK CZY/ KIEDY Application and Business Process OS/390 Distributed Middleware Systems

62 62 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 ASA: Pomaga wam lepiej służyć waszej organizacji przez: Maksymalizację dostępu do aplikacji Optymalizację performance Sprawne, szybkie RECOVERY


Pobierz ppt "Www.bmc.com 1 © 1999 BMC SOFTWARE, INC. 3/17/99 Application Service Assurance ASA /390."

Podobne prezentacje


Reklamy Google